Snøskredvarsel for Indre Sogn torsdag 14.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Regn fører til økende skredfare. Gamle svake lag kan vekkes til live og øke faren for naturlig utløste skred. Ustabile flak med nysnø over mildværsgrensa.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I høyfjellet vil vind og nysnø danne ferske fokksnøflak i NØ-Ø fjellsider med forholdsvis stor utbredelse. Vedvarende svakt lag kan være mulig å påvirke der den gamle fokksnøen er tynn/myk. Lavere ned i terrenget vil mildvær og regn svekke bindinger i snødekket. Særlig der snødekket ikke har vært påvirket av regn og varme tidligere, vil det være størst fare for naturlig utløste skred. Utbredelsen av skredproblemene vil variere i regionen. I Jostedalen har nok mildværsgrensen siste døgnet vært lavere enn ute ved fjorden, slik at her kan grensen for våte flakskred gå lavere.
I høyden over ca 1000 moh har det kommet tørr nysnø. Sterk vind har mange steder lagt opp ferske fokksnøflak i fjellsider vendt mot Ø. Utbredelsen på ferske fokksnøflak er økende med høyden. På de mest vindutsatte stedene er det lokalt avblåst ned til gammel fokksnø og skarelag. Lavere ned i terrenget er snødekket mindre grad vindpåvirket og det har det kommet regn på snødekket flere steder. Sannsynligvis høyest nysnøgrense ved fjorden.
Nedsnødd kantkorn utgjør et vedvarende svakt lag som finnes mange steder i regionen. Stabilitetstester samt observasjoner på skytende sprekker og drønn i snødekket viser at brudd i det svake laget kan spre seg lett. Djupare ned i snødekket ligg det kantkorn rundt skarelag, som kan vere mogleg å påverke der snødekket er tynt høgt til fjells. .
Det er observert flere mindre løssnø- og flakskred som sannsynligvis har gått når mildværet siste døgnet.
Det har kommet opp mot 30 mm nedbør siste døgnet. I løpet av natten har plussgradene gått opp til ca 1000 moh og nedbøren gikk over til regn mange steder. Samtidlig var det vindøkning til V kuling utsatte steder.
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra sørvest.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 26 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om ettermiddagen.
-2 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om kvelden.
Skyet.
Mest nedbør i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

14.02.2019 kl. 16:30

643 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Dalavatnet på 400moh og Gunvordalen. Lavt skydekke og mildvær kommer noen kastevinder her nede.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Slik er snødekke på 640moh snødybde er 53cm men steinrøys i bunn. Så på myra er det nok ca 70cm +-
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke i lokale alpin bakken , Hodlekve preget av varme / regn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Parkering Frudalen er skøytebane nå, ca 550moh
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øst side fra Togga løsna på berget, mer et glideskred egentlig.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  På avstand
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mer Nord side fra Togga
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 8 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Syd side
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 9 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra parkering Frudalen innover Fossane/Tverrelvi.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Regn 2 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Fra ca 650moh nå i ettermiddag. Sogndal sentrum har pluss 5-6 grader. Har regna jevnt og trutt i hele dag. Lavt skydekke , blåser betydelig mer i høyden.

Snødekke

19 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Våt På ca100moh her i Sogndal er det 19cm, mens på 640moh er det 50-70cm. På plener i Sogndal sentrum begynner gresset å komme frem. Regnet har kommet som snø i høyden trolig over 1300-1400moh. Luft temp på 1585moh har ligget på -1/-2 grader.

Skredfarevurdering

Regn og mildvær preger regionen høyt til fjells, du må trolig over 1300-1400moh før det kommer som snø. Snødekke vil tørke noe opp i morgen Fredag pga mindre nedbør, og klarer vær. Men fortsatt meldt varm men null grense på omlag 1500moh. Lørdag får vi en ny runde med regn og høye temperaturer. Snødekke har fått rast fra seg noe i dag, og vil trolig takle regnet på lørdag noe bedre. Men forventer naturlig skredaktivitet også på Lørdag. Skredaktivitet vil avta utover helgen og uken, men vanskelig å si når slike våte skred går. Evt svake lag i dekke vil være vanskeligere å trige når det blir kaldere igjen. Over mildværegrensen kommer nedbør som snø og det vil legge seg opp ferske nysnøflak, som vil stabiliseres relativt fort pga gunstige temperaturer.

Faretegn

Ferske skred Gått mange skred pga varme / regn

Mye vann i snøen Snødekke er påvirket av mildvær / regn. Trolig har det hoppet seg opp vann over hardere lag i snødekke. Bekker har begynt å åpne seg, trolig har det samles seg mindre dammer på myrer, forskjekninger i terrenget. Se fesk bilder av Dalavatnet, 400moh.

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 1000 moh Str 1-2 gått pga varme/regn, våte løsnsøkred/glideskred/ og mulig noen våteflak. Observert en god del på kjøretur Sogndal - Frudalstunnelen, på denne kjøretur så jeg ingen skred som gått over veien. I hele regionen har det nok gått flere hundre slike i dag. Observert til ca høyde 1000moh men dårlig sikt i dag. Jan Helge har tatt bilde av noen av de samme.

Snøprofil

2 cm 4F- MF 0 mm/0 mm V, 11 cm 4F RG/MF 0 mm/0 mm W, 15 cm 4F RG 0 mm/0 mm W, 2 cm F MF 0 mm/0 mm V, 23 cm P MFcl/FCxr 0 mm/0 mm M "Grøfteprofil/bilprofil" på 640moh syd men gjelder alle himmelretninger ved denne høyden. Pluss 2-3 i lufta lett regn. Snødekke er gravd med stein i bunn. Snødybde er trolig noe mer der det er myr under. Ikke målt temp, men trolig isotermt.

ObsID: 181017

Indre Sogn / Luster

Snø

14.02.2019 kl. 14:43

1 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. feb 14:43 Snø på FV. 55 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 181220

Indre Sogn / Luster

Snø

14.02.2019 kl. 14:43

1 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. feb 14:43 Snø på FV. 55 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 181690

Indre Sogn / Luster

Snø

14.02.2019 kl. 14:06

115 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. feb 14:06 Snø på FV. 604 løsnet fra tunnelmunning 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <1m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 181223

Indre Sogn / Luster

Snø

14.02.2019 kl. 14:06

115 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. feb 14:06 Snø på FV. 604 løsnet fra tunnelmunning 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <1m^3.

ObsID: 181798

Indre Sogn / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snø

14.02.2019 kl. 13:28

815 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 2 °C Hol- Aurland øst for Geiteryggtunellen (1100moh) kl 13:28

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Ifølge varsom.no. FV50 Hol - Aurland er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Oppservert av brøytemanskap.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

14. feb 13:36 - 13. feb 13:36 Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst NØ. Mellom 1200 moh og 1100 moh Gjelder Fv50 Hol - Aurland, Sjøkabel som har løsna

ObsID: 180971

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

14.02.2019 kl. 11:44

188 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). mildvær, regn på snø. FV337 Hafslo - Veitastrondi er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: meldt mildvær og aukande nedbør til kvelden.

Faretegn

Ferske skred

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredaktivitet

14. feb 11:48 - 13. feb 11:48 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst V. Mellom 400 moh og 300 moh Gjelder Fv337 Hafslo - Veitastrondi, 2 skred Sundakreen

ObsID: 180939

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

14.02.2019 kl. 10:56

142 moh

Jan Helge AA (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jan Helge@SVV Kommentar:  Skred i Fjærland
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jan Helge@SVV Kommentar:  Skred ved Bøyabreen

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen Mange (10 eller mer). Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Mange skred i Fjærland og ved Bøyabreen. Usikker på akuratt kva tid dei er gått

ObsID: 180928

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

14.02.2019 kl. 10:37

520 moh

Jan Helge AA (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jan Helge@SVV
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jan Helge@SVV
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jan Helge@SVV

Vær

Regn 6,5 °C 90% skyer

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen Våte flakskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Sett fleire skred på køyretur opp Sogndalsdalen. To av dei med synleg brotkant, nokon er kanskje våte laussnøskred.

ObsID: 180923

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.02.2019 kl. 18:27

867 moh

vegard@nrh (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  vegard@nrh
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  vegard@nrh

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

Ulykke/hendelse

Snø Ikke spesifisert

Skredhendelse

13. feb 18:27 2 - Middels Naturlig utløst -vendt 70 cm høy og 30 m bred bruddkant Skredet har gått ca 150m fra skiløypa i Stilledaln. Fant skredet i forbindelse med løypekøyring til Norske Rednngshunder.

ObsID: 180816

Indre Sogn / Kambafjellet

Snø

13.02.2019 kl. 16:30

1050 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sol og snøoverflaten. Mildvær / vindskare i lo. Innblåst i le. Bilde er tatt vestover.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke. Består av enten skare eller innblåst snø. Denne innblåst snø har blitt fuktig og hardere. Pga vind og mildvær.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Noen steder er den mykere myk fuktig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Og noen steder har vinden tatt sikkelig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Finnes nedsnødd rim i dekke. Vanskelig å oppdage med øyet , men ved tester går det til brudd, forplanter seg. Ligger på ulik dybde.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTPV@78cmQ1 Dårlig Blokka kom med en gang på dette rimlaget.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 4 m/s fra V → 20% skyer Skyet i dag tidlig sprakk noe opp men kanskje ikke så mye som var meldt. Men solen kasta skygge og varmet i ansiktet sånn i 14 tiden. Mindre skyer nå i kveld.

Snødekke

248 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Snødekke er ganske så jevnt fordelt. Det er tydelig forskjell på le og lo etter nattens vind og mildvær. Har fraktet snø over fra vest til øst. Det er vekslende skiføre, fra skare til hardere snø og gjennomslag. Det finnes svake lag under hardere snø, på ulikt dybde. Se skredfarevurdering.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vind fra vest, har lagt igjen snø i øst, i kombinasjon med varmere vær. Dette preget snødekke, skiføre har endra karakter i løpet av natten. Opp til ca 1000moh har varmen fuktet dekke, og noe uttørking i dag har dannet gjennomslags skare ( våt masse under skaren, men ikke gravd.) til ca denne høyde. Over denne høyden har du hardere flak, som skal noe mer til å påvirke svake lag under. Fordi under flake ligger det svake lag, av rim/kantkorn. Svake laget har god forplantningsevne. Drønna i dette laget for meg i dag. Det ligger på ulike dybder, fra ca 30cm til trolig 100cm. Tenker vi har et snødekke som skal noe å trige skred. Mindre sannsynelig stor konsekvens. Vi ligger nok et sted mellom fg 2 og 3, alt etter som hvem du spør, skal nok et sted mellom lett og vanskelig å løsne skred. Skredfaren er økende med regn og varme i morgen, Torsdag til ca 1400moh. I høyden vil det komme som snø. Vi får våte skred under snøgrensen tørre over. Så får vi se hvor mye som blir fuktet, jeg tenker at mange steder vil nok det svake lag ikke bli ødelagt av regnet. Men flaket over blir hardere og skal mer til å løsne når regnet slutter, fortsatt varmt vær meldt. Men trolig vil det tørke noe opp utover Fredagen, hvis skylaget letter på seg. Da vil skredfaren vil trolig gå noe, ned igjen når regnet slutter. Men så har vi dette under som ligger og lurer..... Varslet faregrad er riktig Igjennom døgnet var det riktig fg, men jeg mener det falt noe i ettermiddag. Men vi ligger et sted mellom lett å løse ut og vanskelig. Jeg er usikker på om rim eller kant skal velges som svakt lag, men har vel ikke all verdens å si hva man velger. Egenskapene er vel de samme. Men rimlaget bør nevnes ihverfall i teksten. At det svake lag enten er rim eller kantkorn. Vind fra vest har også gjort at øst sektor er nok mest utsatt på det svake lag.

Faretegn

Ferske skred Gått en rekke skred, pga pålagring av snø i kombinasjon med temp økning. Trolig sist døgn. Ved Kamba , Reppanippa, Myllobotn ( Torstadnakken). Og helt sikkert andre steder også. Ø til S sektor. Str 1-2.5. Flak. Flere snøballer / løsnøskred også.

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i rim/kantkorn. Ligger på 40cm her under 1f+ snø gradvis til 1f- snø. Fikk et drønn til da sprakk snøen også opp, ca 10-15meter sprekk. Hadde nok løsna hadde det var bratt nok. Flake som sprakk var super lite. Sprekken var vel så stor den kunne ha blitt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Overlignende lag er hardere i dag pga mildere vær og vind fra vest i natt. Kan finnes overflatekant også, jeg er usikker på hva som har størst utbredelse av kanten eller rimet, noen steder er det en blanding. Måtte velge noe, men kantkorn kan også være riktig å velge. Et sted mellom lett å løse ut og vanskelig å løse ut. Jeg valgte vanskelig men kan diskuteres. Kan også finnes i andre himmelretninger men ganske så stor forskjell i dag på le og lo.

Notater

Video av snøoverflaten og kommentarer før man begynner å sjekke hva flaket evt ligger på. Så gode bindinger i flaket over, ikke nødvendigvis til det svake lag. https://vimeo.com/manage/317081327/general

Snøprofil

13 cm 1F-/4F RG/DF 0 mm/0 mm M, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 34 cm 4F- DF 0 mm/0 mm, 10 cm 1F- RGxf 0 mm/0 mm, 15 cm 1F RGxf 0 mm/0 mm, 4,5 cm 4F RGxf 0 mm/0 mm, 0,5 cm F SH/DF 0 mm/0 mm Skarelag, 25 cm P RGxf 0 mm/0 mm, 45 cm P+ RGxf 0 mm/0 mm, 5 cm K-/K MFcr/RGxf 0 mm/0 mm, 2 cm F FC/MF 0 mm/0 mm, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm -4,2 °C @ 0 cm, -1,5 °C @ 10 cm, -1,8 °C @ 20 cm, -2,6 °C @ 30 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -4,3 °C @ 50 cm, -4,6 °C @ 60 cm, -4,5 °C @ 70 cm, -4,3 °C @ 80 cm, -4 °C @ 90 cm, -3,5 °C @ 100 cm, -3,2 °C @ 110 cm, -2,8 °C @ 120 cm, -2,6 °C @ 130 cm, -2,2 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen 1050moh.Øst. Pluss 0.8 i luften ( kanskje litt påvirket av solen, men prøvd å måle i skyggen) Ikke gravd til bakken. Snødybden var 248cm.

ObsID: 180802

Indre Sogn / LUSTER

Snø

13.02.2019 kl. 14:13

1031 moh

Henning (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 0 °C 10 m/s 40% skyer

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ferske skred observert på flere fjell

Skredaktivitet

13. feb. 0-6 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels Over 0 moh

Notater

Flere ferske skred observert fra helikopter etter mye nedbør og mildvær.

ObsID: 180764

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.02.2019 kl. 14:04

1059 moh

Linda@Nortind (Ukjent)

Snødekke

Vindpakket hard Tørr Lille blokktest, to klapp, blokk på ca. 70 cm finger til blyantfast, løsner på overflaterim over kantkorn, svakt lag ca. 2 cm. Glatt brudd, Q1. Se vedlegg snøprofil.

ObsID: 180782

Indre Sogn / Storehaugfjellet

Snø

13.02.2019 kl. 14:04

1056 moh

Fransen (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

70 cm 1F/P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm F SH/FC 3 mm/2 mm Skiktovergang Lilleblokktest, to små klapp, blokk løsna, tydelege rimkristaller med kantkorn under. Gjekk lett i brudd på ein rein brotflate (Q1)., 35 cm 1F RG 0 mm/0 mm

ObsID: 180790

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.02.2019 kl. 14:02

1021 moh

Andreas@nve (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Andreas@nve Kommentar:  Fjernutløst str 2

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snøoverflaten var fuktig i de øverste 10-30 cm i dag, men i innlastede heng mot Ø er fortsatt rimlaget tørt over tregrensa. Dette bryter ikke like lett i dag som i går, men har fortsatt god bruddforplantningsevne. Overliggende flak er blitt tykkere og hardere etter i natt. Varslet faregrad er riktig Det virker som rimlaget er det som er skredproblem 1. Finner det igjen mange plasser fra rett under tregrensen og til 1050 móh. Høyere har jeg ikke observasjoner fra siste dager. Det virker å være mest utbredt i le for SV vind. Men finner det også i sidelastede leformasjoner mot SØ. Rimlaget ligger i toppen av et 2 cm tykt lag av overflatenær kantkorn se profil fra denne https://www.regobs.no/Registration/179600 hvor antagelsen var at kantkornlaget hadde størst utbredelse.

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fjernutløst str 2 skred. Bruddet går i rimlaget.

Tester

ECTP21@60cmQ1 Middels Brudd på rimlag. Dette rimlaget virker å ha stor utbredelse. Se profil fra denne observasjonen https://www.regobs.no/Registration/179600 Bare mer fuktig fokksnø over fra i natt. Det skal mer til i dag for å få brudd. Men forplantningsevnen er fortsatt meget god og flakene over er blitt hardere. Størst rimkrystaller og mest futt i laget i le for SV vind virker det som.

ObsID: 180762

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.02.2019 kl. 13:55

81 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

13. feb 13:55 Snø på FV. 55 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 180896

Indre Sogn / Storehaugen

Snø

13.02.2019 kl. 13:00

1038 moh

daniel@sognekraft (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

13. feb. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). Naturlig utløst Over 1000 moh

ObsID: 180841

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.02.2019 kl. 12:51

1059 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  I området her gått fler skred noe usikker på når. Sø fra Kamba.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Nær bilde av det største.

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 1200 moh Trolig ferske , gått pga pålagring pluss temp økning. Registrer som våte løssnø, først men endra til flak nå. Ser ingen bruddkant men trolig føyket igjen. Men er usikker på hva det er, men skavel / løsnø / flak? . Troverdig kilder forteller om lignende skred fra Reppanippa.

ObsID: 180745

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.02.2019 kl. 12:01

599 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skydekke i ferd med å sprekke opp
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Våte løsnøskred
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skred over vei i følge NRK
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Åpent i følge NRK

Vær

Ikke nedbør 4 °C 0 m/s 50% skyer Dette fra 600moh. Skydekke er i ferd med å sprekke helt opp nå. Snø i går gikk over til sludd så regn. I går kl 19 var det ca -0.5 grader i dag er det pluss 6-7 i Sentrum. Temp steg i løpet av går kveld og i natt.

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Våt løssnø Fuktig Kom nysnø i går. Nysnødybde er anslått. Her på 600moh har snøen blitt fuktig pga mildværet. Tenker også en god del høyere, pluss 4 her nå. All snø på trærne her smeltet av.

Faretegn

Ferske skred Har gått skred pga temp økning foreløpig kun små - middels. Både flak og løssnø.

Rask temperaturstigning Temp steg i løpet av går kveld / natt fra minus til godt over på pluss siden nå i lavlandet. På 600moh er det nå pluss 4. På 1585moh er det -5 nå.

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 800 moh Har nok gått fler enn det jeg har sett. Kun kjørt Sogndal - Hodlekve. Har gått skred over veien i Veitastrondi. Men er nå åpen for trafikk.

ObsID: 180726

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.02.2019 kl. 11:46

919 moh

martin@obskorps (****)

Snødekke

Fra toppen. 12 cm funkornet 1f fuktig. 4 cm smelteforn 4f våt. Så et tynt skarelag. Her under finkornet 1f gående fra fuktig til tør. Under dette kanten som her ikke virker til å være serlig påvirket av varme

ObsID: 180715

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.02.2019 kl. 11:43

872 moh

Linda@Nortind (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Linda

Snødekke

Rim, lite slag lille blokktest, blokk skyter fart, bruddkant 40 cm

ObsID: 180721

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.02.2019 kl. 11:25

922 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@obskorps

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Våte flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst Trolig fra i går. Str 2 flak. Flere str 1 både flak og løssnø skred

ObsID: 180709

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

13.02.2019 kl. 11:14

188 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

13. feb 11:17 - 12. feb 11:17 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst V. Under 100 moh Gjelder Fv337 Hafslo - Veitastrondi, Små snøskred som har losna frå svaberg og liknande.

ObsID: 180704

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.02.2019 kl. 09:52

397 moh

ØHenjum (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ØHenjum

Vær

Yr 4,5 °C 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer Fortsatt litt yr i lufta, og svak trekk. Bles nok meir i høgda.

ObsID: 180680

Indre Sogn / LUSTER

Snø

13.02.2019 kl. 08:35

537 moh

Rune@nortind (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Rune
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Rune

Vær

Skredaktivitet

13. feb. 0-6 Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Kanskje skredstørrelse 2,5

13. feb. 0-6 Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Over 0 moh Ser ingen tydelige bruddkant.

ObsID: 180664

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.02.2019 kl. 08:16

414 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Vær

Regn 3 °C 95% skyer

ObsID: 180681

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

12.02.2019 kl. 20:00

860 moh

Rasmus@nortind (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  RasmusRamstad

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 180613

Indre Sogn / ÅRDAL

Snø

12.02.2019 kl. 19:59

989 moh

KrLarsen (Ukjent)

Vær

Snø -1 °C 5 m/s fra SV ↗ Anslar vinden her til 5-6 m/s, mye usikkerhet i det. Vindretning sikkert påvirka av topografi. Snør fortsatt godt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 180604

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

12.02.2019 kl. 19:24

515 moh

Jan Helge AA (****)

Snødekke

Fuktig Kram snøoverflate på 500m no i kveld. Her snøa jamt mesteparten av dagen

ObsID: 180596

Indre Sogn / ÅRDAL

Snø

12.02.2019 kl. 18:57

755 moh

KrLarsen (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KrLarsen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KrLarsen

Vær

Snø -1 °C Snør godt. Kommet i underkant av 10cm siden jeg var her i går kveld.

Snødekke

9 cm nysnø

ObsID: 180605

Indre Sogn / LUSTER

Snø

12.02.2019 kl. 14:46

286 moh

Sander@ObsKorps (***)

Vær

Snø 0 m/s 100% skyer Har snøa i heile dag.

ObsID: 180567

Indre Sogn / LUSTER

Snø

12.02.2019 kl. 13:39

1010 moh

Rune@nortind (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Rune
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Rune
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN16@50cmQ2 Middels Q 1,5

ECTN7@25cmQ2 Middels

Vær

Snø -4 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 17 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Vinden har flyttet på snøen, le-formasjoner finnes der mer myk og løs snø end i mer vindutsatte, hvor konvekse formasjoner og rygger har hard snødekke. Fortsatt mye løssnø tilgjengelig for transport i flere himmelretninger.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det vil nok være mulig å initiere brydd i nedføyket nysnø, men tykkelse i det svake lag og overliggende mykt lag har positiv virkning på skredfaren, i hvilken grad det er gjeldene i resten av regionen vet ikke jeg. Dersom det overliggende lag er mer hard, vil skredstørrelsen kunne bli opp mod 3 kanskje, men det virker ikke til å være tilfellet ut fra observasjoner på denne tur. Det svake laget av rim virker til å ha et vist potensiale men gir ikke fra seg faretegn på denne tur, og jeg er usikker på hvor aktiv det er. Jeg vil vurderer det til FG2, stor FG2 kanskje men fortsatt bare 2. Da har jeg ikke tatthøyde for problem ved mildvær som varslet beskriver - her i dalen har temperaturen ikke vert over null, og snø ned til ihvertfall 200moh. Mere vind og pålagring av fokksnø vil gjøre skredproblemet med nedføyket nysnø mer potent. Samtidig er det gode temperaturer for gunstig omvandling. Varslet faregrad er for høy Jeg opplever ikke forholdene i fjellet som Fg3, men har ikke vert utsatt for mildvær på denne tur (fra heimen i 200moh til ca 1400moh). Jeg finner ikke kantkorn som beskrevet i varslet, annet end dypt i snødekket..

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Jeg er litt i tvivl hvorvidt der bryter lett og glatt. Ref. ECTN16@50 (Q1,5...) Over det svakelag er ca 30cm med suksessivt hardere snø 1F til 4F.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ over 900 moh

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårlig sikt, så begrenset med visuell observasjoner

Snøprofil

5 cm F PP 0 mm/0 mm, 15 cm F DFdc 0 mm/0 mm, 5 cm 4F PP/DFdc 0 mm/0 mm, 25 cm 4F+/1F+ DFdc/RGsr 0 mm/0 mm, 0,1 cm 4F SHxr 0 mm/0 mm ECTN16@50 Q"1,5", 20 cm P RG 0 mm/0 mm, 0,2 cm I IF 0 mm/0 mm, 25 cm P MF 0 mm/0 mm, 4 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 15 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 0 mm/0 mm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 180576

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

12.02.2019 kl. 13:00

804 moh

Fransen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Tom Kommentar:  Bruddkant varierer mellom 15 til 35cm i tjukkelse.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

12. feb 13:00 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Nedsnødd eller nedføyket overflaterim 35 cm høy og 35 m bred bruddkant Brattheng Str. 1,5 tørt flakskred løsna på veg opp. Person blei med, men stod i skredet.

ObsID: 180575

Indre Sogn / Grøssete

Snø

12.02.2019 kl. 13:00

915 moh

Linda@Nortind (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Tydelig stor rimkrystaller (3-5 mm), 40 cm nede i snødekket

Snøprofil

10 cm F PP/DF 2 mm/3 mm, 30 cm 4F RG/FC 1 mm/1 mm, 1 cm F SH 3 mm/5 mm Rimlag , 19 cm 1F RG/FC 1 mm/1 mm, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm F FC 3 mm/0 mm, 54 cm P MF/MFcl 0 mm/0 mm Lille blokktest løser ut ved to små klapp, tydelig Q1 brudd på rimlag,

ObsID: 180582

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

12.02.2019 kl. 12:18

841 moh

Åsmund (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Åsmund

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst

ObsID: 180520

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

12.02.2019 kl. 12:01

898 moh

Andreas@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Andreas Haslestad Kommentar:  1 skiløper løste først et lite flak. 2 personer passerte over konveks og løste et lite til under. 1 person revet med noen meter med snø til midt på leggen. Stående hele veien.

Faretegn

Ferske skred Str 1skiløperutløst i lite brattheng. Skredet gikk på rimlag

Tester

ECTP12@39cmQ1 Dårlig Bryte lett og glatt på nedføyket lag av rim over kantkornet snø.

Skredaktivitet

Tørre flakskred 2 - Middels. Lett å løse ut Noen bratte heng. Ø. Over 800 moh Skillpeeutløst str 2 skred, rett over tregrensa. Utløst på rimlag i lite brattheng da personer kjørte over konveks.

ObsID: 180513

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

11.02.2019 kl. 21:51

805 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Vær

Snø -7 °C 6 m/s fra V →

Snødekke

5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snør. I leformasjoner ligger det ca 5-10cm med nysnø F under den 4F snø. (Ikkje laga snøprofil, kun kjent på øvre del). Vind frå V nå. Snødekket varierer ellers frå avblåst på kuler til ca 1-10cm fokksnø 1F til P i overflata.

ObsID: 180421

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

11.02.2019 kl. 14:20

927 moh

Didrik Abrahamsen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Didrik Abrahamsen
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Didrik Abrahamsen

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

11. feb 14:15 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 60 cm høy og 20 m bred bruddkant Nær rygg Personlig utløst i testheng. Måtte relativt stor belastning for å løse ut (hopp), men sprekker skjøt avgårde ved liten tilleggsbelastning ca 20-30m. Løste ut på konveks formasjon på vei opp på rygg der snødekke var tynnere fra bratt terreng.

ObsID: 180380

Indre Sogn / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snø

11.02.2019 kl. 13:55

815 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom. no. FV50 Hol - Aurland er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vindboren snø i område.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180367

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

11.02.2019 kl. 10:05

188 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

11. feb 10:18 - 10. feb 10:18 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst V. Under 100 moh Gjelder Fv337 Hafslo - Veitastrondi, Snøskred som losnar i frå svaberg. 2x5 meter.

ObsID: 180279

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org