Snøskredvarsel for Indre Sogn lørdag 19.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø, f.eks. bak rygger, i søkk og i renneformasjoner. Lettest å løse ut skred der snødekket er tynt eller mykt.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i bratt terreng. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger nysnø i bratt terreng. Vurder størrelse på heng, snømengde og utløpsområder og gjør sporvalg i forhold til dette.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind fra vest, litt påfyll av snø og generelt mye snø tilgjengelig for transport vil gjøre at det fortsatt flyttes en del snø inn i østvendte le-helninger kommende døgn. Snødekket vil gradvis stabilisere seg, men det vil ta noe tid. Det er sannsynligvis fortsatt vanskelig å løse ut skred i kantkornlag i det gamle snødekket, men vær oppmerksom der snødekket er tynt, spesielt høyt til fjells. Det ventes også noen naturlig utløste tørre løssnøskred i bratt terreng hvor snøen er løs og ubundet. Faregraden vil opprettholdes på 3 - betydelig til snødekket har stabilisert seg mer. Steder i regionen som har fått mindre nysnø har trolig mer en faregrad 2 - moderat.
Det finnes fortsatt en del snø tilgjengelig for transport. Den dominerende vindretningen den siste tiden har vært nordvest, så de største flakene finner man i øst- og sørvendte heng. Fokksnøflakene har variert hardhet, og er hardest i høyfjellet hvor vinden har tatt mest. Rygger og konvekse fomasjoner over skoggrensa er avblåst og/eller har lite snø med skare. Under tregrensa er snøen myk, men den kan likevel enkelte steder sprekke opp i flak.
Mildværet tidligere i januar har ikke klart å bryte ned kantkornlag under fokksnø høyt til fjells, og de ligger nå under skarelag. Svake lag av kantkorn kan påvirkes der snødekket er tynt og ved stor tilleggsbelastning, men mengden snø over svake lag gjør at de per dags dato ikke vurderes som skredproblem.
I Sogndalsdalen ble det onsdag ettermiddag observert et flak-/eller løssnøskred av str. 2 - middels i sørheng. Midt på dagen på torsdag gikk det et personutløst flakskred av str. 1 - små i samme område.
Det har stort sett vært oppholdsvær siste døgn frem til fredag formiddag hvor det startet med lett snøvær igjen. I løpet av torsdag ble det observert flere drønn i snøen i Sogndalsdalen. Torsdag kveld og onsdag morgen ble det observert ferske sprekker i myk snø i samme område.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-14 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 13 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til frisk bris fra nordvest om formiddagen.
-15 °C til -8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

19.01.2019 kl. 14:58

47 moh

Philip (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker Tydelige flak på nedføyka nysnø krystaller, generelt lite forplantningsvne

ObsID: 176566

Indre Sogn / Sogndal

Snø

19.01.2019 kl. 14:10

845 moh

birgitrustad (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  birgitrustad

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Begrenset sikt og lys. Kun sett dette.

ObsID: 176557

Indre Sogn / Sogndal

Snø

19.01.2019 kl. 13:35

1300 moh

Sander@ObsKorps (***)

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lett å løysa ut flakskred i austleg sektor frå 800 moh. Har løyst ut fleire testheng.

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Vind frå NV.

ObsID: 176548

Indre Sogn / Sogndal

Snø

19.01.2019 kl. 13:30

926 moh

StianL (****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Fersk inbblåst fokksnø mot øst. Stort sett 1F hardhet. Begrenset bruddforplantning. Ingen skytende sprekker i testheng.

ObsID: 176577

Indre Sogn / Sogndal

Snø

19.01.2019 kl. 13:04

850 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Skulle stedvis hatt bredere ski i dag, 99mm bredde under foten var ikke nok.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sett fra der jeg snudde. Ser ut som vinden har tatt bra i høyden, delvis avblåst på toppene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vindtegn i snøen på 690moh. Snøen på trærne har blåst av her.

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ca.30-40cm ubunden løssnø i skogen opp til ca.650moh. Fra ca.650moh og opp til tregrensa lett bundet snø F. Snødybde med lett bundet snø varierer her mellom ca.10-60cm. Innblåst snø i østlige sektorer. Tungt å kjøre i denne snøen med 99mm brede ski pga den er lett bundet, selv om den er tørr. Tidvis lett snøfokk på toppene med vind fra SV-V. Snudde her.

ObsID: 176537

Indre Sogn / Sogndal

Snø

19.01.2019 kl. 11:55

905 moh

Maria Leganger (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Maria Leganger
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Maria Leganger

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker rundt skiene

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Myke fokksnøflak dannes i NV, spesielt på ryggformasjoner i terrenget

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

Tester

CTE4@20cmQ2 Middels Meget lett å løse ut øverste lag av nysnø /myk fokksnø. Lille blokktest, så vanskelig å si noe om propagering. Q2 brudd.

Vær

Snø 1 °C 4 m/s fra NV ↘ 80% skyer

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt.

Tørre flakskred Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, V, NV over 800 moh I skogen er det nok ikke mulig å løse ut store skred, og det skal litt mer belastning til. Fokksnøen er fortsatt myk fra 700-850. Høyrer oppe på fjellet blåser det mere og fokksnøen er nok mer bundet høyere opp, kan være lettere å løse ut flak .

ObsID: 176512

Indre Sogn / Luster

Snø

19.01.2019 kl. 11:33

236 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Klarner opp nå.

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk 14 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Fuktig Kommet 15 cm her siden i går. Litt temp økning her til morgen i forhold til igår gjør øverste del av dekket lett fuktig.

ObsID: 176500

Indre Sogn / Sogndal

Snø

18.01.2019 kl. 20:45

196 moh

Sander@ObsKorps (***)

Vær

Snø 100% skyer Har snøa 7cm sidan kl 15 i dag

ObsID: 176425

Indre Sogn / Luster

Snø

18.01.2019 kl. 16:41

1141 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  fortsatt lite snø for årstiden. dette tatt på 750 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Der er fortsatt lite snø for årstiden i regionen, selv etter gjentagende snøfall denne uke. I skogen er snøen som er kommet siden siste helg fortsatt urørt av vind og gi et over snittet bra skiføre. Men vær obs på at tørre løssnøskred og at der har dannet nysnøflak også i åpninger i skogen. Fra skoggrensen og opp har vinden dannet myke flak flere plasser. Her i Leirdalen virker det til at vinden har vert meget lokal, og der finnes lommer av snø over 1000 som er helt upåvirket av snø, mens det andre plasser ligger som 4f til 1f flak over løsnysnø. Disse flakene sklir lett ved sjappe handtest og jeg får ECTP4Q1-2 i test her på 1150 moh nordlig. Jeg tror at flakene her dannet i forbindelse med vind under snøfalle og ikke som følge av vinde etter siste snøfal onsdag. Det er så godt som ingen vindtegn i snøoverflaten. Snøen som kommer nå i kveld er så langt ikke nok til og påvirke faregraden, men bidra til at mengden av tilgjenglig løssnø for transport ved forventet vindøkning.

Tester

ECTP18@39cmQ2 Middels sklir på skaren

ECTP4@14cmQ2 Dårlig nok så glat brud. en plass mellom q1 og q2

Vær

Snø -8 °C 0 m/s 90% skyer lett snøvær og overskyet.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Basert på obstur fra 400-1150. vert mest i øst og skjermet terreng. I skogen er snøen fortsatt meget løs her begrenser problemet seg til løssnøskred, være dog obs på at selv små opninger i skogen kan ha gitt nok romm til vinden til at der er dannet myke flak, selv om snøen kan virke som ubunden. fra skogsgrense og opp finner man her flere steder 4f-1f faste flak som sklir lett på den underliggende løse snøen. Temp målt i øverste 20 cm av dekket her var -9 til -8 og stabiliseringen av disse flak vil derfor gå seint. Hvis varslet liten kuling fra vest slår til vil jeg mene at vi må forvente både naturlig utløste løssnøskred og naturlig utløste flakskred som i leheng. Der er svert mye (30-60 cm) med meget lett og tør snø tilgjenglig for transport. Varslet faregrad er riktig Dagens varsel er fint, men jeg mener at nedre grensen for nysnøflak burde ligge på 800 og faktisk 0 for løssnøskred. Men rett med 400 for løssnøskred i morgen siden det ser ut til at 0 isotermen ligger deromrking. tenker at fg. 2 søndag kan være litt optimistisk hvis vi får varslet vind og nedbør på nåværende dekke.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 800 moh mye lokale vindforhold her. vil gjelle alle plasser man ser eller merker at vinden har jobbet litt med snøen

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 800 moh trolig rett og heve nedre grense til 400 for i morgen hvis yr har rett med temp.

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet midels til dårlig sikt

Snøprofil

4 cm F PP 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F RG/FCxr 0 mm/0 mm D Lage med løs smeltekant under skare., 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm 1F/1F- RG/FCxr 0 mm/0 mm D lag med løs smelte kant, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 28 cm 1F RG 0 mm/0 mm D 2 tester knyttet til snøprofilen gravd på 1150 moh nordlig i et område med mykeflak.

ObsID: 176423

Indre Sogn / Luster

Snø

18.01.2019 kl. 15:40

815 moh

martin@obskorps (****)

Snødekke

Vind i snøen fra ca. 850 moh.10-15 F+ flak over løs nysnø. Sklir lett i handtest

ObsID: 176407

Indre Sogn / Sogndal

Snø

18.01.2019 kl. 14:57

792 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Tråkket usporet i løssnøen hele veien inn. Lite tegn fra snøen.

Snødekke

Ikke snøfokk Begynte å bli mer bundet på 700-800 moh og opppver. Kom ikke høyere enn 800 (dårlig sikt). Litt flaking rundt skiene i gammel fokksnø i bratte skråninger (brudd ca 30 cm ned), men ingen skytende sprekker, virker som om propageringsevnen er begrenset. Q2 brudd ved handpit-test.

Vær

Snø fra NV ↘ 100% skyer Lett snøvær. Lite vind, ikke snødrev.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig I grenseland FG2-3. Tenker skredproblem er str 2 i noen til mange heng. Eller str. 3 i få heng, der hvor skred kan dra med seg mye snø i skredløpet.

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Sikt opp til ca 1000 moh.

Notater

Privattur

ObsID: 176405

Indre Sogn / Luster

Snø

18.01.2019 kl. 14:46

1002 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Tester

ECTN3@10cmQ3

Vær

Snø -9 °C 0 m/s

Skredfarevurdering

Kun mulighet for små mjuke flak i overflate her. Overflate er knyttneve fast. På 1000 moh Kanskje grense for skredproblem burde vore høgare?

ObsID: 176402

Indre Sogn / Sogndal

Snø

18.01.2019 kl. 09:51

686 moh

Tore@VLFK (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  ToreM@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  Sjølv om snøen virker ubunden i skogen vil den enkelte stader sprekke opp som flak
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofil i SØ-retning på 1200 m

Snødekke

Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Under tregrensa er snøen ubunden, men fra tregrensa og opp har vinden jobba med snøen og danna mjuke (4F-F) til harde flak (1F). På rygger og andre konvekse formasjoner over tregrensa er det avblåst. Fokksnøen består av sjikt med neføyka nysnø som har potensial for bruddforplantning.

Tester

ECTP2@30cmQ3 Dårlig

Vær

Snø -7 °C 5 m/s fra NV ↘ 90% skyer

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vinden har i høyden flytta og pakka det meste av snøen som ligger på eksponerte formasjoner. Fokksnøen ligger med sjikt av nedføyka nysnø som har evne til bruddforplantning Med fortsatt nedbør og vind vil det ta tid før snøen stabiliserer seg Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Sannsynlig 3 - Store Noen bratte heng Ø, SØ, S over 900 moh

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt i høgda

ObsID: 176370

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.01.2019 kl. 22:00

511 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ørlite dryss med ca 0.5cm nysnø lett og tørr. Parkering Hodlekve ca 500moh

Snødekke

1 cm nysnø Det skyet over etter og ha vært en fin morgen. Og kom et ørlite dryss med lett nysnø. Det har vært kaldt i hele dag, -7 nå ved 100moh. Og stabilisering av nysnøflak/fokksnø flak går sakte, i det kalde været. Og ja vi har en miks av fokksnø/nysnøflak. Høyere til fjells er flakene hardere og mer fokksnø flak enn nede i skjerma områder. Skogen har fortsatt fin tørr løs snø.

Skredfarevurdering

Miks av fokksnø / nysnøflak alt etter som hvor du er. Disse flak kan mulig senkes noe til feks 700moh. Tørre løsnøskred kan også mulig senkes noe, feks 400moh. Dette er pirk. Varselet er bra.

Notater

Flott med mange gode observasjoner i dag, av skredproblemet. Fortsett med det.

ObsID: 176241

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.01.2019 kl. 20:39

912 moh

Philip (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Philip

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Ferske sprekker

ObsID: 176218

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.01.2019 kl. 15:43

1186 moh

Einar (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 2 drønn, med kort mellomrom i terreng slak helning

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk 60 cm fokksnø ligger på 2 tettliggende skarelag. Hengeblokk sklir på det øverste skarelaget. Islag 1 m ned i snødekket

ObsID: 176224

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.01.2019 kl. 14:38

944 moh

Sander@ObsKorps (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ikkje opplevd dette sjølv, men vart fortalt at det drønna fleire gongar i dag i dette området.

ObsID: 176179

Indre Sogn / Årdal

Snø

17.01.2019 kl. 11:30

1000 moh

Pudderheimer (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mellom 25-30 grader helling. Løyste ut lite flak ved traversering. Mykje vindtransportert snø.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 12 m/s fra N ↓

ObsID: 176229

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.01.2019 kl. 11:27

892 moh

KevinGray (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  KevinGray

Skredhendelse

17. jan 11:27 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 30 cm høy og 15 m bred bruddkant Leområder Testheng

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ulykke/hendelse

Løst ut ved liten tilleggsbelastning, sprekker i vindpåvirket snø i område. Snøtransport fra nordvest etter i går kveld. Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 176142

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.01.2019 kl. 10:50

112 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pen morgen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke på 100moh er løs snø. Med noen småe rim på toppen etter utstråling i går kveld / natt

Snødekke

32 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Her nede ved på ca 100moh er det 32cm snødybde rett på bakken. Høyere til fjells har du nysnøen oppå eldre snø. Vinden avtok i går, og i dag så ser jeg ikke snøfokk. Settt med kikkert på topper rundt her. Men tidligere uken var det vind, dermed kan du forvente løsere snø i skogen og gradvis hardere flak høyere til fjells. Skitur i går var jeg borti kun myke. Men er trolig en variert meny i hardheten på fokksnøen. Myke flak er lette å løse ut, men forplanter seg mindre enn hardere flak. Harde flak skal mer belastning til.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s Det klarna opp i går kveld og temp sank. Nå i formiddag så og si skyfritt og solen skinner på toppene. -7 ved 100moh. Men kan forvente lokale forskjeller i tempen, ved slikt vær som i dag.

ObsID: 176117

Indre Sogn / Luster

Snø

17.01.2019 kl. 10:32

222 moh

Rune@nortind (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Rune
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Rune

Snødekke

Moderat snøfokk Snøfokk fra de høgste tinder og rygger.

Vær

ObsID: 176114

Indre Sogn / Hodlekve

Snø

17.01.2019 kl. 10:06

924 moh

birgitrustad (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  birgitrustad Kommentar:  Myke dyner i generelt i terrenget. Så toggamassivet og inn ved frudalshesten og anestølen. Så ingen ferske skred.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ubunden snø i sørøst, le heng.

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt i dag. Så kun mindre skavler som hadde sklidd ut på andre siden av dalen, ved torstadnakken.

ObsID: 176159

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.01.2019 kl. 09:48

1023 moh

suiraM (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  suiraM
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  suiraM

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Brudd i 10-15cm dypt nysnølag øverst i snødekket ved liten tilleggsbelastning. Forplantet seg 10-15 meter oppover langs ryggformasjon. Noe vindpåvirket snø på denne ryggformasjonen.

ObsID: 176090

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.01.2019 kl. 09:34

195 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  2mm rim frå i natt på mjuk snø.

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 2mm store rimkrystallar frå i natt. Ligg på mjuk snø her.

ObsID: 176088

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.01.2019 kl. 09:04

192 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -6 °C Det klarna opp i Sogndal i går kveld, har vert stjerneklart i natt. Temperaturen sank betrakteleg når det vart skyfritt.

ObsID: 176079

Indre Sogn / Luster

Snø

16.01.2019 kl. 18:00

1047 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 15 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sprekk i myk nysnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mye løs snø. Her på rundt 500moh er det 65cm snødybde og 15cm av de er eldre smelteformer. Den 6.januar var jeg i samme området og gikk så vidt å gå på ski. Nå brøytet jeg til kneet. Så 6 januar var det 15cm i dag 65cm og mye har kommet siden Søndag 13.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Løs snø. Ned på tynn såle. Brøyte føre til kneet ja.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Se der ja da klarna det opp. Fra ca 800moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vest vendt terreng har i dette området også innblåst snø og småskavler.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Høyfjellet på ca 950moh fortsatt brøyting og løs snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Dette er snødekke på toppen. 1058moh vinden har jobbet med snøen. Mem skispor og harespor synes.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Profilen er gravd like nedenfor toppen. 1050moh sør øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Myke flak på løs snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Flaker seg men dårlig forplanting pga veldig mykt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Bilde fra 6. Januar
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Bilde i dag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Solen kommer frem
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Høyfjellet. Ser ned til Indre Hafslo og Molden
Bilde Av Snøprofil
Bilde 15 av 15 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Siggen Kommentar:  1050moh. SØ -5 i lufta. Ca 40% skyet vindstille, utstråling. 150cm snødybde gravd til bakken.

Faretegn

Ferske sprekker Myk fokksnø sprekker opp på løsere snø.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 17 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Kommet 17cm her på 100moh i Songdal i løpet av dagen i dag.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s 40% skyer Veldig skyet i dag tidllig dårlig sikt i høyden. Så klarna det veldig opp, temp sank med flere grader og solen/stjerner kom frem.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Helgen 4-6Jan var det mildt så og si til topps 1200-1400moh. Etter det frøs dekke til 7.Jan. Så fikk vi nysnø, 10cm og vind Tirsdagen. Etter det kun småe mengder nysnø. Til nå siste dager har snøen lavet ned. Så siste dagers snøfall utgjør skredproblemene i regionen. Du brøyter til kneet i skogen, 50cm løs snø. Nysnøen ligger på et hardere og mer stabilt dekke. Denne nysnø har blitt fraktet med vind fra NV. Men mange steder fortsatt myke flak, også på rygger og topper. Men også avblåst/7.Jan skare/hardere flak. Dagens nysnø har kommet med rolig vind. Så det finnes løs snø for transport. På dagens tur, er det mindre snø enn i Sogndalsdalen. Og ikke så ujevnt fordel, finnes også småe skavler mot vest. Er ca 50cm i vest mens ca 150cm i øst på 1000moh. I vestlig sektor har vi smelteformer og smeltekant løse har tørka ut, under 7.jan skaren. Drønner ikke. Men den ligger der, og har stedhvis flak over seg. Steder i regionen som har fått mindre nysnø har trolig lavere faregrad. Skredfaren er synkende nå når været roer seg, og nysnøen avtar. Men det finnes løs snø mange steder, så ved vind vil vi få nye flak i le formasjoner. Skredproblemet vil bli det samme men utbredelsen går ned og etterhvert skal det jo også mer til å trigge skred. Men tenker at de nærmeste dager vil det være mulig for en skiløper å løse ut skred. Varslet faregrad er riktig Bra det ble endra til nysnøflak og fikk med løsnøskred, men burde kanskje vært endra til str 2 og mange hang. Ser litt "rart" ut med nysnøflak str 3. Og på dagens tur hadde jeg flak og småskavler også mot SV-V. Så kan diskuteres som man skal ta med noen kaker til. Men jeg tar med SV. Også tenker jeg det er mest utsatt vi snakker om, så vi kan ha noen steder med skavler mot vest også uten å ta med dette som utsatt terreng. Men ble faktisk litt overasket i dag at det var såpass tydelig skavler ja mot vest.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Svært lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 2500 moh Mange steder finnes det mye, 50cm+- løs snø. Da gjelder dette. Kan også løsne naturlig.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh Nysnøflak myke str 1-2. Er ikke harde nok til å danne str 3 skred. Hardere flak kan løse str 3 skred i noen heng, skal trolig noe mer til enn å løse disse nysnøflakene. Nysnøflakene kan løsne naturlig i få heng.

ObsID: 176008

Indre Sogn / Kambafjellet

Snø

16.01.2019 kl. 13:15

1050 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Snøvær i fjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Mjuke flak (F).
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Det hagla før det slo om til snø i dag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Svakt lag av nedsnødd nysnø. Mjuke flak.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Stort sett ikkje snøfokk i fjellet når eg var på tur. Kom eit og anna vindkast som frakta med seg litt snø. Snøoverflata opp til ca 1100moh (var ikkje høgre) er stort sett 15 cm med nysnø. Enkelte stader der det er mest vindutsatt, har dei øverste 5cm med snø starta å binde seg, men fortsatt knyttnevefast. Eg fann begynnande kantkorn under skarelag, på ein avblåst stad, der det kun var ca 30cm med snø, over 7. januar skaren og den totale snømengde ca 40cm. Dei største kantkorna var i underkant av 1 mm store og det verka som dei var innblanda i skaren. Eg ser ikkje på dette som eit problem no, sidan eg kun fann det der snødekket vart tynt og sidan det verka som dei var fastfrosse i skaren. Men me bør følga med på dette.

Tester

ECTN4@27cmQ2 Dårlig I nedsnødd nysnø

Vær

Snø -3 °C 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer Ca 0 grader og kram snø ved fjorden, 200moh i Sogndalsdalen er det ca 1 minusgrad og fortsatt tørr snø. Har snøa ca 10cm sidan i dag tidleg.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vurdering basert på tur frå Rindabotn 600moh og opp mot Kambafjellet, var ca opp til 1100moh. Fortsatt meiner eg det største problemet er nedsnødd nysnø. Eg fekk drønn i snøen i dette laget. Flaka er stort sett mjuke, og kan enkelt bli trigga ved liten tillegsbelastning. Faregraden vil fortsatt holda seg på fg 3, så lenge det fortsatt snøar og er vind i fjellet. Er nok mjuk snø tilgjengeleg for transport. Når været har roa seg vil snøen stabelisera seg. Kor lenge dette vil ta kjem ann på temp. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut Sannsynlig 1 - Små Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Kan også gå naturleg når det vert pålagring av snø.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Mange bratte heng NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh

Snøprofil

1 cm F+/F PP/PPgp 2 mm/3 mm D Det hagla før det gjekk over til snø. Hagla vart innblanda i nysnøen og landa på mjuk overflate., 12 cm F PP 2 mm/3 mm D, 13 cm 4F- RG/DF 1 mm/0 mm D, 0,5 cm 1F PPgp 0 mm/0 mm D Det verka som det var eit tynt lag med hagl som var litt hardare. Prøvde å finne dette laget andre stader også, utan hell., 2 cm F PP 3 mm/0 mm D Skarelag Det var i dette laget eg fekk brudd på ECT'en og det var i dette laget som det drønna i., 70 cm P/1F RG 1 mm/0 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm Tynt skarelag, 5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm 7. januar skaren, 119 cm 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen Var eit lag med hagl over nedsnødd nysnø. Prøvde å finne dette "laget" andre stader også, utan hell. Var dårleg sikt og snøa tett, så eg fann ikkje nokre egna stader å leita.

ObsID: 175991

Indre Sogn / Sogndal

Snø

16.01.2019 kl. 12:57

785 moh

martin@obskorps (****)

Skredaktivitet

16. jan. 12-18 (+01:00) Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst S så en rimelig sverr snøsky etter skred i området omnane. usikker på om det var flak eller løssnøskred, og usikker på størelse 2-3 men i alle fall ikke str. 1. var tydlig vindtransport (moderart) fra nordlig retning på fjeltoppen her også

16. jan. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Svært lett å løse ut Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 700 moh der gikk to små nysnøflag på denne plassen Brutkant 10 cm høy og kanskej 50 meter brei. tydelig at det var nysnøflak som gikk på løsnysnø og sklei på snøen fra i går. Veldig bra eksempel på at ubunnen løssnø er et svert sjelden fenomen. dette var meget meget løs snø som fint gik som flak. tror dette kan være aktivt alle himelretninger hvor ikke vinden har fjernet nysnøen

ObsID: 175980

Indre Sogn / Luster

Snø

16.01.2019 kl. 12:28

357 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Dekke på 360moh. Dårlig sikt i høyden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Her på Bruheim 360moh. Er det 55cm snødybde. Ca 15cm eldre smelteformer/skare. Og 40cm lett knyttneve snø oppå.

Snødekke

Vær

Snø -1 °C 0 m/s 100% skyer Dette fra ca 360moh. Det snør bra. Dårlig sikt. Lavt skydekke.

ObsID: 175940

Indre Sogn / Sogndal

Snø

16.01.2019 kl. 12:03

998 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Der plata er er den nedsnødde nysnøen.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Nedsnødd nysnø, 28cm frå toppen. Først 15 cm med knyttneve fast nysnø, så 13cm 4 finger fast delvis nedbrutt/finkorna snø. Den ferske innblåste snøen har ikkje stabilisert nok endå til å gå ned på faregrad 2. Fleire observasjonar kjem seinare i dag.

ObsID: 175931

Indre Sogn / Sogndal

Snø

16.01.2019 kl. 11:34

132 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nytt snøfall i natt, 10cm
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Sogndal Sentrum i «vinterdrakt».

Snødekke

30 cm totalt 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Tørr Nytt snøfall i natt, ca 10cm. Temp er rundt 0 grader ved 100moh så ikke helt tørr snø her. Kan lage snøball. Så tørr/fuktig snø her nede.

Vær

Snø -0,5 °C 0 m/s 100% skyer Rundt null grader kanskje en halv minus ved 100moh. Noe fuktig snø. Snør lett her nå, overskyet lavt skydekke.

ObsID: 175920

Indre Sogn / Sogndal

Snø

16.01.2019 kl. 11:09

713 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Lite sikt over skoggrensa!

Vær

Hagl -3 °C 0 m/s 100% skyer Ikkje vind på denne staden no.

ObsID: 175914

Indre Sogn / Sogndal

Snø

16.01.2019 kl. 08:38

5 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  5 cm siden i går kl. 23

Snødekke

0 cm nysnø

ObsID: 175873

Indre Sogn / Sogndal

Snø

16.01.2019 kl. 08:12

178 moh

Sander@ObsKorps (***)

Snødekke

12 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Brøyta tunet i går kveld, 12cm nysnø i dagtidleg. Snøar fortsatt.

ObsID: 175869

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org