Snøskredvarsel for Indre Fjordane tirsdag 27.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratte solsider midt på dagen og i bratte leområder med fokksnø i høgfjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roleg vêr med vekselvis varme dagar og kalde netter gjev synkande skredfare i fokksnø. Solvarmen kan gje små laussnøskred i bratte solsider. Eldre svake lag djupt i snødekket kan neppe bli påvirka av skiløpar, og dei vil truleg ikkje bli aktive før vêret blir varmare.
Det ligg finkorna snø av ulik hardheit over regionen etter jamnt snøfall og vind forrige veke. I leområder ligg det delvis mykje. Eldre snødekke er i hovudsak smelteomdanna eller påvirka av varme i solsidene. I skyggevendte områder over skoggrensa består det eldre snødekket av finkorna vintersnø. Det er tilnærma normale snømengder for årstida. Solvendte områder i låglandet er i ferd med å bli bart.
Svake lag i det eldre snødekket er tilstades, men dei er vurdert ikkje aktive inntil det blir varmare vêr.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-16 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-15 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Av og til nordøst frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

27.04.2021 kl. 14:00

858 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Forutsigbare vårforhold med nattefrost og avsmelting i solsidene. Det må forventes små våte naturlig utløste skred i solsidene utover ettermiddagen. I skyggesider over ca 1200moh antar jeg at det fremdeles er vinterforhold og at vvsl ikke er helt eliminert. Rolige vindforhold og klarvær vil gi flere dager med smelt/frys og sakte stabilisering.

Faretegn

Mye vann i snøen

Vær

Ikke nedbør 6 °C 3 m/s fra N ↓ Sol og klart, et kjølig drag fra nord.

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 500 moh Våt løssnø Våt Våt snø i solsider mot øst og sør, skare i skyggesider. Opp til 900moh finner jeg ikke vvsl av betydning. Sola steiker godt utover ettermiddagen, men generelt lave temp og nattefrost gjør at smeltinga foreløpig er ganske begrensa. Under 500moh er det meste smeltet bort og våren er i full gang.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V under 1200 moh

Skredaktivitet

27. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

15 cm F MF W, 5 cm P MFcr M, 10 cm 1F RG M, 15 cm P MF D 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, -1,2 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 45 cm Fra SØ-helning som har hatt noen timer med god sol.

ObsID: 270364

Indre Fjordane / Stad

Snø

25.04.2021 kl. 16:13

678 moh

RS@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

3 cm 4F DF W, 40 cm 1F MF, 10 cm I Tynt lag med fokksnø enkelte steder. Spiller ingen rolle for området. Kramsnø under, med is nederst. Våt snø, og lite av den. Ikke noe sted for å stå på ski!

Tester

ECTN26@50cmQ1 God Brudd nederst i dekket ved is

Skredfarevurdering

1 Liten For lite sne på dette området til at det skal gå skred, da profilen ble tatt i en skavl. Brattere områder kan være mere utsatte

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør 4 °C 5 m/s fra NØ ↙

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk Våt løssnø Lite snø i området. Steiner som stikker ut med mye vann under snødekket

ObsID: 270147

Indre Fjordane / Volda

Snø

24.04.2021 kl. 16:34

805 moh

Åsne Time- Naturguide student (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Åsne Time- Naturguide student
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Åsne Time- Naturguide student

Snøprofil

1 cm F PP 1 mm M, 6 cm F DF 1 mm W, 7 cm 4F DF 0 mm M, 12 cm 4F RG 0 mm M, 5 cm 1F MF 3 mm V, 1 cm K IF 5 mm W, 16 cm 1F MF 3 mm V, 6 cm P MF 2 mm W, 36 cm P MF 3 mm W

Tester

LBT Ikke utslag

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske sprekker Dannner Flak

Vær

Snø 0 °C 4 m/s fra NV ↘ 70% skyer

Snødekke

90 cm totalt Vindpakket myk Fuktig

ObsID: 270125

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

24.04.2021 kl. 13:55

1242 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Vær

Snø 8 m/s fra NV ↘ 90% skyer Lettskya, nesten klarvêr på morgonen, tilskyande utover formiddagen. Periodevis vind frå skoggrensa og oppover

ObsID: 270034

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org