Snøskredvarsel for Indre Sogn onsdag 02.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden. Ferske flak trenger tid for å stabilisere seg.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det vil mange steder ligge ferske fokksnøflak som vil trenge tid for å stabilisere seg etter det kraftige uværet nyttårsaften og 1. nyttårsdag. Det ventes at det fortsatt vil være mulig for skiløpere å løse ut store skred noen steder i den ferske fokksnøen. Problemet vil være størst over skoggrensen mot Ø og S. Det vil være lettest å løse ut skred i overgang mellom tykt og tynt snødekke. Det er meldt om vedvarende svake lag i snødekket, det ventes at disse nå er ødelagt av regn eller ligger under bærende fokksnøflak og er vanskelige å påvirke. Skredfaren er høyest vest og nord i regionen, der det kom mest nedbør siste døgn, og holder seg der på faregrad 3.
Snødekket er preget av uværet nyttårsaften. Mildvær og regn opp til ca 1400 moh har gitt et fuktig snødekke mange steder. Perioder med storm i fjellet har gitt avblåste rygger og topper, samt fokksnøflak av varierende hardhet i leformasjoner. Det var synkende snøgrense 1.nyttårsdag og i områder som er skjermet for vind kan det ha lagt seg noe løsere snø.
Det er tidligere observert svake lag med nedsnødd rim og kantkorn i regionen. Utbredelsen og tilstanden er usikker etter mildværet nyttårsaften.
Det ble registrert et str 3 skred (radardeteksjon) ved i Utladøla i Luster mandag morgen. Fra Lærdal ble det meldt om stor snøtransport i høyden og mange middels store naturlig utløste skred mandag formiddag.
Det kom store nedbørsmengder i regionen nyttårsaften, mest i N og V (Fjærland 51 mm, Jostedal 40 mm, Flåm 25mm). Tirsdag formiddag var temperaturen synkende, snøgrense på ca 700 moh. I fjellet blåste det stiv kuling fra NV.
25 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest., endring til liten storm fra nord om ettermiddagen.
-10 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til tirsdag.
Skyet.
Mest nedbør i nord. Synkende snøgrense utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nord., endring til frisk bris fra vest om kvelden.
-12 °C til -6 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Sogndal

Snø

02.01.2019 kl. 22:00

860 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Vær

Snø 0 °C 2 m/s fra S ↑

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Usikker nysnødybde, 10-15 cm F tørr nysnø på 15cm 4F, på 15-20cm 1F oppå litt gjenfryst men fortsatt fuktig grovkornet snø.

ObsID: 173681

Indre Sogn / Luster

Snø

02.01.2019 kl. 16:00

1168 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Tråkka ut en skavel
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Har kuttet undersøtten
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vindtegn i åpent området skogen ca 700moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Is på trærne tyder på at det har vært varme her evt sterk vind. Har nok trolig vært begge deler. Fra ca 900moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Profil på 825 moh skogen. Samme som på 550moh men bare mer snø. Snødybde 73cm. Pennen står på skille mellom ny og «eldre» snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Åpen bjørkseskog har vinden laget litt motstand her. Men ingen tydelig tegn i snøen her. Fint å kjøre ski i.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vest siden fra Geisdalsnosi. Mer snø her en det noen gang har vært i vinter.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Videre innover ryggen fra 1050moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Smelte kant på 1050moh i bunn av dekke. Ganske så tørr og løs, men noe fuktig og er smelteformer i den. Men trolig tørka litt ut. Tynt dekke kanskje bare 30cm snødybde.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Tynt denne smeltekant i bunn. Løs og noe tørka ut. Ganske så tørr.
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Jostedalen bilde tatt sydover fra overgang skog høyfjellet ca 950moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 12 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Siggen Kommentar:  1060moh. SØ - 5.5 i luften. Liten nordlig? trekk. Men ingen transport av snø. Nederste lag er mer moist minus. Altså nærmere tørr.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 13 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Siggen Kommentar:  550moh (45cm snødybde) skogen. -2 i luften. Gravde også på 825moh (73cm snødybde) skogen. Se bilde ikke skrevet opp. Men samme som her bare mer av alt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Partiet med mye steiner opp til du kommer på ryggen. Begynner virkelig å fylles med snø. Snødybde her er ca 70-80cm fra ca 850moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnø av varierende hardhet fra 1.nyttårsdag har lagt seg i NØ - SV retning. I skogen og skjerma høyfjell finner du 1.nyttårsdag snø som løs. I Jostedalen var det sesongens beste skidag i dag, de har hatt lite snø hittil i år. Du finner avblåste partier og mildværskare i høyfjellet. Kantkorn er jeg svært usikker på om skal være med som et skredproblem. Jeg tar det ikke med fordi jeg mener at det ligger under såpass hard fokksnø i høyfjellet , der den er tørr. Men nevnt kanten i teksten. 1.Nyttårsdag fokksnø vil være skredproblemet også i morgen. På fredag for vi mildere vær og regn ganske så høyt til fjells. Da går skredproblemet over til våte skred og fg øker trolig til fg3 på fredagen. Men når nedbøren gir seg, går også skredfaren ned.Uten ny nedbør som snø, og trolig ingen ny transport av snø. Går vi mot stor belastning på fokksnøen fra 1. nyttårsdag snøen i helgen og fg 2. For varselet i morgen ville jeg ha valgt str 2 noen heng. Istedenfor str 3 og få heng. Jeg tar ikke med kanten som et problem. Men det kan diskuteres. Kanten kan nevnes i tekst. Og at ingen observasjoner høyt til fjells, gjør det usikkert om det er et problem eller ikke, men trolig ligger den under hard fokksnø. Som gjør den vanskelig å påvirke.

Faretegn

Ferske sprekker Tråkker lett ut skavler. Men da finnes ingen understøtte. Sprekkene skyter ikke ut fra ski. På løsere snø, i østlig retning og sør øst.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Snøgrensen varier ned til fjorden i indre strøk mens i ytre og fjordnære er den nok trolig 400-500moh. Snødekke består av eldre snø som består av skare/smelteformer/smeltekant/snøkant og nysnø fra 1. Nyttårsdag. I skogen er for det meste nysnøen løs, og ligger oppå denne eldre snø, den er fuktig denne eldre snø i skogen. Du hører det når du går på ski, men gravde to plasser også i skogen, se profiler. Så treffer du på flak snø i overgang skog høyfjell. Men varierende hardhet på disse flak, finnes områder i skjerma høyfjell som har løs snø. Så en variert meny av fokksnø i ulik hardhet kan du si. Denne fokksnøen er skredproblemet der den ligger oppå løsere snø.

Skredaktivitet

2. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skred sett. OK sikt. Og så kun noen små våte løs snøskred, egentlig bare noen snøballer som har trilla. Fra tidligere i uken. Men overraskende kanskje få. Mulig nysnøen skjuler de?

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV under 800 moh 1.Nyttårsdag snø har vinden fraktet inn i le. Lager flak av ulik hardhet. Trolig når det maks str 2 skred, men kan trigges av en skiløper i noen heng. Mest utsatt er kanskje også overgang skog høyfjellet, der flakene er myke. I ordentlig høyfjell vil du nok finne for harde flak.

ObsID: 173661

Indre Sogn / Myri

Snø

02.01.2019 kl. 13:54

535 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Innover Geisdalen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Profil skogen 550moh. Det er 45cm snødybde. Med eldre snø som er skare/smeltekant. Gammel snø er fuktig nysnø er tørr. Profil kommer digital men fra ca 30 og ned er det eldre snø. Nysnø her er ikke påvirket av vind i særlig grad. Brøyte føre med ski.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Slik er snødekke og været ved Hafslo. -2 og snø på jordene. Vannet er ca 200moh. Men mye av nedbøren kom som regn her, og kun par cm snødybde på 200moh. Stiger markant med høyde over havet.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 0 m/s 70% skyer Fra Myri 550moh. Temp har sunket i løpet av går kveld / natt. Betydelig mindre vind også. Noe gløtt av blå himmel, men også noe skyet i høyfjellet.

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Snøgrense på 200 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Vanskelig med nysnødybde. 15- 20cm nysnø vil jeg tro på 550moh. På parkering Myri lå det 19cm snø tenker nysnø oppå eldre is. Myri 550moh i skogen er snødybde 45cm. Snødybde har steget betydelig siden sist jeg var her 19.Desember. Ser betydelig mer vinterlig ut i høyfjellet. Men fortsatt stikker steiner frem. Men nå er det bedre skiføre her ja, pga nå er det mer snø.

ObsID: 173621

Indre Sogn / Luster

Snø

01.01.2019 kl. 19:07

319 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Lett snøfokk i hagen i kveld

ObsID: 173470

Indre Sogn / Luster

Snø

01.01.2019 kl. 16:54

238 moh

martin@obskorps (****)

Snødekke

Kommet 60 mm nedbør her siste 48 timer. De 10-15 cm som lå her i går ettermiddag er nå bortemøtet av reglen. Snør lett nå. Snø på skogen ved Sogndal i ettermiddag fra ca. 300 moh

ObsID: 173463

Indre Sogn / Sogndal

Snø

01.01.2019 kl. 10:20

192 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Snøen vert liggande like under toppen. Snøgrense ca 700moh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Vær

Regn 2,2 °C 100% skyer Kraftig regn og vind det siste døgnet. 2.2 grader på 200moh

Snødekke

Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 700 moh Ser snøgrensa ligg på ca 700moh her i dalen.

ObsID: 173424

Indre Sogn / Lærdal

Snø

31.12.2018 kl. 11:38

1403 moh

Håkon Sælen (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Håkon Sælen

Vær

Ikke nedbør 3 °C 12 m/s fra V → Mildvær ved eldrevatnet, mye vindtransporrt på eldrevassbergi, fortsatt kaldt over 1400moh.?

ObsID: 173333

Indre Sogn / Lærdal

Snø

31.12.2018 kl. 11:23

1244 moh

Håkon Sælen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Håkon Sælen

Skredaktivitet

31. des. 6-12 (+01:00) Våte flakskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange små naturlig utløste skred i brattheng på ulvehaugnosi. Kan se ut som det har sluppet snø fra klippepartier, og løst ut tynne flak under klipper. Ser enkelte bruddkanter under klipper

ObsID: 173331

Indre Sogn / Sogndal

Snø

31.12.2018 kl. 10:10

979 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Obstur frå Rindabotn 600moh og opp til ca 1100moh mot Kambafjellet. Det har komme ca 25cm med snø i fjellet, frå 750moh og oppover (10 cm frå 100moh og opp til 750moh), ila det siste døgnet. Denne nysnøen har blitt utsatt for mildvær og regn før vinden kom, slik at vinden ikkje klarer å transportera snøen. Problemet med dårleg binding i fokksnøen har eg ikkje sett sjølv. Kraftig nedbør som regn vil hopa seg opp i snødekket og me kjem mest truleg til å få ein del naturlege utløyste skred. Og synkande temperatur i kombinasjon med kraftig vind, vil danne fokksnøflak i høgda. Varslet faregrad er riktig Når eg var ute på tur var det faregrad 2. Men med værprognosane me har utover dagen stemmer varsla faregrad (fg3).

Vær

Regn 1,9 °C 7 m/s fra V → 100% skyer På utsatte stader var det 15m/s i kasta.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 100 moh Våt løssnø Våt Ingen transport av snø, sjølv på utsatte stader der det var 15m/s med vind i kasta. Snøoverflata var våt på 1100moh, der eg snudde, og det kan tenkast at den er våt heilt opp til 1300-1400moh.

Skredaktivitet

31. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet På dagens Obstur.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 1300 moh Detter er skredproblem for no situasjonen, med værprognosane utover dagen kan det tenkast at det vert meir potent og større skred. Har ikkje observert dette sjølv. Men sidan det regna og var ein del vind på 1100moh tenker eg at det kan vera slik.

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1300 moh Detter er skredproblem for no situasjonen, med værprognosane utover dagen kan det tenkast at det kan gå str. 3 skred.

Snøprofil

5 cm F MF 0 mm/0 mm W, 20 cm F RG/MF 0 mm/0 mm W, 3 cm 1F-P MFcr 0 mm/0 mm M, 52 cm 4F RG 0 mm/0 mm M Profil frå ca 1000moh. Smelt frys skaren er porøs og slepp vatn forbi. Grov ei kjapp grop på ca 1100moh. der fann eg ikkje noko smelt frys skare.

ObsID: 173355

Indre Sogn / Luster

Snø

31.12.2018 kl. 10:08

238 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps

Snødekke

13 cm totalt 13 cm nysnø Fuktig Kom 13 cm siden i går ettermiddag. Var ingen snø på skogen i dag over ca. 500 moh. Men her i dalen ligger den fortsatt fint på skogen. Inversjon?

ObsID: 173319

Indre Sogn / Utladøla

Snø

31.12.2018 kl. 08:33

299 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Cautus Geo AS Kommentar:  Bildet er tatt automatisk ved radardeteksjon av snøskred.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Cautus Geo AS Kommentar:  Bildet er tatt automatisk ved radardeteksjon av snøskred.

Skredhendelse

31. des 08:33 (+01:00) 3 - Store Naturlig utløst SV-vendt Skredet startet på 956 moh Utladøla Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne.

ObsID: 173309

Indre Sogn / Luster

Snø

30.12.2018 kl. 23:48

238 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps

Snødekke

10 cm totalt 10 cm nysnø Der er kommet 10 cm tør til lett fuktig her på 240 moh siden kl. 15. Snør forsatt ca. 1 cm i timen

ObsID: 173273

Indre Sogn / Sogndal

Snø

30.12.2018 kl. 20:00

196 moh

Sander@ObsKorps (***)

Snødekke

Det har snøa 3 cm her, 200moh, dei siste 2 timane. 0 grader her no. Snøar fortsatt jamt.

ObsID: 173263

Indre Sogn / Sogndal

Snø

30.12.2018 kl. 17:30

433 moh

Sander@ObsKorps (***)

Snødekke

Nysnøgrense på 12 moh 12cm nysnø siste døgn.

ObsID: 173260

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org