Snøskredvarsel for Indre Fjordane mandag 01.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Høyt til fjells kommer snø og vind. Vær forsiktig i leområder og formasjoner som samler fersk nysnø. Regn i lavlandet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I lavere fjellområder kommer nedbøren som regn, så dannelse av nye, ustabile nysnøflak, vil i hovedsak skje i de høyeste fjellområdene over 1200 moh, i terreng som ligger i le for sørvestlig vind. Her kan èn skiløper lett løse ut middels store skred. Høyt til fjells, der svake kantkornlag er intakte, kan eventuelle skred i nysnøflak spre seg til dypere lag og gi større skred i få heng.
Mildværet har påvirket nå snødekket høyt opp i fjellet. Spesielt i kystnære strøk har det smeltet mye i fjellet, og i lavlandet er det mange steder helt snøfritt. Over ca. 1100 moh finnes tørrsnø og fokksnøflak med ulik hardhet.
Kuldeperioden som varte fram til midten av februar førte til vedvarende svake lag av kantkornet snø. I lavereliggende områder har disse blitt nøytralisert av det påfølgende mildværet. I høyfjellet, særlig der snødekket er tykt, er kantkornlagene fremdeles til stede og kan være virksomme.
Søndag morgen var temperaturen på Trolledalsegga (1020 moh) ved Lote -1 °C. Det blåste 13 m/s fra sørvest.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-4 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh natt til søndag.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 - 20 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-5 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

26.02.2021 kl. 17:53

1045 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Skya oppholdsvær
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Periodevis låge tåkeskyer
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå parkeringa på 450 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  På ca 600 moh, delvis snødekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Meir samanhengane snødekke i leformasjonar frå 7-800 moh. Tynt lag nysnø som nesten dekker lyngen på ryggane som har vore bare.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Avblåste ryggar, men ein del snø i formasjonar som har samla snø gjennom vinteren
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Østvendt leformasjonar frå Olahansen. Greit med snø ned til ca 700 moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@25cmQ2 Middels belastning

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Skildring: Frå ca 900 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnø og vind i dei høgastliggande fjellområda har danna ustabile nysnøflak i leområder som kan være lette å løyse ut. Her kan det også fortsatt finnast vedvarande svake lag av kantkorn som ikkje er øydelagt av mildvêret. Vanskeleg å sei kor høgt ein må for at dette er aktuelt. Under 1000 moh liten snøskredfare. Gunstige temperaturar gjer at fokksnøen stabiliserar seg raskt. Over mildvêrsgrensa vil ny nedbør kunne oppretthalde skredproblemet med ustabile nysnøflak. Varslet faregrad er riktig I dei høgastliggande fjellområda er truleg varselet riktig

Vær

Snø 0 °C 4 m/s fra S ↑ 90% skyer Nedbør torsdag kveld og natt til fredag. Fredag for det meste skya oppholdsvær, gløtt av blå himmel. Litt snø i lufta seint i ettermiddag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1100 moh Den ferske fokksnøen vil være lettare å løyse ut når ein kjem høgt nok til at den er tørr

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 500 moh Våt løssnø Fuktig Generelt lite snø. Delvis tynt snødekke frå ca 500 moh. Meir samanhengane i forsenkningar i terrenget og formasjonar som har samla snø gjennom vinteren frå ca 700-800 moh. Avblåste ryggar og toppar med eit tynt lag nysnø oppå. Litt fuktig nysnø frå 700 moh, har vore vindtransport frå ca 900 moh. Vidare oppover varierande snøoverflate med fuktig fokksnø og avblåste parti med delvis bærande skare.

Skredaktivitet

26. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

25 cm P/1F+ RG 1 mm M, 5 cm 4F DF 1 mm M, 20 cm 1F MF 2 mm W, 20 cm K MFcr 2 mm M, 30 cm P MFcr 2 mm W, 20 cm K MFcr 2 mm W -0,8 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm

ObsID: 258105

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

26.02.2021 kl. 12:54

317 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE Kommentar:  Mot s
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE Kommentar:  Mot v

Vær

Lett regn, lågt skydekke. LITE SNØ ATT. Berre å finne fram sykkelen.......

ObsID: 258030

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org