Snøskredvarsel for Indre Sogn torsdag 10.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med nylig vindtransportert snø.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noe ny nedbør og stiv kuling fra vestlig retning vil føre til en større utbredelse av ustabile fokksnøflak som flere steder har lagt seg på glatt skare. Størrelsen og tykkelsen på flakene vil variere innad i regionen og fremdeles vil det være mulig for en enkelt skiløper å løse ut opp til middels store skred. Vær også oppmerksom på leområder som ligger på tvers av vindretningen. Terrengfeller og mye oppstikkende terreng vil kunne øke konsekvensen av eventuelle skred. Det er sannsynligvis vanskelig å løse ut skred i kantkornlag i det gamle snødekket, men vær oppmerksom der snødekket er tynt, spesielt høyt til fjells.
Vindutsatte områder er avblåst eller har lite snø og skare, mens det ligger mer snø i terrengformasjoner som samler snø og i terreng mot Ø-S. Mandag kom det ca 10 cm snø i regionen og vind fra N har flyttet denne til sørlig sektor. Det er lite snø i regionen for årstiden.
Mildværet har ikke klart å bryte ned kantkornlag under fokksnø høyt til fjells og ligger nå under skarelag. Svake lag av kantkorn kan påvirkes der snødekket er tynt og ved stor tillegssbelastning, men mengden snø over svake lag gjør at de per dags dato ikke vurderes som skredproblem.
Str. 1 skred løst ut i fersk vindtransportert snø i ved Kambafjellet i Sogndalsdalen 08.01.
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om ettermiddagen.
-6 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 19:14

418 moh

martin@obskorps (****)

Vær

Snø

Snødekke

4 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh Snør bra her nå. Ca 1 cm siste time. Tør snø nå, men virker til at det har vert milder tidlige i dag her da det er et fuktigt lag i nysnøen.

ObsID: 174998

Indre Sogn / LÆRDAL

Snø

10.01.2019 kl. 18:00

1124 moh

Siggen@obskorps (****)

Vær

Regn 1 °C 10 m/s fra V → 100% skyer Fønvind blåser inn fra vest. Pluss 1 på ca1150moh. Ingen snøfokk pga mildetempraturer.

Snødekke

Ikke snøfokk

ObsID: 174993

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 14:32

1069 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Tydelige kantkorn ved bakken på tynt snødekke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold. Skredfaren per nå er knyttet til potensielt dårlige bindinger i fokksnøen i sørlig til sørøstlig sektor. Sørvestlige til kraftige nordvestlige vinder det neste døgnet vil flytte nysnø og forsterke fokksnøproblematikken. Forholdene ligger til rette for kantkornutvikling mellom skarelag ved kommende kuldeperiode. Varslet faregrad er for høy Vi sitter bare på info fra Jostedalsdelen av regionen og baserer vurderingen på to OBS turer denne uken.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 800 moh Vår ferdsel over fokksnøflak av varierende hardhet opp til 1069m gav inntrykk av gode bindinger i dag.

Vær

Snø -5 °C 5 m/s fra SV ↗ 90% skyer Vindøkning ca klokken 15:00. Lett snøfokk da vi gjorde vendereis.

Tester

Gjennomførte to stykk lille blokktest.

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

3 cm F PP 1 mm/0 mm D, 11 cm P RG 1 mm/0 mm D, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm P RG 1 mm/0 mm D, 7 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm P RG 0 mm/0 mm D, 18 cm K MF 0 mm/0 mm D, 12 cm F FC 2 mm/0 mm D -5,6 °C @ 0 cm, -5,1 °C @ 0 cm, -5,5 °C @ 8 cm, -5 °C @ 18 cm, -4,3 °C @ 28 cm, -3 °C @ 38 cm, -2,1 °C @ 48 cm, -1,3 °C @ 58 cm, -0,2 °C @ 68 cm, 0 °C @ 69 cm, -5,1 °C @ 69 cm

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket bærer fortsatt preg av mildværskaren selv om det har kommet noe snø siden dette nå. Fokksnøflak av svært varierende tykkelse i sørlig sektor. 4 cm med døgnfersk tørr nysnø på overflaten. Begynnende lett snøfokk fra SV når vi gjør vendereis klokken 15:00 fra 1069moh. Vi finner kantkorn ved bakken på tynt snødekke fra ca 973m.

ObsID: 174970

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 14:24

1069 moh

marie@SVV (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  marie@SVV
ObsID: 174979

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 14:19

1067 moh

FrodeMoen@Obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Fokksnøen fra tidligere i veka synes å ha stabilisert seg. Det finnes dårlig binding mellom fokksnøen og skarelaget fra siste mildværsperiode, men liten forplantingsevne vil kun gi små skred. Det er mindre snø i regionen enn normalt og mykje oppstikkende stein vil kunne føre til skade på ein skiløper sjølv ved små skred. Det er meldt opp mot sterk kuling dei neste to dagene som vil føre til ny vindtransport av snø med avsetning i lesider. Varslet faregrad er for høy Har kun gjort observasjoner i Jostedalsområdet dei siste to dagane og slik situasjonen er der så er varsla faregrad litt for høg.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 900 moh

Vær

Snø -2 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Tester

ECTN13@19cmQ2 God Brudd i dårlig binding mellom fokksnølag og skare. Ingen bruddforplanting ved test.

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Har ikkje observert ferske skred.

Snøprofil

5 cm F DF 1 mm/0 mm D, 14 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 11 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm K IF 0 mm/0 mm D, 33 cm P/P MF/FCxr 1 mm/2 mm D-M, 20 cm 4F MF 0 mm/0 mm -2,2 °C @ 0 cm, -5,1 °C @ 10 cm, -4,2 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 30 cm, -2,8 °C @ 40 cm, -2,1 °C @ 50 cm, -1,6 °C @ 60 cm, -1,2 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 86 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 174967

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 14:18

1067 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  -2.0 °C
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Snøen er litt ujevnt fordelt i terrenget. Mer avblåst over rygger og oppsamling i sørvendte søkk.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Skredproblem er dårlig binding mellom fokksnø og skare. Problemet forventes å gjelde kun for heng i sørlig sektor der vinden har lagt igjen snø. Evne til bruddforplantning er liten og forventet størrelse på skred er 1. Varslet faregrad er for høy Har kun gjort observasjoner i Jostedalenområdet og skredvarevurderingen er basert på to obsturer de tre siste dagene.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 900 moh

Vær

-2 °C fra SØ ↖ 100% skyer

Tester

ECTN13@19cmQ2 God Brudd i dårlig binding mellom fokksnø og skare.

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 174978

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 13:56

1065 moh

Agnes@rogfk (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Agnes@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Agnes@svv

Vær

Snø 2 °C 3 m/s fra N ↓ 100% skyer

ObsID: 174980

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 13:03

1135 moh

kgs (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde viser snødekket nordvest vendt snødekke.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV over 800 moh Fortsatt rolig vind og kaldt i fjellet under observasjonen. Ikke de store endringene fra tur tirsdag. Fokksnøflakene ser ut til å ha stabilisert seg noe.

Skredfarevurdering

1 Liten Små fokksnøflak i høyden, men disse har stablilisert seg noe. Noe løssnø tilgjengelig for vindtransport men ikke mer enn 10 cm. Vi har vært på utkikk etter kantkorn. Fant noe begynnende kantkorn, men disse utgjør ikke noe problem pr nå Ifølge værvarsel skal vinden øke og temperaturen stige. Dette vil destabilisere fokksnøflakene kortsiktig og dreie himmelretning for mest utsatt terreng for fokksnøflak. Varslet faregrad er for høy Dagens lokale vurderinger tilsier faregrad 1 i dette området.

Vær

Snø -3 °C 4 m/s fra N ↓ 100% skyer

Tester

ECTN12@29cmQ2 Middels

CTM12@29cmQ2 Middels

Snøprofil

2 cm F PP 2 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 7 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 1F RG/FC 0 mm/0 mm, 5 cm K MF/MFpc 0 mm/0 mm, 30 cm 1F RG/RGxf 0 mm/0 mm, 15 cm P RG 1 mm/0 mm D, 3 cm 1F FCxr 0 mm/0 mm, 15 cm K MF 0 mm/0 mm -3,3 °C @ 0 cm, -5,5 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -3,6 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2,2 °C @ 50 cm, -1,7 °C @ 60 cm, 0,8 °C @ 80 cm, 0,2 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen Profil tatt i observasjonspunkt 1135 moh. Representativt for skredproblem.

Snødekke

100 cm totalt 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Innsynking fot ca 30 cm. Mest snø i sørlige og østlige eksponeringer, men rimelig jevnt fordelt.

ObsID: 174955

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 11:49

781 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps

Snødekke

ObsID: 174971

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 11:47

781 moh

marie@SVV (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  marie@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm F PP 2 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 7 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F RG 1 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 25 cm 1F MF 0 mm/0 mm M -4,1 °C @ 0 cm, -3,7 °C @ 5 cm, -3,2 °C @ 15 cm, -2,3 °C @ 25 cm, -1,7 °C @ 35 cm, -1 °C @ 45 cm, -0,5 °C @ 55 cm, -0,4 °C @ 65 cm

ObsID: 174922

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 11:44

781 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve
ObsID: 174918

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

10.01.2019 kl. 11:43

608 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været på 600moh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Dårlig sikt i høyfjellet, lavt skydekke

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s 100% skyer Ørlite snø i lufta. Ca 0 grader ved fjorden. -3 her på 600moh. Ser ut som det er lite vind i høyden, men kun vært her på 600moh, vindstille her.

Snødekke

2 cm nysnø Nysnødybde er målt i mine bilspor fra Mandag 7.Januar den dagen kom det 10cm. Siden mandag kun småe mengder nysnø, i dag målte jeg 2,5cm i samme bilspor. Altså 2,5cm nysnø siden Mandag her på 600moh.

ObsID: 174920

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 09:20

354 moh

Håvard@NVE (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Håvard@NVE

Vær

ObsID: 174881

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 09:19

354 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLe
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLe Kommentar:  Lett snøvêr.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLe

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen farteikn observert frå kl. 09.00 - 16.00.

Vær

Snø -1 °C 1 m/s 95% skyer Lett snøvér i morgontimane.

Snødekke

65 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lett snøfokk observert frå sørvest på 1000 moh kl. 15.00. Ingen observasjonar av snøfokk før dette.

ObsID: 174923

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 09:18

347 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps

Vær

Snø -2 °C 0 m/s 90% skyer Snør nå og har snødd 2cm ila kvelden og natten

ObsID: 174900

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 09:04

237 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps

Snødekke

3 cm nysnø Tørr Der er kommet 3 cm tør nysnø her på 240 moh siden i går kveld. Sør fortsatt lett.

ObsID: 174879

Indre Sogn / LUSTER

Snø

09.01.2019 kl. 14:05

786 moh

Rune (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Relativ lite snø har vert tilgjengelig for transport (ca. 6cm)

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 2500 moh

Vær

Ikke nedbør 0 m/s Lett skydekke

Tester

ECTN12@25cmQ2 Middels Bruddet går i delvis omvanlet nysnø /på glatt skare. Anser skaren som den væsentlige faktor.

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

100 cm totalt 6 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vind fra N/NV virker til å ha rensket fjellet for snø ned til kraftig smelteskare. Fokksnø samlinger i læ områder. Snødybde varierer mye i terrenget fra 30 cm i avblåste områder til 100cm i læheng.

ObsID: 174778

Indre Sogn / LUSTER

Snø

09.01.2019 kl. 12:42

575 moh

Rune (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Rune

Notater

Kjappest, fokksnøen går i brud over skaren i et lag av delvist omvanlet nysnø.

ObsID: 174779

Indre Sogn / LUSTER

Snø

09.01.2019 kl. 12:34

564 moh

Rune (Ukjent)

Faretegn

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindtransport har på utsatte steder rensket ned til skaren (trulig nyttårsskaren). Lite snø tilgjengelig (6cm tørr nysnø)

ObsID: 174777

Indre Sogn / LUSTER

Snø

09.01.2019 kl. 12:29

1304 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Smeltekant. Mener ikke dette er problem nå.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Rimkrystaller Glinser litt i dalen. Men ikke synlig med det blotte øye før ca. 1200 moh her. Muligvis vinden har vert for kraftig her. 2 mm her på 1300

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 2500 moh Her er der ikke flak som kan gi mer enn str. 1. Max 10 cm tykke 4f fast og med lite evne til forplantning. Velger på løs nysnø, men vi dette også på flat skare. Her er litt begge dele.

Skredfarevurdering

1 Liten Basert på tur fra 450-1300. Vert mest i øst og nord. Det er den innelåst snø fra tirsdag som er problemet nå. Denne ligger mange plasser på mildværsskare fra sisste helg og sklir lett ut på denne. Men her er utbredelsen og størrelsen liten. Derfor eg 1. vindretning og økning vil gi ny himmelretni på problemet, men problemet vil være det samme. Innelåst snø over løs nysnø og glatt skare Varslet faregrad er for høy

Vær

Ikke nedbør -6 ved parkeringen og ganske mye kjøligere i fjellet. Liten træ på toppen. Men egentlig stille og fint her idag

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

165 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mildværet siste helg har git bærende skare på ski til ca. 1200 her. Lengere nede er skaren ca. 5 cm tykke blyant fast og litt porøs. Snøen som kom mandag ble flyttet av nordlig vind tirsdag. Her ses vindtegn i skogen fra 600 moh. Over skogen er det her stort sett avblåst til skaren. I le for.asjoner er der 4f flak Max 10 cm tykke. Disse sklir lett på underliggende skare. Men forplantning er dårlig. Fra 1200 ble overflaterim synlig med det blotte øye. Stå på ugunstig underlag. Profil på 1300 moh Fra ved i leheng med 165 cm snø, viser et relativt stabilt dekke. Se profil.

ObsID: 174743

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

09.01.2019 kl. 12:19

1003 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Prøvde å ta bilde av laget med oppbyggende kantkorn/fokksnø, under lag med løs snø der ECT gikk i brudd. Var ikke så enkelt å få et bra bilde gjennom lupa.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Testskavl går til brudd ved liten tilleggsbelastning.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Det sprekker opp i fersk fokksnø rundt skia.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Overflaterim, størrelse 1mm.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Skiføret i høyden er vekselsvis fokksnø (både bærende og myk) og skare (stort sett bærende).
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Skispor i mykere fokksnø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vinden har herjet med snøen i høyden.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Horisontal merke i snøen viser lag med løs snø der ECT gikk i brudd.

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Overflaterim i høyden der det ikke er avblåst ned til skare. Rimet ligger stort sett på hard fokksnø.

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: På steder der det har samlet seg fersk fokksnø, går enkelte testskavler til brudd når jeg belaster den med ski på beina. Det sprekker også opp mellom skiene enkelte steder.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV under 900 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV over 700 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Det ligger et lag med løs snø mellom myk fokksnø og eldre, hard snø enkelte steder over 700moh. Stabilitetstester gir brudd i dette laget ved middels tilleggsbelastning, og testskavler gir brudd i dette laget ved liten tilleggsbelastning. Den ferske fokksnøen ligger i sørlige sektorer, siden det har blåst fra N-ish de siste dagene. ADAM: Kunstig utløste -> lett å løse ut, utbredelse -> få, skredstørrelse 2 -> gir skredfaregrad 2 Kuling fra vest og nordvest i morgen torsdag. Litt nedbør som snø i høyden og noe høyere temperaturer. Dette kan flytte på fokksnø som ligger i SV over til nordlige sektorer. Kan bli dårlig binding mellom fersk fokksnø og skare, og dårlig binding mellom fersk fokksnø og overflaterim som ligger på hard fokksnø. Begge skredproblem i sektorer der det legger seg fersk fokksnø i morgen. Skredfaregrad 2 opprettholdes. Varslet faregrad er riktig Stemmer bra.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 4 m/s fra N ↓ 20% skyer Har kommet et lite dryss med snø siste døgn, ca.1cm. Har også vært vind i høyden. Klarvær i morges, så det har kanskje vært klarvær deler av natt til i dag - siden det har blitt dannet overflaterim i høyden?

Tester

ECTP13@18cmQ3 Middels Brudd i løs snø mellom lag med fokksnø 4F og lag med fokksnø/kantkorn 1F.

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

8 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm F RG 1 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG/FC 0 mm/0 mm D, 25 cm P RGsr/FC 0 mm/0 mm D, 19 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 16 cm F FC 1 mm/0 mm D -9,3 °C @ 0 cm, -9 °C @ 8 cm, -5,1 °C @ 18 cm, -3,2 °C @ 28 cm, -2,4 °C @ 38 cm, -2 °C @ 48 cm, -1,6 °C @ 58 cm, -1,3 °C @ 68 cm, -1,2 °C @ 78 cm, -0,5 °C @ 88 cm, -0,1 °C @ 98 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Snøen er ujevnt fordelt. Lite snø for å være denne årstiden. Oppstikkende steiner og busker. Flere runder med snø, vind og mildvær har gjort at det likevel har blitt en bra såle mange steder. Det er vindpakket mykt enkelte steder (5-15cm), men for det meste vindpakket hardt eller avblåst ned til skaren. På ryggformasjoner er skaren ganske hard. Den ferske fokksnøen ligger i sørlige sektorer, siden det har blåst fra N-ish siste dagene. Løsest snø ligger i forsenkninger mot SØ-S-SV og i skogen. Gjorde stabilitetstest 2 steder, begge gikk til brudd i løs snø F mellom fersk fokksnø 4F og eldre snø 1F med middels tilleggsbelastning.

ObsID: 174768

Indre Sogn / LUSTER

Snø

09.01.2019 kl. 12:15

519 moh

Rune (Ukjent)

Snødekke

Ikke snøfokk 6 cm nysnø

ObsID: 174776

Indre Sogn / LUSTER

Snø

09.01.2019 kl. 10:33

707 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Nytårsskaren er her glatt og vil være fantastisk gliflate for fremtidige flka

Snødekke

0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vind i snøen fra 600 moh i sør. Fra 700 er det avblåst til mildværsskaren fra siste helg på utsatte plasser. Flak her er myke tynne og viser ikke evne til forplantning.

ObsID: 174701

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

09.01.2019 kl. 10:24

866 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Brudd i lag med løs snø F (markert med de to øverste blyantene) mellom fokksnø 4F og skare P.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Oppbyggende kantkorn på toppen av skaren der CT gikk til brudd.

Tester

CTM12@22cmQ2 Middels Brudd i løs snø mellom fokksnø og skare.

ObsID: 174698

Indre Sogn / ÅRDAL

Snø

08.01.2019 kl. 18:56

923 moh

KrLarsen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KrLarsen Kommentar:  Fersk vindtransportert snø, mer vindpåvirket med økende eksponering for vind fra N-NØ.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 174632

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

08.01.2019 kl. 17:30

1221 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 12 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sprekk ut fra ski, ca 25 grader bratt. Stor innblåst skavel. Typisk snøhule terreng.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 12 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ble litt usikker nå men tror det er samme skred som ble meldt inn på regObs kl 09.50 i dag. Men stemmer ikke helt på høyden med det som var meldt inn.... Men uansett dette er dagens skredproblem. Kan også ha løsna av seg selv, men så skispor i området.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 12 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Samme men på lengre avstand. Var i dette området bilde av sprekken.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mye blå himmel når jeg startet turen
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Solen sa takk for i dag. Og legg merke til vind i snøen også nedi skogen.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Høyfjellet vinden har laget flak snø, småe satrugier. Staven står på mildværskare.
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  I Skogen er det ca 10cm nysnø uten vind, løs. Oppå mildværskare. Skaren er tykkere i dag enn i går, lagt på seg litt i løpet av natten.
Bilde Av Vær
Bilde 8 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  På 1100moh finnes smelteformer / kant på svært tynt dekke, finnes ikke flak av betydning over.
Bilde Av Vær
Bilde 9 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Smelte kant ved tynt dekke 1100moh finnes ikke flak av betydning over.
Bilde Av Vær
Bilde 10 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vinden har pakket snøen bra i høyfjellet dette fra 1200moh. Litt gjennomslags føre for ski.
Bilde Av Vær
Bilde 11 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Og mildværskaren kommer frem i dagen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 12 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Siggen Kommentar:  Sør. 1040moh. -4,5 i lufta. Profil er gravd i en bruddkant til testheng/skred trolig det som ble meldt inn kl 09.50 i dag. Når jeg var der like før mørket kom, så var bruddkanten føyket helt igjen. Er et heng som samler mye snø, nærmest en skavel, typisk området for snøhulegraving. Snødybde var 277cm. Jeg gravde ikke til bakken, fordi jeg anser eldre dekke som stabilt. Og skulle finne ut hva det løsna på, og det var løs snø. Testen er tatt like overfor bruddkanten.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Lett snøfokk. Men så og si all nysnø fra i går var flyttet på over 800-900moh. Det vil så i overgang skog høyfjell. Samt høyfjellet. Snøen har lagt seg i syd sektor. Har nok blåst mer enn da jeg var ute på sein ettermiddags tur nå.

Ferske sprekker Skyttende spreker ut fra ski. I områder med ferske flak. Flakene ligger på løsere snø, så mildværskaren.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV over 800 moh Fersk snø som er fraktet fra nord løsner på løs snø, under denne løse snø ligger hard skare. Stedhvis der det har blåst inn mindre mengder fokksnø kan du kanskje løsne skred rett på skaren. Det gjaldt ikke der jeg var i dag. Det er stor rom for diskusjon når det gjelder størrelsen på hvor store skred blir, enten 1-2. Og utbredelsen enten få eller noen. Jeg måtte lande på noe, og vet jo ikke hva som er «fasiten». Sideladding i øst og vest kan også forekomme.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vind fra nord. Har fraktet mandagens 10cm nysnø , som lå i alle himmelretninger. Over i sydlig sektor, løsner på løsere snø, ferske sprekker og får lett mindre testheng til å gå. Hvis jeg fjerner understøtten. I lo sider altså Nordlig sektor pluss sidene, så er det avblåst til mildværskare. Dermed er det relativt lett å indentifisere hvor skredproblemet er. Skogen finnes løs snø på hardt underlag. Men vinden har også dratt nedi skogen. Jeg tror ikke det finnes mye løs snø tilgjengelig for transport. Var lett lett snøfokk når jeg var ute. Men den avtok underveis. Jeg avsluttet tur ca 17.30. Denne snø som ble fraktet i dag vil gradvis stabiliseres. Men også i morgen vil det nok være lett å løse ut. Det er lite/ingen snø tilgjengelig for transport, men blir stadig overasket at sterk vind finner alltids litt, men da snakker vi kuling og oppover. Meldt svært lite nysnø og bris så denne vil trolig bare legge seg i mindre lommer, få heng, str 1 skred. Vi ligger å vaker mellom fg 1-2 til helgen, da det kommer mer snø og vi får en klar fg2, og kanskje høyere. Får følge med på yr og varsom. Vanskelig i dag om vi er på faregrad 1 eller 2 vi ligger og «vaker» litt. Jeg landa på fg 2 og mener det også for i morgen. Men som sagt vi ligger der å vaker frem til helgen.

Vær

Ikke nedbør -4,5 °C 5 m/s fra N ↓ 100% skyer Temp målt rundt 1000moh. Det var mye blå himmel når jeg startet tur, skyet over og kom inn lett lett snøvær fra nord. Bare noe filler.

Tester

ECTP3@30cmQ2 Dårlig Gjort like ovenfor profilen. Samme snødekke hard på løs snø. Så løsner på løs snø, denne løse snøen ligger på hard skare.

Skredaktivitet

8. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Snøen ligger ujevnt fordel etter snøværet 1.Januar med vind fra NV. Dermed finner vi mest snø i NØ-SV. Denne snø ble utsatt for varme i helgen. Nå Mandag og Tirsdag minusgrader så og si fra havnivå. Ligger vel rundt 0-1 pluss, Sogndal Sentrum i går og i dag. Det kom 10cm nysnø uten særlig vind Mandag. Denne snø har i løpet av Tirsdag blitt fraktet av vind fra nord. Dermed finner vi nå ferske flak i Sørlig sektor. Det et tydelig vindtegn i høyfjellet i denne snøen, men også ned i skogbelte til ca 800moh. Under 800moh, ligger den fortsatt løs. Gammel snø er skare så mildværskaren har nå mange steder kommet frem i dagen. Skaren lager slik høy skarelyd når du skrenser på den med ski. Best skiføre finnes i skogen der vinden ikke har påvirket denne løse snø fra mandag. 10cm løst oppå hard underlag er jo fint føre!

ObsID: 174629

Indre Sogn / LUSTER

Snø

08.01.2019 kl. 15:09

1218 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Sprekk i fokksnølag
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Vær
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vindpåvirket snø over tregrensa

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Moderat til kraftig snøfokk over 900 meter over havet.

Ferske sprekker En sprekk i fokksnølaget. Gikk ikke ned til eldre snødekke.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 800 moh Kunne også vurdert mulighetene til skred som størrelse 2 i få bratte heng.

Skredfarevurdering

1 Liten Nedføyket lag med nysnø er hovedskredproblem i dag. Har ikke vært høyt nok til å observere problemet med kantkorn. Observerte moderat til kraftig snøfokk på fjelltoppene, men vi var ikke høyt nok opp til å si noe om hvor mye fokksnø som har samlet seg høyere opp. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -4,8 °C 3 m/s fra N ↓ 25% skyer Opphold fram til kl 15. Da begynte det å snø lett.

Tester

CTV@11cmQ3 Dårlig Dårlig binding i fokksnø. Brudd i nedføyket nysnølag.

Skredaktivitet

8. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk 6 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 100 moh Vindpakket myk Tørr Ubunden nysnø under tregrensa. Tydelig vindpåvirkning over tregrensa.

ObsID: 174612

Indre Sogn / Vetle Geisdalen

Snø

08.01.2019 kl. 15:00

1199 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

11 cm 4F-1F DF 1 mm/0 mm D, 4 cm K MFcl 0 mm/0 mm D, 4 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 11 cm P RG 0 mm/0 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 7,5 cm 1F RGxf/RGxf 1 mm/0 mm D, 4 cm P-K MFcl 0 mm/0 mm D, 13 cm 1F-P MF 1 mm/0 mm D, 9 cm K MFcl 0 mm/0 mm D, 14 cm 4F FC 2 mm/0 mm M 0 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 70 cm, -0,5 °C @ 60 cm, -0,9 °C @ 50 cm, -1,4 °C @ 40 cm, -2 °C @ 30 cm, -2,7 °C @ 20 cm, -4 °C @ 10 cm, -6,3 °C @ 0 cm

ObsID: 174627

Indre Sogn / LUSTER

Snø

08.01.2019 kl. 14:47

1020 moh

magnush@met (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  magnush@met

Vær

Snø -3,7 °C 2 m/s fra N ↓ 60% skyer

ObsID: 174605

Indre Sogn / LUSTER

Snø

08.01.2019 kl. 14:46

1016 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  mbie@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng Ø, SØ, S, SV over 0 moh

ObsID: 174607

Indre Sogn / LUSTER

Snø

08.01.2019 kl. 14:43

1020 moh

kgs (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  kgs
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Enkelte heng med nysnø. Stedvis fokksnø.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter

Vær

-2 °C 3 m/s 30% skyer

Tester

ECTP13@15cmQ2 Middels

Snøprofil

5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 20 cm 1F PP 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 40 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm RG 0 mm/0 mm, 8 cm P MF 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

Snødekke

115 cm totalt Moderat snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Vind og fokk observert på fjelltoppene. Snø ujevnt fordelt. Stedvis regnskare og stedvis fokksnø over tregrensen. Under tregrensen mer løssnø

ObsID: 174604

Indre Sogn / LUSTER

Snø

08.01.2019 kl. 14:43

1016 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Over tregrensen er snøen vindpåvirket, vekselvis skare og vekselvis fokksnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Midt på dagen var det kraftig snøfokk med vind fra N-NV på toppene. Vinden løyet utover ettermiddagen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng Ø, SØ, S, SV over 900 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Under tregrensen er det kun ikke vindpåvirket snø oppå gammel skare, FG1. Mellom tregrensen og 900-1000 moh var det kun myke flak oppå nedføyket nysnø som var problemet. Dette vil kun gi små skred grunnet begrenset størrelse på fokksnøansamlingene. Vi var ikke over 1000 moh og kan derfor ikke si noe om kantkorn i høyden. FG1 under 1000 moh.

Vær

Ikke nedbør -3,8 °C 2 m/s fra NV ↘ 25% skyer

Tester

ECTX God Hadde lite av den øverste fokksnøen i denne testen. Fokksnøen hadde nok ellers gitt utslag

Skredaktivitet

8. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 800 moh Under tregrensen ligger omtrent 5 cm lite vindpåvirket nysnø oppå eldre skare. Men denne er avsatt med litt vind så det ligger opp til 20cm i søkk. Over tregrensen er snøen vindpåvirket. Her er det vekselvis skare og vekselvis myk fokksnø. Størrelsen på snøansamlingene begrenser skredstørrelsen til 1 i noen heng eller 2 i få heng. Snødekket er ellers tørt i toppen og fuktig til bunn under det. Se profil. På 900 moh fant jeg kantkorn i bunn med tydelig sukkerkonsistens. Midt på dagen så vi moderat til kraftig snøfokk på topper men vinden løyet utover dagen. På denne lokasjonen var det lite vind kl 14-15.

ObsID: 174626

Indre Sogn / Nosakollen

Snø

08.01.2019 kl. 14:30

1016 moh

Håvard@NVE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Håvard Toft Larsen Kommentar:  Vinden har transport snø enkelte steder.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Håvard Toft Larsen Kommentar:  Utsikt innover Geisdalen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Bilde av snøprofil

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Få heng med små flak som er enkle å identifisere.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 800 moh Vi fant ikke noen aktive kantkornlag i de profilene vi gravde i dag. To profiler viste kantkornet snø langs bakken.

Skredfarevurdering

1 Liten Ut i fra det vi så i dag, så vurderer vi skredfaren til faregrad 1. Det er ikke kommet så mye snø som ventet, og det har heller ikke vært like mye vind som meldt. Vi har ikke observert snødekke over 1000 moh, situasjonen kan derfor være mer kompleks over dette. Ut i fra det vi observerte i den høyden og eksponeringen vi har vært i, så forventes ikke en økt faregrad i den høyden vi var i. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -3 °C 3 m/s fra N ↓ 10% skyer Mer vind da vi startet turen, løyet utover dagen. Vi så snøfokk på toppene på vei opp, men lite vind på ryggen der snøprofilen ble laget.

Notater

Dette er en av 2 gruppers observasjon fra 3b kurs i Jostedalen. Dette er første dagen av kurset, og vi har lite kunnskap om regionen.

Tester

ECTP12@25cmQ2 Middels Tok til sammen 3 tester. En ECTP gikk på 12+1, og 2 gikk på 12. Alle gikk i samme laget som var på nedføyket nysnø.

Snøprofil

4 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm F-4F PP/DF 1 mm/1 mm D, 2 cm K IF 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F RG 0 mm/1 mm D, 2 cm P IF 0 mm/0 mm D, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 8 cm P MF 1 mm/0 mm D -8,7 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -2,7 °C @ 30 cm, -2,3 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 50 cm, -1,2 °C @ 60 cm, -0,6 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 84 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Snødekke

84 cm totalt Ikke snøfokk 6 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Moderat snøfokk på de høyeste toppene i området. Sørvente heng og under tregrensen ligger det ca. 5-10 cm tilgjengelig for vindtransport. Boot penetration: 20 cm. Ski penetration: 5 cm. Snøen er ujevnt fordelt over tregrensa, noen områder er det avblåst slik at tidligere regnskare er blottlagt. Over tregrensa var det litt utfordrende skikjøring grunnet bunden snø, under tregrensen var det fin skikjøring. Stort sett myk fokksnøflak.

ObsID: 174619

Indre Sogn / LUSTER

Snø

08.01.2019 kl. 14:12

1010 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLe
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLe
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  CatoLe

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk på toppane i formiddag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng S over 800 moh

Vær

Ikke nedbør -4 °C 2 m/s fra N ↓ 20% skyer Snøbyger frå kl. 12 i går og til utpå kvelden. Aukande vind frå nord i natt og føremiddagen.

Tester

CTV@10cmQ3 Dårlig Gjekk i brudd på i toppen av den nedføyka nysnøen.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 8 cm nysnø Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Vindpakket myk Tørr Mellom 10 og 40 cm lag med fokksnø. Vekslande snødekke med skare og innblåst snø. Observerte moderat til kraftig snøfokk på dei høgste toppane tidligare i dag. Tydeleg vindteikn i snøen.

ObsID: 174615

Indre Sogn / LUSTER

Snø

08.01.2019 kl. 14:12

1006 moh

Agnes@rogfk (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske sprekker Men kun i øvre lag av vindtransportert snø (ca. 10 cm)

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 900 moh Lett å påvirke det svake laget lokalt men dårlig bruddforplantning.

Skredfarevurdering

1 Liten Nedføyket lag av nysnø i hovedsakelig sørvendte heng over 800 moh. Lett å påvirke dette laget da det øvre vindtransporterte laget er rimelig myk. Men dårlig bruddforplantning så skredene er små. Varslet faregrad er riktig Vi har ikke vært over 1000 moh, og har ikke observert kantkornlaget. Det kan fortsatt finnes i større høyder. Vurdert farenivå er på vippen mellom 1 og 2. Dette er første observasjon i et nytt område for meg.

Vær

Ikke nedbør -2,8 °C 4 m/s fra N ↓ 30% skyer fint vær, litt vind av og til

Snøprofil

10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 8 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 15 cm P MF 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 18 cm 1F 0 mm/0 mm -5,8 °C @ 0 cm, -5,3 °C @ 10 cm, -3,6 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 30 cm, -2,8 °C @ 40 cm, -2,1 °C @ 50 cm, -1,5 °C @ 60 cm, -1 °C @ 80 cm, -0,6 °C @ 100 cm, -0,2 °C @ 116 cm

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk 7 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Vindpakket myk Tørr I korte perioder moderat til kraftig snøfokk på toppene, vind fra N. Men innimellom nesten ingen snøfokk på toppene og ingenting lenger ned.

ObsID: 174621

Indre Sogn / LUSTER

Snø

08.01.2019 kl. 12:35

751 moh

Håvard@NVE (Ukjent)

Vær

fra N ↓ Kan se transport av snø på fjelltoppene

Snødekke

Lett snøfokk 6 cm nysnø Veldig små lokale områder som samler fokksnø mot syd

ObsID: 174565

Indre Sogn / LUSTER

Snø

08.01.2019 kl. 12:02

657 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve
ObsID: 174556

Indre Sogn / LUSTER

Snø

08.01.2019 kl. 12:01

654 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 13 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Tydelig lommer av fokksnø i søkk og leområder i sørlig sektor oppå mildværsskaren.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 13 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 13 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 13 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 13 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Over tregrensen ligger den ferske fokksnøen ujevnt fordelt oppå gammel mildværskare i leheng, renner og søkk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Moderat til kraftig en periode på formiddagen, men dette avtok i løpet av dagen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 800 moh

Vær

Snø -4 °C 4 m/s fra N ↓ 50% skyer Opphold store deler av dagen. Begynner såvidt å snø nå klokken 15

Notater

Fullstendig snøprofil fra 1000 meter. https://www.regobs.no/Registration/174627

Tester

ECTN13@11cmQ2 Middels

Skredaktivitet

8. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

8 cm F PP 2 mm/0 mm D, 20 cm 1F MF 1 mm/0 mm D, 5 cm P-K MFcr 2 mm/0 mm D, 20 cm 1F FCxr 2 mm/0 mm M Vi tok en kjapp profil nede i skauen for ordens skyld. Profil er representativ for skog, skoggrense. Se notater for lenke til snøprofil fra 1000 meter.

Snødekke

Første tur i området i dag. Stoppet på om lag 1000 meter så har ikke noen oppdateringer på eventuelt aktivt kantkorn. Basen i snødekket gir inntrykk av å være preget av tidligere mildvær og har gjenfrosset i toppen. Nysnø siste døgn har flyttet på seg over tregrensen og ligger ujevnt fordelt oppå mildværskaren i renner søkk og leheng.

ObsID: 174613

Indre Sogn / LUSTER

Snø

08.01.2019 kl. 12:00

659 moh

FrodeMoen@Obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ferske sprekker i fokksnøen fra siste snøfall. Går ikkje ned i det gamle snødekket.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 3 m/s fra N ↓ 20% skyer Snøbyger og ein del vind.

Snødekke

Ikke snøfokk 70 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Opptil 40cm lag med fokksnø i sørvendte leheng over ca 900moh. Gammelt snødekke er mildværspåvirka.

ObsID: 174620

Indre Sogn / LUSTER

Snø

08.01.2019 kl. 10:31

204 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: God sikt til topps. Tydelig snøfokk på vangsen. Moderat til kraftig snøfokk i høyden en periode på formiddagen, med dette avtok i løpet av dagen.

ObsID: 174536

Indre Sogn / LUSTER

Snø

08.01.2019 kl. 10:12

205 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve

Snødekke

Lett snøfokk Ser at det føykar snø i fjellsidene. Vanskelg å sei kor mykje. I vindkast er det nok opp i moderat

ObsID: 174531

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

08.01.2019 kl. 09:50

978 moh

Haakonschj (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Haakonschj

Skredhendelse

8. jan 09:50 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt 28 cm høy og 25 m bred bruddkant Leområder Testheng

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 174523

Indre Sogn / LUSTER

Snø

07.01.2019 kl. 21:45

238 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps

Snødekke

8 cm totalt 8 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 200 moh 8 cm lett fuktig her på 240 moh idag. Lå snø på vegen fra ca 150-200 moh nå i kveld

ObsID: 174477

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

07.01.2019 kl. 21:01

610 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  10cm tørr nysnø kommet på 600moh

Vær

Ikke nedbør -1 °C 0 m/s 100% skyer Fra 600moh

Snødekke

10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Slutta og snø rundt kl 18. Var nå og målte nysnø på 600moh parkeringsplass som ikke har blitt brøyta. Har kommet 10cm trolig ligget denne i allehimmelretninger. Se obs fra meg før i dag for mer info. Ved fjorden kom snøen mer som fuktig slaps, og 0 grensen går rundt 300moh.

ObsID: 174475

Indre Sogn / LUSTER

Snø

07.01.2019 kl. 15:10

968 moh

Rune (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Rune Abildgaard Sørensen

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 0 m/s 100% skyer

Snøprofil

5 cm F-4F RG 0 mm/0 mm D-M, 0,5 cm I MFcr 0 mm/0 mm D-M, 3 cm 4F RG 0 mm/0 mm D-M, 5 cm K-I MF/MFcr 0 mm/0 mm D-M, 3 cm 4F RG/RGxf 0 mm/0 mm M, 30 cm P RG/MF 0 mm/0 mm M, 5 cm 1F RG/MF 0 mm/0 mm M, 20 cm 4F MF/RG 0 mm/0 mm M

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk Skare Fuktig Snødybde varierer,mye, virker som om terreng eksponert for vestavind har mindre snø (ca 20cm). Snør bra no og har gjort det en drøy time.

ObsID: 174465

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

07.01.2019 kl. 15:08

142 moh

Tore@VLFK (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ToreM@SVV

Vær

Snø 0 °C 100% skyer

ObsID: 174450

Indre Sogn / LUSTER

Snø

07.01.2019 kl. 15:02

901 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jostein@nve

Vær

Snø -2 °C 0 m/s 100% skyer Snør tett no

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snur i tregrense. Men høyrer ikkje noko til vind lenger oppe i fjellet

ObsID: 174462

Indre Sogn / Geisdalsbakkane

Snø

07.01.2019 kl. 12:56

1358 moh

Andreas@nve (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Men det finnes fortsatt kantkorn igjen i høyden.

Skredfarevurdering

1 Liten Det finnes fortsatt kantkorn og innslag av rim i det gamle snødekket i høyden. men dette regnes ikke som noe skredproblem før det får stor pålagring. Mildværet har gitt et "dødt" snødekke uten særlig spenninger ii overliggende flak. Nysnø vil utover kvelden gi en nysnøproblem, men på formiddagen var dette ikke nok. Økende med ny nedbbør og vind, Ved sltor pålagring kan kantkornlaget aktiveres i høyden. men det vil trolig være snakk om få heng for utbredelse og middels- store flak. Varslet faregrad er riktig Når jeg var ute var ikke nysnø enda et skredproblem, men det snør nå tett og kan bli det til kvelden. Følg med på pålagring i dagene framover i forhold til kantkornlaget som fortsatt finnes i høyden. (se snødekkevurdering)

Vær

Snø -4 °C 100% skyer Det begynte å snø med økende intensitet fra kl 12 ca.

Tester

CTM13@24cmQ2 Middels Bruddet skjer i kantkorn under fokksnø. Verdt å merke seg at dette er på tynt snødekke i høyden.

Snøprofil

1 cm F PP/DF 2 mm/1 mm D, 2 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 14 cm 4F+ RG 1 mm/0 mm D, 7 cm P RG 0 mm/0 mm D, 12 cm F+ FC/FCxr 2 mm/2 mm D, 14 cm P+ MF 2 mm/0 mm D, 2 cm 1F MF/FCxr 2 mm/2 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Profil er representativ for tynt snødekke i høyden.

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det er lite snø for årstiden og den ligger ujevnt fordelt med mest i konkave formasjoner som samler snø.Rygger og konvekser er over skoggrensa stedvis avblåste og det er et skarelag til ca 1300 moh hvor jeg var i dag, Bærende på ski til tregrensa og gradvis tynnere over dette. i lune søkk og formasjoner er skarelaget nesten ikke tilstede fra ca 1000 moh. Jeg finner fortsatt kantkorn og innslag av rim i det gamle snødekket i høyfjellet, men det er tykt og jeg vil ikke regne det som et skredproblem før det kommer mye nysnø eller pålagring, men da kan dette bli aktivt i høyden igjen. Usikker på nedre grense for dette men vil anta ca 1000 moh eller høyere.Overliggende snø er nå uten spenninger etter mildværet.På grunn av lite snø er det nok snakk om få steder og str 2 middels - str 3 store skred dersom dette laget aktiveres igjen.

ObsID: 174447

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

07.01.2019 kl. 11:22

1056 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 13 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været på 600moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra 600moh bryter igjennom med sko. Er nok bærende stedvis på ski. Smelteformer som fester seg til andre smelteformer sånn ca blyant hardt med «porøst». Mer kulde vil trolig lage mer bærende skare.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  «Porøs» skare ca 0,5cm på 800moh . Går okey uten skaregjern
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra 950moh kun ørliten skorpe her, oppå fuktig fokksnø. Betydelig bedre skiføre enn mann kunne frykte.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofil på 1020moh øst. Har tydelig skille mellom eldre snø og snø fra 1.Januar. Det er tykke lag med gode bindinger. Snødybde her var mye 180cm
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Tynt dekke mer nordlig. Her finnes smeltekant i bunn av dekke. Ca 1050moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Tynt dekke i lo sider vest sektor. Også tynt mange steder mot nord. Dette fra ca 1050moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Skogen har dekke sunket sammen etter mildværet nå er det ca 50cm snø på ca750moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  1.januar snøen har nå gode bindinger. På 1020moh. Gjorde lille blokktest uten at noe skjedde.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Rindabotn nå ca kl 15.30 snør tett og dårlig sikt, -1 i luften .
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nysnø til fjorden nå i kveld. Men våt snø, sludd. Rundt 0grader her nede.
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  På 1150moh er det «betong» skare. Ca 5-10cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 13 av 13 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Siggen Kommentar:  Gravd en plass med kanskje vel mye snø, 180cm. 1020moh øst vindstille snødde lett. Merk at skarelaget/is blir betydelig tykkere bare 100 høydemter over denne profil. Der var det svært hardt,is. 5-10cm tykkt og måtte ordentlig sparke for å få ut en bit.

Faretegn

Ingen faretegn observert Bortsett fra tørr løs snø som glir på glatt skare.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Svært lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1000 moh Kanskje jeg skulle ha valgt nysnøflak? Men der jeg var i dag, gjaldt faktisk dette.Snø oppå glatt skare uten vind i seg. Når vi får vind i denne vil det dannes flak. Det kan ha skjedd hvis det blåste andre steder. Da vil den løsne på glatt skare, evt nedføyket løs nynsø. Nysnøflak.

Skredfarevurdering

1 Liten Eldre dekke som ble fuktet i helgen, fryser nå til. Det var -1 på 600moh og -4.5,1020moh. I skogen hadde det kun dannet seg 0.5cm skare oppå fuktig snø. Mens i høyfjellet over 1100moh var denne 5-10cm tykk. Og måtte sparke hard med skoen for å komme igjennom. Det begynnte å snø kl 12.30. Denne snø kommer uten vind, og sklir lett som tørre løssnøskred på denne skaren i høyfjellet. Utover dette fant jeg ingen skredproblemer. Finner smelte kant på 1050moh 10cm snø ca. Høyere til fjells kan det finnes tørr kant. Men denne er trolig enten under harde flak, eller har ikke flak over seg av betydning. Så anser det ikke som skredproblem. Men har ikke vært høyt til fjells siste dager, jeg tenker man må over 1300-1400moh, kanskje høyere. Kan være fint med en profil fra tynt dekke høyt til fjells i Sogndalsdalen, nærmeste dager. Endringer på gang etter at vi nå fikk snø. Ved vind vil denne fraktes svært fort å danne nysnøflak. Denne kan løsne på glatt skare. Eller nedføyket løs nysnø. Kl 15.30 lå det 5cm nysnø i alle himmelretninger. Og det snødde fortsatt så trolig ligger vi nærmere 10cm nå. Så skredfaren er raskt økende om vi når fg 2 er jeg noe usikker på. Men tenker vi fort kommer opp i str 2 noen heng, lett å løse ut - Fg 2. Evt svært lett å løse ut, str 1 noen heng - Fg 2. Lite vind i nysnøen der jeg var i dag så opplevde ikke noe flaksnø. Men andre steder kan det ha skjedd. Ellers for varselet i morgen, så skal det ikke mye til, tenker jeg får vi når fg 2, str 2 noen heng. Jeg tenker også at kantkorn kanskje kun kan nevnes i tekst, og ikke med som eget skredproblem. Teksten i varselet er fint.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 2 m/s fra SØ ↖ 80% skyer Overskyet men betydelig høyere skydekke enn i går. -1 her på 600moh . Pluss 2 ved havnivå. Kl 12.30 har det begynt å snø, uten vind her på 950moh. Snøværet kom fra Sø, mulig også litt sør. Ørliten trekk i lufta, over ca 1000moh men ikke nok til å danne flak i nysnøen.

Notater

Merk nysnø lander på blank is på parkering Rindabotn. Nysnø er ikke super tørr og binder seg noe til isen. Men fort gjort å gå på tryne, hvis du ikke vet om det.

Skredaktivitet

7. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårlig sikt mye av turen ja. Så eldre våte løssnøskred str 1 trolig fra mildvær Fredagen.

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Kaldere vær gjør at fuktig dekke nå fryser til. Oppå dette kommer det nå nysnø uten vind der jeg var. Det begynte å snø rundt kl 12.30. Og sikten ble dårligere. Kl 15.30 hadde det kommet 5cm som ligger i alle himmelretinger. Men det lavet bra ned når jeg dro. Det har snødd helt ned til fjorden, men våt fuktig snø her nede. 0 grensen rundt 300moh. -4.5 på 1050moh, ingen vind. Snødekke er ujevnt fordelt med mest snø i NØ-SV. Målte f.eks 180cm i Øst. Mens det er 10cm i Nord på omtrent samme sted. I skogen på 750moh var det 50cm.

ObsID: 174405

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org