Snøskredvarsel for Indre Sogn onsdag 30.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med ferske fokksnøflak.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vindøkning utover onsdag vil danne ferske fokksnøflak i leheng mot N-NV. Disse vil være lette å løse ut for en skiløper og kan bli middels store (str 2). Utbredelsen av problemet avhenger av om det er snø tilgjengelig og om vinden blir sterk nok. I områder hvor det fortsatt ligger ubunden snø er det mulig å løse ut må løssnøskred i bratt terreng. Eldre fokksnøflak i Ø og S har hatt god tid til stabilisering og vurderes ikke som skredproblem lengre. Vedvarende svake lag av kantkorn finnes dypere i snødekket rundt skarelag. Vær oppmerksom i områder med tynt snødekke.
Snøoverflata varierer avhengig av vindpåvirkning i løpet av helga. Mange steder flyttet kraftig vind natt til lørdag mye snø ut i leheng mot N-NV, mens andre steder ligger det 15-20 cm løssnø, selv høyt til fjells. Det ligger fortsatt mest snø i heng mot S og Ø etter tidligere vind og snøfall.
Det finnes kantkorn i tilknytning til skarelag nede i snødekket flere steder, særlig der snødekket er tynt. Foreløpig ansees ikke dette som et skredproblem, men det må følges med på. Testheng med nysnøflak løste lett ut lørdag, og i områder med tynt snødekke resulterte det i stepdown ned på skarelag i begynnende kantkorn
Observatør meldte om et naturlig utløst flakskred str 1 på Molden ved Hafslo lørdag. Skredet har løsnet i nysnøflak. Det er observert mange tørre løssnøskred de siste dagene, både naturlig og skiløperutløste.
Tirsdag er det lite vind og kaldt i regionen. -8 grader midt på dagen på Joasetbergi målestasjon i Flåm (860 moh)
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-15 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til liten kuling fra sør om ettermiddagen.
-15 °C til -7 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

30.01.2019 kl. 21:35

1260 moh

NjålØ (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  NjålØ Kommentar:  5 m sprekk

Faretegn

Drønn i snøen Drønn i de ferske nysnøflakene

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Blåser ca 5ms. Tydelig vindtransport. Legger seg nysnøflak i le. FG 2 er nok raskt rett også vest i Sogndalsdalen etter denne vinden.

Ferske sprekker

ObsID: 178446

Indre Sogn / Utladøla

Snø

30.01.2019 kl. 14:27

299 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Cautus Geo AS Kommentar:  Bildet er tatt automatisk ved radardeteksjon av snøskred.

Skredhendelse

30. jan 14:27 3 - Store Naturlig utløst SV-vendt Skredet startet på 654 moh og sluttet på 309 moh Utladøla Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne.

ObsID: 178412

Indre Sogn / LUSTER

Snø

30.01.2019 kl. 13:40

1118 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fersk sprekk ut fra ski. 29 grader bratt løsner på løsere snø. Mykt flak. Nysnø flak.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra 850moh fortsatt løs snø. Blir mer vind i den på 900-1000moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Avblåste rygger i dag
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Litt mørkt bilde
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Litt hardere flak betydelig lengre sprekk
Bilde Av Faretegn
Bilde 7 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Jeg trigge dette på den avstand bilde er tatt. Fersk innblåst snø mykt flak. På perfekte snø krystaller, luftige å fine.

Skredfarevurdering

2 Moderat Løs snø flyttes med vinden. Der jeg var i dag var det svært lett å trigge skred i denne snøen som ble flytta. Ulik hardhet på flakene men mye ferske og myke, luftig løs snø er det svake lag. Kan trigges på noe avstand også. Ellers er det nok ulik hvor vinden siste dager har jobba. Mange steder fortsatt løs fin snø. Eldre flak fra helgen skal nok mer til å trige, men tenker fortsatt lett å løse ut på disse. Der snøen er løs kontra den vinden har lagt igjen ferske flak, vil skredfaren oppleves svært ulikt. Vinden vil legge opp nye ferske flak, meldt vind fra Sø, men trolig i begrenset omfang. Følg også med på utvikling av kantkorn rundt skarelag. Eller lite endringer i skredfaren. Men finnes fortsatt mye løs snø tilgjengelig for transport, selv på rygger.

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Lett snøfokk over ca 900moh. Fortsatt mye løst i skjerma formasjoner vil jeg tro, har ikke sjekka ennå.

Faretegn

Ferske skred Skavel som løsna og trigge et mykt flak.

Ferske sprekker Fersk innblåst snø sprekker lett opp på løsere snø. Hadde lett fått ting til å gå hadde jeg testet noe brattere terreng.

Fersk vindtransportert snø Vind fra sø frakter snø. Lett snøfokk her jeg er nå

Skredaktivitet

30. jan. 12-18 Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Svært lett å løse ut Få bratte heng. N. Over 1100 moh Se bilde av ferske skred under faretegn. Jeg trigga det.

30. jan. 12-18 Skavl Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N. Over 1100 moh Liten skavel har løsna av seg selv nå

Notater

Kan også nevne at jeg var inne i Veitastrond. Får å se på skredet som har gått der. Hadde dagslys men litt dårlig sikt. Kunne ikke se så mye. Men er mye løs snø der i terrenget. Trolig har skredet tatt med seg mye løs snø. Hadde løsne noe høyt oppe, på svaberg. Str 2 flak helt ned til svaet. Men ble ikke så mye klokere av å kjørt inn der. Str 4 som det er registrert som er nok for stort ja, da hadde det vel godt over veien? Og jeg burde ha sett hvor det var med kikkert.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Gjelder der vind ikke har laget flak av løs snø i overflaten.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 900 moh Svært lett å løse ut ferske flak, nysnøflak. Men utbredelsen er trolig få heng. Der vind ikke har tatt gjelder tørre løsnøskred. Der fokksnø flak har fått mer tid på seg å stabilisere, gjelder str 2, få heng lett å løse ut.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 7 m/s fra SØ ↖ 90% skyer Noe varmere i dag. Dette fra 1050moh i går -8.5 på 1000moh. Men vind i høyden frakter snø. Tidligere snøfall har gjort at det er mest snø i NØ-S sektor. I de andre himmelretninger har vi denne 7.Jan skaren med kantkorn under, finnes småe også over. Stedhvis finnes det flak over denne. Der vinden har tatt er det avblåst, eller hardere dekke. Men dette er mindre områder. I skjerma formasjoner mye løs snø fortsatt. Ulikt innad i regionen hvordan vinden har jobbet med snøen siste uken. Nå i kveld kl 19 er det rundt pluss 1 ved fjorden.

ObsID: 178397

Indre Sogn / LUSTER

Snø

30.01.2019 kl. 12:20

1038 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God

Skredfarevurdering

1 Liten basert på tur 400-1050. god sikt. Lite endringer i dekket de siste dage grunnet rolig vær her på hafslo. mest aktuelt for skiløper er tørsløsnøskred hvor vinden ikke har tatt i snøen, og så alle plasser hvor du finner flak i overflaten, torlig mest mott V-N. Så nok så stabile forhold her om dagen. Men vær obs på at der er mye svert lett snø tilgjenglig for transport og at lokale voindforhold kan føre til en betraktelig økning av skredfaren. ser https://www.regobs.no/Registration/178311, dette sammen med vindmålinger fra spørtegbu kan jo stemme godt overens med transprot av snø i natt inn i denne skredbane. men i området jeg har vert i dag som ikke er lant unne, men noe laverer er det helt andre forhold. fg 1 her i dag, men med vind på spørteggbu og skredet i utladøla er fg 2 for regionene helt rett. varslet vindøkning til liten kuling vil kunne øke faregraden raskt. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr lite endringer i dekket de siste dage grunnet roligt vær. der er i denne del av regionen meget lite snø i fjellet for årstiden. kjører i dag slalom mellom einebuske fra 900 moh. i profil i dag på relativt tynt dekke finner jeg både kant og begynnende kant, men det som finnes over 7. jan. skaren er småt og ikke godt utviklet og siden 7 jan. skaren her er tykk og vil bære godt er jeg ikke bekymret over det som er under. på tur mandag i sogndalsdalen var denne skare også bærende og tyk på 1400 moh, men tidliger obs fra jostedalen indikere at skaren der ikke er bærende høy opp, så det vil være fint med en obs med fokus på dette fra jostedalen. Ferskeste fokksnø er i NV fra natt til fredag. Men denne er lite utbredt og har nå trolig stabilisert seg godt. hvor vinden ikke har tatt er tøreløssnskred forsatt aktuelt. mobil ute av drift derfor ingen bilder i dag

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

30. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 800 moh ECTX og temp i porfil indikere at fokksnø fra natt til lørdag nå krever mere for og løses.

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Vær

-4,3 °C 4 m/s fra Ø ← 20% skyer roligt og fint vær.bare en liten trekk på ryggen. ellers så vindstille. noe mildere i dag enn de siste dage

Snøprofil

8 cm F DF 1 mm/0 mm D, 32 cm 4F DF/RGxf 0 mm/1 mm, 18 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 12 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F FC 2 mm/0 mm D kant men ikke nervøs grunnet overliggende skare -5,7 °C @ 0 cm, -5,8 °C @ 10 cm, -4,8 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3,2 °C @ 40 cm, -2,4 °C @ 50 cm, -1,6 °C @ 60 cm, -1,1 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 90 cm

ObsID: 178385

Indre Sogn / Utladøla

Snø

30.01.2019 kl. 06:08

299 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Cautus Geo AS Kommentar:  Bildet er tatt automatisk ved radardeteksjon av snøskred.

Skredhendelse

30. jan 06:08 3 - Store Naturlig utløst SV-vendt Skredet startet på 671 moh Utladøla Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne.

ObsID: 178311

Indre Sogn / LUSTER

Snø

29.01.2019 kl. 16:00

1001 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Bilde fra snødekke rundt 780moh men slik er det i mange høyder og himmelretninger
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ca 10cm løs snø også på rygger på 950moh
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kvalryggen ca 1000moh 10cm løs snø men tynt dekke ellers. Skarelag så kantkorn
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skyet over og kom en liten snøbyge sikten ble dårligere enn starten på turen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Siggen Kommentar:  780moh. SØ/S -6 i lufta. Profilen er forenklet nede i tykt skarelag, det finnes en sandwich av skarelag der nede. Tenker dette gjelder snødekke under skogrensa sånn ca.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Siggen Kommentar:  Vest. 1000moh -8,5 i lufta. Her er også snøprofilen i tykt skare lag nedi dekke forenklet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Siggen Kommentar:  1000moh vest svært tynt dekke.

Skredfarevurdering

1 Liten Skitur i ulike himmelretninger fra ca 400-1000moh. Gravd litt på tynt dekke se profiler. Skredfaren endres lite fordi det er kaldt og rolig vintervær, minus fra fjorden. Lettskyet pent vær når jeg startet tur skyet mer over på ettermiddagen, og kom en liten kortvarig snøbyge. Ca 0.5 cm snø kom. Lenge siden sist snøfall av betydning men fortsatt finnes 10-25cm løs snø i mange himmelretninger, også på rygger og topper. Dette gir fint skiføre. Det kan finnes småe overflate kant i nysnøen. Litt sånn copy paste. Ser ut som dette kalde rolige vintervær fortsetter. Med vind fra sø. Vind vil frakte nynsø. Ellers lite endringer hvis det fortsetter med å være kaldt uten vind. Følg med på hva som skjer på oppbyggende omvandling i overfalten og nedi dekke. Fint varsel.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Januar kan deles inn i tre perioder. 1. Varmt vær som lagde stabilt dekke som frøs til 7.Jan, dermed fikk vi 7.Jan skaren. 2. Store mengder nysnø ca 50-70cm. Kom med vind fra NV. Nysnø/fokksnø flak i mange heng. 3. Rolig vintervær uten særlig vind mange steder (vind fra SØ der det har blåst), med minus fra fjorden. Kommet lette snøfall i denne perioden, men er vel en ukes tid siden nå det snødde skikkelig. Dette gjør det slik at snødekke er ujevnt fordelt etter vinden fra NV. Helt klart mest snø i NØ-S. I N-SV er det mindre snø. Det er løs snø på hardere i NØ-S, der denne eldre fokksnø anses som stabil og godt bundet til 7.jan skaren. I N-SV har vi denne 7.jan skaren under løsere snø. Finnes mindre fokksnøflak over, mye kantkorn under denne 7.Jan skaren. Finnes småe kantkorn stedhvis også over skaren. Se profiler i dag fra tynt dekke i lo sider. Sør sektor er litt sånn mellom sektor og kan finnes mindre snø også her men også områder med mer snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

29. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ok sikt først på dagen så tilskyende og redusert sikt

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 700 moh For regionen som helet er fokksnø flak med vind fra sø, best å ta med. Men jeg tar med dette i dag. Men ting taler for og imot. Det som taler for å ta det med, er at det finnes stedhvis fokksnø over kant under skaren. (stedhvis også oppå skaren) Det som taler i mot er at det ser ut til å være få områder med fokksnø av betydning over, og at den trolig har lite spenninger. Det er ikke registrert skred på dette skredproblem, men jeg har hørt drønn i det. I helgen ble det trolig kjørt bratt i denne sektoren uten at skred gikk. Kun tørre løsnøskred. Men tar det med for der jeg var i dag var dette mer gjeldene enn fokksnø i overflaten. Men om skal heves frem som eget skredproblem,er jeg usikker på. Det er jo nevnt i teksten.

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Gjelder der det finnes løs snø i overflaten.

Vær

Ikke nedbør -8,5 °C 0 m/s 100% skyer Været fra 1000moh i ettermiddag. Været startet med sol og lettskyet vær. Før det skyet mer og mer over. Kom en liten snøbyge rundt kl 15.30 men kortvarig, kom kanskje 0.5cm nysnø. Men reduserte sikten i høyfjellet betraktelig

ObsID: 178265

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

29.01.2019 kl. 12:49

643 moh

SNO-Liv (*)

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Får ikkje tatt bilde eller henta opp frå album

ObsID: 178235

Indre Sogn / LUSTER

Snø

29.01.2019 kl. 12:34

400 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Solen varmer litt på huden. -5 og fine skiforhold.

Snødekke

35 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 35cm snødybde her på ca 400moh. Ser ikke snøfokk i høyden bra sikt. Det har kommet et ørlite dryss med lett snø i går kveld ca 1cm.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s 40% skyer Lettskyet vær gløtt av blå himmel og sol. Deilig vær. Vindstille mange plasser, blåst under 5ms siden går ettermiddag på 1585moh også.

ObsID: 178222

Indre Sogn / LUSTER

Snø

28.01.2019 kl. 15:00

1423 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Str 1 løsnøskred gått en gang mellom lørdag og i dag.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær god sikt høye tinder i Hurrungane der baki.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  På utsatte rygger har vinden tatt noe.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skar og rygger tar vinden men helt løst ser det ut til feks i denne vest siden
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øverste snøen er svært luftig og lett. Kommet ved kalde temprsturer. Den glitrer i solen og kan se ut som rim.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vinden har tatt litt der oppe i solen. Samme sted som det nærbilde med solen rett i mot.

Skredfarevurdering

1 Liten Lokal vurdering. Kaldt pent vær vindstille. Lite endringer i skredfaren. Virker stabilt. Løst på hardere.( Men kun gravd med hånden, men er blyant hardt ikke så langt nedi dekket) Se ellers mer utfyllende melding fra meg i går gjelder også i dag. 15-25cm løs snø i overflaten. Det er fort gjort å tro at løs snø i overflaten er rim, den glitrer i solen og er så veldig lett og lufig, stellars/dunsnø/fjærlett/ champagne pudder, menge navn på slik snø. Vind vil rask øke skredfaren skal svært lite til å frakte denne snø på overflaten. Ellers følg med på kant/rim i overflaten og kant nedi dekke. Kant/rim på overflaten blir trolig ikke er problem , ligger på myk flate og blander seg trolig med nysnø. Meldt mindre mengder nysnø uten noe særlig vind, ja da får vi bare mer tilgjengelig snø når vind kommer. Tørre løsnøskred er et skredproblem der vinden ikke har tatt i snøen. Kanskje ta det med som skredproblem og ikke bare i tekst?

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ingen fersk frakt av snø. Snøen ligger urørt av vinden mange mange plasser i samtlige himmelretninger. Kun på utsatte rygger har vinden tatt og laget harde flak 1f og blyant. Småe områder. Finner også løsere snø på rygger. Får ingen sprekke i denne vind snø.

Faretegn

Ferske skred Str 1 tørre løsnøskred i syd. Gått naturlig en gang mellom Lørdag ( turfølge så de ikke på lørdag) og i dag. Trolig kanskje løsnet med at solen varmet noe. Snøen er svært tørr og lett og skal trolig lite til før solen løsner den. Men er tidlig på året ja, så solen varmer ikke veldig mye nå. Har sett skiløper utløste også trolig fra helgen

Skredaktivitet

28. jan. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S. Over 1100 moh Se bilde under ferske skred. Gått en gang mellom lørdag og i dag mandag

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Løssnø uten vind i seg. Har sett slike i dag. Naturlige og skiløper utløste. Fra helgen, trolig.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Lett å løse ut 1 - Små N, V, NV Trolig få steder og trolig str 1 skred. Vind fra sø. Steder i regionen med mer vind i nysnøen, str 2 i få heng fg 2.

Vær

Ikke nedbør Kaldt pent vær -6 nå ved fjorden. kaldere i fjellet to sifra minus der. Helt helt vindstille på topper deilig i solen. Noe trekk nedi i terrenget sånn dalsno.

ObsID: 178129

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

28.01.2019 kl. 14:08

1112 moh

Asmkar (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Asmkar Kommentar:  Snerket er dårlig bundet til det under
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Asmkar Kommentar:  Tykkelse på snerk

Snødekke

Eldre fokksnø virker å ha bundet seg godt.

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Overflaterim (3-5mm) - etter å ha tenkt litt og sett på andre observasjoner kan det også være inntakte snøkrystaller. I slakere terreng ligger det på løs snø. Der terrenget er brattere ligger det oppå snerk (1F, 5cm tykt) sannsynligvis dannet av sol. Finner ikke dette laget der terrenget er slakere. Snøen under snerket er F hardt.

Skredaktivitet

28. jan. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst SØ, S. Over 0 moh Gått mange løssnøskred i hele sørsiden inne ved tverrelvi. De naturlige har løsnet ved klipper. Mange skikjører-utløste i tillegg. Størrelse 1-2

ObsID: 178119

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

28.01.2019 kl. 13:48

1540 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra 1300
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra 1400
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Basert på tur fra 550-1550. generelt stabile forhold. men vinden har jobbet svert ulikt ulike plasser i regionene. Steder hvor man finner innblåst snø vil det vær lett for en skiløper og løse ut skred. disse vil trolig ikke bli størrer enne str. 2. dessuten bør en være obs på tører løssnøskred som i dag gikk naturlig som følge av solvarme klipper, men de ble også løst av en enkel skiløper.. Der finnes godt utviklet kantkorn på steder hvor dekket er tynt, rundt sten og på vindutsatte rygge, men i profil i dag på 1400 på tykt dekke var der ingen ting over eller rundt 7. jan. skaren som her var 5 cm tyk og K. jeg ender på fg 2, men uten obsene på molden lørdag var jeg nok endt på fg 1. Det er helt sikker FG1 mange mange plasser i regionene, men obs fra molden og vind på spørteggbu tilsier at fg 2 fortsatt er rett for regionen. rolige vær forhold og kaltvære vil opprettholde faregraden på 2 i morgen også, men kan hende vi må begynne og vurdere fg 1 Varslet faregrad er riktig bra og presist varsel

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Som meldinger har vist de siste dage har det vert begrenset hva vinden har gjort med snøen denne uke. Siste transport av betydning er fra lørdag d. 19. jauar hvor nordvesten jobbet godt. de 5-10 cm som kom mandag og tirsdag ligger fortsatt urørt av vind de fleste plasser, og her må vi over 1350 for og se vind i snøen. Kaldt vær gjør at der er skjer litte/ingen ting med snøen fra mandag og tirsdag som ligger som store fine stella krystaller ennå. Det ser ut som rim, men er her blott flotte store Disney krystaller. Under de 5-10 øverste cm har vi generelt et gradvis harderer dekke med fokksnø uten spenninger. Dette virker til og ha gode bindinger til underliggende skare. Skaren var her på 1400 moh 5 cm tyk og K. skredproblem her blir derfor begrenset til tører løssnøskred i bratt terreng som i dag gikk både naturlig og skiløper utløst. innmeldt snerk av sol får jeg ikke til og stemme med obs her i dag. tror det er vind som har skapte dette. fant noe sånn her på vinnutsatt plass 1 cm tyk men ingen ting i bratt

Faretegn

Ferske skred så 2-3 små skiløperutløste løssnøskred. var dårlig understøtte. ellers ingen faretegn.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Svært lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh idag gik dette naturlig grunnet solvarme klipper. trolig ikke aktuelt med varslet vær i mogen. men forsatt lett og løse for skiløper.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 800 moh op tur i dag måtte vi over 1350 for og se dette, men på molden (vindutsatt fjell)n var dette potent fra 800 moh lørdag.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s tilskyende fra vest etter kl. 13

ObsID: 178128

Indre Sogn / LUSTER

Snø

28.01.2019 kl. 13:23

1602 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lite vindpåvirka bortsett frå mest utsatte plasser

ObsID: 178117

Indre Sogn / LUSTER

Snø

28.01.2019 kl. 12:46

310 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve Kommentar:  HAr flydd Jostedal- styggevatn - Fortun . Kun sett to gamle Glideskred og nokre små laussnørutsjar under skavlar
ObsID: 178101

Indre Sogn / LUSTER

Snø

28.01.2019 kl. 11:54

738 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ingen skyer. Kaldt pent vær.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ser ikke snøfokk god sikt

Vær

Ikke nedbør -11 °C 3 m/s Kaldt pent vær. Daltrekk ned «dalen» .

ObsID: 178090

Indre Sogn / Storebotn

Snø

28.01.2019 kl. 11:17

1116 moh

Anniken (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

28. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst V Usikkert når skredet er gått.

ObsID: 178124

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

28.01.2019 kl. 11:05

1386 moh

TimMRiesen (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  TimMRiesen
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  TimMRiesen
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  TimMRiesen

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Så skred som gikk da vi var på vei opp. Løsnøskredd ned fra bratte sør-vendte fjellsidene. Noen gikk relativt langt. Ser ut som solen har varmet opp småskavler øverst av egget som da raste ned.

Skredaktivitet

28. jan. I løpet av dagen Mange (10 eller mer) S. Over 0 moh

Notater

Skredhendelse

28. jan 11:05 Tørt løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst S-vendt Nær rygg

ObsID: 178121

Indre Sogn / Vigdalen mot Vågsberget

Snø

27.01.2019 kl. 16:30

949 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Overgang skog høyfjell. Løs snø her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Litt mørkt men løst i høyfjellet øverste lag ca 15-20cm løs snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øverste snøen har det begynt å dannes overflate kant, småe.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nærbilde av øverste løs snø, overflatekant.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kaldt og vindstille. Ingen frakt av snø. Skredproblemet gjelder slik jeg tenker det er for regionen, der vind ikke har dannet nysnøflak er skredfaren lavere. Se ellers snødekke for mer info. Overflatekant for vokse mer tenker jeg, men går noe langsomt pga kaldt igjennom hele døgnet. Går fortere hvis vi får større svingninger i dag / natt temp. Kantkorn lengre ned i dekke må følges med på. Og sist men ikke minst vind vil øke skredfaren rask og danne større områder med nysnøflak. Fint varsel. Men tenker vi kan ta bort denne setning med rim og heller bytte den ut med at det har begynt å dannes overflatekant i overflaten. Ennå småe og ikke et problem selvom det snør ned. Men prosessen er i gang så smått. Kan også diskuteres om vi skal gå ned til få heng på nysnøflak.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 15-20cm løs snø ligger over alt.Denne snø har begynt å få overflatekant i seg, småe. Under denne ligger fokksnø fra sist uke, gjelder NØ,S. Denne har gode bindinger til hverandre og underlaget. Du kan finne småe kant innad i den og ved skarelag, anser ikke som et skredproblem. I de andre himmelretninger har du betydelig mindre snø, så snøen er ujevnt fordel pga mye nysnø kom sist uke fra NV. Så her det er lite snø, N-SV, 7.Jan skaren med stedhvis noe fokksnø over og på toppen dette flotte dryss med tørr nysnø. Finnes stedhvis løs snø rett på lyng også. Under 7.Jan skaren har du smeltekant, finnes også trolig noe kant oppå denne skaren. I skogen har du løs snø på porøs skare også smelteformer / kantkorn, drønna for meg på flatmark i denne kant på bakken i dag. Men virker som det tynne flaket over har lite spenninger i seg. Så kantkorn er ikke ansett som et skredproblem pga ikke flak av betydning over ennå. Men finnes stedhvis noe flak over men utbredelse av denne er for liten.

Faretegn

Drønn i snøen To personer med litt avstand. Drønn i kantkorn ved bakken på ca 750moh. Det ligger løs snø øverst så ca 5-10cm med 1f- snø, porøs skare tynn, og under smelteformer og masse kant 10cm i bunn. Totalt er det ca 50cm snødybde. Slik er også dekke i skogen uten at jeg hørte drønn der. Det er som sakt lite snø som kan danne flak over skaren, og later til å ha lite spenninger i overliggende snø. Tråkka ut slike «puter» oppå steiner lett men sprekker ikke videre og kun småe blokker som kom.

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Sett inn i terreng som ved kuling fra sø kunne ha gått naturlig. Men det har jo ikke vært lasta snø inn i heng slik jeg kan se.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Løs snø som "sluffer" i bratt terreng. Gjelder der vinden ikke har laget flak, av denne løse snø som ligger i alle himmelretninger.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Dette gjelder eldre fokksnø som kom i sist uke. Denne skal nå mer til å trigge. Og som jeg skrev i går også, kan kanskje snart droppe å ta med som skredproblem. Men jeg velger å ta den med i dag også ja.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 800 moh Gjelder der vind har fraktet denne lette nysnø. Mange steder gjelder ikke dette skredproblem. Pga ikke frakt av snø. Det er et tenkt problem ikke observert. Str 1-2.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s 70% skyer Fra ca 1000moh. Mer blåere himmel enn meldt og mindre vind en meldt. Så og si vindstille der jeg var i høyfjellet. Men kald luft. Liten trekk var det ca 2ms kanskje . Fraktet null snø.

ObsID: 177986

Indre Sogn / LUSTER

Snø

27.01.2019 kl. 14:50

867 moh

martin@obskorps (****)

Skredfarevurdering

2 Moderat store lokale variasjoner i vinden som bygget flak fredag ettermiddag og natt til lørdag. 15 m/s på spørtegbu i jostedalen og så godt som ingen vind i snøen på frudalsheste i går i følge turfølge. med obs av skytende sprekker og steepdown til mildværsskare med kant rund seg på molden i går blir konklusjoenen at man børe være svert forsiktig hvor vinden har bygget flak siden underliggene løssnø vil bevare sine egenskaper som svakt lag en god stund grunnet kulde, Men storer dele av området virker til ikke og være påvirket av vind og derfor omtrent uten noen problemer av betydning ingen endring med varslet vær Varslet faregrad er riktig Der brukes begrepet i den gamle fokksnøen. det er fokksnø fra 19 januar. tror det er lurt og fjerne denne formulering så det ikke forveksles med foksnøø fra fredag og lørdag denn uke.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Betraktelig mindre vind i snøen her enn på molden i går. her er det løust til 4 finger flak. ingen vindtransport her ennå.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 800 moh ut får det jeg så i går på molden og meldinger for folk på tur i sogndalsdalen og obs på heggemyrene i dag virker det til at vinden ikke har vert så utbredt.

ObsID: 177956

Indre Sogn / LUSTER

Snø

27.01.2019 kl. 13:55

1200 moh

Rune@nortind (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Rune

Tester

ECTX God Lille bloktest: klare å provosere frem brudd med mye kraft. kantkorn og Q2. Klare ikke å få dette laget til å gå i brud med CT og ECT. Dette laget virker til å ligge relativt dypt >50cm, og med et relativt tykk lag avF1 over.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkorn dypt i snødekket virker ikke som et stort problem her pr. idag. 10cm med myk (F) lettbundet delvis nedbrutt nysnø øverst. Vil vurderer snødekket som relativt stabilt FG1-2. Med det er her lokalt. Med tanke på kantkorn og at snøen er nok så ujevnt fordelt vil dette trolig ha kunne utviklet seg ulikt innen for regionen, og vil kunne gi store skred om en klare å påvirke dette. Der er løssnø tilgjengelig i mange himmelretninger, og mer vind vil kunne skape fokksnø problematikk. En må kanskje også følge med på kantkorn. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snøen er nået ujevnt fordelt i terrenget

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Virker ikke til vinden son var meldt har slått til. Tatt litt på rygger ig utsatte plasser, men generelt lite vindtegn.

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, NV over 800 moh Delvis kant dypt (50-100cm).

Vær

Ikke nedbør 1,5 m/s fra S ↑

ObsID: 177959

Indre Sogn / LUSTER

Snø

27.01.2019 kl. 13:32

1112 moh

Rune@nortind (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Rune
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
ObsID: 177931

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

27.01.2019 kl. 12:54

1079 moh

halvor_d@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halvor_d@nortind

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lite tegn til vindtransportert snø under 1050

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Mange bratte heng N, NØ, Ø, NV over 0 moh Mistenkte begynnende kantkorndannelse oppå skaren der bruddet kom, men fant det ikke

ObsID: 177981

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

27.01.2019 kl. 12:01

1122 moh

tmeling@nortind.no (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tmeling@nortind.no

Snødekke

Lett snøfokk Stort sett løs ubundet snø. 180cm ned til skarelag, løsest lengst opp. Progressivt hardere lenger ned. Såvidt Påbegynnende over skare

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Utover naturlig utløste løssnøskred i veldg bratte heng

Vær

Ikke nedbør -6 °C fra SØ ↖ 50% skyer Mest vind i høyden

ObsID: 177955

Indre Sogn / ÅRDAL

Snø

27.01.2019 kl. 11:00

654 moh

KrLarsen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KrLarsen

Snødekke

Kraftig snøfokk Mye snøfokk her nede, ser ikke noe på toppene. Muligens ikke mer snø igjen å flytte på så mange steder?

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye snøfokk og transport av det som finnes igjen av løssnø. Forrige helg så vi det over tregrensa, nå også her nede på stølsflata. Mulig noe ekstra vind her pga trekk fra nord ut dalen.

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra N ↓

ObsID: 177901

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org