Snøskredvarsel for Indre Sogn fredag 04.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå bratt terreng med fersk fokksnø. Utover dagen kan det gå våte skred på grunn av temperaturstigning og regn.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og vind fra NV vil gi mye ustabil fokksnø i leheng mot Ø og S. Over mildværsgrensen vil det være svært lett å løse ut skred i fersk fokksnø i områdene som får mest nysnø. Temperaturstigning og nedbør som regn opp til ca 1600 moh vil utover dagen svekke stabiliteten i snødekket. Skredfaren vil øke og vi kan få en syklus med naturlig utløste våte skred. Det ventes at skred primært vil løsne i snø kommet etter siste mildvær. I områder hvor vinden ikke har påvirket snøen øker faren for våte løssnøskred. Dersom det løsner skred i vedvarende svake lag kan de bli store, men problemet antas å være begrenset til få heng.
Snødekket er preget av uværet nyttårsaften, med mildvær og regn stedvis opp til 1400 moh etterfulgt av nysnø og kraftig vind fra V-N. Snødekket har begynt å tørke ut etter mildværet. Vindutsatte områder er gjerne avblåst eller har lite snø med skare. I terrengformasjoner som samler snø og leheng mot Ø-S er det mer snø. I terreng skjermet for vind og i skogen finnes løs snø, men vinden har stedvis tatt tak under skoggrensa også. Ellers er det mye vindpåvirket snø og fokksnø av ulik hardhet.
Det er tidligere observert svake lag med nedsnødd rim og kantkorn i regionen. Utbredelsen og tilstanden er usikker etter flere mildvær, og det har vært fuktig til bunns opp til ca 1100 moh.
Torsdag morgen har det kun kommet noen cm nysnø i høyden, stort sett vind av bris styrke og minusgrader.
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest.
-7 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh.
Skyet.
Mest nedbør nord i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest.
-4 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om kvelden.
Skyet.
Mest nedbør i vest

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

04.01.2019 kl. 14:39

1324 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været og snødekke her oppe
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Siggen Kommentar:  1320moh. SØ. +1 i luften lett yr/regn men også perioder med opphold. Finnes kant under skarelag i dekke, men anser det ikke som skredproblem. Ingen kant ved bakken, men ganske mye snø der jeg gravde. Må sjekke tynt dekke på samme høyde.... Ingen temp gradient i dekke så kanten vokser ikke noe mer nå.

Faretegn

Mye vann i snøen Ikke mye vann. Men dekke har fått varme / regn på seg i dag. Første dag med varme / regn. Etter snøfall tidligere i uken. På flate områder i forbindelse med myr så begynte det i dag og samle seg mindre områder med vann mettet snø/sørpe.

Vær

Yr 1 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Fra ca 1300moh lett yr nå. Perioder med opphold og sikt men tåka ligger og lurer.

Snødekke

147 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh Våt løssnø Våt Snøgrensen varier i region. Men det er lite / ingen snø nede ved fjorden og du må gjerne opp til 400moh før skiføre mange steder. Noen lavere i Jostedalen og noe høyere andre steder. Snødybden stiger betydelig med høydeover havet. Snødekke er ujevnt fordel etter vind fra vest. Nysnø fra tidligere i uken har blitt fraktet til øst. I dag mildt høyt til fjells. 0 grensen rundt 1450moh. Og snødekke har blitt fuktig/vått. Opp til denne høyden kanskje så høyt som 1500-1600moh. På målestasjon i Jostedalen på 1585moh. Har temp steget utover dagen og siden kl 11 har den ligget på rundt -1.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV under 1400 moh Lite sannsynelig. Kanskje opp mot str 3

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1400 moh Pga milde været så blir øverste cm av denne nysnø fra tidligere uken våt. Og løsner som våte løssnøskred. Svært lett å løse ut ved en skiløper i mange heng.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur til 1320moh på fremsiden (Syd) av Blåfjellet. Nysnø fra tidligere i uken har blitt fraktet inn i le sider fra NØ-SV. Denne snø har i dag blitt utsatt for varme og regn. Ellers er det mildværskare og avblåst på topper / rygger. Det har ikke kommet så mye regn der jeg var på tur. Og siden det ble mørkt har det vært opphold i Sogndal sentrum. Lufttemperatur er ca pluss 10 ved fjorden, og -1 på 1585moh. Så opp til ca 1500moh, har denne snø fått kjenne på varmen. Finner ikke noe opphopping av vann i dekke, men sjekke lavere enn profil gravd. Vet ikke om jeg har valgt riktig faregrad i forhold til de skredproblemer jeg har valgt. Skredfaren er synkende når nå nedbøren gir seg. Men fortsatt varmt vær vil gjøre at dekke ikke fryser til. Så du kan fortsatt løsne våte løssnøskred, naturlig utløste kan skje. Vann kan trenge tid på å trenge ned i dekke, så våte flak kan også skje i få heng. Men mindre sannsynelig når nedbøren gir seg. Når temp synker og dekke fryser til vil, nysnø fra tidligere i uken ha bedre/gode bindinger og skal mer til å løsne ut. På Søndag vil evt noe nysnø gi ferkse fokksnøflak som lettere lar seg løsne. Mengde nysnø på Søndag avgjør faregraden, vi ligger mellom 1-2. Tror nok våte skred er gjeldene for store deler av morgendagen også. Men vi får se. Og skal vel stå ny varme er på vei Lørdag, og ikke fredag....

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skred sett. Til tider svært dårlig sikt. Men fikk sett inn i Sø side fra Blåfjellet i god sikt, så ingen ting der.

ObsID: 174014

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

04.01.2019 kl. 14:23

800 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Gunvordalen, sett opp mot Grånipa
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Gunvordalen, sett opp mot Grånipa

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels N, NØ Observert på avstand fra veg, noe usikker størrelse og omfang. Tilsynelatende et eller to str 2, flere str 1. Mulig et skred opp mot str 3, men kontrasten i snøen er for dårlig at jeg klarer å si det sikkert.

ObsID: 174006

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

04.01.2019 kl. 14:02

142 moh

martin@svv (*****)

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst SØ, NV Observert fra vei.

ObsID: 173998

Indre Sogn / LÆRDAL

Snø

04.01.2019 kl. 14:00

1036 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Live Ytrehus

Snødekke

Pluss 2-3 i luften, skjerm med vindstyrke måler 22ms fra vestlig kant. Men for fuktig for snøtransport. Snødekke ser tynt ut og preget av varmen. Bar asfalt over Hemsedalsfjellet i dag.

ObsID: 174039

Indre Sogn / LUSTER

Snø

04.01.2019 kl. 13:43

1143 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Laget med som har kantkorn i seg på botn av profilen ser eg ikkje på som eit problem no. Laga over har god bæreevne, og laget med kant er tjukt.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør 1 °C 2 m/s fra NV ↘ 95% skyer Regna den første timen av obsturen. Opplett dei siste timane. Været har klarna opp litt også. Trur det har komme mindre nedbør og ikkje like kraftig temperaturstigning som varsla.

Snødekke

95 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Våt Snøgrensa går lenger ned til lenger østover i regionen ein kjem og stig når ein kjem nermare fjorden. Stort sett våt snøoverflate, men det verkar som at snøen drenerer fuktigheiten godt. Har ikkje sett store opphopingar av vatn i snødekket. Trur det har komme mindre nedbør og ikkje like kraftig temperaturstigning som varsla.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV under 1400 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Basert på køyretur frå Sogndalsdalen til Leirdalen i Luster og Obstur i Leirdalen til 1200moh mot Nonskar, er at snødekket er ganske stabilt. Snødekket har drenert fuktigheiten godt og eg trur det har regna mindre enn varsla. Det finst fortsatt restar av kantkorn på botn av snødekket på 1150moh, men mitt inntrykk er at dette ikkje er noko problem no, sidan det ligg under fleire berande lag og at laget med kantkorn er tjukt. Kanskje det kan verta eit problem ved kraftig regn. Men då må det regna mykje kraftigare og over lenger tid enn det har gjort til no. Dei overliggande laga har god evne til å absorbera ein del fuktigheit. Trur vinden som er varsla har lite påvirkning av snødekket slik det er no. Det virkar som at det er fuktig til våt snøoverflate til godt over 1200moh, sikkert opp mot 13,14, 1500moh, som gjer at det ikkje kjem til å bli noko transport av snø. Varslet faregrad er for høy Når eg var på tur var nok faregraden for høg. Trur det har komme mindre nedbør enn varsla.

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTN26@25cmQ2 God Overgang skare og fokksnø

ECTN22@15cmQ2 God I fokksnøen

ObsID: 174029

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

04.01.2019 kl. 11:31

598 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været på 600moh. Ledige plasser på parkeringen her.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Rindabotn heisen. Snø på trærne er borte. Tør løs snø i går, blir fuktig løs nå.

Vær

Regn 3 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer Fra 600moh. Lett regn, litt vind på parkering her. Trolig mer vind i høyden. Snø på trær er borte, pga mildværet.

ObsID: 173957

Indre Sogn / LUSTER

Snø

04.01.2019 kl. 10:47

416 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Gråvær og lite sikt over skoggrensa, 800moh

Vær

Regn 1,4 °C 100% skyer Temperaturstigning i regionen frå i går til i dag.

ObsID: 173941

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

04.01.2019 kl. 10:46

410 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Lett regn. Bilde tatt mot Svartholten og Nonsholten

Vær

Regn 4 °C 0 m/s 99% skyer

ObsID: 173940

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

03.01.2019 kl. 22:30

900 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Tommestokk er skille mellom ny og gammel snø. Kommet en del 1.Nyttårsdag men dette er øst side, så har også blåst inn her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  I vest sider er det mindre snø enn i øst. Småe breiner stikker opp i terrenget. Ikke målt snødybde men tipper rundt 50cm kanskje mindre noe steder.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Siggen Kommentar:  900moh øst -1 i luften. Vindstille. Gode forhold for å hygge seg i profil gropa. Snøen over eldre snø på 73cm, er mer moist minus.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Siggen Kommentar:  Skogen, syd 700moh +1 i luften, vindstile.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1 °C 2 m/s fra V → 60% skyer Super lett snøvær men også stjernehimmel var en liten trekk av og til, fra vestlig.

Snødekke

145 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snøgrense varier, fra 0moh til kanskje 500moh. Gaupne feks ligger det snø i sentrum, hard snø og is. Mens Leikanger må du gått opp i siden før du kan ta på deg skiene. I Årdal må du nok også trolig nærmere 500moh. Her i Sogndal / Hafslo, er snøgrensen rundt 200moh. Men du må gjerne noen til 400moh før skiføre starter her. Snødybden stiger veldig med høyde over havet. Målte 70cm i skogen i dag på 700moh. I Høyfjellet er snøen ujevnt fordel etter vind fra vest. Mest snø i Øst minst i Vest. Målte 145cm på 900moh i Øst. Og betydelig mindre i vest, målte ikke her. Men tipper rundt 50cm

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV under 800 moh 1.Nyttårsdag snø som har landa i le. På dagens tur virka snøen godt bunden til hverandre. Men tror det har vært noe varmere i Sogndalsdalen enn der jeg var i går feks. Jeg går ned til få heng. Du får mange steder ingen faretegn i snøen, og det er nok fordi den er stabil. Men vær obs der fokksnø er myk gjerne i overgang skog høyfjellet. Men som sagt mange plasser har denne stabilisert seg bra. Så går ned fra noen til få heng.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekke er ujevnt fordel etter vind fra vest. 1.Nyttårsdag var det stort snøfall i regionen, denne snø har blitt fraktet inn i leheng fra NØ-SV. I andre himmelretninger er det avblåst eller mildværskare, var varmt høyt til fjells (1200-1400moh) på nyttårsaften. Man ser tydelig skille mellom nysnøen fra 1.Nyttårsdag og eldre snø. I dag kom det et lite dryss med snø - over ca 600moh. har landa i alle himmelretninger kommet uten noe særlig vind. Snøen i leheng virker godt bundet der jeg var i dag, men var kun til 900moh. Løst oppå så gradhvis hardere, oppå en seng av fuktig smelteformer. Se profil. Fredag -utover dagen skal temp stige, først på dagen vil nysnø og vind gi ferske fokksnøflak. Men så mildere vær med 0 grense på 1500-1600moh og nedbør som regn, gjør at denne 1.Nyttårsdag snø, går fra å være tørr til å bli våt. Vi får våte skred som skredproblem. Som våte løssnøskred i skogen der denne 1.Nyttårsdag snø er løs. Og våte flak over skogen. Våte flak er noe mindre sannsynlig. Områder vest i regionen ventes faregrad og stige til fg3 andre områder som får mindre nedbør vil trolig faregraden være noen lavere, men våte skred også her. Lørdag - ventes ingen nedbør av betydning men fortsatt varmt, det vil være vanskeligere å løsne fokksnø fra 1.nyttårsdag/Fredag 4.jan. Og vi går til fg 2, med stor belastning i denne fokksnøen. Og kun nevne denne kanten i teksten for Lørdagen. På Søndag mye av det samme som Lørdag - meldt noe nedbør men trolig ikke nok til å øke fg, men over mildsværgrensen vil ferske flak være lettere å løse ut - meldt små mengder nysnø.

Skredaktivitet

3. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Mørkt

ObsID: 173856

Indre Sogn / LUSTER

Snø

03.01.2019 kl. 19:59

758 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Variert snødekke i skoggrensa til denne høgda. Skare, vindpåvirka og løssnø i samme område. Lavere var det tynt skarelag over fuktig løssnø.

Vær

Yr -1 °C 1 m/s Tåke, lett snøyr

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr

ObsID: 173857

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

03.01.2019 kl. 12:35

1205 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  S vendt
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@svv

Tester

ECTX God

ObsID: 173800

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

03.01.2019 kl. 11:13

961 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  S-vendt side 950 moh. Ectn23 @30 cm. Ujevn fordeling av snøen over skarelagene.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  S-vendt side 950 moh. Ectn23 @30 cm. Ujevn fordeling av snøen over skarelagene (rasterplaten i bildet), spesielt over tregrensa.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Sprekker opp under mildværsskare der snødekket over skare er tynt.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Sprekker opp under mildværsskare der snødekket er tynt. Propagerer ikke langt og ikke hørt drønn der snøen over skare er tykkere.

Vær

Snø 5 m/s fra V → 100% skyer

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk Mer snø nå enn før jul, men antar fortsatt lite for årstiden(?). Generelt er snøpakken todelt: øverst finner man 5 - 50 cm tørr og relativt homogen snø, nederst finner man flere mildværsskarelag med løsere lag i mellom. Under tregrensa er snøen lett bundet og det ligger ca. 40 cm over mildeværaskare. Fine skiforhold. Over tregrensa er fordelingen mer ujevn. Fra 3 cm lett bundet tørrsnø over mildskarelag på rygger og kuler, til mer snø i depresjoner og søkk, spesielt leformasjoner mot sørøst.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 800 moh Har ikke vært i nordlige sider, ikke full oversikt der. Fant antydninger til kant under skarelag, men ikke nok til at jeg tror det er et skredproblem nå. Vi bør følge litt med på stabilitet rundt øverste skarelaget fremover.

Skredfarevurdering

2 Moderat Øverste del av snødekket er lett bundet både i skogen og i fjellet. Stabiliteten virker likevel god der jeg har vært, det er lite faretegn å oppdrive, ihvertfall mellom SV til SØ. Det er tydelig at det er svakere lag under den øverste mildværsskaren (se snøprofil). Det ble kun funnet antydninger til kantkorn under skarelaget, men ikke veldig tydelig. Anser ikke dette som et skredproblem nå, men det kan være lurt å følge med dette sjiktet fremover. (Snødekket er tynt i fjellet, le-områder med innblåst snø er derfor lett å identifisere for turgåer.) Mitt inntrykk er at snødekket virker relativt stabilt og det kan tåle litt vær, tror derfor såpass stort omfang som en FG4 ikke vil slå til imorgen, men jeg tar forbehold om at jeg ikke har så god oversikt over prognosene. Varslet faregrad er riktig Fant ikke nedføyket kantkornlag som beskrevet i varselet. Leitet forøvrig ikke veldig nøye etter dette.

Skredaktivitet

3. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTN23@30cmQ3 God

ObsID: 173774

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

02.01.2019 kl. 22:00

860 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Vær

Snø 0 °C 2 m/s fra S ↑

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Usikker nysnødybde, 10-15 cm F tørr nysnø på 15cm 4F, på 15-20cm 1F oppå litt gjenfryst men fortsatt fuktig grovkornet snø.

ObsID: 173681

Indre Sogn / LUSTER

Snø

02.01.2019 kl. 16:00

1168 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Tråkka ut en skavel
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Har kuttet undersøtten
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vindtegn i åpent området skogen ca 700moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Is på trærne tyder på at det har vært varme her evt sterk vind. Har nok trolig vært begge deler. Fra ca 900moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Profil på 825 moh skogen. Samme som på 550moh men bare mer snø. Snødybde 73cm. Pennen står på skille mellom ny og «eldre» snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Åpen bjørkseskog har vinden laget litt motstand her. Men ingen tydelig tegn i snøen her. Fint å kjøre ski i.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vest siden fra Geisdalsnosi. Mer snø her en det noen gang har vært i vinter.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Videre innover ryggen fra 1050moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Smelte kant på 1050moh i bunn av dekke. Ganske så tørr og løs, men noe fuktig og er smelteformer i den. Men trolig tørka litt ut. Tynt dekke kanskje bare 30cm snødybde.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Tynt denne smeltekant i bunn. Løs og noe tørka ut. Ganske så tørr.
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Jostedalen bilde tatt sydover fra overgang skog høyfjellet ca 950moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 12 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Siggen Kommentar:  1060moh. SØ - 5.5 i luften. Liten nordlig? trekk. Men ingen transport av snø. Nederste lag er mer moist minus. Altså nærmere tørr.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 13 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Siggen Kommentar:  550moh (45cm snødybde) skogen. -2 i luften. Gravde også på 825moh (73cm snødybde) skogen. Se bilde ikke skrevet opp. Men samme som her bare mer av alt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Partiet med mye steiner opp til du kommer på ryggen. Begynner virkelig å fylles med snø. Snødybde her er ca 70-80cm fra ca 850moh

Faretegn

Ferske sprekker Tråkker lett ut skavler. Men da finnes ingen understøtte. Sprekkene skyter ikke ut fra ski. På løsere snø, i østlig retning og sør øst.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Snøgrensen varier ned til fjorden i indre strøk mens i ytre og fjordnære er den nok trolig 400-500moh. Snødekke består av eldre snø som består av skare/smelteformer/smeltekant/snøkant og nysnø fra 1. Nyttårsdag. I skogen er for det meste nysnøen løs, og ligger oppå denne eldre snø, den er fuktig denne eldre snø i skogen. Du hører det når du går på ski, men gravde to plasser også i skogen, se profiler. Så treffer du på flak snø i overgang skog høyfjell. Men varierende hardhet på disse flak, finnes områder i skjerma høyfjell som har løs snø. Så en variert meny av fokksnø i ulik hardhet kan du si. Denne fokksnøen er skredproblemet der den ligger oppå løsere snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV under 800 moh 1.Nyttårsdag snø har vinden fraktet inn i le. Lager flak av ulik hardhet. Trolig når det maks str 2 skred, men kan trigges av en skiløper i noen heng. Mest utsatt er kanskje også overgang skog høyfjellet, der flakene er myke. I ordentlig høyfjell vil du nok finne for harde flak.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnø av varierende hardhet fra 1.nyttårsdag har lagt seg i NØ - SV retning. I skogen og skjerma høyfjell finner du 1.nyttårsdag snø som løs. I Jostedalen var det sesongens beste skidag i dag, de har hatt lite snø hittil i år. Du finner avblåste partier og mildværskare i høyfjellet. Kantkorn er jeg svært usikker på om skal være med som et skredproblem. Jeg tar det ikke med fordi jeg mener at det ligger under såpass hard fokksnø i høyfjellet , der den er tørr. Men nevnt kanten i teksten. 1.Nyttårsdag fokksnø vil være skredproblemet også i morgen. På fredag for vi mildere vær og regn ganske så høyt til fjells. Da går skredproblemet over til våte skred og fg øker trolig til fg3 på fredagen. Men når nedbøren gir seg, går også skredfaren ned.Uten ny nedbør som snø, og trolig ingen ny transport av snø. Går vi mot stor belastning på fokksnøen fra 1. nyttårsdag snøen i helgen og fg 2. For varselet i morgen ville jeg ha valgt str 2 noen heng. Istedenfor str 3 og få heng. Jeg tar ikke med kanten som et problem. Men det kan diskuteres. Kanten kan nevnes i tekst. Og at ingen observasjoner høyt til fjells, gjør det usikkert om det er et problem eller ikke, men trolig ligger den under hard fokksnø. Som gjør den vanskelig å påvirke.

Skredaktivitet

2. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skred sett. OK sikt. Og så kun noen små våte løs snøskred, egentlig bare noen snøballer som har trilla. Fra tidligere i uken. Men overraskende kanskje få. Mulig nysnøen skjuler de?

ObsID: 173661

Indre Sogn / Myri

Snø

02.01.2019 kl. 13:54

535 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Innover Geisdalen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Profil skogen 550moh. Det er 45cm snødybde. Med eldre snø som er skare/smeltekant. Gammel snø er fuktig nysnø er tørr. Profil kommer digital men fra ca 30 og ned er det eldre snø. Nysnø her er ikke påvirket av vind i særlig grad. Brøyte føre med ski.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Slik er snødekke og været ved Hafslo. -2 og snø på jordene. Vannet er ca 200moh. Men mye av nedbøren kom som regn her, og kun par cm snødybde på 200moh. Stiger markant med høyde over havet.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 0 m/s 70% skyer Fra Myri 550moh. Temp har sunket i løpet av går kveld / natt. Betydelig mindre vind også. Noe gløtt av blå himmel, men også noe skyet i høyfjellet.

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Snøgrense på 200 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Vanskelig med nysnødybde. 15- 20cm nysnø vil jeg tro på 550moh. På parkering Myri lå det 19cm snø tenker nysnø oppå eldre is. Myri 550moh i skogen er snødybde 45cm. Snødybde har steget betydelig siden sist jeg var her 19.Desember. Ser betydelig mer vinterlig ut i høyfjellet. Men fortsatt stikker steiner frem. Men nå er det bedre skiføre her ja, pga nå er det mer snø.

ObsID: 173621

Indre Sogn / LUSTER

Snø

01.01.2019 kl. 19:07

319 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Lett snøfokk i hagen i kveld

ObsID: 173470

Indre Sogn / LUSTER

Snø

01.01.2019 kl. 16:54

238 moh

martin@obskorps (****)

Snødekke

Kommet 60 mm nedbør her siste 48 timer. De 10-15 cm som lå her i går ettermiddag er nå bortemøtet av reglen. Snør lett nå. Snø på skogen ved Sogndal i ettermiddag fra ca. 300 moh

ObsID: 173463

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

01.01.2019 kl. 10:20

192 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Snøen vert liggande like under toppen. Snøgrense ca 700moh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Vær

Regn 2,2 °C 100% skyer Kraftig regn og vind det siste døgnet. 2.2 grader på 200moh

Snødekke

Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 700 moh Ser snøgrensa ligg på ca 700moh her i dalen.

ObsID: 173424

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org