Snøskredvarsel for Indre Sogn lørdag 12.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med nylig vindtransportert snø.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kuling fra vest til nordvest har gjort fokksnøflak som flere steder har lagt seg på glatt skare hardere og blitt mer definerte. Det samme gjelder fokksnøflak som har lagt seg på løsere snø. Gunstig temperatur har bidratt til stabilisering av vindtransportert snø, men det vil fremdeles være mulig for en enkelt skiløper å løse ut middels store skred i leområder der det har lagt seg opp mest snø. Størrelsen og tykkelsen på flakene vil variere innad i regionen. Vær også oppmerksom på leområder som ligger på tvers av vindretningen. Terrengfeller og mye oppstikkende terreng vil kunne øke konsekvensen av eventuelle skred. Det er sannsynligvis vanskelig å løse ut skred i kantkornlag i det gamle snødekket, men vær oppmerksom der snødekket er tynt, spesielt høyt til fjells.
Snøoverflaten er generelt preget av sterk vind. Vindutsatte områder er avblåst eller har lite snø og skare, mens det ligger mer snø i terrengformasjoner som samler snø. Mest i bratt terreng mot øst til sør, og i øvre del av skogbeltet. Tidlig i uken kom det ca 10 cm snø, og siste døgn noen cm i fjellet. Sterk vind fra vest til nordvest har lagt det meste av denne snøen i harde flak i leheng mot sør til øst, dels oppå skare og dels på noe løsere snø. Det er lite snø i regionen for årstiden.
Mildværet har ikke klart å bryte ned kantkornlag under fokksnø høyt til fjells og de ligger nå under skarelag. Svake lag av kantkorn kan påvirkes der snødekket er tynt og ved stor tilleggsbelastning, men mengden snø over svake lag gjør at de per dags dato ikke vurderes som skredproblem.
Str. 1 skred løst ut i fersk vindtransportert snø i ved Kambafjellet i Sogndalsdalen tirsdag.
Siste døgn vest til nordvest kuling, storm i høyfjellet. Torsdag varmegrader opp til ca. 1200 moh, men lommer med kuldegrader i skjermede dalstrøk en stor del,av dagen.
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-10 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til fredag.
Delvis skyet.
Lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Sogn / LUSTER

Snø

12.01.2019 kl. 23:19

238 moh

martin@obskorps (****)

Snødekke

1 cm nysnø Der er kommet 1 cm nysnø her på 240 moh i formiddag. Oppklaring i ettermiddag og nå behynte det å snø lett igjen

ObsID: 175334

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

11.01.2019 kl. 12:09

1221 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Avblåst på 1000 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra 900 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra toppen idag. Hardbanket
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra toppen idag. Hardbanket
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra toppen idag. Hardbanket

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 800 moh situasjonen her var at dette bare var lommer av innblåst med tynne flak, hvis vinden har jobbet anderledes ander steder vil det kanskje der være sansynlig med str. 2. man bør i alle fall være meget obs på leheng i høyden, men her var der så lite flak at det ikke var noe problem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV mellom 800 moh og 600 moh dagens mest potente problem, var mulig jeg skulle ha valgt vanskelig å løse ut. stabilisering vil gå raskt med nåværende temp.

Skredfarevurdering

1 Liten basert på obstur fra rindaboten opp skitrekket til kamba og ned sørsiden. svert lite snø i høyden grunnet kraftig vind. middels interesant skikjøring for de fleste men fint tur være for de som trives i kraftig vind. her er skredprobleme begrenset av frafæret av flak i høyden og seighet i fokksnøen i overgang høyfjell skog, så lite skredfar i forhold til være som stod bra på i dag. fg. 1 forventer uterliger stabilisering med avtagende vind og tenker fg 1 er rett i morgen Varslet faregrad er for høy for høy i forhold til dette område, men mulig at vinden har jobber anderledes ander steder i regionen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ikke så mye tilgjengelig for transport men kraftig vind spiser av overflaten

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Midels Nordligvind. Fra 700 moh. Fra 1000 moh kraftig. Tidvis utfordrande å gå på ski.

Snødekke

Snøgrense på 100 moh vanskelig og anslå nysnømengde, har regnet litt her i går og der er en tynn skare etter det opp til ca. 900. under den ca 5 cm lett fukktig(til 800moh)/ tør (over 800 moh) løs nysnø. Vinden tar godt ned i skogen helt ned til 700 moh, dette gjør at der i skogresen ligger flak over løsere lag med snø. falk 4f faste 2-25 cm tykke, men de virer ikke til være lett og løse ut, men gir en "seig" respons. Over skogen har kraftig vind herjet og det er hardbanket her i alle himmelretninger. der finnes enkelt lommer med innblåst snø og denne sklir lett på 7. jan. skare, men flak er ikke mer en et par cm tykker. alt i alt mye vær men lite skredfare.

ObsID: 175101

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

11.01.2019 kl. 11:17

960 moh

martin@obskorps (****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Som følge av nordvestlig vind

Snødekke

Moderat snøfokk Moderate over 1000 moh. Fortsatt Models gode bindinger i fersk flak

ObsID: 175087

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

11.01.2019 kl. 10:44

846 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps

Snødekke

Fra ca. 700 moh tidvislett snøfokk. Finner her enkelte leheng hvor vi har skare med 5 cm tør F fast snø med 10 cm 1F flak over. Moderate gode bindinger mellom lagene

ObsID: 175073

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

11.01.2019 kl. 10:01

596 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps

Vær

-1 grad her og lett snø. 4 grader og yr ved fjorden.

ObsID: 175056

Indre Sogn / LUSTER

Snø

11.01.2019 kl. 09:50

194 moh

Andreas@nve (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Andreas@nve Kommentar:  Kraftig snøfokk på topoene

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 175053

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 19:14

418 moh

martin@obskorps (****)

Vær

Snø

Snødekke

4 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh Snør bra her nå. Ca 1 cm siste time. Tør snø nå, men virker til at det har vert milder tidlige i dag her da det er et fuktigt lag i nysnøen.

ObsID: 174998

Indre Sogn / LÆRDAL

Snø

10.01.2019 kl. 18:00

1124 moh

Siggen@obskorps (****)

Vær

Regn 1 °C 10 m/s fra V → 100% skyer Fønvind blåser inn fra vest. Pluss 1 på ca1150moh. Ingen snøfokk pga mildetempraturer.

Snødekke

Ikke snøfokk

ObsID: 174993

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 14:32

1069 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Tydelige kantkorn ved bakken på tynt snødekke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 800 moh Vår ferdsel over fokksnøflak av varierende hardhet opp til 1069m gav inntrykk av gode bindinger i dag.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold. Skredfaren per nå er knyttet til potensielt dårlige bindinger i fokksnøen i sørlig til sørøstlig sektor. Sørvestlige til kraftige nordvestlige vinder det neste døgnet vil flytte nysnø og forsterke fokksnøproblematikken. Forholdene ligger til rette for kantkornutvikling mellom skarelag ved kommende kuldeperiode. Varslet faregrad er for høy Vi sitter bare på info fra Jostedalsdelen av regionen og baserer vurderingen på to OBS turer denne uken.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Snø -5 °C 5 m/s fra SV ↗ 90% skyer Vindøkning ca klokken 15:00. Lett snøfokk da vi gjorde vendereis.

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket bærer fortsatt preg av mildværskaren selv om det har kommet noe snø siden dette nå. Fokksnøflak av svært varierende tykkelse i sørlig sektor. 4 cm med døgnfersk tørr nysnø på overflaten. Begynnende lett snøfokk fra SV når vi gjør vendereis klokken 15:00 fra 1069moh. Vi finner kantkorn ved bakken på tynt snødekke fra ca 973m.

Snøprofil

3 cm F PP 1 mm/0 mm D, 11 cm P RG 1 mm/0 mm D, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm P RG 1 mm/0 mm D, 7 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm P RG 0 mm/0 mm D, 18 cm K MF 0 mm/0 mm D, 12 cm F FC 2 mm/0 mm D -5,6 °C @ 0 cm, -5,1 °C @ 0 cm, -5,5 °C @ 8 cm, -5 °C @ 18 cm, -4,3 °C @ 28 cm, -3 °C @ 38 cm, -2,1 °C @ 48 cm, -1,3 °C @ 58 cm, -0,2 °C @ 68 cm, 0 °C @ 69 cm, -5,1 °C @ 69 cm

Tester

Gjennomførte to stykk lille blokktest.

ObsID: 174970

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 14:24

1069 moh

marie@SVV (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  marie@SVV
ObsID: 174979

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 14:19

1067 moh

FrodeMoen@Obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 900 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Fokksnøen fra tidligere i veka synes å ha stabilisert seg. Det finnes dårlig binding mellom fokksnøen og skarelaget fra siste mildværsperiode, men liten forplantingsevne vil kun gi små skred. Det er mindre snø i regionen enn normalt og mykje oppstikkende stein vil kunne føre til skade på ein skiløper sjølv ved små skred. Det er meldt opp mot sterk kuling dei neste to dagene som vil føre til ny vindtransport av snø med avsetning i lesider. Varslet faregrad er for høy Har kun gjort observasjoner i Jostedalsområdet dei siste to dagane og slik situasjonen er der så er varsla faregrad litt for høg.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Har ikkje observert ferske skred.

Vær

Snø -2 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Snøprofil

5 cm F DF 1 mm/0 mm D, 14 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 11 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm K IF 0 mm/0 mm D, 33 cm P/P MF/FCxr 1 mm/2 mm D-M, 20 cm 4F MF 0 mm/0 mm -2,2 °C @ 0 cm, -5,1 °C @ 10 cm, -4,2 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 30 cm, -2,8 °C @ 40 cm, -2,1 °C @ 50 cm, -1,6 °C @ 60 cm, -1,2 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 86 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Tester

ECTN13@19cmQ2 God Brudd i dårlig binding mellom fokksnølag og skare. Ingen bruddforplanting ved test.

ObsID: 174967

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 14:18

1067 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  -2.0 °C
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Snøen er litt ujevnt fordelt i terrenget. Mer avblåst over rygger og oppsamling i sørvendte søkk.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 900 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Skredproblem er dårlig binding mellom fokksnø og skare. Problemet forventes å gjelde kun for heng i sørlig sektor der vinden har lagt igjen snø. Evne til bruddforplantning er liten og forventet størrelse på skred er 1. Varslet faregrad er for høy Har kun gjort observasjoner i Jostedalenområdet og skredvarevurderingen er basert på to obsturer de tre siste dagene.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

-2 °C fra SØ ↖ 100% skyer

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Tester

ECTN13@19cmQ2 God Brudd i dårlig binding mellom fokksnø og skare.

ObsID: 174978

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 13:56

1065 moh

Agnes@rogfk (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Agnes@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Agnes@svv

Vær

Snø 2 °C 3 m/s fra N ↓ 100% skyer

ObsID: 174980

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 13:03

1135 moh

kgs (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde viser snødekket nordvest vendt snødekke.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV over 800 moh Fortsatt rolig vind og kaldt i fjellet under observasjonen. Ikke de store endringene fra tur tirsdag. Fokksnøflakene ser ut til å ha stabilisert seg noe.

Skredfarevurdering

1 Liten Små fokksnøflak i høyden, men disse har stablilisert seg noe. Noe løssnø tilgjengelig for vindtransport men ikke mer enn 10 cm. Vi har vært på utkikk etter kantkorn. Fant noe begynnende kantkorn, men disse utgjør ikke noe problem pr nå Ifølge værvarsel skal vinden øke og temperaturen stige. Dette vil destabilisere fokksnøflakene kortsiktig og dreie himmelretning for mest utsatt terreng for fokksnøflak. Varslet faregrad er for høy Dagens lokale vurderinger tilsier faregrad 1 i dette området.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -3 °C 4 m/s fra N ↓ 100% skyer

Snødekke

100 cm totalt 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Innsynking fot ca 30 cm. Mest snø i sørlige og østlige eksponeringer, men rimelig jevnt fordelt.

Snøprofil

2 cm F PP 2 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 7 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 1F RG/FC 0 mm/0 mm, 5 cm K MF/MFpc 0 mm/0 mm, 30 cm 1F RG/RGxf 0 mm/0 mm, 15 cm P RG 1 mm/0 mm D, 3 cm 1F FCxr 0 mm/0 mm, 15 cm K MF 0 mm/0 mm -3,3 °C @ 0 cm, -5,5 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -3,6 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2,2 °C @ 50 cm, -1,7 °C @ 60 cm, 0,8 °C @ 80 cm, 0,2 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen Profil tatt i observasjonspunkt 1135 moh. Representativt for skredproblem.

Tester

ECTN12@29cmQ2 Middels

CTM12@29cmQ2 Middels

ObsID: 174955

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 11:49

781 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps

Snødekke

ObsID: 174971

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 11:47

781 moh

marie@SVV (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  marie@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm F PP 2 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 7 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F RG 1 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 25 cm 1F MF 0 mm/0 mm M -4,1 °C @ 0 cm, -3,7 °C @ 5 cm, -3,2 °C @ 15 cm, -2,3 °C @ 25 cm, -1,7 °C @ 35 cm, -1 °C @ 45 cm, -0,5 °C @ 55 cm, -0,4 °C @ 65 cm

ObsID: 174922

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 11:44

781 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve
ObsID: 174918

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

10.01.2019 kl. 11:43

608 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været på 600moh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Dårlig sikt i høyfjellet, lavt skydekke

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s 100% skyer Ørlite snø i lufta. Ca 0 grader ved fjorden. -3 her på 600moh. Ser ut som det er lite vind i høyden, men kun vært her på 600moh, vindstille her.

Snødekke

2 cm nysnø Nysnødybde er målt i mine bilspor fra Mandag 7.Januar den dagen kom det 10cm. Siden mandag kun småe mengder nysnø, i dag målte jeg 2,5cm i samme bilspor. Altså 2,5cm nysnø siden Mandag her på 600moh.

ObsID: 174920

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 09:20

354 moh

Håvard@NVE (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Håvard@NVE

Vær

ObsID: 174881

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 09:19

354 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLe
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLe Kommentar:  Lett snøvêr.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLe

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen farteikn observert frå kl. 09.00 - 16.00.

Vær

Snø -1 °C 1 m/s 95% skyer Lett snøvér i morgontimane.

Snødekke

65 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lett snøfokk observert frå sørvest på 1000 moh kl. 15.00. Ingen observasjonar av snøfokk før dette.

ObsID: 174923

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 09:18

347 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps

Vær

Snø -2 °C 0 m/s 90% skyer Snør nå og har snødd 2cm ila kvelden og natten

ObsID: 174900

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 09:04

237 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps

Snødekke

3 cm nysnø Tørr Der er kommet 3 cm tør nysnø her på 240 moh siden i går kveld. Sør fortsatt lett.

ObsID: 174879

Indre Sogn / LUSTER

Snø

09.01.2019 kl. 14:05

786 moh

Rune (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 2500 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Relativ lite snø har vert tilgjengelig for transport (ca. 6cm)

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 0 m/s Lett skydekke

Snødekke

100 cm totalt 6 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vind fra N/NV virker til å ha rensket fjellet for snø ned til kraftig smelteskare. Fokksnø samlinger i læ områder. Snødybde varierer mye i terrenget fra 30 cm i avblåste områder til 100cm i læheng.

Tester

ECTN12@25cmQ2 Middels Bruddet går i delvis omvanlet nysnø /på glatt skare. Anser skaren som den væsentlige faktor.

ObsID: 174778

Indre Sogn / LUSTER

Snø

09.01.2019 kl. 12:42

575 moh

Rune (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Rune

Notater

Kjappest, fokksnøen går i brud over skaren i et lag av delvist omvanlet nysnø.

ObsID: 174779

Indre Sogn / LUSTER

Snø

09.01.2019 kl. 12:34

564 moh

Rune (Ukjent)

Faretegn

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindtransport har på utsatte steder rensket ned til skaren (trulig nyttårsskaren). Lite snø tilgjengelig (6cm tørr nysnø)

ObsID: 174777

Indre Sogn / LUSTER

Snø

09.01.2019 kl. 12:29

1304 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Smeltekant. Mener ikke dette er problem nå.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 2500 moh Her er der ikke flak som kan gi mer enn str. 1. Max 10 cm tykke 4f fast og med lite evne til forplantning. Velger på løs nysnø, men vi dette også på flat skare. Her er litt begge dele.

Skredfarevurdering

1 Liten Basert på tur fra 450-1300. Vert mest i øst og nord. Det er den innelåst snø fra tirsdag som er problemet nå. Denne ligger mange plasser på mildværsskare fra sisste helg og sklir lett ut på denne. Men her er utbredelsen og størrelsen liten. Derfor eg 1. vindretning og økning vil gi ny himmelretni på problemet, men problemet vil være det samme. Innelåst snø over løs nysnø og glatt skare Varslet faregrad er for høy

Faretegn

Rimkrystaller Glinser litt i dalen. Men ikke synlig med det blotte øye før ca. 1200 moh her. Muligvis vinden har vert for kraftig her. 2 mm her på 1300

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -6 ved parkeringen og ganske mye kjøligere i fjellet. Liten træ på toppen. Men egentlig stille og fint her idag

Snødekke

165 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mildværet siste helg har git bærende skare på ski til ca. 1200 her. Lengere nede er skaren ca. 5 cm tykke blyant fast og litt porøs. Snøen som kom mandag ble flyttet av nordlig vind tirsdag. Her ses vindtegn i skogen fra 600 moh. Over skogen er det her stort sett avblåst til skaren. I le for.asjoner er der 4f flak Max 10 cm tykke. Disse sklir lett på underliggende skare. Men forplantning er dårlig. Fra 1200 ble overflaterim synlig med det blotte øye. Stå på ugunstig underlag. Profil på 1300 moh Fra ved i leheng med 165 cm snø, viser et relativt stabilt dekke. Se profil.

ObsID: 174743

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

09.01.2019 kl. 12:19

1003 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Prøvde å ta bilde av laget med oppbyggende kantkorn/fokksnø, under lag med løs snø der ECT gikk i brudd. Var ikke så enkelt å få et bra bilde gjennom lupa.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Testskavl går til brudd ved liten tilleggsbelastning.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Det sprekker opp i fersk fokksnø rundt skia.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Overflaterim, størrelse 1mm.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Skiføret i høyden er vekselsvis fokksnø (både bærende og myk) og skare (stort sett bærende).
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Skispor i mykere fokksnø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vinden har herjet med snøen i høyden.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Horisontal merke i snøen viser lag med løs snø der ECT gikk i brudd.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV under 900 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV over 700 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Det ligger et lag med løs snø mellom myk fokksnø og eldre, hard snø enkelte steder over 700moh. Stabilitetstester gir brudd i dette laget ved middels tilleggsbelastning, og testskavler gir brudd i dette laget ved liten tilleggsbelastning. Den ferske fokksnøen ligger i sørlige sektorer, siden det har blåst fra N-ish de siste dagene. ADAM: Kunstig utløste -> lett å løse ut, utbredelse -> få, skredstørrelse 2 -> gir skredfaregrad 2 Kuling fra vest og nordvest i morgen torsdag. Litt nedbør som snø i høyden og noe høyere temperaturer. Dette kan flytte på fokksnø som ligger i SV over til nordlige sektorer. Kan bli dårlig binding mellom fersk fokksnø og skare, og dårlig binding mellom fersk fokksnø og overflaterim som ligger på hard fokksnø. Begge skredproblem i sektorer der det legger seg fersk fokksnø i morgen. Skredfaregrad 2 opprettholdes. Varslet faregrad er riktig Stemmer bra.

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Overflaterim i høyden der det ikke er avblåst ned til skare. Rimet ligger stort sett på hard fokksnø.

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: På steder der det har samlet seg fersk fokksnø, går enkelte testskavler til brudd når jeg belaster den med ski på beina. Det sprekker også opp mellom skiene enkelte steder.

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -7 °C 4 m/s fra N ↓ 20% skyer Har kommet et lite dryss med snø siste døgn, ca.1cm. Har også vært vind i høyden. Klarvær i morges, så det har kanskje vært klarvær deler av natt til i dag - siden det har blitt dannet overflaterim i høyden?

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Snøen er ujevnt fordelt. Lite snø for å være denne årstiden. Oppstikkende steiner og busker. Flere runder med snø, vind og mildvær har gjort at det likevel har blitt en bra såle mange steder. Det er vindpakket mykt enkelte steder (5-15cm), men for det meste vindpakket hardt eller avblåst ned til skaren. På ryggformasjoner er skaren ganske hard. Den ferske fokksnøen ligger i sørlige sektorer, siden det har blåst fra N-ish siste dagene. Løsest snø ligger i forsenkninger mot SØ-S-SV og i skogen. Gjorde stabilitetstest 2 steder, begge gikk til brudd i løs snø F mellom fersk fokksnø 4F og eldre snø 1F med middels tilleggsbelastning.

Snøprofil

8 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm F RG 1 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG/FC 0 mm/0 mm D, 25 cm P RGsr/FC 0 mm/0 mm D, 19 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 16 cm F FC 1 mm/0 mm D -9,3 °C @ 0 cm, -9 °C @ 8 cm, -5,1 °C @ 18 cm, -3,2 °C @ 28 cm, -2,4 °C @ 38 cm, -2 °C @ 48 cm, -1,6 °C @ 58 cm, -1,3 °C @ 68 cm, -1,2 °C @ 78 cm, -0,5 °C @ 88 cm, -0,1 °C @ 98 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Tester

ECTP13@18cmQ3 Middels Brudd i løs snø mellom lag med fokksnø 4F og lag med fokksnø/kantkorn 1F.

ObsID: 174768

Indre Sogn / LUSTER

Snø

09.01.2019 kl. 12:15

519 moh

Rune (Ukjent)

Snødekke

Ikke snøfokk 6 cm nysnø

ObsID: 174776

Indre Sogn / LUSTER

Snø

09.01.2019 kl. 10:33

707 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Nytårsskaren er her glatt og vil være fantastisk gliflate for fremtidige flka

Snødekke

0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vind i snøen fra 600 moh i sør. Fra 700 er det avblåst til mildværsskaren fra siste helg på utsatte plasser. Flak her er myke tynne og viser ikke evne til forplantning.

ObsID: 174701

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

09.01.2019 kl. 10:24

866 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Brudd i lag med løs snø F (markert med de to øverste blyantene) mellom fokksnø 4F og skare P.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Oppbyggende kantkorn på toppen av skaren der CT gikk til brudd.

Tester

CTM12@22cmQ2 Middels Brudd i løs snø mellom fokksnø og skare.

ObsID: 174698

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org