Snøskredvarsel for Indre Fjordane tirsdag 23.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leheng! Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige faretegn. Svake lag kan føre til store skred når snødekket blir gjennomfuktet og svekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er stor variasjon i skredfaren i regionen. Der det kommer mest nedbør vil skradfaren være størst. Mildvær og vind har gjort sitt for å stabilisere snødekket men i leheng kan det fortsatt være lett for skiløper å løse ut skred noen steder. Det er uvisst hvor dypt varme og regn har trukket ned i snødekket. Svake lag kan fortsatt være aktive også under mildværsgrensa. Når varmen trenger ned i snødekket vil den svekke dypere svake lag og det kan gå naturlig utløste skred noen få steder. Det er vanskelig å forutsi når naturlig utløste skred går. Vær obs på at skavler svekkes i de høye temperaturene.
Kraftig vind fra sørøst og sør har blåst vekk snøen fra rygger, skar og topper og dannet fokksnøflak i leheng mot vest og nord. Mildvær og vind har gjort at losider nå har bærende snødekke og det er lite løs snø tilgjengelig. I lavereliggende områder er snøen våt. Snødekket er generelt tynt for årstiden.
Kuldeperioden i begynnelsen av året har ført til flere vedvarende svake lag av kantkornet snø i snødekket. Disse vil nå svekkes av mildværet. I lavere strøk har disse blitt stabilisert men i høyfjellet vil det ta noe tid før kantkorn blir omdannet til mer stabile krystallformer.
I Hornindal er det observert en del våte løssnøskred. Observert flere våte naturlig utløste flakskred i nord og vest-vendte sider lørdag ved Jølster. Antatt at det er gått på vedvarende svakt lag.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sør., endring til liten kuling fra sør om kvelden.
-4 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 17 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra sør om kvelden.
-5 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Skyet.
Nedbør hovedsaklig om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

23.02.2021 kl. 18:43

635 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Lite snø igjen i skitrekket på Utvikfjellet.

Vær

Yr 7 °C 12 m/s fra S ↑ 100% skyer Overskyet og tidvis noe yr i lufta. Tiltagende vind fra ca kl 17.30, kast opp mot 12-14m/s over Utvikfjellet. Også mye vind langs Breimsvatnet og Gloppefjorden.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredvarselet beskriver situasjonen godt! Selv om det er store variasjoner i snømengde i indre vs midtre/ytre må en forvente naturlig utløste skred i alle deler av regionen, men det vil nok gå flest og størst skred i indre områder (Stryn, Loen, Oldedalen). Har ikke sjekket snødekket, men antar at nyeste kantkorn/overflaterim er ødelagt opp til ca 11-1200moh. Det dype og gamle kantkornlaget er nok fremdeles uberørt av mildvær og regn, så dersom temperaturene og nedbørsmengdene blir høye kan det gå noe str3 skred i indre strøk. Kun få steder og formasjoner har potensiale til enda større skred. Dette er typisk renner, bratte sidedaler og elvegjel.

Snødekke

I lavlandet har snømengdene minket betraktelig. Ved havnivå er det nå snøfritt både i indre og ytre deler. Fra ca 400moh er det flekkvis snødekke, mens en må opp til over tregrensa for å finne mer eller mindre sammenhengende snødekke. Indre deler av regionen; Oldedalen, Stryn, Myklebustdalen har mer snø enn rundt Gloppefjorden. Det kom noe nysnø på toppene natt til idag, men kraftig vind har flyttet på denne i hele dag og snøtransporten er fremdeles stor på de høyeste toppene. Ser ut som det er tørr snø fra ca 12-1400moh. Rundt Gloppefjorden og midtre deler er det få heng som er store nok og med nok snø til å generere store skred. I indre strøk ligger det mye snø i leområder over 1000moh og disse får stadig påfyll.

ObsID: 257486

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

23.02.2021 kl. 18:21

838 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Skya oppholdsvær. Mot vest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Periodevis kraftig vind og snøfokk med dårleg sikt
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Så vidt litt snø igjen på 350 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke med framstikkande tuer og stein oppover skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Antyding til nysnø frå skoggrensa på ca 700 moh. Avblåste ryggar som såvidt har fått litt nysnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke med mykje bare ryggar og framstikkande stein

Skredaktivitet

23. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 5 °C 12 m/s fra S ↑ 100% skyer Nedbør natt til tirsdag, som snø ned på 700 moh. Skya oppholdsvær tirsdag, med vind på 10-12 s/m med kraftigare kast og kraftig snøfokk frå toppane i ettermiddag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, V, NV over 1100 moh Ingen skredproblematikk så langt som eg kom i dag. I dei høgastliggande fjellområda som fekk mest nedbør natt til tirsdag vil vinden ha danna ferske nysnøflak.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Skildring: Frå ca 800 moh. Men begrensa nysnømengde på denne høgda, så for lite til å danne nysnøflak. Mulig det snødde så mykje på dei høgastliggande toppane i natt at det er aktuelt høgare opp. Periodevis kraftig snøfokk frå skoggrensa og oppover.

Snøprofil

1 cm P MFcr 2 mm M, 15 cm 1F MF 2 mm W, 45 cm 1F RG 1 mm W, 50 cm P MF 2 mm W

Skredfarevurdering

1 Liten Kom ikkje høgt nok til å finne noko skredproblematikk i ettermiddag. Opp til denne høgda er snødekket gjennomfukta utan svake lag, og det gjeld nok eit godt stykke høgare opp (utifrå tur på Olahansfjellet søndag der snødekket var gjennomfukta på 1000 moh). Skredfaren vil nok være ein heilt annan i dei høgastliggande fjellområda der snødekket ikkje er gjennomfukta og vedvarande svake lag fortsatt ikkje er nøytralisert. Her kan det også være ferske nysnøflak som er lette å løyse ut. Her som snødekket er gjennomfukta og utan tydelege svake lag, vil det kunne tåle mykje nedbør, og vil nok berre smelte vekk med regn og mildvêr. Kan unntaksvis gå som våte skred i svært bratt terreng der snødekket ligg på sva eller glatt underlag. Høgare opp der fuktigheita endå ikkje har nøytralisert svake lag vil regn og stigande temperatur svekke snødekket og gi fare for flakskred, og det kan også gå som naturleg utløyste skred Varslet faregrad er riktig Så høgt som eg var i dag liten skredfare. Forventar at varselet gir eit riktig bilde av skredfaren i dei høgastliggande fjellområda

Snødekke

50 cm totalt Kraftig snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 200 moh Skare Våt Tynt vått og smelteomvandla snødekke opp til ca 700 moh. Vidare oppover delvis bærande skare i overflata av det våte snødekket med antyding til nysnø i overflata.

ObsID: 257494

Indre Fjordane / Stryn

Snø

23.02.2021 kl. 17:15

35 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Snøtransport over Yrineset.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Innover Oldedalen.

Vær

7 °C

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

ObsID: 257476

Indre Fjordane / Stryn

Snø

23.02.2021 kl. 16:54

moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Stor snøstransport på toppen av Skåla og omkringliggende topper.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 0 m/s 90% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 257472

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

21.02.2021 kl. 13:00

1038 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Bruddkant i nordvendt brattheng under toppen av Olahansfjellet
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Søthaugfjellet, nordvest-vendt. Såg 3 skred i denne sida
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Skya oppholdsvær, mot vest på formiddagen
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lettare skydekke og periodevis sol utover ettermiddagen. Mot nordaust
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke på 500 moh i Dvergsdalsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke med tuer som stikk fram
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snøfrie ryggar og toppar
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Olahansfjellet

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NV. Mellom 1400 moh og 1000 moh Skredaktivitet i løpet av laurdagen, løsneområde nord til nordvest-vendte brattheng. Mulig snødekket var blitt vått ned til det svake laget, så det var våte skred.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 6 m/s fra S ↑ 70% skyer Skya oppholdsvær, utover ettermiddagen periodar med sol.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh Våt løssnø Våt Det har smelta mykje snø siste dagane, spesielt laurdag med regnvêret. Tynt, vått snødekke. Ryggar og kantar i terrenget som har vore avblåst er snøfrie høgt til fjells. Snøen ligg att i forsenkningar og terrengformasjonar som har samla snø gjennom vinteren. Vått smelteomvandla snødekke heilt til bunns på 1000 moh i side med 150 cm snødjupne.

ObsID: 257085

Indre Fjordane / Stryn

Snø

21.02.2021 kl. 12:24

901 moh

skyperk (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  skyperk
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  skyperk
ObsID: 257032

Indre Fjordane / Stryn

Snø

20.02.2021 kl. 16:40

776 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Bundet snø fra overflate bakken
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  5cm lag kantkornet snø helt nede ved bakken

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Regn

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store SØ, S, SV På denne siden av fjellet har snødekket stabilisert seg. Ingen tvil i den forbigående faregraden på 3-4, men høy temperatur de siste dagene har gjort snøen i denne sørvendte siden bunden. Med unntak av fuktig kantkorn ved bakken, 5cm lag. Størrelse satt til store da det fortsatt finnes flak av størrelse høyere i fjellet, sett sammen med den gode bindingen som har kommet i overliggende snø. Eksposisjon utelukker ikke at dette problemet finnes i alle himmelretninger.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Ved rygger og konvekser vil en fortsatt kunne påvirke det vedvarende svake laget i snøen. Flaket over har gode bindinger og stor tyngde. Eventuelle skred kan dermed bli store og nå langt, men med en dårligere forplantningsevne gitt lite snø og varierende tilstedeværelse av svakt lag. Stabilisering har i kjendt kystnær stil gått fort, men faren finnes fortsatt solskjermede heng. Kommer det varme været som meldt, vil snøen i denne fjellsiden stabilisere seg ytterligere. Varslet faregrad er riktig Varslet faregrad har uten tvil vært rett, men forbigående.

Tester

LBT@90cmQ3 90cm snødybde. Bundethele veien til bunn. Ikke brudd i LBT, måtte knekkes ut. Brudd ved bakken, fuktig kantkorn lag 5cm med bakken.

Notater

ObsID: 256859

Indre Fjordane / Stryn

Snø

20.02.2021 kl. 15:15

800 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  80-90 cm snødybde ved teststed
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Retning Sør, mot Gryta
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Fra skitrekket mot Steindalen, Nord.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Fra skitrekket mot Gryta, Øst.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Regn 4 °C 2 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Vekselsvis opplett og lett nedbør.

Skredproblem

Våte flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, NV På denne siden av fjellet finnes fortsatt det vedvarende svake laget av kantkorn. Sannsynligvis grunnet le for sol. Observasjonen min Nord over dalen er anderledes. Der har solen stått på + temperaturøkningen stabilisert så godt som hele snødekket. Dette underbygger den varslede faregraden på 3-4. Størrelse satt til store da det fortsatt finnes flak av størrelse høyere i fjellet, sett sammen med den gode bindingen som har kommet i overliggende snø. Eksposisjon utelukker ikke at dette problemet finnes i alle himmelretninger.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

10 cm 4F RGlr 2 mm W, 47 cm 1F/P RG 2 mm M, 12 cm 4F FC 4 mm W, 20 cm K MFcl 3 mm M 0 °C @ 0 cm, -0,8 °C @ 10 cm, -1 °C @ 20 cm, -1,4 °C @ 30 cm, -1,4 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm, -0,2 °C @ 80 cm Viktig og se denne profilen i sammenheng med obersevasjonen min i sørvendt side, over dalen. Hvor det tydlige kantkorlaget i denne observasjonen ikke finnes. Sannsynligvis grunnet solside og den forhøyede temperaturen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ved rygger og konvekser vil en fortsatt kunne påvirke det vedvarende svake laget i snøen. Flaket over har gode bindinger og stor tyngde. Eventuelle skred kan dermed bli store og nå langt, men med en dårligere forplantningsevne gitt lite snø og varierende tilstedeværelse av svakt lag. Stabilisering har i kjendt kystnær stil gått fort, men faren finnes fortsatt solskjermede heng. Kommer det varme været som meldt, vil snøen i denne fjellsiden stabilisere seg ytterligere. Varslet faregrad er riktig Varslet faregrad har uten tvil vært rett, men forbigående.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Fuktig Snødekket bærer preg av vinden den siste uken. Dette kombinert med forhøyet temperatur har sukket snøen sammen betydelig. Særdeles dårlig skiføre ;)

Tester

LBT@65cmQ3 Brudd ved stor tilleggsbelastning, måtte knekkes ut. Brudd ved fuktig+ kantkornet lag@3mm.

ObsID: 256858

Indre Fjordane / Volda

Snø

20.02.2021 kl. 14:15

780 moh

Vegar Østhus (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Vegar Østhus

Skredhendelse

20. feb 14:10 (+01:00) Skredet startet på 1025 moh og sluttet på 857 moh

ObsID: 256819

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org