Snøskredvarsel for Indre Fjordane fredag 23.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengfeller og i bratte heng til nysnøen har stabilisert seg. Vær oppmerksom på at det kan finnes svake lag nede i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det fortsetter med noen snøbyger fra nord. Det er likevel lite vind og begrenset snøtransport. Vær forsiktig der der vinden har dannet flak. Det ventes at det ligger mest nysnø i Nordfjord. I bratte sørvendte heng kan også løssnøskred løsne naturlig hvis sola kommer frem Tidligere observert kantkorn dypere i snødekket ligger nå beskyttet under bærende snø og er svært vanskelig å påvirke.
Snøoverflata består av nysnø fra de siste dagene. På vindutsatte steder har gammel skare blåst frem. Under nysnøen ligger det fortsatt mye snø fra det store snøfallet etter påske. I sør og vestvendte fjellsider ble denne snøen smelteomdanna høyt til fjells. Kalde og klare netter har danna skare tidlig på dagen med soloppvarming og våt snø på ettermiddagen. I skyggesider finnes fortsatt tørr lagdelt vintersnø. Det er skiføre fra 300-400 moh.
Det er observert kantkorn mellom gammelt snødekke og snøen som kom etter påske. Det er observert få skred i disse lagene i det varme været.
I Hornindal kom det 15 cm nysnø onsdag formiddag. Mindre lengre sør i regionen.
3 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-10 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nedbør som snøbyger ned mot 100-300 moh.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-10 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Perioder med nordvestlig frisk bris.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

23.04.2021 kl. 18:37

1114 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Bygevêr
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Litt sprekker i skydekket og solgløtt mellom snøbygene
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Avblåste ryggar og kantar i terrenget over skoggrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Skildring: Har vore noko vindtransport sidan i går kveld. Delvis gjenblåst i skispora over skoggrensa

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 400 moh Vindpakket myk Tørr Tynt snødekke frå ca 400 moh, høgare snøgrense i bratt sørvendt terreng. I skogen vått snødekke med 5-10 cm nysnø oppå. Frå ca 800 moh varierande djupne på nysnøen pga vind dei siste dagane, nysnøen frå i dag er mindre vindpåvirka. Bærande snødekke under nysnøen, og avblåst ned på gammal skare eller lyng og stein på vindutsatte ryggar.

Tester

LBT@43cmQ2 Middels belastning

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, NV over 900 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 800 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Der det har vore fersk vindtransport av nysnøen, vil det finnast ustabile nysnøflak som kan være lette å løyse ut. Kantkornlaget mellom det gamle snødekket og snøfallet frå etter påske kan fortsatt finnast ein del plassar, men mange plassar ligg det no så djupt at det er vanskeleg å påvirke. Nysnøen stabiliserar seg raskt, men det er laussnø tilgjengeleg som ved ny vindtransport kan gi nye ustabile nysnøflak. Finare vêr med meir sol dei neste dagane vil føre til at det blir laussnøskred pga soloppvarming i bratt solvendt terreng som blir mest utsatt dei neste dagane Varslet faregrad er riktig Varselet gir eit godt bilde av snødekket og skredfaren

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra NV ↘ 80% skyer Bygevêr med snøbyger og korte gløtt av sol. Periodevis vindkast som gir snøfokk frå toppane

Skredaktivitet

23. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

3 cm F PP 3 mm D, 40 cm 4F DF 2 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm D, 15 cm P MFcr 2 mm D, 25 cm P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr 2 mm D, 3 cm 1F MF 1 mm D, 15 cm P MFcr 2 mm D, 15 cm P MF 1 mm D -2,8 °C @ 0 cm, -1,8 °C @ 10 cm, -1,8 °C @ 20 cm, -1,6 °C @ 30 cm, -1,1 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 50 cm Kunne ikkje sjå kant i det lausare laget i toppen av det gamle snødekket.

ObsID: 269933

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

22.04.2021 kl. 23:30

1097 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Skiftande skydekke med solgløtt og lokale snøbyger
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke nede i dalen på 450 moh, Avblåste ryggar
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Litt nysnø frå i går, vindpåvirka men fortsatt mjuk snøoverflate
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lett vindpåvirka, men fin laussnø i skjerma formasjonar

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Skildring: Frå ca 800 moh, vind frå nordvest

Snødekke

Lett snøfokk Snøgrense på 400 moh Vindpakket myk Tørr Tynt snødekke frå ca 400 moh. Opp til skoggrensa, ca 700 moh har mykje av snøfallet som kom etter påske smelta vekk, ligg att 30-40 cm som er vått med nokon ca 5 cm nysnø oppå. Frå skoggrensa er det gamle snødekket bærande med varierande nysnømengde oppå. Vindutsatte ryggar er avblåst ned på gammal skare. Ellers lett vindpåvirka mjuk nysnø, og noko ferske nysnøflak bak kantar og ryggar

Vær

Snø 6 m/s fra NV ↘ 80% skyer Skiftande skydekke, lokale snøbyger, og gløtt av sol.

ObsID: 269777

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

21.04.2021 kl. 18:30

1068 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Skya oppholdsvær, enkelte gløtt av sol. Kraftig vind og snøfokk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Snødekke

Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 300 moh Vindpakket myk Tørr Tynt snødekke frå ca 3-400 moh, høgare i bratt sørvendt terreng. Nokon cm nysnø i løpet av natt til onsdag. Over skoggrensa varierande snøoverflate pga kraftig vind. Avblåst ned på skare på utsatte ryggar, ellers mjuke, tynne flakdannelsar. For lite nysnø her til å få noko nysnøflak av betydning.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 12 m/s fra NV ↘ 70% skyer Skya oppholdsvær, lokale snøbyger. Kraftig vind frå ca 700 moh.

ObsID: 269620

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org