Snøskredvarsel for Indre Fjordane mandag 26.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratt og soleksponert terreng midt på dagen og i bratte leområder med fokksnø i høgfjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roleg vêr gjev synkande skredfare i fokksnø. Solvarmen kan gje små laussnøskred i bratte solsider. Eldre fokksnø har stabilisert seg mykje etter varme på dagtid og kalde netter. Denne vekslinga mellom varme dagar, kalde netter og litt nysnø gir ideelle forhold for danning av nye svake lag nær overflate. Vær derfor varsom ved ferske fokksnøflak da sjansen for rask utvikling av slike svake lag aukar med slike værforhold. Eldre svake lag djupt i snødekket kan neppe bli påvirka av skiløpar, men treng nok kraftig varme for å bli aktive.
Det ligg nysnø over regionen etter jamnt snøfall og vind siste dagar. I leområder ligg det delvis mykje. Eldre snødekke er i hovudsak smelteomdanna eller påvirka av varme i solsidene. I skyggevendte områder over skoggrensa består det eldre snødekket av finkorna vintersnø. Det er tilnærma normale snømengder for årstida. Solvendte områder i låglandet er i ferd med å bli bart.
Det er observert kantkorn mellom gammelt snødekke og snøen som kom etter påske, men det er usikkert om laget fortsatt utgjør et skredproblem. Vær oppmerksom på at nysnøen tidligere i uka la seg på våt overflate. Dette kan danne nye lag av kantkorn når nysnøen er kald.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-13 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-16 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Stad

Snø

25.04.2021 kl. 16:13

678 moh

RS@naturguideHVO20 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 4 °C 5 m/s fra NØ ↙

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk Våt løssnø Lite snø i området. Steiner som stikker ut med mye vann under snødekket

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden

Tester

ECTN26@50cmQ1 God Brudd nederst i dekket ved is

Skredfarevurdering

1 Liten For lite sne på dette området til at det skal gå skred, da profilen ble tatt i en skavl. Brattere områder kan være mere utsatte

Snøprofil

3 cm 4F DF W, 40 cm 1F MF, 10 cm I Tynt lag med fokksnø enkelte steder. Spiller ingen rolle for området. Kramsnø under, med is nederst. Våt snø, og lite av den. Ikke noe sted for å stå på ski!

ObsID: 270147

Indre Fjordane / Volda

Snø

24.04.2021 kl. 16:34

805 moh

Åsne Time- Naturguide student (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Åsne Time- Naturguide student
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Åsne Time- Naturguide student

Vær

Snø 0 °C 4 m/s fra NV ↘ 70% skyer

Snødekke

90 cm totalt Vindpakket myk Fuktig

Faretegn

Ferske sprekker Dannner Flak

Tester

LBT Ikke utslag

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

1 cm F PP 1 mm M, 6 cm F DF 1 mm W, 7 cm 4F DF 0 mm M, 12 cm 4F RG 0 mm M, 5 cm 1F MF 3 mm V, 1 cm K IF 5 mm W, 16 cm 1F MF 3 mm V, 6 cm P MF 2 mm W, 36 cm P MF 3 mm W

ObsID: 270125

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

24.04.2021 kl. 13:55

1242 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Vær

Snø 8 m/s fra NV ↘ 90% skyer Lettskya, nesten klarvêr på morgonen, tilskyande utover formiddagen. Periodevis vind frå skoggrensa og oppover

ObsID: 270034

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

23.04.2021 kl. 18:37

1114 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Bygevêr
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Litt sprekker i skydekket og solgløtt mellom snøbygene
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Avblåste ryggar og kantar i terrenget over skoggrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, NV over 900 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 800 moh

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra NV ↘ 80% skyer Bygevêr med snøbyger og korte gløtt av sol. Periodevis vindkast som gir snøfokk frå toppane

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Skildring: Har vore noko vindtransport sidan i går kveld. Delvis gjenblåst i skispora over skoggrensa

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 400 moh Vindpakket myk Tørr Tynt snødekke frå ca 400 moh, høgare snøgrense i bratt sørvendt terreng. I skogen vått snødekke med 5-10 cm nysnø oppå. Frå ca 800 moh varierande djupne på nysnøen pga vind dei siste dagane, nysnøen frå i dag er mindre vindpåvirka. Bærande snødekke under nysnøen, og avblåst ned på gammal skare eller lyng og stein på vindutsatte ryggar.

Tester

LBT@43cmQ2 Middels belastning

Skredfarevurdering

2 Moderat Der det har vore fersk vindtransport av nysnøen, vil det finnast ustabile nysnøflak som kan være lette å løyse ut. Kantkornlaget mellom det gamle snødekket og snøfallet frå etter påske kan fortsatt finnast ein del plassar, men mange plassar ligg det no så djupt at det er vanskeleg å påvirke. Nysnøen stabiliserar seg raskt, men det er laussnø tilgjengeleg som ved ny vindtransport kan gi nye ustabile nysnøflak. Finare vêr med meir sol dei neste dagane vil føre til at det blir laussnøskred pga soloppvarming i bratt solvendt terreng som blir mest utsatt dei neste dagane Varslet faregrad er riktig Varselet gir eit godt bilde av snødekket og skredfaren

Skredaktivitet

23. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

3 cm F PP 3 mm D, 40 cm 4F DF 2 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm D, 15 cm P MFcr 2 mm D, 25 cm P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr 2 mm D, 3 cm 1F MF 1 mm D, 15 cm P MFcr 2 mm D, 15 cm P MF 1 mm D -2,8 °C @ 0 cm, -1,8 °C @ 10 cm, -1,8 °C @ 20 cm, -1,6 °C @ 30 cm, -1,1 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 50 cm Kunne ikkje sjå kant i det lausare laget i toppen av det gamle snødekket.

ObsID: 269933

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org