Snøskredvarsel for Indre Sogn onsdag 06.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær varsom i leområder der et vedvarende svakt lag har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er mye tørr løssnø tilgjengelig i terrenget. Nysnø og vind vil føre til ferske fokksnøflak i lesider og terreng som samler fokksnø. Skredfaren vil være størst der det er mest løssnø tilgjengelig. Vær varsom i områder med tynt snødekke og der fokksnøen er myk. Her vil det være enklere å påvirke svake lag med nedsnødd kantkorn i snødekket.
Snøoverflaten varierer avhengig av vindpåvirkning de siste dagene. I skogen og skjermede formasjoner er det enten tørr løssnø eller myke flak. Lokalt kan det ligge 10-30 cm tørr løssnø. Høyere til fjells og på vindutsatte plasser er flakene hardere eller avblåst ned mot gammel skare. Det ligger mest snø i lesider mot S og Ø etter tidligere vind og snøfall. Det gamle snødekket er prega av mildvær fra starten av januar.
Kaldt vær siste tiden har ført til en utvikling av kantkorn både i løs snøoverflate og rundt skarelag nede i snødekket. Det finnes også overflaterim etter klarvær sist natt.
Det er observert løssnøskred og enkelte mindre flakskred siste dager. Noen skiløperutløst, andre naturlig utløst.
Det er spredte observasjoner på drønn og skytende sprekker i snødekket fra helgen. Observasjoner fra Fjærland søndag viser stort sett lite spenninger i den vindpåvirkede snøen som finnes enkelte plasser.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-12 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 11 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-11 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Skyet.
Mest vind midt på dagen. Høyest snøgrense ved fjorden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

06.02.2019 kl. 23:33

315 moh

jostein@nve (*****)

Vær

Snø 0 °C

Skredaktivitet

6. feb. 18-24 (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng Høyrer nokon naturleg utløyste skred i fjellsidene her no. Både storleik og om det er laussnø eller mjuke flak vert gjetting. Men kald og svært laus snø utan antydning til bindingar her nede. Utløysande faktor er utvilsomt nysnø. Men usikker på om det blåser inn snø i løsne områder i fjellsidene her

ObsID: 179471

Indre Sogn / Sogndal

Snø

06.02.2019 kl. 20:02

1016 moh

Asmkar (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Asmkar

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Ferske sprekker Snøen sprekker opp i testheng. Nysnøen sklir på underliggende fokksnø

ObsID: 179433

Indre Sogn / Sogndal

Snø

06.02.2019 kl. 19:45

1082 moh

NjålØ (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  NjålØ
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Vær

Snø 5 m/s

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker masse opp. Sprekker på 25 m observert. Tynne flak under 10 cm tykke.

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Strl 1 fjernutløst

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Nydelig føre. Snør så mye nå at de gamle spora blir nulla ut. Hogsttraseen nederst på svartholten var til og med fin.

ObsID: 179431

Indre Sogn / Sogndal

Snø

06.02.2019 kl. 14:46

596 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  4 cm tør siden kl. 10

Snødekke

5 cm nysnø

ObsID: 179385

Indre Sogn / Sogndal

Snø

06.02.2019 kl. 13:45

1221 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Beklager men ikke lett med gode bilder idag

Vær

Snø 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer Ikke nok vind her til å flytte snø på bakken

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Dette har tidliger vert meldt inn som over 800 moh. grunnet flakdanning som følge av vind over laget. vinden har ofte uteblitt. nå er laget, også i skogen, under p fast 20-45 cm finkornet snø. således mener jeg vi kan senke høyden for laget, men ECTX indikere at dette nok mange plasser er et ikke problem, men mulig hvor dekket er tynt høyt til fjells og så vider, men ikke sikker på at utbredelsen på dette berettiger at vi har det med, men ikke sikker

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 800 moh Dette er kanten under nysnøen fra denne uke. har ikke observert flak over den i dag men spørteegbu viser liten kuling i ettermiddag så dette finnes helt sikkert i høyden. mest utsatt i N-V men i går fik laget noe pålagring i høyden i området ved Asbjørnsnosi og Leirdalen fra Nord. Så OBS OBS alle plasser du finner fersk innblåst snø for kanten var i alle himmelretninger før nedbør denne uke.

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1200 moh og 400 moh ut fra dagens tur er dette problem under 1200 hvor vi ikke hadde vind og finnes i alle himmelretninger, under 400 er der for lite snø her til at det er problem

Skredfarevurdering

3 Betydelig Basert på obstur 600-1200 moh, vert meste i sør. mindre vind enn varslet her i området i dag og ingen vindtegn i snøen her, og heller ikke noen faretegn gir inntrykk av et stabilt dekke hvor løssnøskred og den gamle kanten ved 7. jan skaren er problemet. kanten rett under nysnøen fra de siste dage er nå velutviklet og vil utgjørere et potent svakt lag hvis det føyker ned. Med info fra målestasjon på spørteggbu og kveldens obser på svartholten må vi nå forvente at vinden flere plasser har bygget flak over kanten. Situasjonene blir derfor således at der hvor der ikke har vert vinntransport er vi nok på fg 1 mange plasser, men der hvor der er dannet ferske flak på en klar 3'er. Jeg tror vi må betrakte kanten som er føyka ned i dag som et vedvarende svakt lag. mener derfor at fg 2 for i morgen er for lite. forestille meg at fjernutløsning vil være mulig. Varslet faregrad er riktig ville kutte ut og nevne rim og heller fokusere på kanten som ligger under nysnøen fra denne uke. det er det som folk må fokusere på nå. Rimen er ikke noe problem sidne den er blannet med nysnøen og står på mykt

Faretegn

Ingen faretegn observert Dårlig sikt

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr fra bunden. gamelt snødekke fra 2018 er nå å betrakte som kant(smeltekant) som ligger under skaren fra 7. januar. denne skaren er å betrakte som bærende (5 cm p+ til k) i allefalle til 1400 moh i sogndalsdalen, mulig noe laverer i jostedalen. over skaren fikk vi 40-70 cm med snø i uke 3 med vind fra NV. Etterfølgende kulde har omvanlet dele av denne snøen, særlig over skarelaget til kantkornet. Det er dette kant som vi tenker krever stor tillegsbelastning, men være opps høyt til fjells hvor dekket er tynt hvor det trolig vil være mulig og påvirke dette hvis man er uheldig. . mandag uke 4 kom der 5 cm med tør nysnø uten vind. denne fik ligge lenge uten å bli flyttet av vind og det er denne som nå mange plasser er blit til relativ velutviklet kant. over den har vi nysnøen fra denne uke 5-10 cm så langt og det fortsetter og snø. dagens obstur viste ingen tegn til vind i øverste del av snødekket, men spørteggbu visers liten kuling fra SSØ i ettermiddag. så trolig meget skummele i forhold i Nordlig sektor nå.

ObsID: 179377

Indre Sogn / Sogndal

Snø

06.02.2019 kl. 12:05

799 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@obskorps

Vær

Lett snøvær og vind fra skogsgrensen

ObsID: 179364

Indre Sogn / Sogndal

Snø

06.02.2019 kl. 10:37

193 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Vær

Snø -6,7 °C 100% skyer Kaldt og klart i går. Overskya og temperatur stigning i dag. Snøar lett no.

Snødekke

Store (6mm) fine rimkrystallar som vart danna ila natta, dei ligg på mjuk snøoverflate. Har starta å snøa no, så då blandar dei seg med nysnøen og utgjer ikkje eit fareteik.

ObsID: 179343

Indre Sogn / Sogndal

Snø

06.02.2019 kl. 07:38

416 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Rim
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Vær

Ikke nedbør -17 °C 0 m/s 95% skyer

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse: Rimkrystallene har vokst sidan igår i dette området. Observerte også rimkrystaller på 750moh over Sogndal lufthamn igår.

ObsID: 179314

Indre Sogn / Årdal

Snø

05.02.2019 kl. 16:14

935 moh

KrLarsen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KrLarsen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fersk vindtransportert snø, danner myke tynne flak som sprekker opp litt rundt skia. Stort sett tynne flak her, men stedvis lommer med 10-20cm fersk fokksnø.

ObsID: 179271

Indre Sogn / Luster

Snø

05.02.2019 kl. 16:05

1447 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@obskorps

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ser ferske naturlig utløste løssnøskred i sørlig srektor over 1200 moh. Str 1-2. 1 str 1 flakskred også i sør. Se bilde

Snødekke

Ikke vind i snøen før 1200 moh.

ObsID: 179273

Indre Sogn / Sogndal

Snø

05.02.2019 kl. 13:56

1237 moh

Gaute@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Gautehe

Skredhendelse

5. feb 13:56 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Nedføyket svakt lag med nysnø 5 cm høy og 15 m bred bruddkant Brattheng

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 179257

Indre Sogn / Navarsete

Snø

05.02.2019 kl. 13:48

831 moh

Asbr (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske skred Sett et lite skred på vestsiden av Navarsetfjellet. Uvisst når det har gått.

ObsID: 179255

Indre Sogn / Sogndal

Snø

05.02.2019 kl. 11:22

1080 moh

Einar (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Einar

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Overflaterim har blitt dannet på toppen av nysnøen fra omtrent 1000 moh. Østlig (nord-østlig) vendt side.

ObsID: 179265

Indre Sogn / Luster

Snø

05.02.2019 kl. 10:15

467 moh

martin@obskorps (****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Tidvis moderart til kraftig snøfokk på høgste topper. Vind fra nord

ObsID: 179215

Indre Sogn / Sogndal

Snø

05.02.2019 kl. 07:13

401 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Vær

Ikke nedbør -14 °C 0 m/s Klarvær i natt. Temperaturen gjekk frå -4 igår kveld til -14 nå. Ikkje vind.

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse: Klarvær og kulde - er gjort at det begynt å danne seg rimkrystaller. Observert her i dalen idag.

Snødekke

7 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Kom ca 5-10cm her frammi dalen i løpet av dagen igår.

ObsID: 179196

Indre Sogn / Luster

Snø

04.02.2019 kl. 13:30

1139 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Frå obs punktet. 1140moh, NNV vendt heng. Ca 20 grader bratt. ECT gjekk i brudd mellom 4F og 1F laget. Ca 31 cm frå toppen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Profil frå litt lenger nede på ryggen mot Gråmerri. Ca 950moh, NE vendt heng.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Klarna opp utpå dagen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vindpakka på toppar og ryggar
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Grått tidlegare i dag.

Tester

ECTN22@31cmQ2 God

Vær

Ikke nedbør -6,1 °C 0 m/s 100% skyer Snøa ca 1cm ila obsturen. Snøar ikkje no lenger. Været letta litt når det slutta å snøa.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, SV, V, NV over 800 moh Begynnande kantkorna snø, ikkje eigenskapane til eit vedvarande svakt lag endå.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Såg nokre rim under nysnøen. Men dette er ikkje eit skredproblem, sidan det allerede har blanda seg med nysnøen frå i dag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Obstur i Leirdalen frå 425moh til Gråmerri 1160 moh. Basert på dagen obstur verkar skredfaren generelt stabil. Har gått i S-Ø-N vendte sider, så var kun såvidt innom mest utsatt himmelretning. Men veit frå turar i helga at vinden har frakta snø inn i leheng, austleg sektor. Vinden har følgt dalane meir enn den har følgt varsla hovedvindretning. Periodar med kulde vil føra til at laget med begynnande kantkorna snø vil fortsetta å utvikla seg og verta meir potent. Vind frå sør vil frakta snø inn i leheng og legga seg som flak over svakt lag av kantkorna snø. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

4. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Varierande tjukkelse på snødekket. Det ligg fortsatt ein del laussnø i N-Ø-SØ vendte heng over skoggrensa. På toppar og ryggar som har vorte utsatt for vinden frå SØ er snøoverflata hard under nysnøen som har komme i dag. Tynt snødekke på ryggar og toppar generelt.

ObsID: 179154

Indre Sogn / Sogndal

Snø

04.02.2019 kl. 08:09

200 moh

Sander@ObsKorps (***)

Vær

Snø -6 °C 100% skyer I gårkveld var det blå himmel og -11 grader kl 21 på denne staden. No er det overskya og - 6 grader. Det snøar lett no, komme ca 0,5cm

ObsID: 179083

Indre Sogn / Sogndal

Snø

04.02.2019 kl. 07:09

405 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Snør, komt ca 2cm til nå og snør tett så det legger seg på lua og på jakka. Ikkje vind her.

Vær

Snø -8 °C 0 m/s

ObsID: 179077

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.02.2019 kl. 15:44

1017 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen tegn fra kantkornlag og ingen oppsprekking rundt ski.

Snødekke

Generelt lite vind i snøen i store, lukka formasjoner. Kun lokale plasser er vindpåvirket helt i overflaten (sør og østvendte sider). Snøen et tydelig påvirket av kulde med kantkorndannelse rundt skarelag og kantet, løsere snø i overflaten, men snødekket virker generelt helt dødt uten spenninger evne til forplantning. Tror kantkorn først blir et utbredt problem ved neste større pålagring.

ObsID: 179093

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.02.2019 kl. 14:14

893 moh

Philip (Ukjent)

Tester

ECTN23@25cmQ2 God Norvendt, 160cm snøpakke

ECTN14@10cmQ2 God Norvendt, 160 cm snøpakke, gikk i fokksø

ObsID: 179024

Indre Sogn / Luster

Snø

03.02.2019 kl. 14:00

1500 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve

Vær

-8 °C 2 m/s fra NV ↘

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

Har ikkje vore vindtransport av snø inn i spor som vart laga i går. Dvs uforandra forhold.

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Oppe på toppen er det litt laussnø, meir med ei gong ein tippar nedover . Svak flakdanning ved oppstikkande formasjonar frå ca 1200 moh. Opp til dit går ein i eit tjukt lag av overflatekantkorn.

ObsID: 179046

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.02.2019 kl. 13:55

898 moh

Philip (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Philip Kommentar:  Har saget helt frem /frigjort, trakk vaier opp igjen, derfor man ser vaier
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Philip Kommentar:  Rutene er 3 mm
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Philip

Tester

ECTP14@20cmQ2 Middels Gikk på sjiktovetgang innad i fokksnø rett over litt hardere fokk. Begynnende kantkorn i bruddet. Rett vestlig leheng. Snødekket var 110 cm her

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 3 - Store Få bratte heng SV, V, NV Begerkrystaller der snødekket er tynt, krystalene er 4 mm i snitt

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng V

ObsID: 179025

Indre Sogn / Luster

Snø

03.02.2019 kl. 12:46

1102 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Vær

Snø -10 °C 0 m/s 70% skyer Ikkje vind her men vind litt vind høgare opp og på toppen ca 4 m/s.

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Rimkrystallene starta som små krystaller på denne høgda og økte i størrelse med høyden

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Tørr F snø i overflata i leformasjoner, mer vindpåvirka på ryggar.

ObsID: 179027

Indre Sogn / Lærdal

Snø

03.02.2019 kl. 09:54

1114 moh

Håkon Sælen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Håkon Sælen

Vær

Ikke nedbør 20 °C 0 m/s

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179030

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.02.2019 kl. 08:27

414 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Litt melisdryss i lufta

Vær

Snø -12 °C 100% skyer

ObsID: 178950

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org