Snøskredvarsel for Indre Sogn mandag 11.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Krevjande forhold sjølv om pålagringa er moderat. Klare teikn på vedvarende svake lag i snødekket. Kraftig vind gir ferske nysnøflak.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ferske observasjonar tyder på krevjande snødekke i fjellet sjølv om pålagringa er moderat. Det finst nedføyka kantkornlag etter siste snøfall. Oppsprekking og ferske skred tyder på at dette laget er aktivt. Det finst og svake kantkornlag djupare i snødekket, rundt skarelag. Inntil 15 mm nedbør, mest rundt Jostedalsbreen, og opp mot NV stiv kuling, vil lokalt føre til auka skredfare måndag. Både fjernutløyste og naturutløyste skred er mogleg.
Før helga kom det ein del nysnø i regionen. Utbreiinga på dei ferske flaka verkar å auke med høgda. På dei mest vindutsette stadene er snødekket avblåst ned til underliggande skare og gammel fokksnø. Lågare ned i terrenget er nysnøen i liten grad vindpåverka. Dei siste dagane er det observert drønn, sprekker og ferske skred i terreng over 800 moh.
Før det siste snøfallet bestod snøoverflata mange stader av eit velutvikla kantkornlag. Dette kantkornlaget er no snødd/føyka ned, og fleire observasjonar tyder på at dette no utgjer eit vedvarende svakt lag. Stabilitetstestar viser at brot i det svake laget sprer seg lett. Dette blir stadfesta av oppsprekking og drønn i snøen fleire stader høgfjellet. Djupare ned i snødekket ligg det kantkorn rundt skarelag, som kan vere mogleg å påverke der snødekket er tynt høgt til fjells. .
I helga har det gått mange våte laussnøskred skred i terreng under ca. 1000 moh som følge av mildvêr laurdag. Kaldere vêr på søndag gjorde at slik skredaktivitet avtok raskt. Høgare oppe vart det derimot observert tørre flakskred, mellom anna på 1100 moh litt nordvest for Fivlenosi (1468 moh) i Luster.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Skyet.
Nedbør vesentlig lengst nord og lengst sør i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-13 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Mest nedbør lengst nord i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

11.02.2019 kl. 21:51

805 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Snødekke

5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snør. I leformasjoner ligger det ca 5-10cm med nysnø F under den 4F snø. (Ikkje laga snøprofil, kun kjent på øvre del). Vind frå V nå. Snødekket varierer ellers frå avblåst på kuler til ca 1-10cm fokksnø 1F til P i overflata.

Vær

Snø -7 °C 6 m/s fra V →

ObsID: 180421

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

11.02.2019 kl. 14:20

927 moh

Didrik Abrahamsen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Didrik Abrahamsen
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Didrik Abrahamsen

Skredhendelse

11. feb 14:15 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 60 cm høy og 20 m bred bruddkant Nær rygg Personlig utløst i testheng. Måtte relativt stor belastning for å løse ut (hopp), men sprekker skjøt avgårde ved liten tilleggsbelastning ca 20-30m. Løste ut på konveks formasjon på vei opp på rygg der snødekke var tynnere fra bratt terreng.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 180380

Indre Sogn / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snø

11.02.2019 kl. 13:55

815 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom. no. FV50 Hol - Aurland er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vindboren snø i område.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180367

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

11.02.2019 kl. 10:05

188 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

11. feb 10:18 - 10. feb 10:18 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst V. Under 100 moh Gjelder Fv337 Hafslo - Veitastrondi, Snøskred som losnar i frå svaberg. 2x5 meter.

ObsID: 180279

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.02.2019 kl. 16:00

1076 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fjerna undersøten sprekke skyter ut fra skiene. Hadde løsna hadde det vært brattere.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Liten skavel uten understøtte sprekker opp lett.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skytende sprekk
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fersk transport skavel bygges over profilen.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været og løs snø i skogen
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været innover Krundalen god sikt.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 11 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Her sånn ca løsna det. Skavel som dro med seg masse snø, trolig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra skogen løs snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snøball fra i går
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Innover ryggen fra ca 1050moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

115 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Snøen ligger jevnt fordelt, men forsatt er det trolig mest snø i lesider fra NV. Men dreining av vindretninger siste tiden har jevna ting ut. Det er trolig en variert meny på hardheter over overflatekanten, så lokale forskjeller vil forekomme. Skjerma / lune formasjoner finnes løsere snø som kan transporteres med vind.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snøen har tørket ut etter Lørdagens mildvær - Mildværet har ingen ting å si, hverken øker eller synker skredfaren. Lett snøfokk gir fersk pålagring på uke 5 overflatekanten. Svært lett å løsne ut myke flak, hardere flak skal trolig mer til, men vil bli større. Trolig finnes det ulike hardheter på flakene. Lengre ned i dekke finnes fortsatt kantkorn rundt skarelag / ved bakken. Obs ved tynt dekke og der det ligger flak av betydning over. Steder der vinden ikke har laget flak over overflatekanten, er fg lavere. Feks i Skogen. Det er mye fint skiføre der vinden ikke har tatt. Fortsatt noe pålagring holder skredfaren oppe. Når vinden avtar og temp skal stige, vil fokksnø flakene stabiliseres noe. Men fortsatt vil det trolig være mulig å trige skred ved en skiløper også utover i uken, men utbredelsen vil avta. Har lest varslet nå og synes det ser greit ut jeg. Kun noe åpne tanker. Og jeg har vært borte en uke, men har lest alle observasjoner, og mye kan tyde på at vinden har tatt ulikt i regionen og finnes noe ulike flak over kanten, alt fra myke til hardere. Mykere vil ikke gi str 3 men være svært lett å løsne, mens harde kan nok gi str 3, lette å løsne. Begge deler gir fg 3. Skredproblem med nysnøflak kan diskuteres om skal være med.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Lett til svært lett å løsne ut. Myke flak str 1-2 hardere flak skal trolig mer til å løsne men vil bli større. Har blåst litt fra her og der siste dager, så tar med alle himmelretninger. Men i dag blåste det NØ så da var le sider for det mest utsatt. Men jeg tar med alle himmelretninger jeg, så kan selvsagt det diskuter om vi skal det.

Tester

ECTPV@25cmQ2 Dårlig Går i overflatekanten / løsere snø. Test gjort der jeg fikk sprekk, så kanskje ikke så overraskende at den kom lett. Andre steder skal det nok noe mer til.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker på løs snø / overflatekant . Myke flak.

Fersk vindtransportert snø Snøfokk over skogrensa dvs ca over 850-900moh. Fra Nø lett snøfokk langs bakken. Spor føyker fort igjen.

Vær

Ikke nedbør -2,5 °C 7 m/s fra NØ ↙ 80% skyer Lettskyet først på dagen mer og mer skyer utover dagen. Ingen nedbør. Stille rolig i skogen. Vind med frakt av snø over skogen fra Nø der jeg var.

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. S, SV. Under 1400 moh Trolig en skavel som brakk som løsna større mengder med løs snø. Jeg så det. Snø skya var svært tydelig å se. Men mye løst så det ut som. Så tenker det var skavel som dro med seg masse snø.

Snøprofil

5 cm F PP 0 mm/0 mm, 20 cm 4F+ RG/DF 0 mm/0 mm, 20 cm F FCsf/PP 0 mm/0 mm, 10 cm 4F RG/DF 0 mm/0 mm, 8 cm 1F RGxf 0 mm/0 mm, 2 cm 4F- FCxr 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm F FC/MF 0 mm/0 mm, 25 cm P MFcr/FC 0 mm/0 mm, 20 cm P- FCxr 0 mm/0 mm -3,6 °C @ 0 cm, -4,6 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4,7 °C @ 30 cm, -3,9 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 50 cm, -2,1 °C @ 60 cm, -1,7 °C @ 70 cm, -1,2 °C @ 80 cm, -0,8 °C @ 90 cm, -0,5 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen 1025 SØ -2.5 i luften. ca7ms fra NØ. Gravd der jeg fikk en sprekk, bra føyking inn i profilen. Noe krevende arbeidsforhold.

ObsID: 180181

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

10.02.2019 kl. 15:13

947 moh

larsbard (*)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  larsbard

Notater

Q3 Brudd i kantkorn under skarelag ved stor tilleggsbelastning 70 cm ned ved SSU. Laget ligger 30 cm over bakken. Trolig vedvarende svakt lag.

ObsID: 180157

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

10.02.2019 kl. 14:56

943 moh

larsbard (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  larsbard

Snødekke

To lag som gikk, Q2 øverst, 30cm dypt på nedføyket nysnø. Q1 nederst som tidligere observasjon

ObsID: 180155

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

10.02.2019 kl. 14:53

890 moh

larsbard (*)

Skredhendelse

10. feb 14:53 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst NV-vendt Brattheng Naturlig utløst i brattheng. strl 1,5

ObsID: 180154

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

10.02.2019 kl. 14:37

1073 moh

SiljeSk (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  SiljeSk
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Skred

ObsID: 180151

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

10.02.2019 kl. 14:24

949 moh

larsbard (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  larsbard Kommentar:  Sprekken, ca 60 cm dyp. 60m lang. Aldri sett lignende i Sogndal før.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  larsbard Kommentar:  Lag brudd gikk på. Q1 brudd.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: 60 cm dyp i testheng, ca 50-60 m lang sprekk i halvsirkel(!!!). Bruddet gikk på tynt rimlag på stor tilleggsbelastning. 4F fast over, 1F under brudd.

ObsID: 180153

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.02.2019 kl. 13:41

984 moh

RVigdal (**)

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Meir fukt i sydvendt heng.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Skredaktivitet på andre sida av dalen

Vær

-9 °C 8 m/s 95% skyer Snøføyk.

ObsID: 180134

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

10.02.2019 kl. 12:38

855 moh

IvarL (*)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  IvarL

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels V, NV Fleire str 1-2 i området. Ikkje gått i dag.

ObsID: 180126

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

10.02.2019 kl. 12:35

851 moh

IvarL (*)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 180112

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

10.02.2019 kl. 12:01

188 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

10. feb 12:04 - 9. feb 12:04 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst V. Under 100 moh Gjelder Fv337 Hafslo - Veitastrondi, Lite skred som løsnar frå svaberg. 2 meter høgt x 5 meter breitt.

ObsID: 180100

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.02.2019 kl. 11:47

1103 moh

Asmkar (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Asmkar

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse: Overflaterim herfra og oppover. Ligger på mykt underlag

ObsID: 180127

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.02.2019 kl. 11:30

974 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra slike klipper har det gått svært mange små våte løssnøskred. Pga mildværet i går. I dag kaldere vær.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Et / to str 2 våte løssnøskred kan se ut som flak men har ikke bruddkant. Og du ser kramme snøballer i utløpet, dermed tenker er våt løsnøskred. Løsna trolig fra klippene på bilde. Bilde tatt igjennom en kikkert.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  -6 på Alsmo i Jostedalen lettskyet pent vær.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Ingen nysnø sist døgn. Ser ikke snøfokk fra dalen.

Vær

Kaldere vær i dag enn i går. -6 her på Alsmo i Jostedalen. Sogndal sentrum rundt 0 grader. Det er lettskyet pent vær.

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1000 moh Har også sett et/to str 2 våte løsnøskred. I området er markøren er satt på kartet

9. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1000 moh Pga mildvær i går. Gått veldig mange slike små fra bratt terreng i Jostedalen. På biltur inn hit har jeg sett mange. Opp mot 1000moh

ObsID: 180096

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.02.2019 kl. 10:30

1040 moh

EB (Ukjent)

Skredhendelse

10. feb 00:00 Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent Veit ikkje når skredd gikk, observert i dag tideleg på veg inn til parkering. Berre observert frå avstand. Ingen spor i skred. Skredet var ganske langt, men såg ut om det ikkje var så store massar i bevegelse.

ObsID: 180201

Indre Sogn / Luster

Snø

10.02.2019 kl. 10:17

180 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

10. feb 10:17 Snø på FV. 337 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på Fv. 337 mellom 11.02.2019 kl. 09:05 og 11.02.2019 kl. 11:00.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 180261

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.02.2019 kl. 10:03

1068 moh

Ken Heine (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ken Heine

Skredhendelse

10. feb 02:03 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Brattheng Skred gått i løpet av siste døgn. Utløst i brattheng, men fortsatt 2-300 meter langt ned på "sikkert" terreng. Drønn og sprekking i snø over det meste.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 180070

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

09.02.2019 kl. 15:07

1072 moh

larsbard (*)

Tester

ECTN15@60cmQ2 Fikk brudd på nedføyket rimlag (små korn, muligens stor nysnø?) NØ-vendt testeng ca 60cm ned i dekket. 20 cm løs ubunden snø på topp, så 40 cm knyttnevehard. Litt under bruddkant ble det fingerhard snø. God forplantningsevne, glatt brudd Q1/2.

Notater

Ved SSU-test fikk vi også brudd i kantkorn under skarelag ca 130 ned i snødekket

ObsID: 179983

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

09.02.2019 kl. 14:38

919 moh

Mikel (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Mikel

Notater

Løste ut skavvel kontrollert. Løste ut ved liten tilleggsbelastning

Skredhendelse

9. feb 16:37 Skavlfall 1 - Små Personutløst SV-vendt Løste ut skavvel kontrollert. Løste ut ved liten tilleggsbelastning

ObsID: 179951

Indre Sogn / LUSTER

Snø

09.02.2019 kl. 14:08

1020 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr For lite flakdanning her til at overflate kant har blitt problem

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

9. feb. 12-18 Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng Har gått eit par str 1-2 laussnøskred i bratte fjellsider ned mot dalen. Mest trulegpga ein del nysnø siste døgn og stigande temp mot 0 no

ObsID: 179923

Indre Sogn / Sogndal

Snø

09.02.2019 kl. 13:00

124 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

9. feb 13:00 Snø på FV. 214 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 0-10m. Stengt for all trafikk på Fv. 214 mellom 09.02.2019 kl. 12:01 og 09.02.2019 kl. 14:21.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 180361

Indre Sogn / Sogndal

Snø

09.02.2019 kl. 13:00

124 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

9. feb 13:00 Snø på FV. 214 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Stengt for all trafikk på FV. 214 mellom 09.02.2019 kl. 12:01 og 09.02.2019 kl. 14:21.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 182922

Indre Sogn / Luster

Snø

09.02.2019 kl. 12:13

8 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

9. feb 12:13 Snø på FV. 331 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 0-10m. Stengt for all trafikk på Fv. 331 mellom 09.02.2019 kl. 12:00 og 09.02.2019 kl. 13:18.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 180529

Indre Sogn / Luster

Snø

09.02.2019 kl. 12:13

8 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

9. feb 12:13 Snø på FV. 331 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Stengt for all trafikk på FV. 331 mellom 09.02.2019 kl. 12:00 og 09.02.2019 kl. 13:18.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 182925

Indre Sogn / Luster

Snø

09.02.2019 kl. 12:00

8 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

9. feb 12:00 Snø på FV. 331 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på Fv. 331 mellom 12.02.2019 kl. 12:00 og 14.02.2019 kl. 14:00.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 180525

Indre Sogn / Luster

Snø

09.02.2019 kl. 12:00

8 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

9. feb 12:00 Snø på FV. 331 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 331 mellom 12.02.2019 kl. 12:00 og 14.02.2019 kl. 14:00.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 182923

Indre Sogn / Luster

Snø

09.02.2019 kl. 11:40

6 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

9. feb 11:40 Snø på FV. 55 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 180308

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

09.02.2019 kl. 11:20

870 moh

tikvam (Ukjent)

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig Heilt korrekt! Over 800moh er det svært komplekst

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Naturlig utløst Meget sannsynlig 1 - Små Mange bratte heng SV, V over 0 moh

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Vær

-1 °C fra NØ ↙ 80% skyer

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Svært lett å løse ut Mange bratte heng. SV, V. Over 0 moh

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 179933

Indre Sogn / LUSTER

Snø

09.02.2019 kl. 00:59

203 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jostein@nve

Vær

Snø Snør godt. Dette kom medan eg tok fredagspils

ObsID: 179830

Indre Sogn / Raudmelen og ned

Snø

08.02.2019 kl. 15:00

975 moh

TorKG (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

8. feb. 12-18 Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Svært lett å løse ut Noen bratte heng. SØ, S. Mellom 900 moh og 0 moh

ObsID: 179819

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

08.02.2019 kl. 12:43

875 moh

stian@nortind (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stianbruvoll Kommentar:  Nedsnødd overflaterim som ligger på løs, ubunden snø.

Tester

ECTX God Nedføyket rimkrystaller @20cm som kollapser ved bruk av lille blokktest. Det overliggende laget er løs, ubunden snø. Ingen tegn til propagering ved ECT. Hele blokka løsner @140cm på skarelag. Noen tegn til oppbygging av kk, men ikke dette laget skred vil gå på nå. Obs; temp.gradient over/under skarelag @140cm er ugunstig. -5 grader over og ca -0,5 grader under skaren. Skadeproblemer som er belyst i varsom befinner seg sannsynligvis høyere enn 900moh.

ObsID: 179821

Indre Sogn / Blåfjell Kambafjell Sogndalsdalen

Snø

08.02.2019 kl. 12:39

1240 moh

hanes (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

8. feb 11:00 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst SØ-vendt Skål Skisenteransatte har fått melding om skiløperutløst flakskred i området fredag formiddag. Vedkommende har løyst ut 2 skred, ett middels stort flakskred og et mindre, lenger øst ved Kambafjellet. Ingen foto eller profilar er blitt gjort.

ObsID: 179750

Indre Sogn / LÆRDAL

Snø

08.02.2019 kl. 10:26

1266 moh

Håkon Sælen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Håkon Sælen
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Håkon Sælen

Snødekke

Vindpakket myk Stort sekk myk fokksnø, hard fokksnø kun på mest vindutsatte områder

Faretegn

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Små skavler og i minitestheng glir et lag av myk fokksnø lett ut av liten belastning og er et tydelig lag det sklir på. 5-20 cm tykkelse i heng. Forplanter seg lite

ObsID: 179784

Indre Sogn / LUSTER

Snø

08.02.2019 kl. 10:07

1159 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr usikke på nysnømengden siden snøen i går kvled kom med vind. men tipper ca. 10 cm siste 24 timer. I skogen og hvor der ikke har vert vind de siste dage ligger der her 30 cm men tør løssnø. Over skogen er siste del av nysnøen kommet uten vind, mens det ser ut til at ØSØ har vert fremherskende vindretning her i går ettermiddag og kveld. derfor pålagring i vestlig sektor. Jeg har gått mye og tråkket eget spor, i både leheng og på plasser hvor vinnden har jobbet i høyden, men klare bare og få et drønn på tur i dag. Kanten ligger undernysnøen og har her en tepm på ca. -5 grader. Så mulig at det har roet seg somfølge av temp, men jeg tror det er skummelt tenke at fravær av faretegn er lik med trygt dekke så lenge vi hadde mye faretegn i dag og ikke flere observasjoner og vise til.

Skredfarevurdering

3 Betydelig basert på obstur fra 350 til knap 1200 moh. forsatt løst i skogen med 30 cm løssnø. her i området må jeg opp til ca. 950 moh før jeg ser vindtegn fra vinden i går. her har øsø vert fremherskende vindretning. Få får fegetegn på tur i dag, men finner kanten hver gang jeg graver i snøen. stabilitetstest viser betraktelig bedre stabilitet enn Andreas fannt i gårpå kamba og temp i profil tilsir også at vi er i en situasjon som stabilesert seg gradvis. milde temp vil føre til forsatt satbiliseringe av situasjonen med kanten, men mulig at det blir være før det blir bedre i forbindelse med varslet temp. økningen Varslet faregrad er riktig fint at kant ned i dekke nevnes. på tynt dekke (20 cm) er der nå velutviklet begerkrystaller på 1100 moh

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1100 moh og 400 moh problemet finnes der hvor vinden ikke harjobbet med snøen de siste dage. over 1100 er det nok få plasser hvor ikke vinden har bunnet snøen til myke flak og under 400 har milderer temp i går kveld nok bunnet snøentil myke flak også

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, SV, V, NV over 800 moh går ned til lett og løse. usikker på om det skulle være str. 2 eller 3, men siden der har vert bra med løssnøtilgjenglig for transport er nok 3 rett.

Tester

ECTN22@29cmQ2

ECTN13@16cmQ2

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Har bare fått et drøn . Tråjket spor selv

Vær

Kom snøvær inn nå og ga null sikt. Ellers roligt vær. -5,6 i luften her

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårlig sikt store dele av dagen

Snøprofil

3 cm F PP 0 mm/0 mm D, 10 cm F+ DF 0 mm/0 mm D, 3 cm F+ FC 1 mm/0 mm D Kanten som vi er redd for, 12 cm 4F RG/FCxr 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 11 cm 1F- RG/FCxr 0 mm/0 mm D, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F FCxr 0 mm/0 mm D, 5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 13 cm P FCxr 0 mm/0 mm D -5,6 °C @ 0 cm, -5,5 °C @ 10 cm, -5,1 °C @ 20 cm, -4,6 °C @ 30 cm, -4,1 °C @ 40 cm, -3,3 °C @ 50 cm, -2,5 °C @ 60 cm, -1 °C @ 70 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 179715

Indre Sogn / LUSTER

Snø

08.02.2019 kl. 09:26

1136 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Morgenstemning. Roligt vær. Nattens nysnø er ikke flyttet av vind

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ike vindtegn her før 950 moh

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Dagens første drøn. Overrasket over at det tok så lenge å få det.

Vær

Ikke nedbør 4 m/s fra NV ↘

ObsID: 179707

Indre Sogn / LUSTER

Snø

08.02.2019 kl. 08:15

845 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mott sør.

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Så langt ingen vindtegn i snøen og nysnøen ligger stort sett fin på eine buske her ennå. 30 + med løssnø tilgjengelig for transport. Men forsatt lite total snømengder.

ObsID: 179706

Indre Sogn / lambhaug

Snø

08.02.2019 kl. 06:21

233 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps

Snødekke

2 cm lett fuktig til tør siden i går kveld

ObsID: 179690

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org