Snøskredvarsel for Indre Fjordane søndag 09.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Denne kan ligge på kantkorn og rim. Våte laussnøskred kan løses ut i brattheng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fra sørøst og noe nedbør kan danne ferske fokksnøflak som kan være lette å løse ut. Noen steder ligger flakene oppå kantkorn eller rim, særlig i skyggesider eller på de høyeste toppene. Hvis solen kommer frem kan det gå våte løssnøskred i solsider. Natt til mandag trekker det inn litt mildere vær som vil svekke det gamle snødekket. Det kan gå våte løssnøskred og enkelte store glideskred. Etterhvert som varmen trekker ned i snødekket kan eldre vedvarende svake lag reaktiveres og det kan gå store naturlig utløste skred.
Det er stor forskjell i snødekket etter høydenivå, himmelretning, bratthet, solinnstråling og tid på dagen. I nordvendt terreng er det fortsatt tørr snø som generelt er vindpåvirket, mot sør har sola fått virke og laget skare som blir veldig våt utover dagen hvis solen står på. I lavereliggende terreng er hele snødekket smelteomvandlet. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på rundt 400-700 moh. Lavest i nordvendt terreng.
Klarvær den siste uken har gitt gode forhold for dannelse av vedvarende svake lag. I skyggesider er det observert kantkorn i overflaten og lenger ned i snødekket. I høyden i solvendte heng er det observert kantkorndannelse rundt solskare. I tillegg er det observert overflaterim i mange himmelretninger. Snø og vind i denne uke har nå dannet fokksnøflak oppå disse lagene. Dypereliggende kantkornlag kan bli reaktivert ved temperaturstigning.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nordøst., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-14 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra sørøst om kvelden.
-7 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

09.05.2021 kl. 15:59

1117 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Små laussnøskred i bratthenget under skavlen på Olahansen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest, overskya oppholdsvær på ettermiddagen
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Periodevis lettare skydekke og gløtt av sol utover ettermiddagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke frå ca 500 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Tester

LBT@20cmQ2 Middels belastning

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Skildring: Små laussnøskred i siste nysnøen i brattheng

Vær

Regn 0 °C 8 m/s fra SV ↗ 80% skyer Regn på formiddagen, høgare temperatur enn i går. Vind på toppane. Oppholdsvær og gløtt av sol i ettermiddag.

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Snøgrense på 500 moh Våt løssnø Våt Tynt snødekke frå ca 500 moh i nordvendt terreng, høgare snøgrense sørvendt. Store variasjonar i snødekket med himmelretning og høgde. Smelteomvandla vått snødekke i lågareliggande områder. Over skoggrensa nordvendt fortsatt lagdelt snødekke, men med høgare temperatur og regn i formiddag var det i dag vått til over 1100 moh. Har vore vindtransport av nysnøen frå i går over 8-900 moh men denne er no våt og har stabilisert seg så høgt som eg var i dag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Høgare temperatur og regn i formiddag har gjort nysnøen frå i går våt til over 11-1200 moh, og gir små våte laussnøskred i bratt terreng. I dei høgastliggande fjellområda der nysnøen fortsatt er tørr, kan det finnast ustabile nysnøflak som ligg på svakt lag av kantkorn. Høgare temperatur og regn høgt til fjells vil gi dårlegare bindingar i snødekket der det fortsatt er lagdelt snø. I dei lågareliggande områda der snødekket er smelteomvandla vil snødekket drenere vatnet godt. Der snødekket ligg på sva vil mildvêr og regn gi større fare for glideskred. Varslet faregrad er riktig Opp til 1100 moh som eg var i dag, liten skredfare. Fokksnøen frå i går er våt og har stabilisert seg, og kantkornlaget ligg under eit skarelag. I svært bratt terreng fare for små laussnøskred i den våte nysnøen

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 1300 moh

Skredaktivitet

9. mai. I løpet av dagen Glideskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. S. Over 1000 moh Glideskred i brattheng under Blånipa på Ålhus. Løsneområde på sva.

9. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N. Over 1100 moh Små laussnøskred i brattheng under skavlen på Olahansen. Siste nysnøen frå i går som har blitt våt

Snøprofil

14 cm 4F RG 1 mm W, 5 cm 1F MF 1 mm W, 1 cm P MFcr 2 mm W, 3 cm 4F FCxr 1 mm W, 7 cm P MF 2 mm W, 45 cm P RG 1 mm W, 3 cm 1F MF 2 mm W, 30 cm P MFcr 2 mm W 0 °C @ 0 cm, -0,6 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 20 cm, -1,1 °C @ 30 cm, -1,2 °C @ 40 cm, -1 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 80 cm, -0,7 °C @ 100 cm

ObsID: 271791

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

08.05.2021 kl. 12:30

1149 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Nedbør som snø ved Jølstravatnet på 200 moh på ettermiddagen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Skya oppholdsvær på morgonen
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snøvêr utover dagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Vær

Snø 0 °C 6 m/s fra SV ↗ 100% skyer Skya oppholdsvær på morgonen med enkelte solgløtt. Tilskyande og snøvêr frå ca kl 12. Bygevêr seinare på ettermiddagen. Nedbør som snø ned på ca 200 moh langs Jølstravatnet på ettermiddagen, begynt å legge seg på bakken ned på 300 moh.

Snødekke

5 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tynt snødekke frå ca 400 moh i nordvendt terreng, høgare snøgrense sørvendt. Smelteomvandla gjenfryst snødekke med eit tynt dryss nysnø oppå ved turstart på morgonen. Kom ca 5 cm nysnø i løpet av turen.

ObsID: 271697

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

07.05.2021 kl. 18:50

1240 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå toppen av Sandfjellet, 1249 moh. 5 cm nysnø, upåverka av vind.

Vær

Ikke nedbør 4 m/s fra NV ↘ 30% skyer Lettskya fint vêr, svak vind. Periodevis meir skyer.

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tynt snødekke frå ca 400 moh i nordvendt terreng, høgare snøgrense sørvendt. I lågareliggande områder smelteomvandla snødekke gjenfryst til skare, som blir oppvarma av sola utover dagen. Frå ca 700 moh eit par cm nysnø frå bygevêr torsdag ettermiddag/kveld. Over 8-900 moh 5 cm tørr nysnø i nordvendt terreng, med rimkrystallar i snøoverflata. Denne siste nysnøen er upåverka av vind.

ObsID: 271611

Indre Fjordane / Stryn

Snø

07.05.2021 kl. 11:18

1766 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Lite skredaktivitet for årstiden
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Et stort berg/våtsnøskred. Fjellmasser dratt med seg mye snø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTE1@12cmQ3 Middels Nedsnødd rimlag 4F/F over og under.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 0 m/s 10% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 600 moh Rim på hardt underlag Tørr Høyere snøgrense i Oppstryn enn nedstryn. Snødekket bærer preg av sol/vedvarende lav lufttemperatur, som gir enda større variasjoner enn normalt i henhold til vinkel for solinnstråling. De få store vårskredene som er gått er løsnet i bratte sider med oppvarming av berg. Generelt lite skredaktivitet. De fleste våtsnøskred er middels og går helst i 40/50 graders helling. Ingen skredaktivitet i skyggesider. Tørrsnøen som kom søndag ser ut til å ha ligget ubundet inntil den ble låst av solskare, så finner ingen fersk fokksnø. Ganske homogent med gjennombruddskare utenom de omvandlede solhellinger. Utenom de laveste og bratteste solhellingene er det fortsatt mye tørr snø i dybden. Det snødde ned et rimlag som kan vedvare som svakt lag, men der jeg observerte var over og underliggende for mykt til at det hadde betydning. Observerte ikke fersk kantkorn i dag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Største faren for skiløpere er å havne overraskende raskt inn i våte hellinger når man kjører kupperte formasjoner. Råtten våtsnø kan ligge få meter fra isskrensing. Første dag med høy lufttemperatur vil løse ut mye. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, NV Ikke observert overliggende fokksnølag

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V

Snøprofil

0,5 cm F SH D, 3 cm K MFcr D, 8 cm F DF D, 0,5 cm F DH 4 mm D, 8 cm 4F DF D, 110 cm 1F/P RG D, 25 cm 4F FC 2 mm D -3 °C @ 2 cm, -2,5 °C @ 30 cm, -2,5 °C @ 60 cm, -2,3 °C @ 90 cm, -2,1 °C @ 120 cm, -2 °C @ 150 cm 1580N

ObsID: 271588

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org