Snøskredvarsel for Indre Fjordane lørdag 27.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig i leområder hvor det fersk og våte nysnø. Svake lag i snødekket gir en utfordrende situasjon i høyfjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snø og vind høyt til fjells danner flak som lett kan løses ut av skiløper. Skredfaren avtar gradvis i høyden pga. minkende vind og gunstige temperaturer. Det er ventet mest nedbør i indre deler av regionen, dvs. Indre Nordfjord og Indre Sunnfjord. Her vil skredfaren være høyest. Mest utsatt er formasjoner i le for sørvestlig vind. Der nedbøren kommer som regn kan små løssnøskred løsne i våt nysnø i bratt terreng. Der svake kantkornlag er intakte i høyfjellet, kan skred i nysnøflak spre seg til dypere lag og gi større skred i få heng.
Mildværet påvirker nå snødekket høyt opp i fjellet. Spesielt i kystnære strøk har det smeltet mye i fjellet, og under 400 moh er det mange steder snøfritt. Over ca. 1000 moh finnes tørrsnø og fokksnøflak med ulik hardhet.
Kuldeperioden som varte fram til midten av februar førte til flere vedvarende svake lag av kantkornet snø i snøen. I lavere strøk har disse blitt stabilisert av mildværet. I høyfjellet, særlig der snødekket er tykt er kantkornlagene fremdeles til stede og kan være aktive.
Fredag morgen var temperaturen på Trolledalsegga (1020 moh) ved Lote -1 °C. Det blåste det 15 m/s fra vest. I regionen hadde det kommet inntil 30 mm nedbør siste døgn. Dette kom som regn i lavlandet.
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-6 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest.
-4 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

26.02.2021 kl. 17:53

1045 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Skya oppholdsvær
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Periodevis låge tåkeskyer
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå parkeringa på 450 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  På ca 600 moh, delvis snødekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Meir samanhengane snødekke i leformasjonar frå 7-800 moh. Tynt lag nysnø som nesten dekker lyngen på ryggane som har vore bare.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Avblåste ryggar, men ein del snø i formasjonar som har samla snø gjennom vinteren
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Østvendt leformasjonar frå Olahansen. Greit med snø ned til ca 700 moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Skildring: Frå ca 900 moh

Tester

LBT@25cmQ2 Middels belastning

Vær

Snø 0 °C 4 m/s fra S ↑ 90% skyer Nedbør torsdag kveld og natt til fredag. Fredag for det meste skya oppholdsvær, gløtt av blå himmel. Litt snø i lufta seint i ettermiddag.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 500 moh Våt løssnø Fuktig Generelt lite snø. Delvis tynt snødekke frå ca 500 moh. Meir samanhengane i forsenkningar i terrenget og formasjonar som har samla snø gjennom vinteren frå ca 700-800 moh. Avblåste ryggar og toppar med eit tynt lag nysnø oppå. Litt fuktig nysnø frå 700 moh, har vore vindtransport frå ca 900 moh. Vidare oppover varierande snøoverflate med fuktig fokksnø og avblåste parti med delvis bærande skare.

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnø og vind i dei høgastliggande fjellområda har danna ustabile nysnøflak i leområder som kan være lette å løyse ut. Her kan det også fortsatt finnast vedvarande svake lag av kantkorn som ikkje er øydelagt av mildvêret. Vanskeleg å sei kor høgt ein må for at dette er aktuelt. Under 1000 moh liten snøskredfare. Gunstige temperaturar gjer at fokksnøen stabiliserar seg raskt. Over mildvêrsgrensa vil ny nedbør kunne oppretthalde skredproblemet med ustabile nysnøflak. Varslet faregrad er riktig I dei høgastliggande fjellområda er truleg varselet riktig

Skredaktivitet

26. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1100 moh Den ferske fokksnøen vil være lettare å løyse ut når ein kjem høgt nok til at den er tørr

Snøprofil

25 cm P/1F+ RG 1 mm M, 5 cm 4F DF 1 mm M, 20 cm 1F MF 2 mm W, 20 cm K MFcr 2 mm M, 30 cm P MFcr 2 mm W, 20 cm K MFcr 2 mm W -0,8 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm

ObsID: 258105

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

26.02.2021 kl. 12:54

317 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE Kommentar:  Mot s
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE Kommentar:  Mot v

Vær

Lett regn, lågt skydekke. LITE SNØ ATT. Berre å finne fram sykkelen.......

ObsID: 258030

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org