Snøskredvarsel for Indre Sogn lørdag 26.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder og andre terrengformasjoner hvor vinden har lagt fra seg ferske nysnøflak.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes godt med løs snø tilgjengelig for vindtransport og varslet vind fra SØ vil raskt øke skredfaren i leområder, spesielt i N og V. Det vil være lett å påvirke den ferske vindtransporterte snøen og skredene forventes å bli maksimalt middels store. Snøføyke, mindre naturlig utløste skred og sprekker i snødekket er tydelige faretegn og konservative veivalg anbefales. Eldre fokksnøflak i Ø og S har hatt god tid til stabilisering og det skal generelt mye til for å kunne påvirke disse.
Det ligger 10-20 cm løssnø tilgjengelig for vindtransport. Observasjoner siste dagene tyder på lite spenninger i den gamle fokksnøen og den er stort sett godt bundet til underlaget. I høyfjellet hvor det tidligere har vært vind av betydning, kan det være mulig å påvirke myke fokksnøflak under den siste løssnøen. Det er lokale forskjeller innad i regionen og det er eksempelvis rapportert om mer vind i Sogndalsdalen enn i Jostedalen i siste periode.
Det er observert begynnende overflaterim på myk snøoverflate flere steder i regionen. Det er også observert kantkorn over og under skarelag nede i snødekket flere steder i regionen, men med store lokale variasjoner. Foreløpig ansees ikke dette som et skredproblem.
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-15 °C til -9 °C på 1400 moh.
Skyet.
Mest nedbør ytterst i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-17 °C til -10 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

26.01.2019 kl. 16:30

1382 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mykt flak. Tråkka også ut en liten skavel i Nv.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været og Gunvordalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skogen løs snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Målt løs snø dybde på utsatt rygg her er det ca 50cm snødybde og ca 25 cm er lett lett snø. Ligger klar for en flytur med vinden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kant under skarelag på svært tynt dekke. Bare 20-30cm snødybde her og løs snø over. Ingen flak å snakke om. Kanten er tydelig med stripper
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Baksiden på Blåfjellet , har normalt betydelig mer snø. Nå stikker det steiner frem som på denne tid i fjor hadde snø over seg.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra høyfjellet ca 1300moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Dette er fra ca 1300moh fortsatt løs løs snø ca 20-25cm uten vind i seg.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra Blåfjellet mot Sør vest
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Siggen Kommentar:  Nord 985moh -8.5 og vindstille. Kanten i lagene er småe ca 0.5mm og mulig det er noe småe kant andre steder i dekke også, som ikke er med her. Ikke gravd helt til bakken.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Gjelder der denne lette snø ligger uten vind i seg.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Gjelder fokksnø fra ca 14-19 Januar da vi meldte fg 3 i regionen. Denne skal nå mer til å løsne enn tidligere. Kan diskuteres om denne skal tas med.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 900 moh Gjelder nysnøen som er fraktet med vinden fra SØ. Mange steder er dette problem ikke gjeldene pga ikke vind i snøen. str 1-2, kanskje mer trolig med str 1. Gjelder få heng slik jeg tenker det i regionen. Mer tenkt problem enn observert, for lite vind der jeg var i nysnøen.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Får en sprekk i fersk nysnø flak. I nordlig sektor. Men dette er veldig småe områder. Og de fleste steder er det for løs til å sprekke opp.

Vær

Ikke nedbør -8,5 °C 3 m/s fra SØ ↖ 80% skyer Fra 1000moh er målt temp. Kaldere høyre opp og varmere lavere ned. Liten trekk i lufta over tregrensa. Ikke nok til å flytte snø. Men nok til at en kropp med svett trøye, ble litt kaldt hvis man stoppet lenge. Litt blind føre noen deler av dagen, men også godt sikt noen timer midt på dagen. Så solen traff syd siden på Togga feks sånn i 13 tiden.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur N/NV, 400moh - 1400moh. Snødekke er tre delt. Det er nysnø lett lett på toppen, så eldre fokksnø,så enda eldre Skare/smelteforme/fokksnø/kant. Denne nysnøen er helt dunsnø og super fin. Den ligger løs og fin også på tygger og topper der jeg var, over alt. Punkthvis har vinden tatt litt i den, men der er ikke mye altså, vind fra SØ. Det finnes kantkorn i dekke. Kantkorn er tydelig der snødekke er tynt 20-40cm. Men der finnes ikke flak av betydning over. Kanten ligger under skarelag, porøs skare stedhvis. På tykkere dekke finnes småe kant ca 0,5mm.Over/under skarelag eller intern i dekke. Men kanten er ikke ansett som et skredproblem. Rim som var meldt inn tidligere i uken finner jeg ikke i dag, mulig blanda med nysnøen men finner det ikke. Var kanskje flott nysnø som blinka i sola? Eller så er det blanda uansett, dermed blir det trolig ikke noe svakt lag med rim, men med nysnø. Vind vil raskt, på bare noen timer øke skredfaren, danne nysnøflak i le. Kulde gjør at det stabiliseres sakte. Følg med på nysnøen den er lett og luftig og temp lager temp gradient, følg med på danning av overflatekant, evt rim. Vinden har noen steder i regionen tatt svært lite og faregraden er lokalt lavere.

Snødekke

162 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det ligger ca 15-25cm løs snø, dunsnø, fjærlett i alle himmelretninger. Ellers har snøfall tidligere i vinter kommet fra NV. Derfor ligger det betydelig mer snø i SØ sektor enn i NV. Det er punkthvis 7 jan skaren under denne lette snø i da NV sektor. Punkthvis er det også rett på lyngen faktisk. Så ujevnt fordelt dekke. Men ser jo litt mer jevnt ut med all denne flotte lette snø.

ObsID: 177816

Indre Sogn / LUSTER

Snø

26.01.2019 kl. 14:08

1308 moh

Maria Leganger (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert Helt fjærlett og ubundet snø fra topp til bunn , foruten siste 10 høydemeter der vinden har dratt gjennom skaret. Blåste friskt på toppen, og motsatt side er muligens mer banka/vindpåvirket.

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 12 °C 70% skyer

Skredfarevurdering

1 Liten Akkurat her ville jeg sagt fg 1, men varselet melder heller ikke om skredproblemet nysnøflak i denne sektoren- og det finner vi heller ingen tegn til. I brattere terreng er øverste lag av løs snø (ca 15 cm) godt bundet til neste lag fokksnø og løsner ikke/sprekker ikke opp ved gruppe på 6 personer. Skredproblem 2 med fokksnø er ikke et utbredt problem akkurat på dette stedet, som varselet melder i NØ. Men at det kan finnes i andre fjellsider mye mulig mtp vinden. Varslet faregrad er for høy Ingeb tegn til ustabilitet i NØ, men uttaler meg kun for denne fjellsiden. Kun på toppen, ca 1300 moh

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 177806

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

26.01.2019 kl. 13:47

1176 moh

LarsMartin (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsMartin
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  LarsMartin Kommentar:  Viser til snøprofil fra Thomas meling

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 70% skyer Liten bris mot toppen. Ellers vindstille

Snødekke

240 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

@115cmQ1 God Lille blokktest, fikk fremprovosert brudd i overkant skarelag 115 cm nede i snødekket. Tror begynnende kantkorn ca 1mm krystaller. Virker som om snøen sitter godt.

ObsID: 177761

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

26.01.2019 kl. 13:30

1176 moh

tmeling@nortind.no (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tmeling@nortind.no

Faretegn

Ingen faretegn observert Gjelder hele turen så langt

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst SØ, S, SV. Over 1200 moh Kun i veldig bratte heng.

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra SØ ↖ Mye mindre vind enn meldt

Skredfarevurdering

Snøen virker generelt veldig stabil. Det ser ikke ut tilnå ha vært mye transport de siste dagene. Kun aøler øverst er det tegn til borttransportert snø fra sørvendte områder.

ObsID: 177786

Indre Sogn / LUSTER

Snø

26.01.2019 kl. 12:51

1114 moh

martin@obskorps (****)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 800 moh kan hende man skulle ha kant over skare med som få heng str 3, bør nok med i tekst i alle fall. dette på kant rundt 7. januar skaren og ikke december kanten. se obs fra igår for utdypende forklaring

Faretegn

Ferske skred et str. 1 i veltlig sektor 1000 moh. se egen obs.

Ferske sprekker sprekker lett opp i fersk innblåst fokksnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat basert på tur til molden 1116 moh. forsatt løst i skogen, men fra skoggrensen har vind fra S-SØ jobbet bra med snøen. Denne ligger nå som 4f-1f flak over løssnø som kom mandag og tirsdag denne uke.får skytende sprekker og løser lett ut testheng. får også steepdown til mildværessarken på vindutsatte plasser hvor dekket er tynt. inntrykket her er en solid fg 2. kaldtemp vil gjøre at det tar tid før noe tid før situasjonene stabilisere seg. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

der har vert betraktelig vindtransport her siden igår. fokksnøflak i V-N 5-25 cm tykke med 4f-1f fasthet. forsatt en del snø tilgjenglig for transport ved vindøkning. Testheng viser at foksnøflakene sklir på løs nysnø, men på vindutsatte plasser hvor snødekket er tynt (snøen fra siste uke ble blåst vekke siste lørdag) får jeg lett "steppdown" til mildværsskaren fra 7. januar som har litt kant over seg. var en kort periode med lett snøfokk, men ellers stille.

ObsID: 177785

Indre Sogn / LUSTER

Snø

26.01.2019 kl. 12:34

954 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Innblpst. Heng mott Sv

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Over 0 moh

ObsID: 177742

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

26.01.2019 kl. 09:29

404 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 100% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Har snøa ca 2 cm sidan i går kveld.

ObsID: 177710

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

25.01.2019 kl. 13:40

888 moh

Maria Leganger (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 3 m/s fra SØ ↖ 80% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Med økning av vind vil fokksnø bli et problem over tg så en 2er er nok riktig mtp å dekke hele fjellet. Unde tg få muligheter for skred, foruten evt str 1 løssnøskred i bratt lende. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Funn av begynnende kantkorn mellom det som ser ut som to små skarelag. Dette er jo akkurat her hvor jeg gravde, så mulig de er større/mer tydelige andre steder. Ca 40-45 hm ned i snødekket. Ellers fin og løs snø, lett og tørr ca 10-15 cm, deretter fastere som gir gid såle. Bindingen i de øverste lagene er god.

ObsID: 177635

Indre Sogn / LUSTER

Snø

25.01.2019 kl. 12:30

1150 moh

Anderseskeland (Ukjent)

Tester

21@20cmQ3 Virker som at laga i snødekket har festet seg godt. Lilleblokk-test gav utløsning på 21 slag 20 cm ned, men kun deler av blokka gikk i brud.Q3. Begynnende kantkorn under nyeste skarelag, 90 cm under overflate der jeg gravde.

Notater

Observerte tydelige kantkorn under skarelag ved tynt snødekke nær topp av Grøndalseggi.

Vær

-9 °C fra Ø ← 50% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt.

Snødekke

190 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Nysnø i hele terrenget, tynt lag på Grøndalseggi som startet å bli vindpåvirket, men ikke fokk.

ObsID: 177649

Indre Sogn / LUSTER

Snø

25.01.2019 kl. 12:16

1019 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Etcn20 i fokksnø fra lørdag siste helg. Lbt gir brud i snmeltekant, men det under 5 cm p+ smeltefryseskare
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Mott øst
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  .mott vest

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 800 moh Ingen endringer fra igår ennå siden vinden ikke er kommet ennå.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

25. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt til mye terreng

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 60% skyer

Skredfarevurdering

1 Liten Nå situasjonen. De storesnøfall siste uke ble flyttet av vestlig vind lørdag. Mulig kraftigs vind i sogndalsdalen contra jostedalen. Disse fokksnøflak virker nå til å ja stabilisert seg bra og vil være vanskelig å løuse ut. Mandag kom der 5 cm nysnø uten vind. Har ver vindstille i fjellet siden. Altså nok så stabile forhold. Under siste ukes snøfall er der ved denne høyde flere tykke skarelag som bygger bro over et tykt lag med kant. Dette gir respons i lbt men ikke i ect. Regner det ikke so. Problem, men kan nevnes i tekst med fokus på tynt dekke i høyden hvor overliggende skare vil være tynner. Fg 1 Stabilt som nå hvis der ikke kommer vind. Sjap økning til fg2 hvis vinden kommer Varslet faregrad er for høy Bra varsel. Stemmer hvis der kommmer vind

Snødekke

74 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lite endringer siden i går hvor varslet beskrev situasjon godt. Varslet vindøkning i ettermiddag vil kunne flytte en del snø. Tro da vi vil få en situasjon med str 2 mange heng. Lett å løse. Muligens noen naturlig også.

ObsID: 177598

Indre Sogn / LUSTER

Snø

25.01.2019 kl. 11:18

985 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Mott vest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Mott øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Mye snø tilgjengelig for transport.

Vær

0 m/s 50% skyer Vindstille her ennå. Men ser ut til at der kan komme vær inn fra vest snart.

Snødekke

1 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 177580

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

23.01.2019 kl. 20:09

1022 moh

Maria Leganger (Ukjent)

Notater

Lett vindpåvirket snø over tregrense, ellers læst og fint. Små rimkrystaller i skogen, ikke over TG.

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør 11 °C 0 m/s

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er riktig

ObsID: 177277

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

23.01.2019 kl. 13:14

1348 moh

martin@obskorps (****)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten basert på tur 450 - 1350. god sikt i alle retninger. stille og roligt i fjellet de siste dag. varslet beskriver situasjonene bra. se snødekke som sander skriver må vi følge godt med på utvikling av kant, serlig der hvor vind har fjernet snø fra site uke ned til mildværessakren i høyden. vindøkning som er varslet fredag vil gjøre at skredfaren vil stike kraftigt og raskt. tror at snøen fra mandag 21. vil være et potent svaklak ved pålagring. Varslet faregrad er riktig fint varsel i dag og for i morgen også

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snø til fjorden forsatt. i skogen er det forsatt løs snø med god skifører i alle himmelretninger. dekket blir gradvis hardene ned over til mildværsskaren. Der finnes rim i skogen her, men den står på mykt underlag. over skogen er der her absolut ingen vindtegn i snøen som kom mandag. Denne snøen, ca 5 cm, ligger forsatt som flotte stella krystaller som er lett synlige med det blotte øye. Ved vindøkning vil denne flytte seg svert lett og vil i leheng ha stor evne til og funger som svakt lag. under mandagssnøen ligger det store snøfallet fra siste uke. det har her i området vert utsatt for noe vind og på utsatt plasser er dette helt vekblåst og vi har således bare 5 cm fra mandag over mildværsskare. Men de fleste plasser ligger siste ukes snøfall som 4f myke flak. virker til og ha gode bindinger til underliggende snø og mildværsskare.

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 177314

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

23.01.2019 kl. 13:00

1198 moh

oholsen (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  oholsen

Notater

I høgda der snødekket er veldig tynt er det store godt uvikla kantkorn heilt nede ved bakken under skarelag. Skarelaget er smelteomvandla frosen snø/hard is, skal mykje til å påverke. Store lokale forskjellar, 10meter lenger bort der snødekke var tjukkare var det berre antydningar til oppbyggande kantkorn rundt skarelag.

ObsID: 177259

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

23.01.2019 kl. 13:00

1206 moh

Asmkar (Ukjent)

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Rimkrystaller, ikke veldig store. Fra rundt 900moh og oppover

ObsID: 177270

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

23.01.2019 kl. 12:29

816 moh

Anderseskeland (Ukjent)

Tester

@60cmQ3 Lilleblokk-test, løste ikke ut på slag. Spade i bakkant og vipping løsnet blokk i lag under nyeste skare. Mulig tynt lag kantkorn.

Notater

Usikker på gjenkjenning av kantkorn.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 3 m/s fra NØ ↙ 50% skyer

Snødekke

115 cm totalt Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 177201

Indre Sogn / LUSTER

Snø

23.01.2019 kl. 12:18

1457 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve

Faretegn

Ingen faretegn observert Ligg litt overflaterim, men det ligg på mjukt underlag

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

1 m/s

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Dei 10cm som kom natt til måndag ligg stort sett urørt

ObsID: 177197

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

23.01.2019 kl. 12:14

1254 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Fint på tur i dag. Martin frå SVV i godt driv oppover.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Elektronisk snøprofil kjem seinare.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S over 900 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Har hatt god sikt, sett store delar av terrenget.

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikkje sett ferske skred.

Vær

Ikke nedbør -7,8 °C 0 m/s 10% skyer Fint og roleg vær i dag.

Skredfarevurdering

1 Liten Gjekk frå Rindabotn 600moh til ca 1300moh ved Blåfjell i Sogndalsdalen. Eg anser fortsatt den nedsnødde nysnøen som hovedproblemet. Skredproblemet i dagens varsel stemmer godt med mit inntrykk av dagens situasjon. Har observert kantkorn. Spesielt der snødekket er tynt. Ser ikkje på dette som eit problem endå, men me må følgja med på dette laget framover. Må vind eller nedbør til for at skredfaren skal auka. Kantkornlaget vil utvikla seg ved lengre kuldeperiodar. Varslet faregrad er riktig Er usikker på om skredproblemet med laussnøskred skal vera med i varselet. Er kanskje nok med eit skredproblem på fg 1. Sjølv om størrelse 1, er muleg å løysa ut naturleg i bratt terreng. Kanskje ta det med som tekst i varselet.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Littover tregrensa er det litt tørr laussnø over eit litt meir vindpåvirka fokksnølaget. Fokksnølaget er fingerfast mens den øvste snøen er knyttnevefast. Denne snøen ligg over ein snøpakke som er påverka av mildvær. Under det øvste mildværskarelaget fann me delvis utvikla kantkorn der kor snødekket var tynt. Der kor snødekke var tjukkare va ikkje kantkorn like utvikla.

Tester

ECTN14@25cmQ3 God På ca 1050moh i Ø vendt heng ved Vardafjellet.

ECTP13@35cmQ2 Middels I profilen. Ca 1240moh i Ø vendt heng.

ObsID: 177234

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

23.01.2019 kl. 09:43

980 moh

Sander@ObsKorps (***)

Vær

Ikke nedbør -6,8 °C 0 m/s 10% skyer Delvis skya siste døgn. Roleg vær.

ObsID: 177149

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene? Unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.