Snøskredvarsel for Indre Fjordane fredag 07.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Denne kan ligge på kantkorn og rim. Våte laussnøskred kan løses ut i brattheng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes ferske fokksnøflak som kan være lette å løse ut. Noen steder ligger flakene oppå kantkorn eller rim, særlig i skyggesider eller på de høyeste toppene. Der solen ligger på og varmer opp snødekket kan det gå naturlig utløste våte løssnøskred. Der varme og vann trenger ned i snødekket kan det gå skred på dypere vedvarende svake lag og glideskred. Glideskred kan gå på alle døgnets tider. Store sprekker i snødekket er tydelige faretegn.
Det er stor forskjell i snødekket etter høydenivå, himmelretning, bratthet, solinnstråling og tid på dagen. I nordvendt terreng er det fortsatt tørr snø, mot sør har sola fått virke og laget skare. I lavereliggende terreng er hele snødekket smelteomvandlet. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på rundt 400-700 moh. Lavest i nordvendt terreng.
Klarvær den siste uken har gitt gode forhold for dannelse av vedvarende svake lag. I skyggesider er det observert kantkorn i overflaten og lenger ned i snødekket. I høyden i solvendte heng er det observert kantkorndannelse rundt solskare. I tillegg er det observert overflaterim i mange himmelretninger. Snø og vind i denne uke har nå dannet fokksnøflak oppå disse lagene. Dypereliggende kantkornlag kan bli reaktivert ved temperaturstigning.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-11 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-12 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

07.05.2021 kl. 18:50

1240 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå toppen av Sandfjellet, 1249 moh. 5 cm nysnø, upåverka av vind.

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tynt snødekke frå ca 400 moh i nordvendt terreng, høgare snøgrense sørvendt. I lågareliggande områder smelteomvandla snødekke gjenfryst til skare, som blir oppvarma av sola utover dagen. Frå ca 700 moh eit par cm nysnø frå bygevêr torsdag ettermiddag/kveld. Over 8-900 moh 5 cm tørr nysnø i nordvendt terreng, med rimkrystallar i snøoverflata. Denne siste nysnøen er upåverka av vind.

Vær

Ikke nedbør 4 m/s fra NV ↘ 30% skyer Lettskya fint vêr, svak vind. Periodevis meir skyer.

ObsID: 271611

Indre Fjordane / Stryn

Snø

07.05.2021 kl. 11:18

1766 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Lite skredaktivitet for årstiden
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Et stort berg/våtsnøskred. Fjellmasser dratt med seg mye snø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Største faren for skiløpere er å havne overraskende raskt inn i våte hellinger når man kjører kupperte formasjoner. Råtten våtsnø kan ligge få meter fra isskrensing. Første dag med høy lufttemperatur vil løse ut mye. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, NV Ikke observert overliggende fokksnølag

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V

Tester

CTE1@12cmQ3 Middels Nedsnødd rimlag 4F/F over og under.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 600 moh Rim på hardt underlag Tørr Høyere snøgrense i Oppstryn enn nedstryn. Snødekket bærer preg av sol/vedvarende lav lufttemperatur, som gir enda større variasjoner enn normalt i henhold til vinkel for solinnstråling. De få store vårskredene som er gått er løsnet i bratte sider med oppvarming av berg. Generelt lite skredaktivitet. De fleste våtsnøskred er middels og går helst i 40/50 graders helling. Ingen skredaktivitet i skyggesider. Tørrsnøen som kom søndag ser ut til å ha ligget ubundet inntil den ble låst av solskare, så finner ingen fersk fokksnø. Ganske homogent med gjennombruddskare utenom de omvandlede solhellinger. Utenom de laveste og bratteste solhellingene er det fortsatt mye tørr snø i dybden. Det snødde ned et rimlag som kan vedvare som svakt lag, men der jeg observerte var over og underliggende for mykt til at det hadde betydning. Observerte ikke fersk kantkorn i dag.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 0 m/s 10% skyer

Snøprofil

0,5 cm F SH D, 3 cm K MFcr D, 8 cm F DF D, 0,5 cm F DH 4 mm D, 8 cm 4F DF D, 110 cm 1F/P RG D, 25 cm 4F FC 2 mm D -3 °C @ 2 cm, -2,5 °C @ 30 cm, -2,5 °C @ 60 cm, -2,3 °C @ 90 cm, -2,1 °C @ 120 cm, -2 °C @ 150 cm 1580N

ObsID: 271588

Indre Fjordane / Stryn

Snø

04.05.2021 kl. 19:09

1295 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Innblåst lomme fra ca 1200moh i vest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været og snødekke Fra ca 1300moh tørr nysnø i nordlig sektor .
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra ca 750moh kram nysnø på våte smelteformer

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur gjennomført i går ettermiddag opp til høyde 1300moh mye vest. Kunne ta på skiene på traktor vei på 500moh og fra stølene på 750moh er det bra med snø. Nysnø har komet fraktet noe fra øst til mykere flak. Mye kram nysnø på våte smelteformer. Men høyt til fjells gjerne i skyggen har det lagt seg på overflatekant. Nysnø som får sol / varme vil løsne naturlig som løsnøskred i mange himmelretninger. Men trolig småe skred pga lite mengder nysnø. Mer vind meldt i dag Onsdag kan frakte evt løs snø, men mye av snøen var også blitt en del fukt i seg så fraktes trolig ikke. Så fokksnøen vil stsbilers raskt særlig der den ligger på løser nysnø og har et varmt dekke under seg. Høyere til fjells i skyggen tar det lengre tid her har den enkelte steder også lagt seg på overflatekant. Det å skille hvor flakene ligger på løsere nysnø og overflatekant er vanskelig men jeg følte i dag at jeg fant det i n og nv men skal ikke utelukke andre plasser. Men det er noe begrenset med mengder blåst inn og skredene vil begrense seg noe i størrelse og utbredelse.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh I skyggen gjelder det kanskje opp til rundt 1000moh . Men vanskelig å sette nøyaktig høyde men gjelder nyssnø som blir kram, blir karm i mange himmelretninger lavere nede kanskje under 1000moh. Men sol sider gjerne nærme klippe er mest utsatt. Enkelte str 2 kan også forekomme. Men ligger ikke så mye hvit nysnø.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 1100 moh Høyt til fjells særlig i skyggesider har myke flak lagt seg på overflatekant svært lett å løse ut der. Men noe usikkert eller krevende å finne ut hvor det ligger på overflatekant og hvor det ligger på løsere snø. Vil stabilers raskt der det ligger på løsere snø tar lengre tid høyt til fjells j skyggen der det evt ligger på overflatekant

Faretegn

Ferske sprekker Mindre sprekker i fersk fokksnø, småe lommer med innblåst. Her løsner det på løsere snø.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 500 moh Vindpakket myk Fuktig Stor forskjell på snødekke og snøgrense , himmelretning - høyde over havet og bratthet. Samt også tid på døgnet og om det komme sol. Snø enklete steder til 300moh i nord høyere i sør rundt 600-700moh men bratt syd har svært lite snø også høyere. Det har kommet nysnø en ørliten cm på 500moh økende med høyde over havet. Rundt 5cm i høyfjellet med innblåst 10-30cm enkelte steder. Mange streder er snødekke varmt nå i ettermiddag , nysnø har blitt fuktig og lander på våte smelteformer binder seg bra. Men i særlig nordlig sektor er den fortsatt tørr og her ligger det kantkorn under mykere flak over. Generelt myke flak der jeg var.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 4 m/s fra Ø ← 80% skyer Oppholdsvær med gløtt av blåere himmel og sol. God sikt men litt blind når jeg skulle ned igjen.

Skredaktivitet

4. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm 4F+ RG/DF D, 15 cm 4F/1F FCsf 1 mm D, 30 cm 1F/P RG D -1,6 °C @ 0 cm, -2,2 °C @ 10 cm, -2,6 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm 1300moh nord - 2 i lufta

ObsID: 271298

Indre Fjordane / Stryn

Snø

04.05.2021 kl. 17:31

1156 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm 4F+ RG M, 5 cm 4F- DF M, 5 cm 1F MF M, 8 cm P MF/MFcr M-W, 12 cm 1F MF W, 20 cm 1F MF/RG M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm 1150moh vest

ObsID: 271299

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

04.05.2021 kl. 17:25

1053 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 12 Av:  Faretegn Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vindtransportert nysnø, nordvendt terreng
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lettskya fint vêr, mykje sol. Mot vest
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tilskyande seint på ettermiddagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke frå ca 400 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Stor forskjell på nord og sørvendt terreng
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vindpåvirka men mjuk snøoverflate
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 12 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnø og vind har danna nysnøflak som enkelte plassar kan være lette å løyse ut, spesielt bak ryggar og kantar i overgangen mot brattare terreng. Der sola kjem fram, vil det kunne gå naturleg utløyste laussnøskred pga soloppvarming i bratt solvendt terreng. Skiløparar kan også utløyse laussnøskred i bratte solsider Fokksnøen vil stabilisere seg relativt raskt, men det er fortsatt laussnø tilgjengeleg for vindtransport, slik at det kan danne seg nye ustabile lagdelingar i leområder. Der sola kjem fram vil soloppvarming kunne gi nokon våte laussnøskred. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V Soloppvarming gir naturleg utløyste laussnøskred i bratt terreng. Skiløparar kan også utløyse laussnøskred i siste nysnøen i bratt solvendt terreng

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 800 moh

Tester

LBT@89cmQ2 Hard belastning

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Skildring: Frå ca 800 moh

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 400 moh Vindpakket myk Tørr Tynt smelteomvandla snødekke frå ca 400 moh i nordvendt terreng. Sørvendt ligg snøgrensa på ca 600-700 moh. Varierande snødekke med himmelretning og høgde, solvendt terreng har smelteomvandla snødekke med skare, nordvendte skyggesider har fortsatt lagdelt og tørr vintersnø. 5-10 cm nysnø som er tørr frå ca 700 moh nordvendt, våt nysnø der sola har tatt. Flakdannelsar i nysnøen pga vindtransport frå ca 800 moh.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 6 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Lettskya fint vêr, høge tynne skyer og mykje sol. Tilskyande seint på ettermiddagen, og truleg nokon lokale byger

Skredaktivitet

4. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV, V Skred i siste nysnøen pga soloppvarming i bratt terreng under framstikkande stein

Snøprofil

12 cm F-4F/F DF 2 mm D, 10 cm 4F FCxr 1 mm D, 5 cm 1F FCxr 1 mm D, 1 cm P MFcr 2 mm D, 30 cm 1F-P RG 1 mm D, 30 cm P RG 1 mm D, 3 cm 1F FCxr 1 mm D, 40 cm K MFcr 2 mm D 0 °C @ 0 cm, -0,2 °C @ 10 cm, -0,7 °C @ 20 cm, -0,9 °C @ 30 cm, -1 °C @ 40 cm, -0,9 °C @ 50 cm, -0,9 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 80 cm, -0,7 °C @ 100 cm, -0,5 °C @ 120 cm

ObsID: 271258

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org