Snøskredvarsel for Indre Fjordane mandag 19.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Høge temperaturar i fjellet. Sol og plussgrader kan gi naturlig utløste skred, det blir lettere å påvirke dype svake lag. Skred kan bli svært store.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er store forskjeller i snødekket etter himmelretning, høgdenivå og tid på døgnet. I solvendt og bratt terreng kan kraftig soloppvarming gje naturleg utløyste våte laussnøskred. Skred kan også lett utløysast av skiløpar. Enkelte skred kan verte store. Stigande temperatur ut over dagen kan også gje enkelte store eller svært store skred der det finst vedvarande svake lag i snødekket. Utbreiinga av skredproblemet er usikkert, men det er svært vanskeleg for ein skiløpar å vite kvar det ligg. Ein lyt vere merksam på faren for skvalbrot og at eventuelle skavlbrot kan utløyse skred. Skredfaren aukar utover dagen i takt med temperaturstigninga.
Snødekket varierer mykje gjennom døgnet. Kalde og klåre netter har danna skare og nattefrost tidleg på dagen. Utover dagen har sola og temperaturstigninga gjeve slush og vått snø. Det har vore varmegrader høgt til fjells det siste døgnet, og mange stadar er snøen fuktig og vått djupt i snødekket I høgda og i skuggeområder er snøen jamt over tørrare, også i overflata.
Det er observert kantkorn mellom gamalt snødekke og snøen som kom etter påske. Kor aktivt laget er og kor stor utbreiing det har er usikkert. Kalde netter og fuktig snø gjev meir kantkornvekst.
Det er observert fleire våte laussnøskred av storleik 1 i regionen dei siste dagane.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-6 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1900 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Lokal nattefrost.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-6 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Kvitenova

Snø

19.04.2021 kl. 23:57

1420 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Gulmarkering av skred som har gått mandag ettermiddag mellom 13:07 og 16:20 (identifisert ved å sammenligne de andre bildene i denne observasjonen). De øvrige skredene på bildet gikk i hovedsak søndag,
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Sætreskarsfjellet mandag ettermiddag
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Raudnova mandag kveld
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Midtstolhyrna mandag ettermiddag

Snødekke

Bilder av snødekket på Sætreskarsfjellet, Raudnova og Midtstolhyrna i Grasdalen/Skjeringsdalen.

Skredaktivitet

19. apr. 12-18 Glideskred Flere (6-10). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S Ny skredaktivitet identifisert ved å sammenlikne webkamerabilder tatt kl. 13:07, 15:18 og 16:20 i mandag 19.4. Alle skred har gått i solvendte heng i selve Grasdalen (utenfor Grasdaltunnelen), de fleste glideskred, noen kan være våte løssnøskred. Se gulmarkering i siste bilde. Trolig ingen skred mot veg, verken fra Sætreskarsfjellet eller Raudnova. Fjellsiden under Kvitenova er ikke synlig fra webkamera, men burde være godt dekt av infralydsystem.

ObsID: 268349

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

19.04.2021 kl. 19:11

1184 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå toppen mot vest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot aust
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Begynner å bli tynt snødekke i solvendt terreng, mens det nordvendt og i flatt terreng ligg snø frå ca 200 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt, vått snødekke i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Bærande, vått snødekke frå ca 600 moh mot nord/nordvest
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke på vindutsatte ryggar
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 1 °C 8 m/s fra S ↑ 10% skyer Klart og fint vêr, frost om natta. Vind frå 8-900 moh og oppover.

Skredfarevurdering

2 Moderat Soloppvarming gir skredaktivitet i bratt solvendt terreng, typisk løsneområde under framstikkande stein. Høg temperatur kan og føre til skavlbrudd. Det finst eit vedvarande svakt lag mellom det gamle snødekket og snøen som kom etter påske, men det virkar som det no skal større belastning til for å påvirke dette laget. Dersom det går skred på dette laget kan dei bli store. Nedbør i løpet av dagen i morgon, synkande temperatur og nysnøgrense utover kvelden tirsdag kan gi vindtransport og ustabile nysnøflak i leområder. Desse vil stabilisere seg relativt raskt. Virkar som det har vore mindre skredaktivitet pga kantkornlaget enn venta dei siste dagane.

Tester

LBT@52cmQ1 Middels belastning

CTH23@52cmQ1 Middels

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh Annet Våt Stor variasjon i snøoverflata med himmelretning, høgde og tid på døgnet. Snøgrensa kryp oppover etter nokon varme dagar, tynt vått snødekke frå ca 200 moh som frys til skare om natta, begynner å bli tynt i sørvendt bratt terreng under skoggrensa. Utpå ettermiddagen var her blaut snø i lågareliggande områder, frå ca 600 moh litt meir hold i snøen, bærande vått snødekke. Heile snødekket er gjennomfukta til over 700-800 moh. Tørrare snø i mot nord frå 1000 moh, mens det mot nordvest var våt snøoverflate til topps.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V Soloppvarming gir skredaktivitet i bratt solvendt terreng

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

19. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Nokon laussnøskred frå siste dagar, vanskeleg å seie om nokon var dagsferske

Snøprofil

10 cm 4F RG 1 mm W, 12 cm 1F RG 1 mm W, 30 cm P RG 1 mm M, 3 cm 4F FC 1 mm M, 2 cm K MFcr 2 mm D, 20 cm P RG 1 mm D, 40 cm K MFcr 2 mm D, 2 cm I IF 0 °C @ 10 cm, -1,3 °C @ 20 cm, -1,7 °C @ 30 cm, -1,7 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 50 cm, -1,5 °C @ 60 cm, -1,1 °C @ 80 cm, -0,8 °C @ 100 cm, -0,8 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 268345

Indre Fjordane / Kvitenova

Snø

18.04.2021 kl. 14:07

1420 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Grasdalen, etter glideskred
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Grasdalen, før glideskred

Notater

En manuell sjekk av infralyddata viser at skredet gikk kl. 13:25.

Skredaktivitet

18. apr. 12-18 Glideskred Noen (2-5). Naturlig utløst Ifølge webkamerabilder , gikk det minst to glideskred (ca. str. 3) i Grasdalen mellom kl. 12:03 og 14:07 (se bilder fra begge tidspunktene).

ObsID: 268202

Indre Fjordane / Stryn

Snø

18.04.2021 kl. 11:02

1161 moh

einar@nortindBOF (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 268154

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

18.04.2021 kl. 10:17

719 moh

Rka (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Rka

Skredhendelse

18. apr 10:17 Ukjent 1 - Små Naturlig utløst Svaberg

Ulykke/hendelse

Observerte frå veg eit skred som har losna høgt i fjellsida. Ukjent når. Snø Påvirket ingenting Vei

ObsID: 268114

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

17.04.2021 kl. 17:45

827 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Svært Pent vær ved Jølster vannet rundt pluss 8. kaldt på nettene varmt i dagen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skred trolig løsna fra klippene pga varme, dette nordvendt terreng. Fra Kvamsfjellet ved Jølster skisenter dette.

Vær

Ikke nedbør 8 °C 0 m/s Svært pent vær

Skredfarevurdering

Biltur Haflso - Førde t/r. Svært god sikt, ikke observert flak skred. Men noen løsnøskred også fra nordvendt terreng.

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N Noen skred pga oppvarming fra bratt klippe

17. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. N Et str 2-3 løsnøskred løsna fra svært bratt sva. Observert i bil i ettermidag, så ingen bilder. Var ikke gått når jeg kjørte forbi tidligere i dag. Markør er plassert der dette gikk.

ObsID: 268043

Indre Fjordane / Stad

Snø

17.04.2021 kl. 11:13

688 moh

Eivind.G (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eivind.G Kommentar:  Snøprofil gravd ut i austvend side,rett under topp, snø som har blitt transportert frå vest. Nysnø ikkje smelta i overflata og heilt ned til ca 60 til 70cm der ein treff skarelag, vansklig å sei kva som er i skaren.Ingen skred å sjå
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eivind.G

Vær

10 °C fra NØ ↙ Kansje varmare.

Skredfarevurdering

Usikker. 2 eller 3. Men overaska over at nysnø framleis er tørr.

ObsID: 267961

Indre Fjordane / Nyken

Snø

16.04.2021 kl. 19:40

882 moh

Janowe (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Janowe

Faretegn

Drønn i snøen Pålagring av snø i formasjoner. Merkbare drønn i snøen .

ObsID: 267900

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

16.04.2021 kl. 13:42

839 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsO@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps

Vær

Ikke nedbør 4,9 °C 1 m/s fra S ↑ Vindstille, skyfritt og varmt i sola.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Forholdsvis mye snø i høyfjellet og treige smelteprosesser gjør at snødekket holder seg ganske uendret. De øverste 20-40cm er påvirket av sol og varme, dypere er snøen fremdeles tørr. Det fins kantkorn høyt i snødekket, men dette er i ferd med å bli smelteomvandlet. Kantkornet er fremdeles aktivt i områder uten den kraftigste solinnstrålinga. I bratte, solvendte heng vil det kunne gå naturlig utløste våte skred. Skredfaren vil holde seg på samme nivå. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@10cmQ2 Bryter ganske lett.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV, V over 0 moh

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Våt løssnø Fuktig Snøen fra forrige store snøfall ligger fremdeles fint over tregrensa, men det meste har smelta bort nede ved fjorden. Selv om sola tar godt på dagtid er lufttemp fremdeles for lav til at smeltinga kommer ordentlig igang. Snødekket er preget av smelt/frys, skare tidlig på dag, slusj utover ettermiddagen og fremdeles tørt i skyggesider.

Snøprofil

3 cm F MF M, 2 cm 1F MF W, 3 cm F FCxr M, 20 cm 4F RG M, 52 cm 1F RG D -0,2 °C @ 0 cm, -2,6 °C @ 10 cm, -3,1 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2,6 °C @ 40 cm, -2,4 °C @ 50 cm, -2,3 °C @ 60 cm, -2,1 °C @ 70 cm, -1,9 °C @ 80 cm

ObsID: 267840

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

16.04.2021 kl. 11:46

1057 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mange laussnøskred solvendt, midt i biletet
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot aust
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Delvis bærande snødekke på morgonen der det har vore sol. I skyggesider laussnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lite snø på utsatte ryggar
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Fin laussnø i skjerma unnasolt terreng, nord og austvendt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 0 °C 6 m/s fra SV ↗ Klart og fint vêr. Kaldt om natta. Vindstille på formiddagen, noko aukande frå midt på dagen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Soloppvarming gir skredaktivitet av våte laussnøskred i bratt solvendt terreng. Der kantkornlaget finst i overgangen mellom gammalt snødekke og nysnøen/fokksnøen kan temperaturauke som svekkar bindingar i snødekket gi store flakskred. Kan også påvirkast av skiløparar der overliggande fokksnøflak er tynnare. Sol og høgare temperatur kan og føre til skavlbrudd som igjen kan trigge kantkornlaget Fortsatt krevjande forhold som kan være vanskeleg å vurdere så lenge kantkornlaget er aktivt. Varslet faregrad er riktig Varselet gir eit godt bilde av snødekket og skredfaren

Tester

LBT@35cmQ1 Middels belastning. Brudd i kantkornlag mellom skarelag heilt i toppen av det gamle snødekket

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Tørr Svært varierande snøoverflate med himmelretning og høgde. I solvendt terreng blir snøen fuktig /våt i løpet av dagen, og frys på til skare i overflata på ettermiddag /kveld. I unnasolt terreng fortsatt tørr laussnø ned på 3-400 moh. Avblåst nedpå skare, lyng og stein på vindutsatte ryggar, eller bærande fokksnø. Det virkar som det vedvarande svake laget som har utvikla seg mellom gammalt snødekke og nysnøen/fokksnøen frå siste veka har ein viss utbreiing.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Kan løsne naturleg i heng som fekk stor pålagring ved temperaturauke. For skiløparar lettast å løyse ut der overliggande fokksnøflak er tynt.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V Soloppvarming gir skredaktivitet i bratt solvendt terreng. Dei fleste str 1 og 2.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Skildring: Mange laussnøskred i bratt terreng solvendt terreng, str 1 og 2 dei siste dagane. Løsneområde under framstikkande stein.

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. S, SV Soloppvarming i bratt terreng. Dei fleste ser ut som det løsnar i underkant av framstikkande stein. Er siste nysnøen som løsnar. Frå siste dagars finvêr, vanskeleg å sei kva dag. Går nok litt kvar dag.

Snøprofil

33 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm K MFcr 2 mm D, 1 cm 1F FCxr 2 mm D, 10 cm K MFcr 2 mm D, 1 cm I IF D, 40 cm K MFcr 2 mm D -0,4 °C @ 0 cm, -3,1 °C @ 10 cm, -3,2 °C @ 20 cm, -2,1 °C @ 30 cm, -1 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm

ObsID: 267858

Indre Fjordane / Stryn

Snø

16.04.2021 kl. 09:00

1577 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  tore@svv

Skredhendelse

16. apr 05:00 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1626 moh og sluttet på 1339 moh Nær rygg Skred på østsiden av Raudnova, sett fra vegen fredag morgen. En sjekk på webkamerabilder viser at skredet gikk mellom 21:10 torsdag kveld og 05:14 fredag morgen. Skyldes mest sannsynlig skavlfall som har dradd med seg løssnø i overflaten.

Notater

Manuell sjekk av infralyd viser at skredet gikk kl. 00:17.

ObsID: 267885

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org