Snøskredvarsel for Indre Fjordane torsdag 29.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Økende skredfare i løpet av dagen når sola står på i sør og vest. I nord og skyggesider finnes ustabil fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er stor forskjell i snødekket etter høydenivå, himmelretning og tid på døgnet. Der sola tar mykner snøen i løpet av dagen og faren for løssnøskred øker. I nord og skyggesider er det kald og tørr vintersnø. Enkelte steder kan det være lett å løse ut skred i den tørre fokksnøen. Varme dager og kalde netter er generelt stabiliserende for snødekket. Men utstråling på natten gir også forhold for kantkorndannelse høyt i snødekket. Eldre svake lag djupt i snødekket kan trolig ikke påvirkes av skiløper, men trenger kraftig varme eller regn for å bli aktive.
Det ligger godt med snø i hele regionen etter jevnt snøfall sist uke. Eldre snødekke er i hovedsak smelteomvandlet eller påvirket av varme i solsidene. I skyggevendte områder over skoggrensa består det eldre snødekket av finkornet vintersnø. Det er tilnærmet normale snømengder for årstiden. Solvendte områder i lavlandet er i ferd med å bli bart.
Det er kantkorn i eldre snødekke, som ligg dekt av bærande lag av fokksnø.
Mandag er det observert mange laussnøskred over 500moh
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst.
-17 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-15 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Volda

Snø

29.04.2021 kl. 14:49

1303 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  På rygg, rim på hardare underlag.

Snødekke

Rim på mykt underlag Tørr I nordsider var det ca. 5-10 cm tørr snø, som var omdanna til små kantkorn, opp på skare/gamal fokksnø. Det var jamnt med overflaterim med store krystallar. På ryggar, der det var avblåst, var det rim på hardt underlag. Såg det same på andre fjell, t.d. På standalseide. Under ca. 600 moh var snøen påverka av sola. (Denne har meir å sei i andre himmelretningar.

ObsID: 271036

Indre Fjordane / Volda

Snø

29.04.2021 kl. 11:00

1385 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 800 moh Ikke observert tvilsom lagdeling, men høyfjellet/nordområder har vinterlige forhold.

Våte løssnøskred Naturlig utløst 2 - Middels S, SV Lav lufttemperatur krever direkte innstrålingsvinkler og vindskjerming. Typisk skålformasjoner.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 350 moh Skare Tørr Snødekket bærer preg av vårsol med temmelig lav lufttemperatur. Den siste tørr snøen er derfor ikke helt omdannet i vindutsatte solhellinger, og på dårligere innstrålingsvinkler. Utenom de oppvarmede hellingene er det mye gjennomslagskare med 5-15 cm tørr løssnø under. Et sted på 700 m var det begynnende kantkorndannelse i dette laget. Noen sol og vindskjermede områder med tørr løssnø i overflaten. Fant ikke så mange skikt i den tørre fokksnøen i høyden, før gammel mildværskare (før aprilsnøen). Velutviklet overflaterim utenom solhellinger.

Snøprofil

2 cm P MFcr, 15 cm F DF D, 80 cm P RG D, 3 cm K MFcr -6 °C @ 10 cm, -5 °C @ 40 cm, -4,2 °C @ 70 cm, -3,6 °C @ 100 cm 1400 m NV

Tester

LBT@95cmQ2 Stor belastning. Mildværskaren før aprilsnø. 1400 m NV.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat fare for våte løssnø skred utpå ettermiddag. Mulige lagdelinger lokalt utenom solhellinger. Grav og se. Kantkorndannelse enkelte steder under øverste skare.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s fra SØ ↖ 15% skyer

ObsID: 270585

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

28.04.2021 kl. 19:02

1219 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Delvis skya på ettermiddagen, oppklarning seinare på kvelden
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke frå ca 400 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Fortsatt tørr laussnø i nordvendt terreng
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vindpåvirka snø, men fortsatt mjuk snøoverflate
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Nokre laussnøskred i bratt solvendt terreng

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V Soloppvarming i bratt solvendt terreng vil gi noko skredaktivitet

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 400 moh Vindpakket myk Tørr Tynt snødekke frå ca 400 moh, høgare snøgrense i bratt sørvendt terreng. Mest snø og lågast snøgrense i nord- og austvendt terreng. Stor variasjon i snødekket etter himmelretning og høgde. Mot SØ, S, SV og V solpåvirka snødekke som frys til skare om natta. Nordvendt fortsatt tørr lagdelt vintersnø. Her er siste nysnøen begynt å gå mot overflatekantkorn. Finst også eit lag kantkorn djupare i snødekket, men skal mykje til å påvirke dette laget no.

Snøprofil

1 cm 4F FC 2 mm D, 15 cm 4F RGxf 1 mm D, 35 cm P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm D, 3 cm 4F FCxr 1 mm D, 1 cm P MFcr 1 mm D, 10 cm P MF 1 mm D, 35 cm K MFcr 2 mm D, 2 cm I IF, 20 cm P RG 1 mm D -4,8 °C @ 0 cm, -4,8 °C @ 10 cm, -4,7 °C @ 20 cm, -4,3 °C @ 30 cm, -3,7 °C @ 40 cm, -3,1 °C @ 50 cm, -2,7 °C @ 60 cm, -1,7 °C @ 80 cm, -1,6 °C @ 100 cm, -1,2 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Tester

CTH30@53cmQ3 God

LBT@53cmQ3 Brudd ved hard til svært hard belastning

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Utover dagen når sola står på, vil soloppvarming gi noko skredaktivitet i bratt solvendt terreng. Det finst fortsatt kantkornlag i øvre del av det gamle snødekket, men det skal mykje til å påvirke dette laget no. Fortsatt kjølig vêrtype gir ingen store endringar. Hovudproblemet er soloppvarming i bratt solvendt terreng utover dagen når sola står på. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -4 °C 4 m/s fra N ↓ 20% skyer Lettskya fint vêr, oppklarning og nesten skyfritt i kveld. Svak vind.

Skredaktivitet

28. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV, V Naturleg utløyste laussnøskred pga soloppvarming frå dei siste dagane. Usikker på kor mange som er heilt ferske, ein del var der i går. Str 1 og 2.

ObsID: 270497

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

27.04.2021 kl. 14:00

858 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V under 1200 moh

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 500 moh Våt løssnø Våt Våt snø i solsider mot øst og sør, skare i skyggesider. Opp til 900moh finner jeg ikke vvsl av betydning. Sola steiker godt utover ettermiddagen, men generelt lave temp og nattefrost gjør at smeltinga foreløpig er ganske begrensa. Under 500moh er det meste smeltet bort og våren er i full gang.

Faretegn

Mye vann i snøen

Skredfarevurdering

2 Moderat Forutsigbare vårforhold med nattefrost og avsmelting i solsidene. Det må forventes små våte naturlig utløste skred i solsidene utover ettermiddagen. I skyggesider over ca 1200moh antar jeg at det fremdeles er vinterforhold og at vvsl ikke er helt eliminert. Rolige vindforhold og klarvær vil gi flere dager med smelt/frys og sakte stabilisering.

Vær

Ikke nedbør 6 °C 3 m/s fra N ↓ Sol og klart, et kjølig drag fra nord.

Skredaktivitet

27. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

15 cm F MF W, 5 cm P MFcr M, 10 cm 1F RG M, 15 cm P MF D 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, -1,2 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 45 cm Fra SØ-helning som har hatt noen timer med god sol.

ObsID: 270364

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org