Snøskredvarsel for Indre Fjordane tirsdag 25.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk våt snø. I høyfjellet finnes det vedvarende svake lag, særlig i nordlige sider, som kan føre til store naturlig utløste skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er vår i fjellet og skredfaren er i hovedsak knyttet til soloppvarming i brattheng. Manglende gjenfrysning om natta gir mindre variasjon gjennom døgnet. Brattheng med vannmettet snø må betraktes som ustabile og skiløpere kan løse ut våte skred. I nordlig sektor høyt til fjells finnes det trolig vedvarende svake lag som enda ikke har stabilisert seg. Når mildværgrensa nå kryper oppover i terrenget kan det løsne skred på disse lagene. Når og hvor skredene løsner er vanskelig å forutsi. Skredene kan bli store og gå langt. Utløpsområder bør vurderes ved ferdsel. Hold god avstand til skavler og områder med sigesprekker.
Snøoverflaten er våt og smelteomvandlet opp til til ca. 1400 moh. Opp til ca 1000 moh er hele snødekket isotermt i alle himmelretninger. Over 1000 moh finnes det fremdeles lagdelt snø i nordvendte områder. Snøgrensa varierer fra 700 - 900 moh. Den er lavest i nord- og østvendt terreng.
I det gamle snødekket finnes det vedvarende svake lag som nå begynner å bli smelteomvandlet de fleste steder, men i nordlige heng høyt til fjells er de trolig intakt enkelte steder.
Søndag gikk det flere middels store våte løssnøskred. Fredag ble det observert noen flakskred i nordvendt terreng høyt til fjells.
I pinsehelgen var det varmt vær og mye snøsmelting i fjellet.
2-4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-2 °C til 7 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Ingen nedbør av betydning.
Bris fra sørøst.
-1 °C til 9 °C på 1400 moh.
Skyet.
Periodevis frisk bris.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Gloppen / Indre Fjordane

Snø

23.05.2021 kl. 13:20

844 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Mot Skavegga og Nuken i nord.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Skarelag på 40cm.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  SV-vendt side
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Nordvendt side.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Et par av skredene ser ganske ferske ut, tipper i går ettermiddag/kveld.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

22. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, NV. Over 900 moh

Vær

Ikke nedbør 8,9 °C 2 m/s fra S ↑ 60% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er vår i fjellet og skredfaren er i hovedsak knyttet til soloppvarming av snø i brattheng. Faren er størst utpå ettermiddag/kveld når sola har fått jobba litt, men etter en periode med mye fint vær antas det at mye har sklidd ut allerede. Det fins fremdeles svake lag av gammelt kantkorn rundt skarelag, men dette er trolig begrenset til bratte nordvendte heng over ca 1000moh. Når oppvarming/fukt når ned til disse lagene kan en forventet flakskred opp mot str 3, men dette gjelder få heng. Noe nedbør de neste dagene kan gi ytterligere fukting og smelting nedover i snødekket.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 750 moh Våt løssnø Våt Et par solfylte dager har gitt høye temp og god smelting høyt til fjells. I solvendt terreng må en opp til ca 9-1000moh for å finne noenlunde sammenhengende skiføre, i skyggesider 700moh. Under 1000moh er snødekket isotermt i alle himmelretninger, over 1000moh fins det fremdeles lagdelt snø i nordvendte brattheng.

Faretegn

Mye vann i snøen

Tester

LBT@45cmQ3 Gikk under skarelag med mye kraft tilført.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Mest sannsynlig på ettermiddag/kveld.

Snøprofil

15 cm F MF W, 5 cm 4F MF W, 10 cm 4F MF 5 mm W, 10 cm F MF 2 mm V, 15 cm 4F MF W, 2 cm I MFcr W, 5 cm F MF 4 mm M, 12 cm 1F MF M, 1 cm I MFcr M, 15 cm F MF W, 5 cm 1F MF V -0,1 °C @ 0 cm, -0,2 °C @ 5 cm, -0,2 °C @ 95 cm

ObsID: 274163

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

23.05.2021 kl. 12:16

1228 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Delvis skya. Periodevis sol
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

23. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 14 °C 6 m/s fra S ↑ 50% skyer Delvis skya oppholdsvær, periodevis sol. Vind frå sørleg retning. 14 grader ved bilen på 500 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Høge temperaturar og soloppvarming gjer det lett å løyse ut laussnøskred i det våte snødekket. Manglande gjenfrysing om natta gir mindre variasjonar i løpet av dagen. Kan også løsne naturleg i brattheng, spesielt rundt framstikkande stein som blir oppvarma. Bør holde avstand til utløpssoner under bratte sider som har sigesprekker og skavlar Ved nedbør av betydning vil det gi meir vatn i snødekket som gir dårlegare bindingar i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 700 moh Annet Våt Snøgrense på ca 700 moh, enkelte stader flekkvis snødekke ned mot 600 moh nordvendt og nordaustvendt. Mot sør høgare snøgrense. Har vore mildare i natt enn siste 2 nettene, så våtare og mjukare snøoverflate frå morgonen i dag. Vått grovkorna, smelteomvandla snødekke med nokon restar av gamle skarelag nede i snødekket

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

LBT Ingen brudd

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Snøprofil

20 cm 4F MF 2 mm W, 1 cm P MFcr 1 mm W, 15 cm P MF, 5 cm K MFcr 2 mm, 5 cm 1F MF, 5 cm P MF, 3 cm K MFcr 2 mm, 10 cm 1F MF 2 mm, 2 cm P MFcr 2 mm, 10 cm P MF, 5 cm K MFcr, 50 cm P MF

ObsID: 274169

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org