Snøskredvarsel for Indre Fjordane torsdag 22.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengfeller og i bratte heng til nysnøen har stabilisert seg. Vær oppmerksom på at det kan finnes svake lag nede i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det fortsetter med noen snøbyger fra nordvest. Flest byger i Nordfjord. Der vinden er sterk nok til å flytte nysnøen kan det dannes ustabile flak. Her kan skred løses ut av en skiløper. Vedvarende svake lag dypere i snødekket har begrenset utbredelse, men skred kan fortsatt ikke utelukkes.
Snøoverflata har variert mye gjennom de siste dagene. Kalde og klare netter har danna skare tidlig på dagen med soloppvarming og våt snø høyt til fjells på ettermiddagen. I skyggesider finnes fortsatt tørr lagdelt vintersnø.
Det er observert kantkorn mellom gammelt snødekke og snøen som kom etter påske. Det er observert få skred i disse lagene i det varme været.
Det gikk søndag minst to glideskred i Grasdalen. Naturlig utløst, str. 3.
I Hornindal kom det 15 cm nysnø onsdag formiddag.
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til liten kuling fra nord om formiddagen.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Skyet.
Mindre nedbør mot kvelden. Litt lavere temperatur.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-10 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nedbør som snøbyger ned mot 100-300 moh.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

22.04.2021 kl. 23:30

1097 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Skiftande skydekke med solgløtt og lokale snøbyger
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke nede i dalen på 450 moh, Avblåste ryggar
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Litt nysnø frå i går, vindpåvirka men fortsatt mjuk snøoverflate
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lett vindpåvirka, men fin laussnø i skjerma formasjonar

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Skildring: Frå ca 800 moh, vind frå nordvest

Snødekke

Lett snøfokk Snøgrense på 400 moh Vindpakket myk Tørr Tynt snødekke frå ca 400 moh. Opp til skoggrensa, ca 700 moh har mykje av snøfallet som kom etter påske smelta vekk, ligg att 30-40 cm som er vått med nokon ca 5 cm nysnø oppå. Frå skoggrensa er det gamle snødekket bærande med varierande nysnømengde oppå. Vindutsatte ryggar er avblåst ned på gammal skare. Ellers lett vindpåvirka mjuk nysnø, og noko ferske nysnøflak bak kantar og ryggar

Vær

Snø 6 m/s fra NV ↘ 80% skyer Skiftande skydekke, lokale snøbyger, og gløtt av sol.

ObsID: 269777

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

21.04.2021 kl. 18:30

1068 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Skya oppholdsvær, enkelte gløtt av sol. Kraftig vind og snøfokk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Snødekke

Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 300 moh Vindpakket myk Tørr Tynt snødekke frå ca 3-400 moh, høgare i bratt sørvendt terreng. Nokon cm nysnø i løpet av natt til onsdag. Over skoggrensa varierande snøoverflate pga kraftig vind. Avblåst ned på skare på utsatte ryggar, ellers mjuke, tynne flakdannelsar. For lite nysnø her til å få noko nysnøflak av betydning.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 12 m/s fra NV ↘ 70% skyer Skya oppholdsvær, lokale snøbyger. Kraftig vind frå ca 700 moh.

ObsID: 269620

Indre Fjordane / Kvitenova

Snø

19.04.2021 kl. 23:57

1420 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Gulmarkering av skred som har gått mandag ettermiddag mellom 13:07 og 16:20 (identifisert ved å sammenligne de andre bildene i denne observasjonen). De øvrige skredene på bildet gikk i hovedsak søndag,
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Sætreskarsfjellet mandag ettermiddag
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Raudnova mandag kveld
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Midtstolhyrna mandag ettermiddag

Snødekke

Bilder av snødekket på Sætreskarsfjellet, Raudnova og Midtstolhyrna i Grasdalen/Skjeringsdalen.

Skredaktivitet

19. apr. 12-18 Glideskred Flere (6-10). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S Ny skredaktivitet identifisert ved å sammenlikne webkamerabilder tatt kl. 13:07, 15:18 og 16:20 i mandag 19.4. Alle skred har gått i solvendte heng i selve Grasdalen (utenfor Grasdaltunnelen), de fleste glideskred, noen kan være våte løssnøskred. Se gulmarkering i siste bilde. Trolig ingen skred mot veg, verken fra Sætreskarsfjellet eller Raudnova. Fjellsiden under Kvitenova er ikke synlig fra webkamera, men burde være godt dekt av infralydsystem.

ObsID: 268349

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

19.04.2021 kl. 19:11

1184 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå toppen mot vest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot aust
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Begynner å bli tynt snødekke i solvendt terreng, mens det nordvendt og i flatt terreng ligg snø frå ca 200 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt, vått snødekke i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Bærande, vått snødekke frå ca 600 moh mot nord/nordvest
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke på vindutsatte ryggar
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh Annet Våt Stor variasjon i snøoverflata med himmelretning, høgde og tid på døgnet. Snøgrensa kryp oppover etter nokon varme dagar, tynt vått snødekke frå ca 200 moh som frys til skare om natta, begynner å bli tynt i sørvendt bratt terreng under skoggrensa. Utpå ettermiddagen var her blaut snø i lågareliggande områder, frå ca 600 moh litt meir hold i snøen, bærande vått snødekke. Heile snødekket er gjennomfukta til over 700-800 moh. Tørrare snø i mot nord frå 1000 moh, mens det mot nordvest var våt snøoverflate til topps.

Skredfarevurdering

2 Moderat Soloppvarming gir skredaktivitet i bratt solvendt terreng, typisk løsneområde under framstikkande stein. Høg temperatur kan og føre til skavlbrudd. Det finst eit vedvarande svakt lag mellom det gamle snødekket og snøen som kom etter påske, men det virkar som det no skal større belastning til for å påvirke dette laget. Dersom det går skred på dette laget kan dei bli store. Nedbør i løpet av dagen i morgon, synkande temperatur og nysnøgrense utover kvelden tirsdag kan gi vindtransport og ustabile nysnøflak i leområder. Desse vil stabilisere seg relativt raskt. Virkar som det har vore mindre skredaktivitet pga kantkornlaget enn venta dei siste dagane.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V Soloppvarming gir skredaktivitet i bratt solvendt terreng

Tester

LBT@52cmQ1 Middels belastning

CTH23@52cmQ1 Middels

Vær

Ikke nedbør 1 °C 8 m/s fra S ↑ 10% skyer Klart og fint vêr, frost om natta. Vind frå 8-900 moh og oppover.

Skredaktivitet

19. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Nokon laussnøskred frå siste dagar, vanskeleg å seie om nokon var dagsferske

Snøprofil

10 cm 4F RG 1 mm W, 12 cm 1F RG 1 mm W, 30 cm P RG 1 mm M, 3 cm 4F FC 1 mm M, 2 cm K MFcr 2 mm D, 20 cm P RG 1 mm D, 40 cm K MFcr 2 mm D, 2 cm I IF 0 °C @ 10 cm, -1,3 °C @ 20 cm, -1,7 °C @ 30 cm, -1,7 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 50 cm, -1,5 °C @ 60 cm, -1,1 °C @ 80 cm, -0,8 °C @ 100 cm, -0,8 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 268345

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org