Snøskredvarsel for Indre Sogn mandag 28.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med nysnøflak.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind har stedvis gitt flakdannelse i terreng mot V og N, og det vil fortsatt være lett å løse ut middels store skred (str 2) i nysnøflak i noen heng. I områder hvor vinden ikke har påvirket nysnøen er skredfaren lavere, men det er mulig løse ut små løssnøskred i veldig bratt terreng. Eldre fokksnøflak i Ø og S har hatt god tid til stabilisering og det skal generelt mye til for å kunne påvirke disse. Vedvarende svake lag av kantkorn finnes under skarelag, og mellom skarelag og fokksnø. Vær oppmerksom i områder med tynt snødekke og nysnøflak.
Det ligger 10-30 cm løssnø tilgjengelig for vindtransport. Noen steder har vind flaket nysnøen, andre steder ligger den fortsatt løs og ubunden høyt til fjells. Den dominerende vindretningen har tideligere vært V-NV, så det er mest snø og gammel fokksnø i Ø-S lesider i høyfjellet. I terreng mot V og N ligger nysnøen stedvis på skare eller barmark.
Det er observert begynnende overflaterim på myk snøoverflate flere steder i regionen. Det finnes kantkorn over og under skarelag nede i snødekket flere steder, særlig der snødekket er tynt. Foreløpig ansees ikke dette som et skredproblem, men det må følges med på. Testheng med nysnøflak løste lett ut lørdag, og i områder med tynt snødekke resulterte det i stepdown ned på skarelag i begynnende kantkorn.
Observatør meldte om et naturlig utløst flakskred str 1 på Molden ved Hafslo lørdag. Skredet har løsnet i nysnøflak.
Søndag morgen frisk bris til liten kuling fra S-SØ på Spørteggbu (1585 moh), tidvis skyet og litt lett snøvær i øst, ellers perioder med sol. Stedvis har vinden flyttet nysnøen over i leheng, også under skoggrensa. Observasjoner tyder på store lokale variasjoner i vindpåvirkning.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-18 °C til -11 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-18 °C til -11 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

28.01.2019 kl. 15:00

1423 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Str 1 løsnøskred gått en gang mellom lørdag og i dag.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær god sikt høye tinder i Hurrungane der baki.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  På utsatte rygger har vinden tatt noe.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skar og rygger tar vinden men helt løst ser det ut til feks i denne vest siden
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øverste snøen er svært luftig og lett. Kommet ved kalde temprsturer. Den glitrer i solen og kan se ut som rim.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vinden har tatt litt der oppe i solen. Samme sted som det nærbilde med solen rett i mot.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ingen fersk frakt av snø. Snøen ligger urørt av vinden mange mange plasser i samtlige himmelretninger. Kun på utsatte rygger har vinden tatt og laget harde flak 1f og blyant. Småe områder. Finner også løsere snø på rygger. Får ingen sprekke i denne vind snø.

Vær

Ikke nedbør Kaldt pent vær -6 nå ved fjorden. kaldere i fjellet to sifra minus der. Helt helt vindstille på topper deilig i solen. Noe trekk nedi i terrenget sånn dalsno.

Skredfarevurdering

1 Liten Lokal vurdering. Kaldt pent vær vindstille. Lite endringer i skredfaren. Virker stabilt. Løst på hardere.( Men kun gravd med hånden, men er blyant hardt ikke så langt nedi dekket) Se ellers mer utfyllende melding fra meg i går gjelder også i dag. 15-25cm løs snø i overflaten. Det er fort gjort å tro at løs snø i overflaten er rim, den glitrer i solen og er så veldig lett og lufig, stellars/dunsnø/fjærlett/ champagne pudder, menge navn på slik snø. Vind vil rask øke skredfaren skal svært lite til å frakte denne snø på overflaten. Ellers følg med på kant/rim i overflaten og kant nedi dekke. Kant/rim på overflaten blir trolig ikke er problem , ligger på myk flate og blander seg trolig med nysnø. Meldt mindre mengder nysnø uten noe særlig vind, ja da får vi bare mer tilgjengelig snø når vind kommer. Tørre løsnøskred er et skredproblem der vinden ikke har tatt i snøen. Kanskje ta det med som skredproblem og ikke bare i tekst?

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Løssnø uten vind i seg. Har sett slike i dag. Naturlige og skiløper utløste. Fra helgen, trolig.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Lett å løse ut 1 - Små N, V, NV Trolig få steder og trolig str 1 skred. Vind fra sø. Steder i regionen med mer vind i nysnøen, str 2 i få heng fg 2.

Skredaktivitet

28. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S. Over 1100 moh Se bilde under ferske skred. Gått en gang mellom lørdag og i dag mandag

Faretegn

Ferske skred Str 1 tørre løsnøskred i syd. Gått naturlig en gang mellom Lørdag ( turfølge så de ikke på lørdag) og i dag. Trolig kanskje løsnet med at solen varmet noe. Snøen er svært tørr og lett og skal trolig lite til før solen løsner den. Men er tidlig på året ja, så solen varmer ikke veldig mye nå. Har sett skiløper utløste også trolig fra helgen

ObsID: 178129

Indre Sogn / Sogndal

Snø

28.01.2019 kl. 14:08

1112 moh

Asmkar (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Asmkar Kommentar:  Snerket er dårlig bundet til det under
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Asmkar Kommentar:  Tykkelse på snerk

Snødekke

Eldre fokksnø virker å ha bundet seg godt.

Skredaktivitet

28. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst SØ, S. Over 0 moh Gått mange løssnøskred i hele sørsiden inne ved tverrelvi. De naturlige har løsnet ved klipper. Mange skikjører-utløste i tillegg. Størrelse 1-2

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Overflaterim (3-5mm) - etter å ha tenkt litt og sett på andre observasjoner kan det også være inntakte snøkrystaller. I slakere terreng ligger det på løs snø. Der terrenget er brattere ligger det oppå snerk (1F, 5cm tykt) sannsynligvis dannet av sol. Finner ikke dette laget der terrenget er slakere. Snøen under snerket er F hardt.

ObsID: 178119

Indre Sogn / Sogndal

Snø

28.01.2019 kl. 13:48

1540 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra 1300
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra 1400
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Som meldinger har vist de siste dage har det vert begrenset hva vinden har gjort med snøen denne uke. Siste transport av betydning er fra lørdag d. 19. jauar hvor nordvesten jobbet godt. de 5-10 cm som kom mandag og tirsdag ligger fortsatt urørt av vind de fleste plasser, og her må vi over 1350 for og se vind i snøen. Kaldt vær gjør at der er skjer litte/ingen ting med snøen fra mandag og tirsdag som ligger som store fine stella krystaller ennå. Det ser ut som rim, men er her blott flotte store Disney krystaller. Under de 5-10 øverste cm har vi generelt et gradvis harderer dekke med fokksnø uten spenninger. Dette virker til og ha gode bindinger til underliggende skare. Skaren var her på 1400 moh 5 cm tyk og K. skredproblem her blir derfor begrenset til tører løssnøskred i bratt terreng som i dag gikk både naturlig og skiløper utløst. innmeldt snerk av sol får jeg ikke til og stemme med obs her i dag. tror det er vind som har skapte dette. fant noe sånn her på vinnutsatt plass 1 cm tyk men ingen ting i bratt

Vær

Ikke nedbør 0 m/s tilskyende fra vest etter kl. 13

Skredfarevurdering

2 Moderat Basert på tur fra 550-1550. generelt stabile forhold. men vinden har jobbet svert ulikt ulike plasser i regionene. Steder hvor man finner innblåst snø vil det vær lett for en skiløper og løse ut skred. disse vil trolig ikke bli størrer enne str. 2. dessuten bør en være obs på tører løssnøskred som i dag gikk naturlig som følge av solvarme klipper, men de ble også løst av en enkel skiløper.. Der finnes godt utviklet kantkorn på steder hvor dekket er tynt, rundt sten og på vindutsatte rygge, men i profil i dag på 1400 på tykt dekke var der ingen ting over eller rundt 7. jan. skaren som her var 5 cm tyk og K. jeg ender på fg 2, men uten obsene på molden lørdag var jeg nok endt på fg 1. Det er helt sikker FG1 mange mange plasser i regionene, men obs fra molden og vind på spørteggbu tilsier at fg 2 fortsatt er rett for regionen. rolige vær forhold og kaltvære vil opprettholde faregraden på 2 i morgen også, men kan hende vi må begynne og vurdere fg 1 Varslet faregrad er riktig bra og presist varsel

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Svært lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh idag gik dette naturlig grunnet solvarme klipper. trolig ikke aktuelt med varslet vær i mogen. men forsatt lett og løse for skiløper.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 800 moh op tur i dag måtte vi over 1350 for og se dette, men på molden (vindutsatt fjell)n var dette potent fra 800 moh lørdag.

Faretegn

Ferske skred så 2-3 små skiløperutløste løssnøskred. var dårlig understøtte. ellers ingen faretegn.

ObsID: 178128

Indre Sogn / Luster

Snø

28.01.2019 kl. 13:23

1602 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lite vindpåvirka bortsett frå mest utsatte plasser

ObsID: 178117

Indre Sogn / Luster

Snø

28.01.2019 kl. 12:46

310 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve Kommentar:  HAr flydd Jostedal- styggevatn - Fortun . Kun sett to gamle Glideskred og nokre små laussnørutsjar under skavlar
ObsID: 178101

Indre Sogn / Luster

Snø

28.01.2019 kl. 11:54

738 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ingen skyer. Kaldt pent vær.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ser ikke snøfokk god sikt

Vær

Ikke nedbør -11 °C 3 m/s Kaldt pent vær. Daltrekk ned «dalen» .

ObsID: 178090

Indre Sogn / Storebotn

Snø

28.01.2019 kl. 11:17

1116 moh

Anniken (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

28. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst V Usikkert når skredet er gått.

ObsID: 178124

Indre Sogn / Sogndal

Snø

28.01.2019 kl. 11:05

1386 moh

TimMRiesen (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  TimMRiesen
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  TimMRiesen
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  TimMRiesen

Skredhendelse

28. jan 11:05 (+01:00) Tørt løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst S-vendt Nær rygg

Notater

Skredaktivitet

28. jan. I løpet av dagen (+01:00) Mange (10 eller mer) S. Over 0 moh

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Så skred som gikk da vi var på vei opp. Løsnøskredd ned fra bratte sør-vendte fjellsidene. Noen gikk relativt langt. Ser ut som solen har varmet opp småskavler øverst av egget som da raste ned.

ObsID: 178121

Indre Sogn / Vigdalen mot Vågsberget

Snø

27.01.2019 kl. 16:30

949 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Overgang skog høyfjell. Løs snø her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Litt mørkt men løst i høyfjellet øverste lag ca 15-20cm løs snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øverste snøen har det begynt å dannes overflate kant, småe.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nærbilde av øverste løs snø, overflatekant.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 15-20cm løs snø ligger over alt.Denne snø har begynt å få overflatekant i seg, småe. Under denne ligger fokksnø fra sist uke, gjelder NØ,S. Denne har gode bindinger til hverandre og underlaget. Du kan finne småe kant innad i den og ved skarelag, anser ikke som et skredproblem. I de andre himmelretninger har du betydelig mindre snø, så snøen er ujevnt fordel pga mye nysnø kom sist uke fra NV. Så her det er lite snø, N-SV, 7.Jan skaren med stedhvis noe fokksnø over og på toppen dette flotte dryss med tørr nysnø. Finnes stedhvis løs snø rett på lyng også. Under 7.Jan skaren har du smeltekant, finnes også trolig noe kant oppå denne skaren. I skogen har du løs snø på porøs skare også smelteformer / kantkorn, drønna for meg på flatmark i denne kant på bakken i dag. Men virker som det tynne flaket over har lite spenninger i seg. Så kantkorn er ikke ansett som et skredproblem pga ikke flak av betydning over ennå. Men finnes stedhvis noe flak over men utbredelse av denne er for liten.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s 70% skyer Fra ca 1000moh. Mer blåere himmel enn meldt og mindre vind en meldt. Så og si vindstille der jeg var i høyfjellet. Men kald luft. Liten trekk var det ca 2ms kanskje . Fraktet null snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kaldt og vindstille. Ingen frakt av snø. Skredproblemet gjelder slik jeg tenker det er for regionen, der vind ikke har dannet nysnøflak er skredfaren lavere. Se ellers snødekke for mer info. Overflatekant for vokse mer tenker jeg, men går noe langsomt pga kaldt igjennom hele døgnet. Går fortere hvis vi får større svingninger i dag / natt temp. Kantkorn lengre ned i dekke må følges med på. Og sist men ikke minst vind vil øke skredfaren rask og danne større områder med nysnøflak. Fint varsel. Men tenker vi kan ta bort denne setning med rim og heller bytte den ut med at det har begynt å dannes overflatekant i overflaten. Ennå småe og ikke et problem selvom det snør ned. Men prosessen er i gang så smått. Kan også diskuteres om vi skal gå ned til få heng på nysnøflak.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Løs snø som "sluffer" i bratt terreng. Gjelder der vinden ikke har laget flak, av denne løse snø som ligger i alle himmelretninger.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Dette gjelder eldre fokksnø som kom i sist uke. Denne skal nå mer til å trigge. Og som jeg skrev i går også, kan kanskje snart droppe å ta med som skredproblem. Men jeg velger å ta den med i dag også ja.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 800 moh Gjelder der vind har fraktet denne lette nysnø. Mange steder gjelder ikke dette skredproblem. Pga ikke frakt av snø. Det er et tenkt problem ikke observert. Str 1-2.

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Sett inn i terreng som ved kuling fra sø kunne ha gått naturlig. Men det har jo ikke vært lasta snø inn i heng slik jeg kan se.

Faretegn

Drønn i snøen To personer med litt avstand. Drønn i kantkorn ved bakken på ca 750moh. Det ligger løs snø øverst så ca 5-10cm med 1f- snø, porøs skare tynn, og under smelteformer og masse kant 10cm i bunn. Totalt er det ca 50cm snødybde. Slik er også dekke i skogen uten at jeg hørte drønn der. Det er som sakt lite snø som kan danne flak over skaren, og later til å ha lite spenninger i overliggende snø. Tråkka ut slike «puter» oppå steiner lett men sprekker ikke videre og kun småe blokker som kom.

ObsID: 177986

Indre Sogn / Luster

Snø

27.01.2019 kl. 14:50

867 moh

martin@obskorps (****)

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Betraktelig mindre vind i snøen her enn på molden i går. her er det løust til 4 finger flak. ingen vindtransport her ennå.

Skredfarevurdering

2 Moderat store lokale variasjoner i vinden som bygget flak fredag ettermiddag og natt til lørdag. 15 m/s på spørtegbu i jostedalen og så godt som ingen vind i snøen på frudalsheste i går i følge turfølge. med obs av skytende sprekker og steepdown til mildværsskare med kant rund seg på molden i går blir konklusjoenen at man børe være svert forsiktig hvor vinden har bygget flak siden underliggene løssnø vil bevare sine egenskaper som svakt lag en god stund grunnet kulde, Men storer dele av området virker til ikke og være påvirket av vind og derfor omtrent uten noen problemer av betydning ingen endring med varslet vær Varslet faregrad er riktig Der brukes begrepet i den gamle fokksnøen. det er fokksnø fra 19 januar. tror det er lurt og fjerne denne formulering så det ikke forveksles med foksnøø fra fredag og lørdag denn uke.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 800 moh ut får det jeg så i går på molden og meldinger for folk på tur i sogndalsdalen og obs på heggemyrene i dag virker det til at vinden ikke har vert så utbredt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177956

Indre Sogn / Luster

Snø

27.01.2019 kl. 13:55

1200 moh

Rune@nortind (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Rune

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snøen er nået ujevnt fordelt i terrenget

Vær

Ikke nedbør 1,5 m/s fra S ↑

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkorn dypt i snødekket virker ikke som et stort problem her pr. idag. 10cm med myk (F) lettbundet delvis nedbrutt nysnø øverst. Vil vurderer snødekket som relativt stabilt FG1-2. Med det er her lokalt. Med tanke på kantkorn og at snøen er nok så ujevnt fordelt vil dette trolig ha kunne utviklet seg ulikt innen for regionen, og vil kunne gi store skred om en klare å påvirke dette. Der er løssnø tilgjengelig i mange himmelretninger, og mer vind vil kunne skape fokksnø problematikk. En må kanskje også følge med på kantkorn. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTX God Lille bloktest: klare å provosere frem brudd med mye kraft. kantkorn og Q2. Klare ikke å få dette laget til å gå i brud med CT og ECT. Dette laget virker til å ligge relativt dypt >50cm, og med et relativt tykk lag avF1 over.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, NV over 800 moh Delvis kant dypt (50-100cm).

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Virker ikke til vinden son var meldt har slått til. Tatt litt på rygger ig utsatte plasser, men generelt lite vindtegn.

ObsID: 177959

Indre Sogn / Luster

Snø

27.01.2019 kl. 13:32

1112 moh

Rune@nortind (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Rune
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
ObsID: 177931

Indre Sogn / Sogndal

Snø

27.01.2019 kl. 12:54

1079 moh

halvor_d@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halvor_d@nortind

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lite tegn til vindtransportert snø under 1050

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Mange bratte heng N, NØ, Ø, NV over 0 moh Mistenkte begynnende kantkorndannelse oppå skaren der bruddet kom, men fant det ikke

ObsID: 177981

Indre Sogn / Sogndal

Snø

27.01.2019 kl. 12:01

1122 moh

tmeling@nortind.no (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tmeling@nortind.no

Snødekke

Lett snøfokk Stort sett løs ubundet snø. 180cm ned til skarelag, løsest lengst opp. Progressivt hardere lenger ned. Såvidt Påbegynnende over skare

Vær

Ikke nedbør -6 °C fra SØ ↖ 50% skyer Mest vind i høyden

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Utover naturlig utløste løssnøskred i veldg bratte heng

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177955

Indre Sogn / Årdal

Snø

27.01.2019 kl. 11:00

654 moh

KrLarsen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KrLarsen

Snødekke

Kraftig snøfokk Mye snøfokk her nede, ser ikke noe på toppene. Muligens ikke mer snø igjen å flytte på så mange steder?

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra N ↓

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye snøfokk og transport av det som finnes igjen av løssnø. Forrige helg så vi det over tregrensa, nå også her nede på stølsflata. Mulig noe ekstra vind her pga trekk fra nord ut dalen.

ObsID: 177901

Indre Sogn / Sogndal

Snø

26.01.2019 kl. 16:30

1382 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mykt flak. Tråkka også ut en liten skavel i Nv.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været og Gunvordalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skogen løs snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Målt løs snø dybde på utsatt rygg her er det ca 50cm snødybde og ca 25 cm er lett lett snø. Ligger klar for en flytur med vinden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kant under skarelag på svært tynt dekke. Bare 20-30cm snødybde her og løs snø over. Ingen flak å snakke om. Kanten er tydelig med stripper
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Baksiden på Blåfjellet , har normalt betydelig mer snø. Nå stikker det steiner frem som på denne tid i fjor hadde snø over seg.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra høyfjellet ca 1300moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Dette er fra ca 1300moh fortsatt løs løs snø ca 20-25cm uten vind i seg.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra Blåfjellet mot Sør vest
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Siggen Kommentar:  Nord 985moh -8.5 og vindstille. Kanten i lagene er småe ca 0.5mm og mulig det er noe småe kant andre steder i dekke også, som ikke er med her. Ikke gravd helt til bakken.

Snødekke

162 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det ligger ca 15-25cm løs snø, dunsnø, fjærlett i alle himmelretninger. Ellers har snøfall tidligere i vinter kommet fra NV. Derfor ligger det betydelig mer snø i SØ sektor enn i NV. Det er punkthvis 7 jan skaren under denne lette snø i da NV sektor. Punkthvis er det også rett på lyngen faktisk. Så ujevnt fordelt dekke. Men ser jo litt mer jevnt ut med all denne flotte lette snø.

Vær

Ikke nedbør -8,5 °C 3 m/s fra SØ ↖ 80% skyer Fra 1000moh er målt temp. Kaldere høyre opp og varmere lavere ned. Liten trekk i lufta over tregrensa. Ikke nok til å flytte snø. Men nok til at en kropp med svett trøye, ble litt kaldt hvis man stoppet lenge. Litt blind føre noen deler av dagen, men også godt sikt noen timer midt på dagen. Så solen traff syd siden på Togga feks sånn i 13 tiden.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur N/NV, 400moh - 1400moh. Snødekke er tre delt. Det er nysnø lett lett på toppen, så eldre fokksnø,så enda eldre Skare/smelteforme/fokksnø/kant. Denne nysnøen er helt dunsnø og super fin. Den ligger løs og fin også på tygger og topper der jeg var, over alt. Punkthvis har vinden tatt litt i den, men der er ikke mye altså, vind fra SØ. Det finnes kantkorn i dekke. Kantkorn er tydelig der snødekke er tynt 20-40cm. Men der finnes ikke flak av betydning over. Kanten ligger under skarelag, porøs skare stedhvis. På tykkere dekke finnes småe kant ca 0,5mm.Over/under skarelag eller intern i dekke. Men kanten er ikke ansett som et skredproblem. Rim som var meldt inn tidligere i uken finner jeg ikke i dag, mulig blanda med nysnøen men finner det ikke. Var kanskje flott nysnø som blinka i sola? Eller så er det blanda uansett, dermed blir det trolig ikke noe svakt lag med rim, men med nysnø. Vind vil raskt, på bare noen timer øke skredfaren, danne nysnøflak i le. Kulde gjør at det stabiliseres sakte. Følg med på nysnøen den er lett og luftig og temp lager temp gradient, følg med på danning av overflatekant, evt rim. Vinden har noen steder i regionen tatt svært lite og faregraden er lokalt lavere.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Gjelder der denne lette snø ligger uten vind i seg.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Gjelder fokksnø fra ca 14-19 Januar da vi meldte fg 3 i regionen. Denne skal nå mer til å løsne enn tidligere. Kan diskuteres om denne skal tas med.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 900 moh Gjelder nysnøen som er fraktet med vinden fra SØ. Mange steder er dette problem ikke gjeldene pga ikke vind i snøen. str 1-2, kanskje mer trolig med str 1. Gjelder få heng slik jeg tenker det i regionen. Mer tenkt problem enn observert, for lite vind der jeg var i nysnøen.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Får en sprekk i fersk nysnø flak. I nordlig sektor. Men dette er veldig småe områder. Og de fleste steder er det for løs til å sprekke opp.

ObsID: 177816

Indre Sogn / Luster

Snø

26.01.2019 kl. 14:08

1308 moh

Maria Leganger (Ukjent)

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør 12 °C 70% skyer

Skredfarevurdering

1 Liten Akkurat her ville jeg sagt fg 1, men varselet melder heller ikke om skredproblemet nysnøflak i denne sektoren- og det finner vi heller ingen tegn til. I brattere terreng er øverste lag av løs snø (ca 15 cm) godt bundet til neste lag fokksnø og løsner ikke/sprekker ikke opp ved gruppe på 6 personer. Skredproblem 2 med fokksnø er ikke et utbredt problem akkurat på dette stedet, som varselet melder i NØ. Men at det kan finnes i andre fjellsider mye mulig mtp vinden. Varslet faregrad er for høy Ingeb tegn til ustabilitet i NØ, men uttaler meg kun for denne fjellsiden. Kun på toppen, ca 1300 moh

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert Helt fjærlett og ubundet snø fra topp til bunn , foruten siste 10 høydemeter der vinden har dratt gjennom skaret. Blåste friskt på toppen, og motsatt side er muligens mer banka/vindpåvirket.

ObsID: 177806

Indre Sogn / Sogndal

Snø

26.01.2019 kl. 13:47

1176 moh

LarsMartin (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsMartin
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  LarsMartin Kommentar:  Viser til snøprofil fra Thomas meling

Snødekke

240 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 70% skyer Liten bris mot toppen. Ellers vindstille

Tester

@115cmQ1 God Lille blokktest, fikk fremprovosert brudd i overkant skarelag 115 cm nede i snødekket. Tror begynnende kantkorn ca 1mm krystaller. Virker som om snøen sitter godt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177761

Indre Sogn / Sogndal

Snø

26.01.2019 kl. 13:30

1176 moh

tmeling@nortind.no (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tmeling@nortind.no

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra SØ ↖ Mye mindre vind enn meldt

Skredfarevurdering

Snøen virker generelt veldig stabil. Det ser ikke ut tilnå ha vært mye transport de siste dagene. Kun aøler øverst er det tegn til borttransportert snø fra sørvendte områder.

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst SØ, S, SV. Over 1200 moh Kun i veldig bratte heng.

Faretegn

Ingen faretegn observert Gjelder hele turen så langt

ObsID: 177786

Indre Sogn / Luster

Snø

26.01.2019 kl. 12:51

1114 moh

martin@obskorps (****)

Snødekke

der har vert betraktelig vindtransport her siden igår. fokksnøflak i V-N 5-25 cm tykke med 4f-1f fasthet. forsatt en del snø tilgjenglig for transport ved vindøkning. Testheng viser at foksnøflakene sklir på løs nysnø, men på vindutsatte plasser hvor snødekket er tynt (snøen fra siste uke ble blåst vekke siste lørdag) får jeg lett "steppdown" til mildværsskaren fra 7. januar som har litt kant over seg. var en kort periode med lett snøfokk, men ellers stille.

Skredfarevurdering

2 Moderat basert på tur til molden 1116 moh. forsatt løst i skogen, men fra skoggrensen har vind fra S-SØ jobbet bra med snøen. Denne ligger nå som 4f-1f flak over løssnø som kom mandag og tirsdag denne uke.får skytende sprekker og løser lett ut testheng. får også steepdown til mildværessarken på vindutsatte plasser hvor dekket er tynt. inntrykket her er en solid fg 2. kaldtemp vil gjøre at det tar tid før noe tid før situasjonene stabilisere seg. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 800 moh kan hende man skulle ha kant over skare med som få heng str 3, bør nok med i tekst i alle fall. dette på kant rundt 7. januar skaren og ikke december kanten. se obs fra igår for utdypende forklaring

Faretegn

Ferske skred et str. 1 i veltlig sektor 1000 moh. se egen obs.

Ferske sprekker sprekker lett opp i fersk innblåst fokksnø.

ObsID: 177785

Indre Sogn / Luster

Snø

26.01.2019 kl. 12:34

954 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Innblpst. Heng mott Sv

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Over 0 moh

ObsID: 177742

Indre Sogn / Sogndal

Snø

26.01.2019 kl. 09:29

404 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Har snøa ca 2 cm sidan i går kveld.

Vær

Ikke nedbør 100% skyer

ObsID: 177710

Indre Sogn / Sogndal

Snø

25.01.2019 kl. 13:40

888 moh

Maria Leganger (Ukjent)

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Funn av begynnende kantkorn mellom det som ser ut som to små skarelag. Dette er jo akkurat her hvor jeg gravde, så mulig de er større/mer tydelige andre steder. Ca 40-45 hm ned i snødekket. Ellers fin og løs snø, lett og tørr ca 10-15 cm, deretter fastere som gir gid såle. Bindingen i de øverste lagene er god.

Vær

Ikke nedbør 3 m/s fra SØ ↖ 80% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Med økning av vind vil fokksnø bli et problem over tg så en 2er er nok riktig mtp å dekke hele fjellet. Unde tg få muligheter for skred, foruten evt str 1 løssnøskred i bratt lende. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177635

Indre Sogn / Luster

Snø

25.01.2019 kl. 12:30

1150 moh

Anderseskeland (Ukjent)

Snødekke

190 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Nysnø i hele terrenget, tynt lag på Grøndalseggi som startet å bli vindpåvirket, men ikke fokk.

Vær

-9 °C fra Ø ← 50% skyer

Tester

21@20cmQ3 Virker som at laga i snødekket har festet seg godt. Lilleblokk-test gav utløsning på 21 slag 20 cm ned, men kun deler av blokka gikk i brud.Q3. Begynnende kantkorn under nyeste skarelag, 90 cm under overflate der jeg gravde.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt.

Notater

Observerte tydelige kantkorn under skarelag ved tynt snødekke nær topp av Grøndalseggi.

ObsID: 177649

Indre Sogn / Luster

Snø

25.01.2019 kl. 12:16

1019 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Etcn20 i fokksnø fra lørdag siste helg. Lbt gir brud i snmeltekant, men det under 5 cm p+ smeltefryseskare
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Mott øst
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  .mott vest

Snødekke

74 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lite endringer siden i går hvor varslet beskrev situasjon godt. Varslet vindøkning i ettermiddag vil kunne flytte en del snø. Tro da vi vil få en situasjon med str 2 mange heng. Lett å løse. Muligens noen naturlig også.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 60% skyer

Skredfarevurdering

1 Liten Nå situasjonen. De storesnøfall siste uke ble flyttet av vestlig vind lørdag. Mulig kraftigs vind i sogndalsdalen contra jostedalen. Disse fokksnøflak virker nå til å ja stabilisert seg bra og vil være vanskelig å løuse ut. Mandag kom der 5 cm nysnø uten vind. Har ver vindstille i fjellet siden. Altså nok så stabile forhold. Under siste ukes snøfall er der ved denne høyde flere tykke skarelag som bygger bro over et tykt lag med kant. Dette gir respons i lbt men ikke i ect. Regner det ikke so. Problem, men kan nevnes i tekst med fokus på tynt dekke i høyden hvor overliggende skare vil være tynner. Fg 1 Stabilt som nå hvis der ikke kommer vind. Sjap økning til fg2 hvis vinden kommer Varslet faregrad er for høy Bra varsel. Stemmer hvis der kommmer vind

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 800 moh Ingen endringer fra igår ennå siden vinden ikke er kommet ennå.

Skredaktivitet

25. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt til mye terreng

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177598

Indre Sogn / Luster

Snø

25.01.2019 kl. 11:18

985 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Mott vest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Mott øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Mye snø tilgjengelig for transport.

Snødekke

1 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

0 m/s 50% skyer Vindstille her ennå. Men ser ut til at der kan komme vær inn fra vest snart.

ObsID: 177580

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org