Snøskredvarsel for Indre Sogn tirsdag 12.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Ny vind- og temperaturauke gjer at skredfaren er venta å stige mot ettermiddagen. Vedvarande svake lag i snødekket kompliserer situasjonen.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbøren aukar, og ny vindauke med dreiing til SV stiv kuling gjer at skredfaren er venta å halde seg på om lag same nivå, men no med fleire skredproblem og større sjanse for naturleg utløyste skred. Temperaturauke på kvelden kan fukte snøen opp til ca. 800 moh, dette kan gje fare for våte laussnøskred i låglandet. Det er framleis vedvarande svake lag i snødekket som kompliserer situasjonen.
Før helga kom det ein del nysnø i regionen. Utbreiinga på dei ferske flaka verkar å auke med høgda. På dei mest vindutsette stadene er snødekket avblåst ned til underliggande skare og gammel fokksnø. Lågare ned i terrenget er nysnøen i liten grad vindpåverka. Dei siste dagane er det observert drønn, sprekker og ferske skred i terreng over 800 moh.
Før det siste snøfallet bestod snøoverflata mange stader av eit velutvikla kantkornlag. Dette kantkornlaget er no snødd/føyka ned, og fleire observasjonar tyder på at dette no utgjer eit vedvarende svakt lag. Stabilitetstestar viser at brot i det svake laget sprer seg lett. Dette blir stadfesta av oppsprekking og drønn i snøen fleire stader høgfjellet. Djupare ned i snødekket ligg det kantkorn rundt skarelag, som kan vere mogleg å påverke der snødekket er tynt høgt til fjells. .
I helga har det gått mange våte laussnøskred skred i terreng under ca. 1000 moh som følge av mildvêr laurdag. Kaldere vêr på søndag gjorde at slik skredaktivitet avtok raskt, men nokre tørre skred kom ned til veg. Høgare oppe vart det derimot observert tørre flakskred, mellom anna på 1100 moh litt nordvest for Fivlenosi (1468 moh) i Luster.
4 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-13 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Mest nedbør lengst nord i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 16 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

12.02.2019 kl. 20:00

860 moh

RasmusRamstad (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  RasmusRamstad

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 180613

Indre Sogn / ÅRDAL

Snø

12.02.2019 kl. 19:59

989 moh

KrLarsen (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Snø -1 °C 5 m/s fra SV ↗ Anslar vinden her til 5-6 m/s, mye usikkerhet i det. Vindretning sikkert påvirka av topografi. Snør fortsatt godt.

ObsID: 180604

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

12.02.2019 kl. 19:24

515 moh

Jan Helge@SVV (****)

Snødekke

Fuktig Kram snøoverflate på 500m no i kveld. Her snøa jamt mesteparten av dagen

ObsID: 180596

Indre Sogn / ÅRDAL

Snø

12.02.2019 kl. 18:57

755 moh

KrLarsen (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KrLarsen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KrLarsen

Snødekke

9 cm nysnø

Vær

Snø -1 °C Snør godt. Kommet i underkant av 10cm siden jeg var her i går kveld.

ObsID: 180605

Indre Sogn / LUSTER

Snø

12.02.2019 kl. 14:46

286 moh

Sander@ObsKorps (***)

Vær

Snø 0 m/s 100% skyer Har snøa i heile dag.

ObsID: 180567

Indre Sogn / LUSTER

Snø

12.02.2019 kl. 13:39

1010 moh

Rune (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Rune
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Rune
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Det vil nok være mulig å initiere brydd i nedføyket nysnø, men tykkelse i det svake lag og overliggende mykt lag har positiv virkning på skredfaren, i hvilken grad det er gjeldene i resten av regionen vet ikke jeg. Dersom det overliggende lag er mer hard, vil skredstørrelsen kunne bli opp mod 3 kanskje, men det virker ikke til å være tilfellet ut fra observasjoner på denne tur. Det svake laget av rim virker til å ha et vist potensiale men gir ikke fra seg faretegn på denne tur, og jeg er usikker på hvor aktiv det er. Jeg vil vurderer det til FG2, stor FG2 kanskje men fortsatt bare 2. Da har jeg ikke tatthøyde for problem ved mildvær som varslet beskriver - her i dalen har temperaturen ikke vert over null, og snø ned til ihvertfall 200moh. Mere vind og pålagring av fokksnø vil gjøre skredproblemet med nedføyket nysnø mer potent. Samtidig er det gode temperaturer for gunstig omvandling. Varslet faregrad er for høy Jeg opplever ikke forholdene i fjellet som Fg3, men har ikke vert utsatt for mildvær på denne tur (fra heimen i 200moh til ca 1400moh). Jeg finner ikke kantkorn som beskrevet i varslet, annet end dypt i snødekket..

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Jeg er litt i tvivl hvorvidt der bryter lett og glatt. Ref. ECTN16@50 (Q1,5...) Over det svakelag er ca 30cm med suksessivt hardere snø 1F til 4F.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ over 900 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 17 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Vinden har flyttet på snøen, le-formasjoner finnes der mer myk og løs snø end i mer vindutsatte, hvor konvekse formasjoner og rygger har hard snødekke. Fortsatt mye løssnø tilgjengelig for transport i flere himmelretninger.

Vær

Snø -4 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Tester

ECTN16@50cmQ2 Middels Q 1,5

ECTN7@25cmQ2 Middels

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt, så begrenset med visuell observasjoner

Snøprofil

11 lagdelinger observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 180576

Indre Sogn / Grøssete

Snø

12.02.2019 kl. 13:00

915 moh

Linda (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Tydelig stor rimkrystaller (3-5 mm), 40 cm nede i snødekket

Snøprofil

7 lagdelinger observert Lille blokktest løser ut ved to små klapp, tydelig Q1 brudd på rimlag,

ObsID: 180582

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

12.02.2019 kl. 13:00

804 moh

Fransen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Tom Kommentar:  Bruddkant varierer mellom 15 til 35cm i tjukkelse.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

12. feb 13:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Nedsnødd eller nedføyket overflaterim 35 cm høy og 35 m bred bruddkant Brattheng Str. 1,5 tørt flakskred løsna på veg opp. Person blei med, men stod i skredet.

ObsID: 180575

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

12.02.2019 kl. 12:18

841 moh

Åsmund (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Åsmund

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst

ObsID: 180520

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

12.02.2019 kl. 12:01

898 moh

Andreas@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Andreas Haslestad Kommentar:  1 skiløper løste først et lite flak. 2 personer passerte over konveks og løste et lite til under. 1 person revet med noen meter med snø til midt på leggen. Stående hele veien.

Faretegn

Ferske skred Str 1skiløperutløst i lite brattheng. Skredet gikk på rimlag

Tester

ECTP12@39cmQ1 Dårlig Bryte lett og glatt på nedføyket lag av rim over kantkornet snø.

Skredaktivitet

Tørre flakskred 2 - Middels. Lett å løse ut Noen bratte heng. Ø. Over 800 moh Skillpeeutløst str 2 skred, rett over tregrensa. Utløst på rimlag i lite brattheng da personer kjørte over konveks.

ObsID: 180513

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

11.02.2019 kl. 21:51

805 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Snødekke

5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snør. I leformasjoner ligger det ca 5-10cm med nysnø F under den 4F snø. (Ikkje laga snøprofil, kun kjent på øvre del). Vind frå V nå. Snødekket varierer ellers frå avblåst på kuler til ca 1-10cm fokksnø 1F til P i overflata.

Vær

Snø -7 °C 6 m/s fra V →

ObsID: 180421

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

11.02.2019 kl. 14:20

927 moh

Didrik Abrahamsen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Didrik Abrahamsen
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Didrik Abrahamsen

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

11. feb 14:15 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 60 cm høy og 20 m bred bruddkant Nær rygg Personlig utløst i testheng. Måtte relativt stor belastning for å løse ut (hopp), men sprekker skjøt avgårde ved liten tilleggsbelastning ca 20-30m. Løste ut på konveks formasjon på vei opp på rygg der snødekke var tynnere fra bratt terreng.

ObsID: 180380

Indre Sogn / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snø

11.02.2019 kl. 13:55

815 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom. no. FV50 Hol - Aurland er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vindboren snø i område.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180367

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

11.02.2019 kl. 10:05

188 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

11. feb 10:18 (+01:00) - 10. feb 10:18 (+01:00) Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst V. Under 100 moh Gjelder Fv337 Hafslo - Veitastrondi, Snøskred som losnar i frå svaberg. 2x5 meter.

ObsID: 180279

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.02.2019 kl. 16:00

1076 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fjerna undersøten sprekke skyter ut fra skiene. Hadde løsna hadde det vært brattere.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Liten skavel uten understøtte sprekker opp lett.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skytende sprekk
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fersk transport skavel bygges over profilen.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været og løs snø i skogen
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været innover Krundalen god sikt.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 11 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Her sånn ca løsna det. Skavel som dro med seg masse snø, trolig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra skogen løs snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snøball fra i går
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Innover ryggen fra ca 1050moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snøen har tørket ut etter Lørdagens mildvær - Mildværet har ingen ting å si, hverken øker eller synker skredfaren. Lett snøfokk gir fersk pålagring på uke 5 overflatekanten. Svært lett å løsne ut myke flak, hardere flak skal trolig mer til, men vil bli større. Trolig finnes det ulike hardheter på flakene. Lengre ned i dekke finnes fortsatt kantkorn rundt skarelag / ved bakken. Obs ved tynt dekke og der det ligger flak av betydning over. Steder der vinden ikke har laget flak over overflatekanten, er fg lavere. Feks i Skogen. Det er mye fint skiføre der vinden ikke har tatt. Fortsatt noe pålagring holder skredfaren oppe. Når vinden avtar og temp skal stige, vil fokksnø flakene stabiliseres noe. Men fortsatt vil det trolig være mulig å trige skred ved en skiløper også utover i uken, men utbredelsen vil avta. Har lest varslet nå og synes det ser greit ut jeg. Kun noe åpne tanker. Og jeg har vært borte en uke, men har lest alle observasjoner, og mye kan tyde på at vinden har tatt ulikt i regionen og finnes noe ulike flak over kanten, alt fra myke til hardere. Mykere vil ikke gi str 3 men være svært lett å løsne, mens harde kan nok gi str 3, lette å løsne. Begge deler gir fg 3. Skredproblem med nysnøflak kan diskuteres om skal være med.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Lett til svært lett å løsne ut. Myke flak str 1-2 hardere flak skal trolig mer til å løsne men vil bli større. Har blåst litt fra her og der siste dager, så tar med alle himmelretninger. Men i dag blåste det NØ så da var le sider for det mest utsatt. Men jeg tar med alle himmelretninger jeg, så kan selvsagt det diskuter om vi skal det.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker på løs snø / overflatekant . Myke flak.

Fersk vindtransportert snø Snøfokk over skogrensa dvs ca over 850-900moh. Fra Nø lett snøfokk langs bakken. Spor føyker fort igjen.

Snødekke

115 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Snøen ligger jevnt fordelt, men forsatt er det trolig mest snø i lesider fra NV. Men dreining av vindretninger siste tiden har jevna ting ut. Det er trolig en variert meny på hardheter over overflatekanten, så lokale forskjeller vil forekomme. Skjerma / lune formasjoner finnes løsere snø som kan transporteres med vind.

Vær

Ikke nedbør -2,5 °C 7 m/s fra NØ ↙ 80% skyer Lettskyet først på dagen mer og mer skyer utover dagen. Ingen nedbør. Stille rolig i skogen. Vind med frakt av snø over skogen fra Nø der jeg var.

Tester

ECTPV@25cmQ2 Dårlig Går i overflatekanten / løsere snø. Test gjort der jeg fikk sprekk, så kanskje ikke så overraskende at den kom lett. Andre steder skal det nok noe mer til.

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. S, SV. Under 1400 moh Trolig en skavel som brakk som løsna større mengder med løs snø. Jeg så det. Snø skya var svært tydelig å se. Men mye løst så det ut som. Så tenker det var skavel som dro med seg masse snø.

Snøprofil

10 lagdelinger observert 11 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen 1025 SØ -2.5 i luften. ca7ms fra NØ. Gravd der jeg fikk en sprekk, bra føyking inn i profilen. Noe krevende arbeidsforhold.

ObsID: 180181

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

10.02.2019 kl. 15:13

947 moh

larsbard (*)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  larsbard

Notater

Q3 Brudd i kantkorn under skarelag ved stor tilleggsbelastning 70 cm ned ved SSU. Laget ligger 30 cm over bakken. Trolig vedvarende svakt lag.

ObsID: 180157

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

10.02.2019 kl. 14:56

943 moh

larsbard (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  larsbard

Snødekke

To lag som gikk, Q2 øverst, 30cm dypt på nedføyket nysnø. Q1 nederst som tidligere observasjon

ObsID: 180155

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

10.02.2019 kl. 14:53

890 moh

larsbard (*)

Skredhendelse

10. feb 14:53 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst NV-vendt Brattheng Naturlig utløst i brattheng. strl 1,5

ObsID: 180154

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

10.02.2019 kl. 14:37

1073 moh

SiljeSk (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  SiljeSk
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Skred

ObsID: 180151

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

10.02.2019 kl. 14:24

949 moh

larsbard (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  larsbard Kommentar:  Sprekken, ca 60 cm dyp. 60m lang. Aldri sett lignende i Sogndal før.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  larsbard Kommentar:  Lag brudd gikk på. Q1 brudd.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: 60 cm dyp i testheng, ca 50-60 m lang sprekk i halvsirkel(!!!). Bruddet gikk på tynt rimlag på stor tilleggsbelastning. 4F fast over, 1F under brudd.

ObsID: 180153

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.02.2019 kl. 13:41

984 moh

RVigdal (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Skredaktivitet på andre sida av dalen

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Meir fukt i sydvendt heng.

Vær

-9 °C 8 m/s 95% skyer Snøføyk.

ObsID: 180134

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

10.02.2019 kl. 12:38

855 moh

IvarL (*)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  IvarL

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels V, NV Fleire str 1-2 i området. Ikkje gått i dag.

ObsID: 180126

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

10.02.2019 kl. 12:35

851 moh

IvarL (*)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 180112

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

10.02.2019 kl. 12:01

188 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

10. feb 12:04 (+01:00) - 9. feb 12:04 (+01:00) Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst V. Under 100 moh Gjelder Fv337 Hafslo - Veitastrondi, Lite skred som løsnar frå svaberg. 2 meter høgt x 5 meter breitt.

ObsID: 180100

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.02.2019 kl. 11:47

1103 moh

Asmkar (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Asmkar

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse: Overflaterim herfra og oppover. Ligger på mykt underlag

ObsID: 180127

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.02.2019 kl. 11:30

974 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra slike klipper har det gått svært mange små våte løssnøskred. Pga mildværet i går. I dag kaldere vær.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Et / to str 2 våte løssnøskred kan se ut som flak men har ikke bruddkant. Og du ser kramme snøballer i utløpet, dermed tenker er våt løsnøskred. Løsna trolig fra klippene på bilde. Bilde tatt igjennom en kikkert.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  -6 på Alsmo i Jostedalen lettskyet pent vær.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Ingen nysnø sist døgn. Ser ikke snøfokk fra dalen.

Vær

Kaldere vær i dag enn i går. -6 her på Alsmo i Jostedalen. Sogndal sentrum rundt 0 grader. Det er lettskyet pent vær.

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1000 moh Har også sett et/to str 2 våte løsnøskred. I området er markøren er satt på kartet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1000 moh Pga mildvær i går. Gått veldig mange slike små fra bratt terreng i Jostedalen. På biltur inn hit har jeg sett mange. Opp mot 1000moh

ObsID: 180096

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.02.2019 kl. 10:30

1040 moh

EB (Ukjent)

Skredhendelse

10. feb 00:00 (+01:00) Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent Veit ikkje når skredd gikk, observert i dag tideleg på veg inn til parkering. Berre observert frå avstand. Ingen spor i skred. Skredet var ganske langt, men såg ut om det ikkje var så store massar i bevegelse.

ObsID: 180201

Indre Sogn / Luster

Snø

10.02.2019 kl. 10:17

180 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

10. feb 10:17 (+01:00) Snø på FV. 337 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på Fv. 337 mellom 11.02.2019 kl. 09:05 og 11.02.2019 kl. 11:00.

ObsID: 180261

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.02.2019 kl. 10:03

1068 moh

Ken Heine (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ken Heine

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

10. feb 02:03 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Brattheng Skred gått i løpet av siste døgn. Utløst i brattheng, men fortsatt 2-300 meter langt ned på "sikkert" terreng. Drønn og sprekking i snø over det meste.

ObsID: 180070

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

09.02.2019 kl. 15:07

1072 moh

larsbard (*)

Notater

Ved SSU-test fikk vi også brudd i kantkorn under skarelag ca 130 ned i snødekket

Tester

ECTN15@60cmQ2 Fikk brudd på nedføyket rimlag (små korn, muligens stor nysnø?) NØ-vendt testeng ca 60cm ned i dekket. 20 cm løs ubunden snø på topp, så 40 cm knyttnevehard. Litt under bruddkant ble det fingerhard snø. God forplantningsevne, glatt brudd Q1/2.

ObsID: 179983

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

09.02.2019 kl. 14:38

919 moh

Mikel (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Mikel

Notater

Løste ut skavvel kontrollert. Løste ut ved liten tilleggsbelastning

Skredhendelse

9. feb 16:37 (+01:00) Skavlfall 1 - Små Personutløst SV-vendt Løste ut skavvel kontrollert. Løste ut ved liten tilleggsbelastning

ObsID: 179951

Indre Sogn / LUSTER

Snø

09.02.2019 kl. 14:08

1020 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr For lite flakdanning her til at overflate kant har blitt problem

Skredaktivitet

9. feb. 12-18 (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng Har gått eit par str 1-2 laussnøskred i bratte fjellsider ned mot dalen. Mest trulegpga ein del nysnø siste døgn og stigande temp mot 0 no

ObsID: 179923

Indre Sogn / Sogndal

Snø

09.02.2019 kl. 13:00

124 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

9. feb 13:00 (+01:00) Snø på FV. 214 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 0-10m. Stengt for all trafikk på Fv. 214 mellom 09.02.2019 kl. 12:01 og 09.02.2019 kl. 14:21.

ObsID: 180361

Indre Sogn / Sogndal

Snø

09.02.2019 kl. 13:00

124 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

9. feb 13:00 (+01:00) Snø på FV. 214 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Stengt for all trafikk på FV. 214 mellom 09.02.2019 kl. 12:01 og 09.02.2019 kl. 14:21.

ObsID: 182922

Indre Sogn / Luster

Snø

09.02.2019 kl. 12:13

8 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

9. feb 12:13 (+01:00) Snø på FV. 331 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 0-10m. Stengt for all trafikk på Fv. 331 mellom 09.02.2019 kl. 12:00 og 09.02.2019 kl. 13:18.

ObsID: 180529

Indre Sogn / Luster

Snø

09.02.2019 kl. 12:13

8 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

9. feb 12:13 (+01:00) Snø på FV. 331 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Stengt for all trafikk på FV. 331 mellom 09.02.2019 kl. 12:00 og 09.02.2019 kl. 13:18.

ObsID: 182925

Indre Sogn / Luster

Snø

09.02.2019 kl. 12:00

8 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

9. feb 12:00 (+01:00) Snø på FV. 331 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på Fv. 331 mellom 12.02.2019 kl. 12:00 og 14.02.2019 kl. 14:00.

ObsID: 180525

Indre Sogn / Luster

Snø

09.02.2019 kl. 12:00

8 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

9. feb 12:00 (+01:00) Snø på FV. 331 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 331 mellom 12.02.2019 kl. 12:00 og 14.02.2019 kl. 14:00.

ObsID: 182923

Indre Sogn / Luster

Snø

09.02.2019 kl. 11:40

6 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

9. feb 11:40 (+01:00) Snø på FV. 55 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 180308

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

09.02.2019 kl. 11:20

870 moh

tikvam (Ukjent)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig Heilt korrekt! Over 800moh er det svært komplekst

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Naturlig utløst Meget sannsynlig 1 - Små Mange bratte heng SV, V over 0 moh

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

-1 °C fra NØ ↙ 80% skyer

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Svært lett å løse ut Mange bratte heng. SV, V. Over 0 moh

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 179933

Indre Sogn / LUSTER

Snø

09.02.2019 kl. 00:59

203 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jostein@nve

Vær

Snø Snør godt. Dette kom medan eg tok fredagspils

ObsID: 179830
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.