Snøskredvarsel for Indre Fjordane fredag 09.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå leområder og andre terrengformasjoner som samler vindtransportert snø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø og utløpsområder under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt snøvær gir ferske flak i leheng mot øst. Disse stabiliserer seg raskt men der de er ferske kan det være lett å løse ut store skred. Skred kan også gå naturlig. Store mengder nysnø kan gi løssnøskred i mange heng. Observasjoner på svært store skred gir en mistanke om at det finnes nye vedvarende svake lag rundt mildværsskare høyt i snødekket. I leheng, der det er stor pålagring kan disse lagene gi store naturlig utløste skred. Fjernutløsning vil være mulig. Hvis solen kommer frem og varmer opp snøen vil det være fare for naturlig utløste skred i sør- og sørvest-vendte heng.
Byger fra nordvest har siden søndag den 4. gitt sesongens største snøfall. Det har snødd helt ned til havnivå de fleste steder. Snøen har kommet med tidvis kraftig vind og over skoggrensen er snøen ujevnt fordelt i terrenget. Leformasjoner mot sør, sørøst og øst har samlet mest snø. Rygger har fortsatt tynt snødekke. Vind og relativt milde temperaturer har påvirket snøen over skoggrensen. Under skoggrensen er det rikelig med løssnø.
I noen regioner er det observert kantkorndannelse i den nye snøen rundt mildværsskare. Svært store naturlig utløste skred med lange bruddkanter kan indikere at disse lagene er aktive over skoggrensen. Utbredelsen til disse lagene er svært usikker.
Det er observert et størrelse 3 skred på østsiden av Bjørsetfjellet på rundt 8-900 moh.
Siden søndag 4. har det til sammen kommet opp mot en meter snø flere steder i regionen. I høyden har det i perioder blåst storm. Skavler har bygd seg store mange steder, spesielt mot Ø og S. Total snømengde er fortsatt langt under normalen i store deler av regionen.
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Bris fra vest., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-13 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest.
-11 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til fredag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

09.04.2021 kl. 18:54

952 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Periodevis lettare skydekke utover ettermiddagen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snøbyge på vei
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mykje nysnø frå siste dagars snøfall i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Avblåste ryggar i høgda
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Skispor frå tidlegare i dag var delvis gjenblåste frå 700 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Utsatte ryggar er avblåst ned på lyng og stein eller skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vindpakka mjuk fokksnø over skoggrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 9 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Har vore litt skredaktivitet under skavlen på Olahansen, nordvendt
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er ustabile nysnøflak i den sist innblåste nysnøen som er mest utsett. Mykje nysnø siste veka kan gi stor forflytting av snø og stor pålagring, slik at skreda kan bli store. Vil være lett å løyse ut, og kan også løsne naturleg. Den eldre fokksnøen har gjevn hardheit utan tydelege svake lag. I bratt terreng og renneformasjonar kan det også gå naturleg utløyste laussnøskred. Nysnøflaka stabiliserar seg forholdsvis raskt, men mykje tilgjengeleg nysnø og ny vindtransport gir stadig pålagring og dannar fortløpande nye ustabile lagdelingar, som opprettheld skredproblemet og skredfaren. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

10 cm 4F PP 2 mm D, 10 cm F PP 2 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm D, 5 cm 1F DF 1 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm D, 80 cm 1F RG 1 mm D, 30 cm P MFcr 2 mm D -4,9 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -3,6 °C @ 20 cm, -3,8 °C @ 30 cm, -4,2 °C @ 40 cm, -4,2 °C @ 60 cm, -3,7 °C @ 80 cm, -2,5 °C @ 100 cm, -1 °C @ 120 cm

Skredaktivitet

8. apr. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N. Over 1100 moh Fleire laussnøskred i brattheng under skavlen på Olahansen. Truleg frå i går. Mulig nokon av dei var små flakskred

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Tynt snødekke heilt til fjorden etter snøfallet siste veka. På 500 moh 50 cm snødjupne. Frå ca 700 moh ujevnt fordelt pga kraftig vind i går og i dag. Avblåst nedpå lyng og skare på utsatte ryggar. Ellers store områder med mjuk vindpakka nysnø, varierande frå 10 cm til over meteren. I skogen og i skjerma formasjonar ubunden laussnø.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh I svært bratt terreng og renner kan store nysnømengder gi naturleg utløyste laussnøskred. Der sola kjem fram vil soloppvarming i bratt terreng gi skredaktivitet

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 700 moh Lett å løyse ut skred i den sist innblåste snøen. Mykje snø tilgjengeleg, så kan bygge seg opp store snømengder

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Skildring: Frå ca 700 moh

Vær

Snø -4 °C 8 m/s fra SV ↗ 70% skyer Lågt skydekke og bygevêr på formiddagen, periodevis lettare skydekke utover ettermiddagen med enkelte solgløtt mellom snøbygene. Vind frå sørvest til vestleg retning med snøfokk langs bakken frå ca 700 moh.

Tester

LBT@20cmQ1 Brudd ved lett belastning

ObsID: 266601

Indre Fjordane / D1407(35321) Nordfjord 2019-2023

Snø

09.04.2021 kl. 17:50

74 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Ferske skred, ventende store nedbørsmengder.. FV5723 Loen - Bødal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

9. apr 17:58 - 8. apr 17:58 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst NV. Mellom 1300 moh og 1200 moh Gjelder Fv5723 Loen - Bødal,

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Ferske skred

ObsID: 266575

Indre Fjordane / D1405(35321) Indre Sunnfjord 2015-2020 (21)

Snø

09.04.2021 kl. 16:47

208 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 266569

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

09.04.2021 kl. 12:32

597 moh

ojs (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  ojs
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ojs

Snødekke

95 cm totalt Ikke snøfokk 35 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Snøgrense på 50 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Fuktig

Vær

Ikke nedbør 0 °C 1 m/s fra NV ↘ 99% skyer

ObsID: 266640

Indre Fjordane / Volda

Snø

08.04.2021 kl. 13:36

663 moh

Danielpåtur (Ukjent)

Snødekke

120 cm totalt

Vær

100% skyer

Tester

LBTQ2 Brudd 60 cm ved kraftige slag mellom delvis nedbrutte nedbørspartikler og smeltelag.

ECTX Middels Øverste 5cm med nysnø gle ut under utgraving.

Snøprofil

5 cm F PP, 1 cm P MF, 55 cm 4F DF, 35 cm P MF, 25 cm K MF 1 test knyttet til snøprofilen Profil vendt mot nord-vest ved noe skog. Få tegn til fokksnø.

ObsID: 266383

Indre Fjordane / Lundavarden SØ-vendt leformasjon

Snø

08.04.2021 kl. 11:08

741 moh

Kobbenes (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kobbenes Kommentar:  Snøfokk grunna vind frå SØ.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kobbenes
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kobbenes Kommentar:  Obspunkt. Spade kviler på toppen av gammalsnølag. Fingertest i ny snø, inga tydelig lagdeling.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kobbenes Kommentar:  Nysnø ved obspunkt

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ingen tydelige svake lag eller nedfokka nysnøkorn, men mykje nysnø som kan flytte seg. Endringar i vindretning gjer dette uforutsigbart. Skredproblem: laussnøskred både i V/NV og A/SA Meir nedbør og vind vil gjere at skredproblemet vedvarer Varslet faregrad er riktig Sjekka varselet etter at eg gjorde eiga vurdering, og dei stemte overeins.

Snødekke

110 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lite snø grunna mildvær. Gammal snø høgt oppe (ca over 700m?), og denne er omdanna og avlagt i NV. Nysnø er avlagt i SØ, og NV er avblåst lenger nede. 10-20 cm fersk, ubunden tørr nysnø, med kram nysnø under (høgda av spaden på bilete) kanskje 50cm. Ingen klare lagdelinger, berre gradvis meir fast. Kviler på ein såle av knallhard gammalsnø, kanskje halvmeter.

Vær

Ikke nedbør -3 °C fra SØ ↖ 100% skyer Bygevær frå nordaust fire dagar, til dels store snømengder. Variabel temperatur. Minusgrader i natt. Er ein del ubunden laussnø heilt til topps tross dårlig vær. Vindretning har no skifta til SØ

Snøprofil

Sjå bilete. 110 cm total, 15cm tørr nysnø, deretter ca 50 cm kram ny snø (frå siste veke?) deretter hard gammalsnø til bakken

ObsID: 266276

Indre Fjordane / Stryn

Snø

07.04.2021 kl. 20:47

658 moh

SebSun (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Brudd q2
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Brudd q2
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Før isolering, Steindalen bak.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Laginndeling. Ca 85 cm.
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mindre Løssnøskred fra karifjellet til venstre og under Hestefjellet til høyre.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mot Gryta, Øst. Fra toppen av skiheis.
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Mot Steindalen, Nord. Fra obersvajsonspunkt.

Notater

For lite grunnlag for skredfarevurdering.

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Ca 85 cm snødybde ved observasjonspunkt. 75cm av snødekket er nysnøen de siste 3-4 dagene. Da solen har stått noe på i dag, har snødekket sukket sammen. Nysnøen har blitt tyngre og kompakt, men holdt seg tørr, D-M.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V Dette er en antagelse av den generelle faren på fjellet. Ved solpåvirkning vil faren for våte løssnøskred i lavere høyder øke samt tørre løssnøskred i høyden. Se bilder for eksempel på løssnøskred som har gått ila siste 24 timer, solvendte heng!

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vinden og snøfallet de siste dagene har lempet store mengder snø inn i respektive le sider på fjellet. Snøprofilen i denne observasjonen viser snødekket på "flatmark".

Stort snøfall Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kommet godt over halvmeteren nysnø i denne fjellsiden siste 3-4 dagene.

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Tydelige løssnøskred under Karifjellet og Hestefjellet. Se bilder

Vær

Snø -5,3 °C 80% skyer Solen har sluppet igjennom større deler av denne dagen, etter mye nedbør/snø de siste dagene. Dette har påvirket snødekket.

Tester

LBT@75cmQ2 Brudd ved stor tilleggsbelastning i hardhetsforskjell/nedføyket nysnø over gammel snø(smelteformer).

Snøprofil

2 cm F PP 1 mm D, 1,5 cm 4F DF 1 mm D, 27,5 cm F/4F DF 1 mm D-M, 40 cm 1F RGwp 1 mm D-M, 10 cm P MF 2 mm/3 mm D -5,6 °C @ 0 cm, -2,5 °C @ 10 cm, -2,2 °C @ 20 cm, -2,2 °C @ 30 cm, -1,9 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 50 cm, -1 °C @ 60 cm, -0,4 °C @ 70 cm Ca 85cm snødybde.

ObsID: 266162

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

07.04.2021 kl. 20:00

933 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Bilde henta frå innlegg på Facebook

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø Usikkerhet om tidspunkt. I løpet av siste 2 døgn. Løsneområde i bratt overgang/skavlkant. Lang bruddkant nedover langs ryggen av fjellet. Info om skredet er henta frå innlegg som vart lagt ut på Facebook-gruppe. https://www.facebook.com/groups/182551695192843/permalink/3993885187392789/

ObsID: 266160

Indre Fjordane / Stryn

Snø

07.04.2021 kl. 19:37

852 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det største snøfallet setter seg, men løssnøskred fortsatt mulig. Styr unna bratt fokksnø. Aprilsola kan gi svært rask oppvarming. Når klarværet kommer vil alle de første sva utløste solskredene bli såpass store at de kan dra mye på seg nedover. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Nordvesten har tatt moderat. Vil være mye typisk lokal variasjon. Helt ubundet på 860 m sørhelling. Små gløtt oppover tyder på økende snøfordeling mot toppene, og mulig flakdannelse utsatte steder. Trolig også ubundet til topps andre steder. På 860 er tørrsnøpakka drøyt 95 cm over den skrinne smeltepakka på 15. Jevn og fin hardhetsøkning i tørr snøen F-1F uten merkbar lagdeling. Typisk tung dyp løssnø som blir tyngre under skoggrensen. Mange løssnø skred men tipper de fleste kom i forgårs.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 2 - Middels over 500 moh Enda noe ukonsolidert i dybden.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 1000 moh Antagelser

Vær

Snø -2 °C 2 m/s fra NV ↘ 95% skyer Lett bygevær

Tester

LBT Homogen tørrsnøpakke. Ingen lagdeling før smeltepakke. 860 m S

Snøprofil

5 cm F PP D, 40 cm 4F/1F DF/DFbk D, 50 cm 1F RG/DFbk D, 15 cm P MF M -0,8 °C @ 10 cm, -1 °C @ 30 cm, -2 °C @ 60 cm, -0,9 °C @ 90 cm 860 m S

ObsID: 266144

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

07.04.2021 kl. 19:00

878 moh

HaraldO (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HaraldO
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HaraldO

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø. Over 900 moh To store naturleg utløyst skred frå austvendte helningar og i retning bollen på Bjørsetfjellet. Litt vanskeleg å anslå høgda på brotkanten frå avstand, men bikka nok meteren på det høgste. Skredbana følgde heilt ned i bjørkeskogen.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

ObsID: 266158

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

07.04.2021 kl. 17:20

1129 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Periodar med lågt skydekke, snøbyger og dårleg sikt
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lettare skydekke og gløtt av blå himmel
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mykje laussnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Skredaktivitet

7. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Nokon cm nysnø sidan i går. Mykje laussnø frå snøfallet mandag/tirsdag. Frå ca 700 moh ujevnt fordelt pga kraftig vind under snøfallet. For det meste mjuk fokksnø av varierande djupne, men avblåst ned på gammal skare eller lyng og stein på dei mest vindutsatte ryggane.

Vær

Snø 1 °C 2 m/s fra V → 80% skyer Overskya og lågt skydekke på formiddagen. Meir skiftande utover dagen med periodar med lettare skydekke. Enkelte snøbyger i løpet av ettermiddagen. Lite vind

ObsID: 266157

Indre Fjordane / IDA Grasdalen ved Oppljostunnelen

Snø

07.04.2021 kl. 10:07

882 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Amplitude trykkbøger (registrert av infralydanlegg i Grasdalen)

Notater

Rv. 15 over Strynefjellet var stengt fra 5.7.2021 kl. 06:32 til 7.4.2021 kl. 13:24.

Skredaktivitet

7. apr. 6-12 Ingen skredaktivitet Skredkontroll kl. 10:07: Sprengning av snø (midt i bildet) førte ikke til skred i dag. Skred fra i går vises derimot på bilder.

Tester

Skredkontroll kl. 10:07:49; førte ikke til skred.

ObsID: 266122

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org