Snøskredvarsel for Indre Sogn tirsdag 31.03.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terreng som har samla fokksnø. Skred er lettest å løse ut der fokksnølaget er tynt eller mykt. Våtsnøskred kan forekomme.

Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Økende vind fra vest og snøfall gir vindtransport av snø og pålagring av fokksnøflak i lehellinger. Noen steder kan fokksnøflak ligge på glatt skare eller nedføyket nysnø med begynnende kantkorn og være lette å løse ut. Stigende temperatur vil også øke faren for våte løssnøsked der det ligger snø i de lavereliggende områdene.
Snøen ble fuktet opp til 1200-1400 moh i forrige uke. og har inneholdt mye vann nedover i dalene. Det har senere frosset til, med skare av varierende hardhet, tynnest høyest oppe. Over mildværsgrensa finnes tørr snø og stedvis litt nysnø, som har vært tilgjengelig for vindtransport. Litt nysnø har også kommet i lavere høyder. Overflaten er stedvis hard i vestvendt terreng, og løsere mot øst og i skjerma formasjoner.
Det er tidligere observert svake lag med kantkorn rundt skarelag nede i snødekket, men det skal trolig mye til å påvirke disse.
Tydelig drønn i snødekket i dag i fjellet i Sogndalsdalen, i innblåst fokksnøflak fra helgen. Også noen observasjoner av mulig begynnende kantkorn under tynt skrelag og i nedføyket nysnø. Noen cm nysnø kom søndag.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Av og til nordvest frisk bris i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
7 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til stiv kuling fra vest om formiddagen.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Sogndal

Snø

31.03.2020 kl. 18:27

1221 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Dårlig sikt i høyfjellet fra 1200moh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været fra ca 750moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Lett snøfokk over ca 1050moh.

Tester

ECTN12@20cmQ2 Middels Går i nedføyket løsere nysnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Mildvær, ca 1500moh sist uke med kaldere vær og gjenfrysning, siste dager. Har laget hardt eldre dekke. Noe nysnø fra nv har lagt seg oppå dette harde dekke i le formasjoner. I dag noe varmere med myk skare/fuktig nysnø til ca 1000-1100moh. Enkelte steder har det begynt å dannes kantkorn rundt dette gjennfryste skarelaget. Under mildværsgrensen skal det ikke utelukkes enkelte naturlig våte skred. Mer nysnø i kombinasjon med vind øker skredfaren og utbredelsen/størrelse på skredene. Nysnøen kan havne på kantkorn rundt skarelag fra i helgen. Mengde nysnø og vindstyrke er avgjørende for skredfaren de nærmeste dager. Meldt forholdsvis mild vær så vil stabilisere relativt fort og kantkorn veksten stopper trolig mer eller mindre opp. Under mildværsgrensen forventes naturlige våte skred. Synes ser bra ut for de neste dager, men våte skred bør kanskje tas med også på Torsdagen?

Snødekke

250 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 200 moh Vindpakket myk Tørr Vanskelig å anslå nysnø mengder, som regn under ca 700-800moh over til sludd / snø over det. Snøen som kom på 1200moh var også slik noe fuktig «nålsnø» som pisket deg i ansiktet, av og til litt hagel også. Ellers var det i sist uke varmt til ca 1500moh gradhvis kaldere igjennom helgen, med noe nedbør også med vind og snøfokk fra nv. Mandagen pent vær og lite skyer, minus til havnivå. Men økende temperatur når solen varmet. I dag 0 grense på ca 1000moh, bygevær og kuling fra nv på utsatte topper. Dette gjør at eldre dekke er hardt men noe oppmykning under 1000-1100moh. Skaren er noe myk samt nysnøen er fuktet. Sug i snøen under 700moh. Eldre snø er jevnt fordelt med store skavler vend mot øst, mye snø enkelte steder flere meter. Terreng er jevnet ut. Nysnøen fra i helgen samt i dag ligger ujevnt fordelt , avblåst i vestlig mens lagt seg i søkk og lune formasjoner, mot øst - opp mot enn 50cm+-. Enkelte plasser kan du finne smelteformet kantkorn rundt denne skaren fra i helgen. Både over og under.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 1100 moh Nysnø fra i helgen og i dag Tirsdag blåser inn i le. Kan også ligge på kantkorn over / under skarelag fra i helgen, 27-30mars skaren. Frøs mer og mer / lavere i terrenget utover de dager. Mulig den også kan være dårlig bundet til denne skaren. Så skredproblemet er denne ferske innblåste snø, kan løsne på ulike svake lag.

Vær

Snø -2 °C 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer Bygevær i formiddag nå gløtt av sol også. Men nå på ettermiddagen mere jevn nedbør. Det kommer ikke veldig mye. Vind fra nv økende med høyde over havet bris i skogen og lavere høyfjell , kuling på utsatte topper. Vinden løyer fort bare man kommer litt i le fra toppen.

Skredaktivitet

31. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke så god sikt

Snøprofil

5 cm 1F RG M, 3 cm P MF M, 17 cm 4F+/4F- DF/RG D-M, 20 cm 1F+ /P RG D-M, 4 cm K- MFcl/MFcr, 36 cm P RG/MF M, 2 cm P+ MFcr, 8 cm 4F MFcl W, 60 cm P/P+ RG M 0 °C @ 0 cm, -0,5 °C @ 10 cm, -1 °C @ 20 cm, -1 °C @ 30 cm, -0,6 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen 1040moh sø 0 grader i luften. Ikke til bakken. Snødybde rundt 3 meter.

ObsID: 226598

Indre Sogn / Sogndal

Snø

31.03.2020 kl. 18:00

1072 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm 1F- RG 0 mm/0 mm M, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F MF/FCxr 0 mm/0 mm D-M, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 25 cm 1F/P MFcl 0 mm/0 mm W, 20 cm P RG/MF 0 mm/0 mm M 1060moh syd ikke til bakken ca 250cm snødybde.

ObsID: 226599

Indre Sogn / Sogndal

Snø

31.03.2020 kl. 16:11

831 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm 4F- RG/MF M, 30 cm P+/4F+ MFcl M-W, 5 cm 1F RG M-W, 7 cm 1F MF W, 35 cm P RG M, 35 cm P MFcl W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm, 0 °C @ 100 cm 830moh sø ikke til bakken snødybde er 340cm pluss 1 i lufta.

ObsID: 226591

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

31.03.2020 kl. 09:38

429 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær . Uforandret skredfare neste døgn: Skal øke på med nedbør..

ObsID: 226527

Indre Sogn / Årdal

Snø

30.03.2020 kl. 16:44

1151 moh

Fredrik@NF (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Fredrik@NF Kommentar:  Øvre del av fjellpartiet
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Fredrik@NF Kommentar:  Løs ubunden snø over skarelaget, fleire lagdelinger under skarelaget

Vær

-9 °C fra SØ ↖

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Skavl Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, V, NV. Mellom 1100 moh og 900 moh Mange små skavelbrudd, ein del mindre skred observert i Vest/østlige hellingar. Nokon meir ferske eller andre. Genrelt i heng brattere enn >35 grader

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange små skavelbrudd, ein del mindre skred observert i Vest/østlige hellingar. Nokon meir ferske eller andre. Genrelt i heng brattere enn >35 grader

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God Ein del fersk vindtransportert snø på toppen av skarelaget. Små lagdeling i underliggende skarelag. Ingen tegn til utglidning med ECTX 30 på denne profilen. Gikk ned -80 cm. Flere lagdelinger u Der skarelag.

Snødekke

320 cm totalt 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Generelt mykje snø i fjellet, Enkel måling med sondestang 3 x 3 syner opptil 300cm i leområde, noko mindre på flatmark. Store lokale variasjoner med avblåse rygger og mykje vindtransportert snø i lesider.

Snøprofil

-2 °C @ 0 cm, -5 °C @ 70 cm

ObsID: 226484

Indre Sogn / Sogndal

Snø

30.03.2020 kl. 16:07

1491 moh

Linda@Nortind (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Linda@Nortind

Snødekke

Tydelige vindtegn i overflaten. Vind fra nord. Ujevn fordeling på innlastet snø i sør.

ObsID: 226454

Indre Sogn / Sogndal

Snø

30.03.2020 kl. 15:24

1300 moh

Marina@VLFK (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marina@VLFK
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Marina@VLFK Kommentar:  Brudd gjennom heile søylen.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Marina@VLFK Kommentar:  Over bruddet ligger fokksnøflak og aning til tynt lag av skare rett over brudd. Bruddet skjer i nedføyka nysnølag, men ser litt glinsende ut (muleg våtere form av nysnøkrystaller? eller bare glinsing frå skarelaget gjennom det tynne nysnølaget, hadde ikkje lupe med for å sjå). Dette ligger over tynt lag av skare, som ligger over laussnø. Her har eg øydelagt litt, bruddet var glattere (Q2).
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTPV@18cmQ2

Skredfarevurdering

2 Moderat Drønna på to steder idag der snødekket var tynt i SØ-Ø retning. Fekk propagerande brudd på ECT gjennom heile søylen som tyder på at det finnes svake lag i snødekket som er lett - svært lett å løyse der snødekket er tynt. Vil tru det er begrensa til få, kanskje noen bratte heng der vinden lasta inn meir snø, særleg i S-SØ-Ø vendte sider. Litt usikker på om det er nedføyka nysnølag eller kva problemet er da eg ikkje hadde "verktøy" til å sjå nærmare på snøen, men så glinsende ut (kant?).

Snødekke

Vindpakket myk Tørr Variert snødekket frå skare til lommer med myk fokksnø ca 10-20cm. Opplevde jevnare snødekket ca 10cm laussnø i NV vendt side. Sola har varma opp snødekket litt også i høgda, og laga tynt skarelag i løpet av ettermiddagen. Gjennomslagsføre særleg i SØ i høgda på veg ned.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 1000 moh

Vær

Ikke nedbør 6 m/s fra N ↓ Vinden tok seg opp litt.

Snøprofil

18 cm 4F DF/RG D, 1 cm K MFcr D, 0,5 cm F DF/PP D, 1 cm K MFcr D, 5 cm F DF D, 40 cm P RG D, 3 cm 1F RG D, 50 cm P RG D 1 test knyttet til snøprofilen Profil er ikkje nøyaktig da eg ikkje har verktøy med.

ObsID: 226487

Indre Sogn / Sogndal

Snø

30.03.2020 kl. 14:43

1055 moh

Linda@Nortind (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Linda@Nortind

Skredhendelse

30. mar 14:52 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst S-vendt Skredet startet på 1277 moh og sluttet på 1051 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 20 cm høy og 30 m bred bruddkant Brattheng

Ulykke/hendelse

Ingen skade skjedd Snø Påvirket ingenting Ski offpist

ObsID: 226453

Indre Sogn / Sogndal

Snø

30.03.2020 kl. 14:39

1320 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke på ca 1300moh hard snø på eldre hard snø. Innslag av mykere lommer. Og par cm nysnø oppå noen steder.

Faretegn

Drønn i snøen To drønn . Et på ca 1000moh innblåst 30cm hvit snø på tyn skare, så smelteformer / smeltekant under. Se tidligere profil og obs. Og et på ca 1250moh , ca 30cm hvit snø - småe kant ned mot et skarelag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur i fantastisk pent vær, 420-1320moh N/NØ. Eldre hardt dekke, med par cm nysnø oppå, stedhvis i øst blåst inn noe større flak. Disse ligger på kantkorn over eller under skarelag. I vest og topper / kuler i terrenget er det mer avblåst. Men mange steder har disse par cm løs snø kommet under vind, og «skjuler» hvor du har flak og hvor du kun har løs nysnø oppå hardt dekke. Mange steder oppleves snødekke som hardt og stabilt, men drønna for meg to steder. Skiføre er ok mange steder, litt løst/mykt på hardt. Mer snø meldt utover uken øker omfanget av flak oppå evt svakt lag. Utbredelsen og egenskapene til dette svake lag må undersøkes nærmere. Mulig skredproblemet skulle endres til denne kanten. Jeg er noe i tvil ikke alltid lett å bli klok på dette, fordi jeg tror flakene fra helgen kan løsne på ulike ting. De kan løsne på skaren, løsere nysnø, kant over skare, kant under skare, nedføyket kant.

Snødekke

250 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Noe nysnø i helgen oppå et eldre hardt snødekke. Noe ulikt hvordan overflaten er. I skogen er det stort sett par cm oppå jevn hard smelteformer. Over skogen er det i vest og topper / kuler hard skare, evt med par cm oppå. I øst er det innblåst snø for det meste ganske hard 1f/p med innslag av mykere lommer. I eldre hard snø er det stedhvis begynt å dannes kant over og under skarelaget. Det er bra med snø i fjellet med store skavler mot øst.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Begynt å dannes kant over og under et skarelag. Ennå småe kant og svært begrenset de områder med flak over. Flakene er også stedhvis harde i høyfjellet da skal mer til å løse ut. Potensielt tenker jeg det kan nå str 2 skred. Spørsmålet er om utbredelsen er nok til få heng, mulig den er enda mindre enn det. Kun lommer her og der? Pga tynt lag med nysnø mange steder er det noe krevende å se der det er mer snø enn par cm nysnø.

Vær

Ikke nedbør -4,5 °C 4 m/s fra NV ↘ Temperatur målt i 12 tiden på 1000moh. Solen varmer nå utover dagen og temperaturen stiger.

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ser ingen ferske god sikt. Ser eldre våte skred opp mot str 3 i mange ulike himmelretninger pga mildvær / regn sist uke. Solen varmer nå i solsider og gjør snøen kram, tenker det kommer til å gå noen mindre skred pga dette nå utover ettermiddagen.

ObsID: 226436

Indre Sogn / Lærdal

Snø

30.03.2020 kl. 14:36

1476 moh

Thomas1990@frivillig (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas1990@frivillig Kommentar:  Stedvis mykje snø
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas1990@frivillig Kommentar:  Vindpakket høgere opp
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas1990@frivillig Kommentar:  Dårlig feste til underlaget
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Thomas1990@frivillig Kommentar:  Vær

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fersk vindtransportert snø etter nattens snøfall. Nokon steder opp mot 20cm. I sør og vest hellinger.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Notater

Noen steder i vest og sør hellinger er det blåst inn 5-20cm med snø

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små S, SV, V

Vær

Ikke nedbør -10 °C 4 m/s fra NV ↘ 20% skyer

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 226479

Indre Sogn / Sogndal

Snø

30.03.2020 kl. 14:34

1140 moh

Marina@VLFK (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@VLFK Kommentar:  Siden av heng med skavel
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@VLFK
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Marina@VLFK Kommentar:  Øvre brudd.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Marina@VLFK Kommentar:  "Håndtest", lag i fokksnøen. Lett klapp.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i snødekket, nært bratt heng med skavel, når skikjører kjørte forbi rett over.

Tester

LBT@90cmQ2 Brudd ved frigjøring av blokk i bakkant med ski. Drønn når skikjører kjørte forbi rett over (på kanten der snødekket var tynnare). Brudd går Ca 90cm ned i snødekket. Q2 brudd i nedføyka nysnølag som ligger over/mellom to skarelag. Under nedre skarelag her er laussnø, F hardhet. Ellers brudd i lag med nedføyka nysnølag Q3 (bilde) høgare opp i snødekket ved middels belastning.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør -3 °C 1 m/s 5% skyer

ObsID: 226441

Indre Sogn / Sogndal

Snø

30.03.2020 kl. 14:34

1140 moh

Marina@VLFK (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@VLFK
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Marina@VLFK Kommentar:  Øvre brudd.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Marina@VLFK Kommentar:  "Håndtest", lag i fokksnøen. Lett klapp.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i snødekket, nært bratt heng med skavel, når skikjører kjørte forbi rett over.

Tester

LBT@90cm Brudd ved frigjøring av blokk i bakkant med ski. Drønn når skikjører kjørte forbi rett over. Etter at eg gjort test. Ellers brudd i lag med nedføyka nysnølag Q3 (bilde) høgare opp i snødekket ved middels belastning.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør -3 °C 1 m/s 5% skyer

ObsID: 226442

Indre Sogn / Sogndal

Snø

30.03.2020 kl. 14:30

1254 moh

Asmkar (Ukjent)

Skredhendelse

30. mar 14:30 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst SV-vendt Skredet startet på 1245 moh og sluttet på 1068 moh 15 cm høy og 30 m bred bruddkant I renne eller forsenkning 2. mann av to løste ut skred på vei ned. Skredet løsnet over skikjører som ble dratt med et stykke. Delvis under snøen på vei ned, men lå i overflaten. Ikke noe personskade. Mista begge staver og en ski. Ski ble funnet igjen i overflaten.

Ulykke/hendelse

Snø Person skredtatt, uten skader Topptur

ObsID: 226452

Indre Sogn / Lærdal

Snø

30.03.2020 kl. 14:20

1738 moh

Vilde@naturguide_hivolda (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vilde@naturguide_hivolda

Snødekke

Rim på mykt underlag

Vær

Ikke nedbør 10% skyer

ObsID: 226461

Indre Sogn / Sogndal

Snø

30.03.2020 kl. 12:42

839 moh

AsbjørnF (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  AsbjørnF Kommentar:  Tydelege vindtegn frå vest

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Vær

3 m/s fra V → 2% skyer

ObsID: 226448

Indre Sogn / Sogndal

Snø

30.03.2020 kl. 12:35

992 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Tydelig drønn i smelteformer/smeltekant. Under et tynt skarelag, porøst. Gikk innpå innblåst snø fra helgen, 30cm innblåst flak.

Tester

ECTP11@34cmQ1 Middels

Snøprofil

3 cm F- DF/PPgp 1 mm/2 mm D, 30 cm 1F/4F+ RG 1 mm/1 mm D, 1 cm 1F+ MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F- MF/FCxr 1 mm/2 mm D Skarelag, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F- MF 1 mm/2 mm D, 71 cm 1F+ /P+ RG 0 mm/0 mm M, 5 cm P+ MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm P+ RG 0 mm/0 mm M -3,7 °C @ 0 cm, -3,7 °C @ 10 cm, -3,8 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 30 cm, -2,6 °C @ 40 cm, -2,3 °C @ 50 cm, -2,1 °C @ 60 cm, -1,8 °C @ 70 cm, -1,3 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen 1000moh øst. -4,9 i lufta. Profil der jeg hørte drønn , innblåst flak fra helgens snø.

ObsID: 226387

Indre Sogn / Sogndal

Snø

30.03.2020 kl. 12:32

1119 moh

Asmkar (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Asmkar

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små Nysnø (5cm) oppå 4f flak (10-15cm) løsner lett ved håndtester. Lokal variasjon i bruddflate fra Q1-Q3. Kantkorn der det bryter I Q1. Brudd går ofte ved isolasjon på håndtester. Virker som et nedføyka svakt lag med nysnø har begynt å bli kanta. Bruddet skjer 20-30cm over mildværsskare fra forrige uke. Løsner tidvis lett og glatt ved tråkking over sporet.

ObsID: 226418

Indre Sogn / Sogndal

Snø

30.03.2020 kl. 12:21

1140 moh

Inger Oline@alpinskiferdsel (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Inger Oline@alpinskiferdsel
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør fra N ↓ 5% skyer

Snøprofil

30 cm 4F RG, 1,5 cm P MFcr, 15 cm 1F RG, 15 cm P MF, 1 cm K MFcr, 55 cm 1F RG Totalt målt dybde 340, kom ikkje til bakken.

ObsID: 226462

Indre Sogn / Sogndal

Snø

30.03.2020 kl. 12:02

981 moh

Gaute@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gaute@rkh-skredgruppe

Snødekke

Moderat snøfokk 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye innblåst foksnø. God stabilitet, ingen faretegn observert.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 226374

Indre Sogn / Sogndal

Snø

30.03.2020 kl. 11:23

970 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær stor sol. Ligger også 2-3cm løs snø på utsatte kuler i terrenget her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Par cm løst på hardt her også.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra ca 1000moh sydover mot Kambafjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Anestølen nordover
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ser ikke noe snøfokk. Finner heller ikke noen overflatekant i toppen av dekke. Men skaren er noe løsere under disse par cm nysnø. Og har tørket noe ut, mulig det er bite bite små kant men synes ikke de var noe tydelige. Så tok det ikke med en profilen. Men en kommentar på det her. Ellers ser jeg ikke snøfokk og later til at disse par cm ligger over alt. Fortsatt kald luft så har heller ikke, så langt sett noe skredaktivitet pga solen.

Vær

Ikke nedbør -5,5 °C 2 m/s fra NV ↘ 20% skyer Pent vær, lite skyer. Så og si vindstille en ørliten trekk på 2-3ms. Fra nv n. Fortsatt minusgrader i høyfjellet.

Snøprofil

3 cm F- DF/PPgp 1 mm/2 mm D, 1 cm P- MF/MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F- MF 1 mm/0 mm D, 9 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 33 cm P RG/MF 0 mm/0 mm D-M, 60 cm P+ RG 0 mm/0 mm M -6,5 °C @ 0 cm, -5,5 °C @ 10 cm, -4,4 °C @ 20 cm, -2,6 °C @ 30 cm, -1,7 °C @ 40 cm, -0,9 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm 980moh ikke til bakken ca 250cm snødybde på stedet.

ObsID: 226367

Indre Sogn / Sogndal

Snø

30.03.2020 kl. 08:55

459 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kl 08.05 0 grader på 120moh og solen står opp, så og si ingen skyer.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fortsatt ser man våte skred og smelteriller i snødekke fra sist ukes mildvær/regn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Par cm nysnø på parkering Gunnvordalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Løs snø på hard skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skaren er ikke «panser hard» du klarer å få fotspor i den, har trampa jeg noe hardt. Men fin fint å gå på beina på den, synker passe nedi.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

133 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr I løpet av helgen har det kommet et par cm nysnø, her på 450moh er det 3cm kanskje hakke mer i høyden. Men noe av det samme trolig der. Kom med bygevær spesielt Søndagen. Kaldere værtype gjør at eldre våt snø fryser til. Så nå har vi par cm løs nysnø oppå hard skare, her på 450moh. Og trolig slikt over det hele. I høyden var det snøfokk fra vestlig i helgen så skaren er nok blåst frem i dagen, enkelte plasser i høyden.

Vær

Ikke nedbør -2,5 °C 0 m/s 20% skyer Pent vær nærmest skyfritt. Virker som ingen / lite vind også i høyden. Temperaturen er raskt stigende når solen nå kommer. Rundt kl 08.15 var det -4 her på ca 450moh.

Snøprofil

3 cm F- DF/PPgp 0 mm/0 mm D En og annen hagel i laget., 25 cm P+/K MFcr 0 mm/0 mm D, 75 cm 1F/K- MFcl/MFcr 0 mm/0 mm W, 30 cm 1F MFcl 0 mm/0 mm W -7,8 °C @ 0 cm, -1,5 °C @ 5 cm, -1,1 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm 500moh nv -2,5 i lufta

ObsID: 226330

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

30.03.2020 kl. 07:28

429 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 226309

Indre Sogn / Sogndal

Snø

29.03.2020 kl. 17:17

957 moh

Gaute@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God

Snøprofil

2 cm F PP 2 mm D, 7 cm F DF 1 mm D, 2 cm P MFcr 1 mm D, 11 cm F DF 2 mm D, 17 cm P RG/MF 1 mm D, 1 cm I IF 0 mm D, 80 cm 1F/P MF/MFcr 1 mm D -1,3 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 226233

Indre Sogn / Sogndal

Snø

29.03.2020 kl. 15:24

964 moh

PerOddRKHskred (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  PerOddRKHskred
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

LBT@70cmQ3 Stor tilleggsbelastning

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -3 °C

Notater

Obs tur med Gaute Heggvold. Null sikt Ca 3 ms vind

Snøprofil

1 cm F PP 3 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm D, 13 cm F+ RGsr 1 mm D-M, 0,5 cm I IF 0 mm D, 6 cm 1F RG 2 mm, 1 cm K MFcr 0 mm, 18 cm 1F RG 1 mm D, 30 cm 1F RG 2 mm D, 45 cm P RG 1 mm D, 3 cm 1F DH 1 mm D -1,3 °C @ 0 cm, -3 °C @ 10 cm, -2,9 °C @ 20 cm, -1,7 °C @ 30 cm, -0,9 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 226227

Indre Sogn / Sogndal

Snø

29.03.2020 kl. 13:34

845 moh

Ellinor (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ellinor
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ellinor

Snødekke

1-2cm nysnø på hardt underlag.

Vær

Snø -2 °C Vindkast fra nord-nordvest trolig opp mot 14-16 m/s. Varierende sikt, tydelig snøføyk mot toppen av Svarteholten.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 226220

Indre Sogn / Sogndal

Snø

29.03.2020 kl. 11:14

671 moh

Vegard (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Vegard

Notater

ObsID: 226170

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org