Snøskredvarsel for Indre Fjordane onsdag 24.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Temperaturstigning og regn gjør at naturlige skred ventes. Unngå skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Store variasjoner innad i regionen. Skredfaren er størst i indre strøk og høyt til fjells der det fortsatt ligger godt med snø. I disse områdene kan det gå store flakskred som følge av regnværet. Våte skred vil i større grad følge terrengformasjonene og de kan gå svært langt. Unngå bekkedaler og andre terrengfeller. Fjordnære fjell og store deler av lavlandet har lite eller ingen snø og lavere skredfare. Der det ligger snø under 1000moh er snødekket isotermt og det ventes løssnøskred som følge av regnet.
Mildværet påvirker nå snødekket høyt opp i fjellet. Spesielt i kystnære strøk har det smeltet mye. Vind og varm luft tærer raskt på snødekket. På de høyeste toppene kan det fortsatt ligge tørr snø og ferske fokksnøflak. Snødekket er generelt tynt for årstiden men mye vær fra sørøst har tidligere lagt igjen mest snø i nord og vestvendt terreng.
Kuldeperioden i begynnelsen av året har ført til flere vedvarende svake lag av kantkornet snø i snødekket. Disse vil nå svekkes av mildværet. I lavere strøk har disse blitt stabilisert men i høyfjellet vil det ta noe tid før kantkorn blir omdannet til mer stabile krystallformer.
Det er rapportert om mange våte flak- og løssnøskred gjennom helgen.
Vær obs på at skavler svekkes i de høye temperaturene.
5 mm i døgnet, opp mot 17 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra sør om kvelden.
-5 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Skyet.
Nedbør hovedsaklig om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
40 mm i døgnet, opp mot 60 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest.
-3 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

23.02.2021 kl. 18:43

635 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Lite snø igjen i skitrekket på Utvikfjellet.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredvarselet beskriver situasjonen godt! Selv om det er store variasjoner i snømengde i indre vs midtre/ytre må en forvente naturlig utløste skred i alle deler av regionen, men det vil nok gå flest og størst skred i indre områder (Stryn, Loen, Oldedalen). Har ikke sjekket snødekket, men antar at nyeste kantkorn/overflaterim er ødelagt opp til ca 11-1200moh. Det dype og gamle kantkornlaget er nok fremdeles uberørt av mildvær og regn, så dersom temperaturene og nedbørsmengdene blir høye kan det gå noe str3 skred i indre strøk. Kun få steder og formasjoner har potensiale til enda større skred. Dette er typisk renner, bratte sidedaler og elvegjel.

Snødekke

I lavlandet har snømengdene minket betraktelig. Ved havnivå er det nå snøfritt både i indre og ytre deler. Fra ca 400moh er det flekkvis snødekke, mens en må opp til over tregrensa for å finne mer eller mindre sammenhengende snødekke. Indre deler av regionen; Oldedalen, Stryn, Myklebustdalen har mer snø enn rundt Gloppefjorden. Det kom noe nysnø på toppene natt til idag, men kraftig vind har flyttet på denne i hele dag og snøtransporten er fremdeles stor på de høyeste toppene. Ser ut som det er tørr snø fra ca 12-1400moh. Rundt Gloppefjorden og midtre deler er det få heng som er store nok og med nok snø til å generere store skred. I indre strøk ligger det mye snø i leområder over 1000moh og disse får stadig påfyll.

Vær

Yr 7 °C 12 m/s fra S ↑ 100% skyer Overskyet og tidvis noe yr i lufta. Tiltagende vind fra ca kl 17.30, kast opp mot 12-14m/s over Utvikfjellet. Også mye vind langs Breimsvatnet og Gloppefjorden.

ObsID: 257486

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

23.02.2021 kl. 18:21

838 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Skya oppholdsvær. Mot vest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Periodevis kraftig vind og snøfokk med dårleg sikt
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Så vidt litt snø igjen på 350 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke med framstikkande tuer og stein oppover skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Antyding til nysnø frå skoggrensa på ca 700 moh. Avblåste ryggar som såvidt har fått litt nysnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke med mykje bare ryggar og framstikkande stein

Skredfarevurdering

1 Liten Kom ikkje høgt nok til å finne noko skredproblematikk i ettermiddag. Opp til denne høgda er snødekket gjennomfukta utan svake lag, og det gjeld nok eit godt stykke høgare opp (utifrå tur på Olahansfjellet søndag der snødekket var gjennomfukta på 1000 moh). Skredfaren vil nok være ein heilt annan i dei høgastliggande fjellområda der snødekket ikkje er gjennomfukta og vedvarande svake lag fortsatt ikkje er nøytralisert. Her kan det også være ferske nysnøflak som er lette å løyse ut. Her som snødekket er gjennomfukta og utan tydelege svake lag, vil det kunne tåle mykje nedbør, og vil nok berre smelte vekk med regn og mildvêr. Kan unntaksvis gå som våte skred i svært bratt terreng der snødekket ligg på sva eller glatt underlag. Høgare opp der fuktigheita endå ikkje har nøytralisert svake lag vil regn og stigande temperatur svekke snødekket og gi fare for flakskred, og det kan også gå som naturleg utløyste skred Varslet faregrad er riktig Så høgt som eg var i dag liten skredfare. Forventar at varselet gir eit riktig bilde av skredfaren i dei høgastliggande fjellområda

Skredaktivitet

23. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

50 cm totalt Kraftig snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 200 moh Skare Våt Tynt vått og smelteomvandla snødekke opp til ca 700 moh. Vidare oppover delvis bærande skare i overflata av det våte snødekket med antyding til nysnø i overflata.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, V, NV over 1100 moh Ingen skredproblematikk så langt som eg kom i dag. I dei høgastliggande fjellområda som fekk mest nedbør natt til tirsdag vil vinden ha danna ferske nysnøflak.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 12 m/s fra S ↑ 100% skyer Nedbør natt til tirsdag, som snø ned på 700 moh. Skya oppholdsvær tirsdag, med vind på 10-12 s/m med kraftigare kast og kraftig snøfokk frå toppane i ettermiddag.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Skildring: Frå ca 800 moh. Men begrensa nysnømengde på denne høgda, så for lite til å danne nysnøflak. Mulig det snødde så mykje på dei høgastliggande toppane i natt at det er aktuelt høgare opp. Periodevis kraftig snøfokk frå skoggrensa og oppover.

Snøprofil

1 cm P MFcr 2 mm M, 15 cm 1F MF 2 mm W, 45 cm 1F RG 1 mm W, 50 cm P MF 2 mm W

ObsID: 257494

Indre Fjordane / Stryn

Snø

23.02.2021 kl. 17:15

35 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Snøtransport over Yrineset.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Innover Oldedalen.

Snødekke

Vær

7 °C

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 257476

Indre Fjordane / Stryn

Snø

23.02.2021 kl. 16:54

moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Stor snøstransport på toppen av Skåla og omkringliggende topper.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 0 m/s 90% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 257472

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

21.02.2021 kl. 13:00

1038 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Bruddkant i nordvendt brattheng under toppen av Olahansfjellet
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Søthaugfjellet, nordvest-vendt. Såg 3 skred i denne sida
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Skya oppholdsvær, mot vest på formiddagen
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lettare skydekke og periodevis sol utover ettermiddagen. Mot nordaust
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke på 500 moh i Dvergsdalsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke med tuer som stikk fram
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snøfrie ryggar og toppar
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Olahansfjellet

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NV. Mellom 1400 moh og 1000 moh Skredaktivitet i løpet av laurdagen, løsneområde nord til nordvest-vendte brattheng. Mulig snødekket var blitt vått ned til det svake laget, så det var våte skred.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh Våt løssnø Våt Det har smelta mykje snø siste dagane, spesielt laurdag med regnvêret. Tynt, vått snødekke. Ryggar og kantar i terrenget som har vore avblåst er snøfrie høgt til fjells. Snøen ligg att i forsenkningar og terrengformasjonar som har samla snø gjennom vinteren. Vått smelteomvandla snødekke heilt til bunns på 1000 moh i side med 150 cm snødjupne.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 6 m/s fra S ↑ 70% skyer Skya oppholdsvær, utover ettermiddagen periodar med sol.

ObsID: 257085

Indre Fjordane / Stryn

Snø

21.02.2021 kl. 12:24

901 moh

skyperk (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  skyperk
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  skyperk
ObsID: 257032

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org