Snøskredvarsel for Indre Fjordane lørdag 17.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Sol og plussgrader kan gi naturlig utløste skred, det blir lettere å påvirke dype svake lag. Skred kan bli svært store. Hold avstand til bratt terreng og utløpssoner.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er store forskjeller i snødekket etter himmelretning, høgdenivå og tid på døgnet. I solvendt og bratt terreng kan kraftig soloppvarming gje naturleg utløyste våte laussnøskred. Skred kan også lett utløysast av skiløpar. Enkelte skred kan verte store. Stigande temperatur ut over dagen kan også gje enkelte store eller svært store skred der det finst vedvarande svake lag i snødekket. Utbreiinga av skredproblemet er usikkert, men det er svært vanskeleg for ein skiløpar å vite kvar det ligg. Ein lyt vere merksam på faren for skvalbrot og at eventuelle skavlbrot kan utløyse skred. Skredfaren aukar utover dagen i takt med temperaturstigninga.
Det ligg store mengder snø i leområder etter bygevêret frå NV forrige veke. I sør- og vestvendte heng er snøen solpåverka. I høgda der sola ikkje har teke ligg snøoverflata tørr og i varierande grad vindpåverka. Kalde og klåre netter gjev skare og nattefrost der snøen er smelta i overflata gjennom dagen.
Det vart observert fleire store og svært store naturleg utløyste skred på heile nordvestlandet forrige helg. Fleire av desse skreda gjekk på kantkorn mellom gamalt snødekke og snøen som kom etter påske. Dette kantkornlager er også funne i Indre Fjordane. Kor aktivt laget er og kor stor utbreiing det har er usikkert. Kalde netter og fuktig snø gjev meir kantkornvekst.
Det er observert fleire våte laussnøskred av storleik 1 i regionen dei siste dagane.
Fredag formiddag er det klårvær og stigande temperatur i regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra øst.
-11 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-11 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

17.04.2021 kl. 17:45

827 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Svært Pent vær ved Jølster vannet rundt pluss 8. kaldt på nettene varmt i dagen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skred trolig løsna fra klippene pga varme, dette nordvendt terreng. Fra Kvamsfjellet ved Jølster skisenter dette.

Skredfarevurdering

Biltur Haflso - Førde t/r. Svært god sikt, ikke observert flak skred. Men noen løsnøskred også fra nordvendt terreng.

Vær

Ikke nedbør 8 °C 0 m/s Svært pent vær

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N Noen skred pga oppvarming fra bratt klippe

17. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. N Et str 2-3 løsnøskred løsna fra svært bratt sva. Observert i bil i ettermidag, så ingen bilder. Var ikke gått når jeg kjørte forbi tidligere i dag. Markør er plassert der dette gikk.

ObsID: 268043

Indre Fjordane / Stad

Snø

17.04.2021 kl. 11:13

688 moh

Eivind.G (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eivind.G Kommentar:  Snøprofil gravd ut i austvend side,rett under topp, snø som har blitt transportert frå vest. Nysnø ikkje smelta i overflata og heilt ned til ca 60 til 70cm der ein treff skarelag, vansklig å sei kva som er i skaren.Ingen skred å sjå
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eivind.G

Skredfarevurdering

Usikker. 2 eller 3. Men overaska over at nysnø framleis er tørr.

Vær

10 °C fra NØ ↙ Kansje varmare.

ObsID: 267961

Indre Fjordane / Nyken

Snø

16.04.2021 kl. 19:40

882 moh

Janowe (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Janowe

Faretegn

Drønn i snøen Pålagring av snø i formasjoner. Merkbare drønn i snøen .

ObsID: 267900

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

16.04.2021 kl. 13:42

839 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsO@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps

Snøprofil

3 cm F MF M, 2 cm 1F MF W, 3 cm F FCxr M, 20 cm 4F RG M, 52 cm 1F RG D -0,2 °C @ 0 cm, -2,6 °C @ 10 cm, -3,1 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2,6 °C @ 40 cm, -2,4 °C @ 50 cm, -2,3 °C @ 60 cm, -2,1 °C @ 70 cm, -1,9 °C @ 80 cm

Skredfarevurdering

3 Betydelig Forholdsvis mye snø i høyfjellet og treige smelteprosesser gjør at snødekket holder seg ganske uendret. De øverste 20-40cm er påvirket av sol og varme, dypere er snøen fremdeles tørr. Det fins kantkorn høyt i snødekket, men dette er i ferd med å bli smelteomvandlet. Kantkornet er fremdeles aktivt i områder uten den kraftigste solinnstrålinga. I bratte, solvendte heng vil det kunne gå naturlig utløste våte skred. Skredfaren vil holde seg på samme nivå. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 4,9 °C 1 m/s fra S ↑ Vindstille, skyfritt og varmt i sola.

Tester

LBT@10cmQ2 Bryter ganske lett.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Våt løssnø Fuktig Snøen fra forrige store snøfall ligger fremdeles fint over tregrensa, men det meste har smelta bort nede ved fjorden. Selv om sola tar godt på dagtid er lufttemp fremdeles for lav til at smeltinga kommer ordentlig igang. Snødekket er preget av smelt/frys, skare tidlig på dag, slusj utover ettermiddagen og fremdeles tørt i skyggesider.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV, V over 0 moh

ObsID: 267840

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

16.04.2021 kl. 11:46

1057 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mange laussnøskred solvendt, midt i biletet
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot aust
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Delvis bærande snødekke på morgonen der det har vore sol. I skyggesider laussnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lite snø på utsatte ryggar
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Fin laussnø i skjerma unnasolt terreng, nord og austvendt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

33 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm K MFcr 2 mm D, 1 cm 1F FCxr 2 mm D, 10 cm K MFcr 2 mm D, 1 cm I IF D, 40 cm K MFcr 2 mm D -0,4 °C @ 0 cm, -3,1 °C @ 10 cm, -3,2 °C @ 20 cm, -2,1 °C @ 30 cm, -1 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm

Skredfarevurdering

3 Betydelig Soloppvarming gir skredaktivitet av våte laussnøskred i bratt solvendt terreng. Der kantkornlaget finst i overgangen mellom gammalt snødekke og nysnøen/fokksnøen kan temperaturauke som svekkar bindingar i snødekket gi store flakskred. Kan også påvirkast av skiløparar der overliggande fokksnøflak er tynnare. Sol og høgare temperatur kan og føre til skavlbrudd som igjen kan trigge kantkornlaget Fortsatt krevjande forhold som kan være vanskeleg å vurdere så lenge kantkornlaget er aktivt. Varslet faregrad er riktig Varselet gir eit godt bilde av snødekket og skredfaren

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Skildring: Mange laussnøskred i bratt terreng solvendt terreng, str 1 og 2 dei siste dagane. Løsneområde under framstikkande stein.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 6 m/s fra SV ↗ Klart og fint vêr. Kaldt om natta. Vindstille på formiddagen, noko aukande frå midt på dagen.

Tester

LBT@35cmQ1 Middels belastning. Brudd i kantkornlag mellom skarelag heilt i toppen av det gamle snødekket

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Tørr Svært varierande snøoverflate med himmelretning og høgde. I solvendt terreng blir snøen fuktig /våt i løpet av dagen, og frys på til skare i overflata på ettermiddag /kveld. I unnasolt terreng fortsatt tørr laussnø ned på 3-400 moh. Avblåst nedpå skare, lyng og stein på vindutsatte ryggar, eller bærande fokksnø. Det virkar som det vedvarande svake laget som har utvikla seg mellom gammalt snødekke og nysnøen/fokksnøen frå siste veka har ein viss utbreiing.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Kan løsne naturleg i heng som fekk stor pålagring ved temperaturauke. For skiløparar lettast å løyse ut der overliggande fokksnøflak er tynt.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V Soloppvarming gir skredaktivitet i bratt solvendt terreng. Dei fleste str 1 og 2.

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. S, SV Soloppvarming i bratt terreng. Dei fleste ser ut som det løsnar i underkant av framstikkande stein. Er siste nysnøen som løsnar. Frå siste dagars finvêr, vanskeleg å sei kva dag. Går nok litt kvar dag.

ObsID: 267858

Indre Fjordane / Stryn

Snø

16.04.2021 kl. 09:00

1577 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  tore@svv

Notater

Manuell sjekk av infralyd viser at skredet gikk kl. 00:17.

Skredhendelse

16. apr 05:00 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1626 moh og sluttet på 1339 moh Nær rygg Skred på østsiden av Raudnova, sett fra vegen fredag morgen. En sjekk på webkamerabilder viser at skredet gikk mellom 21:10 torsdag kveld og 05:14 fredag morgen. Skyldes mest sannsynlig skavlfall som har dradd med seg løssnø i overflaten.

ObsID: 267885

Indre Fjordane / Stryn

Snø

15.04.2021 kl. 19:46

1116 moh

einar@nortindBOF (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  einar@nortindBOF Kommentar:  Skredbane merket i bildet. Observert fra Stryn sentrum

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels V, NV

ObsID: 267707

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

15.04.2021 kl. 18:12

917 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær over Jølstervannet i hele dag , dog noen tynne slør skyer var det i perioder

Skredfarevurdering

3 Betydelig Liten tur fra 300-900 i nø. Kant over skare finnes fra rundt 900moh ulikt tykkelse og hardhet på snøen over. Solen varmer i solsider utover dagen. Stor forskjell i snøen i sol og skyggesider se mer under snødekke.

Faretegn

Ingen faretegn observert Gått fra tynnere til tykkere uten å høre drønn

Vær

Ikke nedbør Pent vær , mye skyfritt med stor sol men også noen tynne slør skyer. 4-5 pluss nede ved Jølstervannet kaldere på fjellet, målte ikke. I Førde sentrum var det 10-11 pluss midt på dagen. Betydelig kaldere på nettene godt ned på minus siden noen steder.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snøfallet i sist uke gjorde godt for skiføre i lavere strøk. Skiføre nå til begge sider på Jølstervannet men ser forskejll på sol og skyggesider. Snøoverflaten er stor forskjell på sol og skygge. Fortsatt tørt i skyggen over enn 400moh. Mens i solen er det våtere og danner solskare. Solskare finner du under ca 400-500moh i alle himmelretninger. Det er stedhvis avblåst i vest ned til skare snø. På kuler tynt snødekke mens betydlig mer i formasjoner som samler snø. Mye løs snø i overflaten men også mer avblåst på topper og utsatt terreng. Gravde kun med hånden og finner kant over skare fra ca 900moh.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 400 moh Solen mest sannsynleg er str 1 skred men kan nok gå også str 2. kaldt på nettene så problemet er økende utover dagen.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Kant over skare ulik hva som skal til får å løse ut lettere fra tynner dekke.

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S, SV, V Pga sol små skred i overflaten fra gjerne svært bratt terreng , mulig det har gått noe i øst også.

ObsID: 267721

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

15.04.2021 kl. 14:43

1278 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lett slør av høge skyer i vest til nordvest
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Bærande snødekke som smeltar i overflata i solvendt terreng
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lett vindpåvirka snøoverflate over utsatte ryggar
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 8 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Vær

Ikke nedbør 4 °C 2 m/s fra NØ ↙ 10% skyer Fint og klart vêr. Så og seie vindstille til topps. Lett slør av høge skyer i vest/nordvest

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Svært varierande snøoverflate med himmelretning. Gjenfryst til skare i natt i overflata der sola har tatt, som smeltar igjen når sola kjem til. I unnasolt terreng tørr og fin snø. Vindpåvirka snøoverflate på utsatte ryggar.

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. SØ, S, SV, V Små og enkelte str 2 skred i svært bratt terreng under framstikkande stein

ObsID: 267665

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

14.04.2021 kl. 19:40

1203 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Skredaktivitet

14. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. SØ, S, SV, V Mange små, og nokon str 2 skred i bratt solvendt terreng. Løsneområde under framstikkande stein. Såg ut som det berre er eit tynt lag øverst som løsnar.

ObsID: 267578

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

14.04.2021 kl. 12:00

1018 moh

Ruben Ramslien (Ukjent)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh Våt løssnø

Skredhendelse

14. apr 12:00 Vått flakskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 947 moh og sluttet på 862 moh Brattheng Uvisst når dette gjekk. Gløymde bilete.

Skredaktivitet

14. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. S

ObsID: 267480

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org