Snøskredvarsel for Indre Fjordane tirsdag 20.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Det finst vedvarande svake lag, men dei er vanskeleg å påverke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ein kan forvente nokre våte laussnøskred i solvendte sider tidleg på dagen. Tilskying og vind vil etterkvart vil i dempe oppvarminga. Mot kvelden kan litt nysnø og vind vil gje litt snøtransport i høgda, men ikkje nok til å utgjere eit skredproblem. Det finst vedvarande svake lag i snøen. Utbreiinga av skredproblemet er usikkert, men det er svært vanskeleg for ein skiløpar å vite kvar det ligg. På bakgrunn av skred gått i naboregionar er forventa skredstørrelsen nedjustert til 3 store.
Snødekket varierer mykje gjennom døgnet. Kalde og klåre netter har danna skare og nattefrost tidleg på dagen. Utover dagen har sola og temperaturstigninga gjeve slush og vått snø. Det har vore varmegrader høgt til fjells det siste døgnet, og mange stadar er snøen fuktig og vått djupt i snødekket I høgda og i skuggeområder er snøen jamt over tørrare, også i overflata.
Det er observert kantkorn mellom gamalt snødekke og snøen som kom etter påske. Kor aktivt laget er og kor stor utbreiing det har er usikkert. Kalde netter og fuktig snø gjev meir kantkornvekst.
Det gjekk sundag minst to glideskred i Grasdalen. Naturleg utløyst og storleik 3.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-6 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
9 - 12 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra vest om kvelden.
-4 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.
Tilskyende utover dagen og nedbør. Om kvelden nysnøgrense på ca 500 moh.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Kvitenova

Snø

19.04.2021 kl. 23:57

1420 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Gulmarkering av skred som har gått mandag ettermiddag mellom 13:07 og 16:20 (identifisert ved å sammenligne de andre bildene i denne observasjonen). De øvrige skredene på bildet gikk i hovedsak søndag,
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Sætreskarsfjellet mandag ettermiddag
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Raudnova mandag kveld
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Midtstolhyrna mandag ettermiddag

Snødekke

Bilder av snødekket på Sætreskarsfjellet, Raudnova og Midtstolhyrna i Grasdalen/Skjeringsdalen.

Skredaktivitet

19. apr. 12-18 Glideskred Flere (6-10). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S Ny skredaktivitet identifisert ved å sammenlikne webkamerabilder tatt kl. 13:07, 15:18 og 16:20 i mandag 19.4. Alle skred har gått i solvendte heng i selve Grasdalen (utenfor Grasdaltunnelen), de fleste glideskred, noen kan være våte løssnøskred. Se gulmarkering i siste bilde. Trolig ingen skred mot veg, verken fra Sætreskarsfjellet eller Raudnova. Fjellsiden under Kvitenova er ikke synlig fra webkamera, men burde være godt dekt av infralydsystem.

ObsID: 268349

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

19.04.2021 kl. 19:11

1184 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå toppen mot vest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot aust
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Begynner å bli tynt snødekke i solvendt terreng, mens det nordvendt og i flatt terreng ligg snø frå ca 200 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt, vått snødekke i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Bærande, vått snødekke frå ca 600 moh mot nord/nordvest
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke på vindutsatte ryggar
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@52cmQ1 Middels belastning

CTH23@52cmQ1 Middels

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh Annet Våt Stor variasjon i snøoverflata med himmelretning, høgde og tid på døgnet. Snøgrensa kryp oppover etter nokon varme dagar, tynt vått snødekke frå ca 200 moh som frys til skare om natta, begynner å bli tynt i sørvendt bratt terreng under skoggrensa. Utpå ettermiddagen var her blaut snø i lågareliggande områder, frå ca 600 moh litt meir hold i snøen, bærande vått snødekke. Heile snødekket er gjennomfukta til over 700-800 moh. Tørrare snø i mot nord frå 1000 moh, mens det mot nordvest var våt snøoverflate til topps.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V Soloppvarming gir skredaktivitet i bratt solvendt terreng

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

10 cm 4F RG 1 mm W, 12 cm 1F RG 1 mm W, 30 cm P RG 1 mm M, 3 cm 4F FC 1 mm M, 2 cm K MFcr 2 mm D, 20 cm P RG 1 mm D, 40 cm K MFcr 2 mm D, 2 cm I IF 0 °C @ 10 cm, -1,3 °C @ 20 cm, -1,7 °C @ 30 cm, -1,7 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 50 cm, -1,5 °C @ 60 cm, -1,1 °C @ 80 cm, -0,8 °C @ 100 cm, -0,8 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Vær

Ikke nedbør 1 °C 8 m/s fra S ↑ 10% skyer Klart og fint vêr, frost om natta. Vind frå 8-900 moh og oppover.

Skredaktivitet

19. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Nokon laussnøskred frå siste dagar, vanskeleg å seie om nokon var dagsferske

Skredfarevurdering

2 Moderat Soloppvarming gir skredaktivitet i bratt solvendt terreng, typisk løsneområde under framstikkande stein. Høg temperatur kan og føre til skavlbrudd. Det finst eit vedvarande svakt lag mellom det gamle snødekket og snøen som kom etter påske, men det virkar som det no skal større belastning til for å påvirke dette laget. Dersom det går skred på dette laget kan dei bli store. Nedbør i løpet av dagen i morgon, synkande temperatur og nysnøgrense utover kvelden tirsdag kan gi vindtransport og ustabile nysnøflak i leområder. Desse vil stabilisere seg relativt raskt. Virkar som det har vore mindre skredaktivitet pga kantkornlaget enn venta dei siste dagane.

ObsID: 268345

Indre Fjordane / Kvitenova

Snø

18.04.2021 kl. 14:07

1420 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Grasdalen, etter glideskred
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Grasdalen, før glideskred

Notater

En manuell sjekk av infralyddata viser at skredet gikk kl. 13:25.

Skredaktivitet

18. apr. 12-18 Glideskred Noen (2-5). Naturlig utløst Ifølge webkamerabilder , gikk det minst to glideskred (ca. str. 3) i Grasdalen mellom kl. 12:03 og 14:07 (se bilder fra begge tidspunktene).

ObsID: 268202

Indre Fjordane / Stryn

Snø

18.04.2021 kl. 11:02

1161 moh

einar@nortindBOF (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 268154

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

18.04.2021 kl. 10:17

719 moh

Rka (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Rka

Ulykke/hendelse

Observerte frå veg eit skred som har losna høgt i fjellsida. Ukjent når. Snø Påvirket ingenting Vei

Skredhendelse

18. apr 10:17 Ukjent 1 - Små Naturlig utløst Svaberg

ObsID: 268114

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

17.04.2021 kl. 17:45

827 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Svært Pent vær ved Jølster vannet rundt pluss 8. kaldt på nettene varmt i dagen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skred trolig løsna fra klippene pga varme, dette nordvendt terreng. Fra Kvamsfjellet ved Jølster skisenter dette.

Vær

Ikke nedbør 8 °C 0 m/s Svært pent vær

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N Noen skred pga oppvarming fra bratt klippe

17. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. N Et str 2-3 løsnøskred løsna fra svært bratt sva. Observert i bil i ettermidag, så ingen bilder. Var ikke gått når jeg kjørte forbi tidligere i dag. Markør er plassert der dette gikk.

Skredfarevurdering

Biltur Haflso - Førde t/r. Svært god sikt, ikke observert flak skred. Men noen løsnøskred også fra nordvendt terreng.

ObsID: 268043

Indre Fjordane / Stad

Snø

17.04.2021 kl. 11:13

688 moh

Eivind.G (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eivind.G Kommentar:  Snøprofil gravd ut i austvend side,rett under topp, snø som har blitt transportert frå vest. Nysnø ikkje smelta i overflata og heilt ned til ca 60 til 70cm der ein treff skarelag, vansklig å sei kva som er i skaren.Ingen skred å sjå
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eivind.G

Vær

10 °C fra NØ ↙ Kansje varmare.

Skredfarevurdering

Usikker. 2 eller 3. Men overaska over at nysnø framleis er tørr.

ObsID: 267961

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org