Snøskredvarsel for Indre Fjordane onsdag 28.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratte solsider midt på dagen og i bratte leområder med fokksnø i høgfjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roleg vêr med vekselvis varme dagar og kalde netter gjev synkande skredfare i fokksnø. Solvarmen kan gje våte laussnøskred i bratte solsider. Eldre svake lag djupt i snødekket kan neppe bli påvirka av skiløpar, og dei vil truleg ikkje bli aktive før vêret blir varmare.
Det ligg finkorna snø av ulik hardheit over regionen etter jamnt snøfall og vind forrige veke. I leområder ligg det delvis mykje. Eldre snødekke er i hovudsak smelteomdanna eller påvirka av varme i solsidene. I skyggevendte områder over skoggrensa består det eldre snødekket av finkorna vintersnø. Det er tilnærma normale snømengder for årstida. Solvendte områder i låglandet er i ferd med å bli bart.
Svake lag i det eldre snødekket er tilstades, men dei er vurdert ikkje aktive inntil det blir varmare vêr.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-15 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Av og til nordøst frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst.
-17 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

28.04.2021 kl. 19:02

1219 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Delvis skya på ettermiddagen, oppklarning seinare på kvelden
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke frå ca 400 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Fortsatt tørr laussnø i nordvendt terreng
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vindpåvirka snø, men fortsatt mjuk snøoverflate
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Nokre laussnøskred i bratt solvendt terreng

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 400 moh Vindpakket myk Tørr Tynt snødekke frå ca 400 moh, høgare snøgrense i bratt sørvendt terreng. Mest snø og lågast snøgrense i nord- og austvendt terreng. Stor variasjon i snødekket etter himmelretning og høgde. Mot SØ, S, SV og V solpåvirka snødekke som frys til skare om natta. Nordvendt fortsatt tørr lagdelt vintersnø. Her er siste nysnøen begynt å gå mot overflatekantkorn. Finst også eit lag kantkorn djupare i snødekket, men skal mykje til å påvirke dette laget no.

Tester

CTH30@53cmQ3 God

LBT@53cmQ3 Brudd ved hard til svært hard belastning

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Utover dagen når sola står på, vil soloppvarming gi noko skredaktivitet i bratt solvendt terreng. Det finst fortsatt kantkornlag i øvre del av det gamle snødekket, men det skal mykje til å påvirke dette laget no. Fortsatt kjølig vêrtype gir ingen store endringar. Hovudproblemet er soloppvarming i bratt solvendt terreng utover dagen når sola står på. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V Soloppvarming i bratt solvendt terreng vil gi noko skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -4 °C 4 m/s fra N ↓ 20% skyer Lettskya fint vêr, oppklarning og nesten skyfritt i kveld. Svak vind.

Skredaktivitet

28. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV, V Naturleg utløyste laussnøskred pga soloppvarming frå dei siste dagane. Usikker på kor mange som er heilt ferske, ein del var der i går. Str 1 og 2.

Snøprofil

1 cm 4F FC 2 mm D, 15 cm 4F RGxf 1 mm D, 35 cm P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm D, 3 cm 4F FCxr 1 mm D, 1 cm P MFcr 1 mm D, 10 cm P MF 1 mm D, 35 cm K MFcr 2 mm D, 2 cm I IF, 20 cm P RG 1 mm D -4,8 °C @ 0 cm, -4,8 °C @ 10 cm, -4,7 °C @ 20 cm, -4,3 °C @ 30 cm, -3,7 °C @ 40 cm, -3,1 °C @ 50 cm, -2,7 °C @ 60 cm, -1,7 °C @ 80 cm, -1,6 °C @ 100 cm, -1,2 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 270497

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

27.04.2021 kl. 14:00

858 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 500 moh Våt løssnø Våt Våt snø i solsider mot øst og sør, skare i skyggesider. Opp til 900moh finner jeg ikke vvsl av betydning. Sola steiker godt utover ettermiddagen, men generelt lave temp og nattefrost gjør at smeltinga foreløpig er ganske begrensa. Under 500moh er det meste smeltet bort og våren er i full gang.

Faretegn

Mye vann i snøen

Skredfarevurdering

2 Moderat Forutsigbare vårforhold med nattefrost og avsmelting i solsidene. Det må forventes små våte naturlig utløste skred i solsidene utover ettermiddagen. I skyggesider over ca 1200moh antar jeg at det fremdeles er vinterforhold og at vvsl ikke er helt eliminert. Rolige vindforhold og klarvær vil gi flere dager med smelt/frys og sakte stabilisering.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V under 1200 moh

Vær

Ikke nedbør 6 °C 3 m/s fra N ↓ Sol og klart, et kjølig drag fra nord.

Skredaktivitet

27. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

15 cm F MF W, 5 cm P MFcr M, 10 cm 1F RG M, 15 cm P MF D 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, -1,2 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 45 cm Fra SØ-helning som har hatt noen timer med god sol.

ObsID: 270364

Indre Fjordane / Stad

Snø

25.04.2021 kl. 16:13

678 moh

RS@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk Våt løssnø Lite snø i området. Steiner som stikker ut med mye vann under snødekket

Tester

ECTN26@50cmQ1 God Brudd nederst i dekket ved is

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden

Skredfarevurdering

1 Liten For lite sne på dette området til at det skal gå skred, da profilen ble tatt i en skavl. Brattere områder kan være mere utsatte

Vær

Ikke nedbør 4 °C 5 m/s fra NØ ↙

Snøprofil

3 cm 4F DF W, 40 cm 1F MF, 10 cm I Tynt lag med fokksnø enkelte steder. Spiller ingen rolle for området. Kramsnø under, med is nederst. Våt snø, og lite av den. Ikke noe sted for å stå på ski!

ObsID: 270147

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org