Snøskredvarsel for Indre Sogn søndag 27.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær svært forsiktig i leområder med ferske nysnøflak.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kuling fra SØ opprettholder skredfaren i leområder, spesielt i leheng mot N og V. Det vil være lett å løse ut middels store skred (str 2) i ferske nysnøflak i noen heng. Snøfokk, mindre naturlig utløste skred og sprekker i snødekket er tydelige faretegn og konservative veivalg anbefales. Der vind ikke har flaket nysnøen kan en skiløper løse ut små løssnøskred i bratt terreng. Eldre fokksnøflak i Ø og S har hatt god tid til stabilisering og det skal generelt mye til for å kunne påvirke disse. Vedvarende svake lag av kantkorn finnes under skarelag, og mellom skarelag og fokksnø. Vær oppmerksom i områder med tynt snødekke.
Det ligger 10-30 cm løssnø tilgjengelig for vindtransport. Noen steder har vind flaket nysnøen, andre steder ligger den fortsatt løs og ubunden høyt til fjells. Observasjoner siste dagene tyder på lite spenninger i den gamle fokksnøen og den er stort sett godt bundet til underlaget. I høyfjellet hvor det tidligere har vært vind av betydning, kan det være mulig å påvirke myke fokksnøflak under den siste løssnøen.
Det er observert begynnende overflaterim på myk snøoverflate flere steder i regionen. Det er også observert kantkorn over og under skarelag nede i snødekket flere steder i regionen, men med store lokale variasjoner. Foreløpig ansees ikke dette som et skredproblem, men det må følges med på. Testheng med nysnøflak løste lett ut lørdag, og i områder med tynt snødekke resulterte det i stepdown ned på skarelag med begynnende kantkorn.
Observatør meldte om et naturlig utløst flakskred str 1 på Molden ved Hafslo lørdag. Skredet har løsnet i nysnøflak.
Lørdag morgen bris fra Ø på Spørteggbu (1585 moh), skyet og tidvis litt lett snøvær.
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-17 °C til -10 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-18 °C til -11 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Vigdalen mot Vågsberget

Snø

27.01.2019 kl. 16:30

949 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Overgang skog høyfjell. Løs snø her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Litt mørkt men løst i høyfjellet øverste lag ca 15-20cm løs snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øverste snøen har det begynt å dannes overflate kant, småe.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nærbilde av øverste løs snø, overflatekant.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s 70% skyer Fra ca 1000moh. Mer blåere himmel enn meldt og mindre vind en meldt. Så og si vindstille der jeg var i høyfjellet. Men kald luft. Liten trekk var det ca 2ms kanskje . Fraktet null snø.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 15-20cm løs snø ligger over alt.Denne snø har begynt å få overflatekant i seg, småe. Under denne ligger fokksnø fra sist uke, gjelder NØ,S. Denne har gode bindinger til hverandre og underlaget. Du kan finne småe kant innad i den og ved skarelag, anser ikke som et skredproblem. I de andre himmelretninger har du betydelig mindre snø, så snøen er ujevnt fordel pga mye nysnø kom sist uke fra NV. Så her det er lite snø, N-SV, 7.Jan skaren med stedhvis noe fokksnø over og på toppen dette flotte dryss med tørr nysnø. Finnes stedhvis løs snø rett på lyng også. Under 7.Jan skaren har du smeltekant, finnes også trolig noe kant oppå denne skaren. I skogen har du løs snø på porøs skare også smelteformer / kantkorn, drønna for meg på flatmark i denne kant på bakken i dag. Men virker som det tynne flaket over har lite spenninger i seg. Så kantkorn er ikke ansett som et skredproblem pga ikke flak av betydning over ennå. Men finnes stedhvis noe flak over men utbredelse av denne er for liten.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kaldt og vindstille. Ingen frakt av snø. Skredproblemet gjelder slik jeg tenker det er for regionen, der vind ikke har dannet nysnøflak er skredfaren lavere. Se ellers snødekke for mer info. Overflatekant for vokse mer tenker jeg, men går noe langsomt pga kaldt igjennom hele døgnet. Går fortere hvis vi får større svingninger i dag / natt temp. Kantkorn lengre ned i dekke må følges med på. Og sist men ikke minst vind vil øke skredfaren rask og danne større områder med nysnøflak. Fint varsel. Men tenker vi kan ta bort denne setning med rim og heller bytte den ut med at det har begynt å dannes overflatekant i overflaten. Ennå småe og ikke et problem selvom det snør ned. Men prosessen er i gang så smått. Kan også diskuteres om vi skal gå ned til få heng på nysnøflak.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Løs snø som "sluffer" i bratt terreng. Gjelder der vinden ikke har laget flak, av denne løse snø som ligger i alle himmelretninger.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Dette gjelder eldre fokksnø som kom i sist uke. Denne skal nå mer til å trigge. Og som jeg skrev i går også, kan kanskje snart droppe å ta med som skredproblem. Men jeg velger å ta den med i dag også ja.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 800 moh Gjelder der vind har fraktet denne lette nysnø. Mange steder gjelder ikke dette skredproblem. Pga ikke frakt av snø. Det er et tenkt problem ikke observert. Str 1-2.

Faretegn

Drønn i snøen To personer med litt avstand. Drønn i kantkorn ved bakken på ca 750moh. Det ligger løs snø øverst så ca 5-10cm med 1f- snø, porøs skare tynn, og under smelteformer og masse kant 10cm i bunn. Totalt er det ca 50cm snødybde. Slik er også dekke i skogen uten at jeg hørte drønn der. Det er som sakt lite snø som kan danne flak over skaren, og later til å ha lite spenninger i overliggende snø. Tråkka ut slike «puter» oppå steiner lett men sprekker ikke videre og kun småe blokker som kom.

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Sett inn i terreng som ved kuling fra sø kunne ha gått naturlig. Men det har jo ikke vært lasta snø inn i heng slik jeg kan se.

ObsID: 177986

Indre Sogn / Luster

Snø

27.01.2019 kl. 14:50

867 moh

martin@obskorps (****)

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Betraktelig mindre vind i snøen her enn på molden i går. her er det løust til 4 finger flak. ingen vindtransport her ennå.

Skredfarevurdering

2 Moderat store lokale variasjoner i vinden som bygget flak fredag ettermiddag og natt til lørdag. 15 m/s på spørtegbu i jostedalen og så godt som ingen vind i snøen på frudalsheste i går i følge turfølge. med obs av skytende sprekker og steepdown til mildværsskare med kant rund seg på molden i går blir konklusjoenen at man børe være svert forsiktig hvor vinden har bygget flak siden underliggene løssnø vil bevare sine egenskaper som svakt lag en god stund grunnet kulde, Men storer dele av området virker til ikke og være påvirket av vind og derfor omtrent uten noen problemer av betydning ingen endring med varslet vær Varslet faregrad er riktig Der brukes begrepet i den gamle fokksnøen. det er fokksnø fra 19 januar. tror det er lurt og fjerne denne formulering så det ikke forveksles med foksnøø fra fredag og lørdag denn uke.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 800 moh ut får det jeg så i går på molden og meldinger for folk på tur i sogndalsdalen og obs på heggemyrene i dag virker det til at vinden ikke har vert så utbredt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177956

Indre Sogn / Luster

Snø

27.01.2019 kl. 13:55

1200 moh

Rune@nortind (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Rune

Vær

Ikke nedbør 1,5 m/s fra S ↑

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snøen er nået ujevnt fordelt i terrenget

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkorn dypt i snødekket virker ikke som et stort problem her pr. idag. 10cm med myk (F) lettbundet delvis nedbrutt nysnø øverst. Vil vurderer snødekket som relativt stabilt FG1-2. Med det er her lokalt. Med tanke på kantkorn og at snøen er nok så ujevnt fordelt vil dette trolig ha kunne utviklet seg ulikt innen for regionen, og vil kunne gi store skred om en klare å påvirke dette. Der er løssnø tilgjengelig i mange himmelretninger, og mer vind vil kunne skape fokksnø problematikk. En må kanskje også følge med på kantkorn. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, NV over 800 moh Delvis kant dypt (50-100cm).

Tester

ECTX God Lille bloktest: klare å provosere frem brudd med mye kraft. kantkorn og Q2. Klare ikke å få dette laget til å gå i brud med CT og ECT. Dette laget virker til å ligge relativt dypt >50cm, og med et relativt tykk lag avF1 over.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Virker ikke til vinden son var meldt har slått til. Tatt litt på rygger ig utsatte plasser, men generelt lite vindtegn.

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 177959

Indre Sogn / Luster

Snø

27.01.2019 kl. 13:32

1112 moh

Rune@nortind (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Rune
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
ObsID: 177931

Indre Sogn / Sogndal

Snø

27.01.2019 kl. 12:54

1079 moh

halvor_d@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halvor_d@nortind

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lite tegn til vindtransportert snø under 1050

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Mange bratte heng N, NØ, Ø, NV over 0 moh Mistenkte begynnende kantkorndannelse oppå skaren der bruddet kom, men fant det ikke

ObsID: 177981

Indre Sogn / Sogndal

Snø

27.01.2019 kl. 12:01

1122 moh

tmeling@nortind.no (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tmeling@nortind.no

Vær

Ikke nedbør -6 °C fra SØ ↖ 50% skyer Mest vind i høyden

Snødekke

Lett snøfokk Stort sett løs ubundet snø. 180cm ned til skarelag, løsest lengst opp. Progressivt hardere lenger ned. Såvidt Påbegynnende over skare

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Utover naturlig utløste løssnøskred i veldg bratte heng

ObsID: 177955

Indre Sogn / Årdal

Snø

27.01.2019 kl. 11:00

654 moh

KrLarsen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KrLarsen

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra N ↓

Snødekke

Kraftig snøfokk Mye snøfokk her nede, ser ikke noe på toppene. Muligens ikke mer snø igjen å flytte på så mange steder?

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye snøfokk og transport av det som finnes igjen av løssnø. Forrige helg så vi det over tregrensa, nå også her nede på stølsflata. Mulig noe ekstra vind her pga trekk fra nord ut dalen.

ObsID: 177901

Indre Sogn / Sogndal

Snø

26.01.2019 kl. 16:30

1382 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mykt flak. Tråkka også ut en liten skavel i Nv.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været og Gunvordalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skogen løs snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Målt løs snø dybde på utsatt rygg her er det ca 50cm snødybde og ca 25 cm er lett lett snø. Ligger klar for en flytur med vinden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kant under skarelag på svært tynt dekke. Bare 20-30cm snødybde her og løs snø over. Ingen flak å snakke om. Kanten er tydelig med stripper
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Baksiden på Blåfjellet , har normalt betydelig mer snø. Nå stikker det steiner frem som på denne tid i fjor hadde snø over seg.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra høyfjellet ca 1300moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Dette er fra ca 1300moh fortsatt løs løs snø ca 20-25cm uten vind i seg.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra Blåfjellet mot Sør vest
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Siggen Kommentar:  Nord 985moh -8.5 og vindstille. Kanten i lagene er småe ca 0.5mm og mulig det er noe småe kant andre steder i dekke også, som ikke er med her. Ikke gravd helt til bakken.

Vær

Ikke nedbør -8,5 °C 3 m/s fra SØ ↖ 80% skyer Fra 1000moh er målt temp. Kaldere høyre opp og varmere lavere ned. Liten trekk i lufta over tregrensa. Ikke nok til å flytte snø. Men nok til at en kropp med svett trøye, ble litt kaldt hvis man stoppet lenge. Litt blind føre noen deler av dagen, men også godt sikt noen timer midt på dagen. Så solen traff syd siden på Togga feks sånn i 13 tiden.

Snødekke

162 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det ligger ca 15-25cm løs snø, dunsnø, fjærlett i alle himmelretninger. Ellers har snøfall tidligere i vinter kommet fra NV. Derfor ligger det betydelig mer snø i SØ sektor enn i NV. Det er punkthvis 7 jan skaren under denne lette snø i da NV sektor. Punkthvis er det også rett på lyngen faktisk. Så ujevnt fordelt dekke. Men ser jo litt mer jevnt ut med all denne flotte lette snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur N/NV, 400moh - 1400moh. Snødekke er tre delt. Det er nysnø lett lett på toppen, så eldre fokksnø,så enda eldre Skare/smelteforme/fokksnø/kant. Denne nysnøen er helt dunsnø og super fin. Den ligger løs og fin også på tygger og topper der jeg var, over alt. Punkthvis har vinden tatt litt i den, men der er ikke mye altså, vind fra SØ. Det finnes kantkorn i dekke. Kantkorn er tydelig der snødekke er tynt 20-40cm. Men der finnes ikke flak av betydning over. Kanten ligger under skarelag, porøs skare stedhvis. På tykkere dekke finnes småe kant ca 0,5mm.Over/under skarelag eller intern i dekke. Men kanten er ikke ansett som et skredproblem. Rim som var meldt inn tidligere i uken finner jeg ikke i dag, mulig blanda med nysnøen men finner det ikke. Var kanskje flott nysnø som blinka i sola? Eller så er det blanda uansett, dermed blir det trolig ikke noe svakt lag med rim, men med nysnø. Vind vil raskt, på bare noen timer øke skredfaren, danne nysnøflak i le. Kulde gjør at det stabiliseres sakte. Følg med på nysnøen den er lett og luftig og temp lager temp gradient, følg med på danning av overflatekant, evt rim. Vinden har noen steder i regionen tatt svært lite og faregraden er lokalt lavere.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Gjelder der denne lette snø ligger uten vind i seg.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Gjelder fokksnø fra ca 14-19 Januar da vi meldte fg 3 i regionen. Denne skal nå mer til å løsne enn tidligere. Kan diskuteres om denne skal tas med.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 900 moh Gjelder nysnøen som er fraktet med vinden fra SØ. Mange steder er dette problem ikke gjeldene pga ikke vind i snøen. str 1-2, kanskje mer trolig med str 1. Gjelder få heng slik jeg tenker det i regionen. Mer tenkt problem enn observert, for lite vind der jeg var i nysnøen.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Får en sprekk i fersk nysnø flak. I nordlig sektor. Men dette er veldig småe områder. Og de fleste steder er det for løs til å sprekke opp.

ObsID: 177816

Indre Sogn / Luster

Snø

26.01.2019 kl. 14:08

1308 moh

Maria Leganger (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 12 °C 70% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredfarevurdering

1 Liten Akkurat her ville jeg sagt fg 1, men varselet melder heller ikke om skredproblemet nysnøflak i denne sektoren- og det finner vi heller ingen tegn til. I brattere terreng er øverste lag av løs snø (ca 15 cm) godt bundet til neste lag fokksnø og løsner ikke/sprekker ikke opp ved gruppe på 6 personer. Skredproblem 2 med fokksnø er ikke et utbredt problem akkurat på dette stedet, som varselet melder i NØ. Men at det kan finnes i andre fjellsider mye mulig mtp vinden. Varslet faregrad er for høy Ingeb tegn til ustabilitet i NØ, men uttaler meg kun for denne fjellsiden. Kun på toppen, ca 1300 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert Helt fjærlett og ubundet snø fra topp til bunn , foruten siste 10 høydemeter der vinden har dratt gjennom skaret. Blåste friskt på toppen, og motsatt side er muligens mer banka/vindpåvirket.

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 177806

Indre Sogn / Sogndal

Snø

26.01.2019 kl. 13:47

1176 moh

LarsMartin (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsMartin
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  LarsMartin Kommentar:  Viser til snøprofil fra Thomas meling

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 70% skyer Liten bris mot toppen. Ellers vindstille

Snødekke

240 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

@115cmQ1 God Lille blokktest, fikk fremprovosert brudd i overkant skarelag 115 cm nede i snødekket. Tror begynnende kantkorn ca 1mm krystaller. Virker som om snøen sitter godt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177761

Indre Sogn / Sogndal

Snø

26.01.2019 kl. 13:30

1176 moh

tmeling@nortind.no (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tmeling@nortind.no

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra SØ ↖ Mye mindre vind enn meldt

Skredfarevurdering

Snøen virker generelt veldig stabil. Det ser ikke ut tilnå ha vært mye transport de siste dagene. Kun aøler øverst er det tegn til borttransportert snø fra sørvendte områder.

Faretegn

Ingen faretegn observert Gjelder hele turen så langt

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst SØ, S, SV. Over 1200 moh Kun i veldig bratte heng.

ObsID: 177786

Indre Sogn / Luster

Snø

26.01.2019 kl. 12:51

1114 moh

martin@obskorps (****)

Snødekke

der har vert betraktelig vindtransport her siden igår. fokksnøflak i V-N 5-25 cm tykke med 4f-1f fasthet. forsatt en del snø tilgjenglig for transport ved vindøkning. Testheng viser at foksnøflakene sklir på løs nysnø, men på vindutsatte plasser hvor snødekket er tynt (snøen fra siste uke ble blåst vekke siste lørdag) får jeg lett "steppdown" til mildværsskaren fra 7. januar som har litt kant over seg. var en kort periode med lett snøfokk, men ellers stille.

Skredfarevurdering

2 Moderat basert på tur til molden 1116 moh. forsatt løst i skogen, men fra skoggrensen har vind fra S-SØ jobbet bra med snøen. Denne ligger nå som 4f-1f flak over løssnø som kom mandag og tirsdag denne uke.får skytende sprekker og løser lett ut testheng. får også steepdown til mildværessarken på vindutsatte plasser hvor dekket er tynt. inntrykket her er en solid fg 2. kaldtemp vil gjøre at det tar tid før noe tid før situasjonene stabilisere seg. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 800 moh kan hende man skulle ha kant over skare med som få heng str 3, bør nok med i tekst i alle fall. dette på kant rundt 7. januar skaren og ikke december kanten. se obs fra igår for utdypende forklaring

Faretegn

Ferske skred et str. 1 i veltlig sektor 1000 moh. se egen obs.

Ferske sprekker sprekker lett opp i fersk innblåst fokksnø.

ObsID: 177785

Indre Sogn / Luster

Snø

26.01.2019 kl. 12:34

954 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Innblpst. Heng mott Sv

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Over 0 moh

ObsID: 177742

Indre Sogn / Sogndal

Snø

26.01.2019 kl. 09:29

404 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 100% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Har snøa ca 2 cm sidan i går kveld.

ObsID: 177710

Indre Sogn / Sogndal

Snø

25.01.2019 kl. 13:40

888 moh

Maria Leganger (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 3 m/s fra SØ ↖ 80% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Funn av begynnende kantkorn mellom det som ser ut som to små skarelag. Dette er jo akkurat her hvor jeg gravde, så mulig de er større/mer tydelige andre steder. Ca 40-45 hm ned i snødekket. Ellers fin og løs snø, lett og tørr ca 10-15 cm, deretter fastere som gir gid såle. Bindingen i de øverste lagene er god.

Skredfarevurdering

2 Moderat Med økning av vind vil fokksnø bli et problem over tg så en 2er er nok riktig mtp å dekke hele fjellet. Unde tg få muligheter for skred, foruten evt str 1 løssnøskred i bratt lende. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177635

Indre Sogn / Luster

Snø

25.01.2019 kl. 12:30

1150 moh

Anderseskeland (Ukjent)

Vær

-9 °C fra Ø ← 50% skyer

Notater

Observerte tydelige kantkorn under skarelag ved tynt snødekke nær topp av Grøndalseggi.

Snødekke

190 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Nysnø i hele terrenget, tynt lag på Grøndalseggi som startet å bli vindpåvirket, men ikke fokk.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt.

Tester

21@20cmQ3 Virker som at laga i snødekket har festet seg godt. Lilleblokk-test gav utløsning på 21 slag 20 cm ned, men kun deler av blokka gikk i brud.Q3. Begynnende kantkorn under nyeste skarelag, 90 cm under overflate der jeg gravde.

ObsID: 177649

Indre Sogn / Luster

Snø

25.01.2019 kl. 12:16

1019 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Etcn20 i fokksnø fra lørdag siste helg. Lbt gir brud i snmeltekant, men det under 5 cm p+ smeltefryseskare
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Mott øst
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  .mott vest

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 60% skyer

Snødekke

74 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lite endringer siden i går hvor varslet beskrev situasjon godt. Varslet vindøkning i ettermiddag vil kunne flytte en del snø. Tro da vi vil få en situasjon med str 2 mange heng. Lett å løse. Muligens noen naturlig også.

Skredfarevurdering

1 Liten Nå situasjonen. De storesnøfall siste uke ble flyttet av vestlig vind lørdag. Mulig kraftigs vind i sogndalsdalen contra jostedalen. Disse fokksnøflak virker nå til å ja stabilisert seg bra og vil være vanskelig å løuse ut. Mandag kom der 5 cm nysnø uten vind. Har ver vindstille i fjellet siden. Altså nok så stabile forhold. Under siste ukes snøfall er der ved denne høyde flere tykke skarelag som bygger bro over et tykt lag med kant. Dette gir respons i lbt men ikke i ect. Regner det ikke so. Problem, men kan nevnes i tekst med fokus på tynt dekke i høyden hvor overliggende skare vil være tynner. Fg 1 Stabilt som nå hvis der ikke kommer vind. Sjap økning til fg2 hvis vinden kommer Varslet faregrad er for høy Bra varsel. Stemmer hvis der kommmer vind

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 800 moh Ingen endringer fra igår ennå siden vinden ikke er kommet ennå.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

25. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt til mye terreng

ObsID: 177598

Indre Sogn / Luster

Snø

25.01.2019 kl. 11:18

985 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Mott vest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Mott øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Mye snø tilgjengelig for transport.

Vær

0 m/s 50% skyer Vindstille her ennå. Men ser ut til at der kan komme vær inn fra vest snart.

Snødekke

1 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 177580

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org