Snøskredvarsel for Indre Fjordane lørdag 20.02.2021

4
Stor
Publisert:

Omfattende ustabile forhold. Naturlig utløste skred forventes. Hold avstand fra utløsnings- og utløpsområder for snøskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Omfattende ustabile forhold! Temperaturstigning og kraftig nedbør på et veldig svakt snødekke vil kunne gi store naturlig utløste skred mange steder. Temperaturstigning kan binde flak og gi flakskred også i skogen. Regn vil svekke snødekket i lavereliggende områder og gi våte skred. Unngå alt skredterreng!
Kraftig vind fra sørøst har blåst vekk snøen fra rygger, skar og topper og dannet ustabile fokksnøflak i mange himmelretninger. Fokksnøflakene varierer i størrelse og hardhet avhengig av hvordan vinden har tatt. Snødekket er generelt tynt for årstiden.
Kuldeperioden i begynnelsen av februar har ført til flere vedvarende svake lag av kantkornet snø i snødekket. Det er i øyeblikket lettest å løse ut skred der det ligger kantkornet snø rett under fokksnøen. Det finnes også kantkornlag dypere i snødekket som kan påvirkes ved stor tilleggsbelastning.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Sørøst stedvis stiv kuling natt til fredag.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sør.
-4 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Sørlig liten til stiv kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Stryn

Snø

20.02.2021 kl. 16:40

776 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Bundet snø fra overflate bakken
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  5cm lag kantkornet snø helt nede ved bakken

Vær

Regn

Tester

LBT@90cmQ3 90cm snødybde. Bundethele veien til bunn. Ikke brudd i LBT, måtte knekkes ut. Brudd ved bakken, fuktig kantkorn lag 5cm med bakken.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store SØ, S, SV På denne siden av fjellet har snødekket stabilisert seg. Ingen tvil i den forbigående faregraden på 3-4, men høy temperatur de siste dagene har gjort snøen i denne sørvendte siden bunden. Med unntak av fuktig kantkorn ved bakken, 5cm lag. Størrelse satt til store da det fortsatt finnes flak av størrelse høyere i fjellet, sett sammen med den gode bindingen som har kommet i overliggende snø. Eksposisjon utelukker ikke at dette problemet finnes i alle himmelretninger.

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Ved rygger og konvekser vil en fortsatt kunne påvirke det vedvarende svake laget i snøen. Flaket over har gode bindinger og stor tyngde. Eventuelle skred kan dermed bli store og nå langt, men med en dårligere forplantningsevne gitt lite snø og varierende tilstedeværelse av svakt lag. Stabilisering har i kjendt kystnær stil gått fort, men faren finnes fortsatt solskjermede heng. Kommer det varme været som meldt, vil snøen i denne fjellsiden stabilisere seg ytterligere. Varslet faregrad er riktig Varslet faregrad har uten tvil vært rett, men forbigående.

ObsID: 256859

Indre Fjordane / Stryn

Snø

20.02.2021 kl. 15:15

800 moh

SebSun (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  80-90 cm snødybde ved teststed
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Retning Sør, mot Gryta
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Fra skitrekket mot Steindalen, Nord.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SebSun Kommentar:  Fra skitrekket mot Gryta, Øst.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Regn 4 °C 2 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Vekselsvis opplett og lett nedbør.

Tester

LBT@65cmQ3 Brudd ved stor tilleggsbelastning, måtte knekkes ut. Brudd ved fuktig+ kantkornet lag@3mm.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Fuktig Snødekket bærer preg av vinden den siste uken. Dette kombinert med forhøyet temperatur har sukket snøen sammen betydelig. Særdeles dårlig skiføre ;)

Skredproblem

Våte flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, NV På denne siden av fjellet finnes fortsatt det vedvarende svake laget av kantkorn. Sannsynligvis grunnet le for sol. Observasjonen min Nord over dalen er anderledes. Der har solen stått på + temperaturøkningen stabilisert så godt som hele snødekket. Dette underbygger den varslede faregraden på 3-4. Størrelse satt til store da det fortsatt finnes flak av størrelse høyere i fjellet, sett sammen med den gode bindingen som har kommet i overliggende snø. Eksposisjon utelukker ikke at dette problemet finnes i alle himmelretninger.

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Ved rygger og konvekser vil en fortsatt kunne påvirke det vedvarende svake laget i snøen. Flaket over har gode bindinger og stor tyngde. Eventuelle skred kan dermed bli store og nå langt, men med en dårligere forplantningsevne gitt lite snø og varierende tilstedeværelse av svakt lag. Stabilisering har i kjendt kystnær stil gått fort, men faren finnes fortsatt solskjermede heng. Kommer det varme været som meldt, vil snøen i denne fjellsiden stabilisere seg ytterligere. Varslet faregrad er riktig Varslet faregrad har uten tvil vært rett, men forbigående.

Snøprofil

10 cm 4F RGlr 2 mm W, 47 cm 1F/P RG 2 mm M, 12 cm 4F FC 4 mm W, 20 cm K MFcl 3 mm M 0 °C @ 0 cm, -0,8 °C @ 10 cm, -1 °C @ 20 cm, -1,4 °C @ 30 cm, -1,4 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm, -0,2 °C @ 80 cm Viktig og se denne profilen i sammenheng med obersevasjonen min i sørvendt side, over dalen. Hvor det tydlige kantkorlaget i denne observasjonen ikke finnes. Sannsynligvis grunnet solside og den forhøyede temperaturen.

ObsID: 256858

Indre Fjordane / Volda

Snø

20.02.2021 kl. 14:15

780 moh

Vegar Østhus (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Vegar Østhus

Skredhendelse

20. feb 14:10 (+01:00) Skredet startet på 1025 moh og sluttet på 857 moh

ObsID: 256819

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

19.02.2021 kl. 18:07

891 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Skya oppholdsvær
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Avblåste ryggar og kular
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Generelt tynt snødekke, avblåst ned på lyng og stein over utsatte ryggar
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 0 °C 8 m/s fra S ↑ 100% skyer Skya oppholdsvær, vind frå sør til søraust

Tester

CTM13@25cmQ3 Middels Midt i laget av 4F. Ikkje glatt brudd.

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Generelt tynt snødekke. Opp til ca 600 moh er det kantkorna snødekket no begynt å bli gjennomfukta. Kraftig vind denne veka pregar snødekket, ryggar, kular og toppar er avblåst ned på lyng og stein. Snøen som ligg att i forsenkningar i terrenget og i heng/sider under dei avblåste ryggane var her hardpakka, fint sintra fokksnø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Skildring: Lett snøfokk langs bakken, ikkje så mykje laussnø tilgjengeleg for vindtransport her. Ingen drønn eller andre faretegn

Notater

Fann ikkje heilt dei forventa flakdanningane som var lette å løyse ut her i ettermiddag. Snødekket var for det meste bærande fokksnø prega av kraftig vind.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 600 moh Fokksnøflak som har lagt seg over kantkorn

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Såg ingen ferske skred

Skredfarevurdering

3 Betydelig Der det har lagt seg mjuke fokksnøflak over den kantkorna snøen vil det være lett å løyse ut skred. Typiske faretegn vil være drønn og oppsprekking i snødekket. Stigande temperatur vil gi svekkelse i snødekket. I lag med nedbør som gir auka belastning på det svake snødekket vil skredfaren auke. Dette kan også gi naturleg utløyste skred. Etterkvart som temperatur og nysnøgrense stig vil det også kunne gå våte skred der vi får regn i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

15 cm 1F RG 1 mm D, 20 cm 4F FC 1 mm D, 15 cm P RG 1 mm D, 20 cm 1F/P FCxr 1 mm D, 50 cm P RG 1 mm D, 20 cm K MFcr 2 mm D -1,1 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -2,8 °C @ 20 cm, -3,6 °C @ 30 cm, -3,8 °C @ 40 cm, -3,7 °C @ 50 cm, -3,6 °C @ 60 cm, -3,3 °C @ 70 cm, -3,1 °C @ 80 cm, -2,4 °C @ 100 cm, -1,7 °C @ 120 cm, -1 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 256681

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

19.02.2021 kl. 15:40

806 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Fremdeles noe snøtransport.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Tendenser til solglimt i sør.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Typisk leområde.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Avblåst østside av Fløtravarden.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Første brudd ved strek, forplanter seg nedover.

Vær

Ikke nedbør 0,5 °C 6 m/s fra SØ ↖ 90% skyer Skyet og oppholdsvær, noen solglimt innimellom. Laber bris fra S-SØ.

Tester

ECTP3@20cmQ2 Dårlig

LBT@20cmQ2 Bryter ved saging.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Fuktig Tydelig vindpreget snødekke, avblåst mange steder mot S-Ø-NØ. Vindpakket hard i de fleste leområder, mens noen steder har mykere flak. Lett snøtransport langs bakken. Fremdeles stor snøtransport på topper med stort henteområde. Det er tydelige oppsprekkinger rundt skiene.

Faretegn

Ferske sprekker

Fersk vindtransportert snø

Drønn i snøen Dype drønn med liten radius.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, SV, V, NV over 600 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har vært mye snøtransport de siste dagene og det har blitt dannet både myke og hardere fokksnøflak mot SV-V-NV. Østvendte heng er ganske avblåst. Snødekket er responsivt i flere himmelretninger og en opplever både drønn og sprekker under skiene. Særlig i litt skjermede formasjoner med myke flak er det lett å løse ut. Vind og høye temperaturer har bidratt til at flakene har gode bindinger, og skredene vil derfor kunne bli opp mot str 3. Har ikke observert ferske, naturlig utløste skred, så antar at pålagringen har vært for liten til å trigge skred. Avhengig av nedbørsmengde vil det kunne gå en del større skred naturlig. Snødekket tåler dårlig en tilleggsbelastning og antar derfor at en forbigående økning til fg4 er riktig. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

1 cm F DF M, 7 cm 1F RG M, 10 cm 4F DF M, 5 cm F SHxr/FCxr D, 5 cm F DF D, 10 cm F FC D, 20 cm 4F FCxr, 35 cm 4F RG D, 10 cm F FC D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 256627

Indre Fjordane / Stad

Snø

19.02.2021 kl. 14:45

726 moh

Kobbenes (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kobbenes Kommentar:  Gammalt snølag underst (fingerhardt) og fokksnø øverst. Alt er kramt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kobbenes Kommentar:  Skavler i nosdvestvende heng.

Vær

fra SØ ↖ Etter kuldeperioden har det vore ein del vind frå sørøst som har laga vindpakka overflatelag og skavler. Deretter har mildvær og litt regn påverka mykje av snøen (lite snø) så den er kram.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Fuktig Hardnakka snø som har blitt mjuka opp av regn og mildvær. Framleis hardt på vindutsatte stader, men virkar stort sett som kram snø.

ObsID: 256709

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

18.02.2021 kl. 12:42

208 moh

Marina@VLFK (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@VLFK Kommentar:  Sludd

Vær

Sludd 3,5 °C 100% skyer Sludd langs vegen her nå. Været har tatt seg opp i løpet av dagen. Kraftigare vind nå enn idag tidleg.

ObsID: 256330

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

18.02.2021 kl. 10:46

710 moh

Marina@VLFK (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@VLFK
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@VLFK
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@VLFK Kommentar:  Laus snø under tregrensa
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Marina@VLFK Kommentar:  Testheng

Vær

Ikke nedbør 2 °C 10 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Vind frå SØ. Kraftig vind ca 10m/s i høgda, noen sterkare kast.

Snødekke

Lett snøfokk 1 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ca 15 cm laus snø tilgjengelig for transport under tregrensa. Ikkje tegn til vind i snødekket under tregrensa. Muleg komt lite dryss av nysnø (1cm) men ellers ikkje vore nedbør her. Over tregrensa er snødekket vindpakka. Ca 10-20cm fokksnø over tjukkt lag med kantkorn. Avblåst store deler av terrenget i høgda. Lett snøfokk her men ser at det er kraftig snøfokk på eit par toppar.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 700 moh

Skredaktivitet

18. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Få bratte heng. V. Over 700 moh

ObsID: 256321

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

18.02.2021 kl. 10:04

763 moh

Tore@VLFK (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Tore@VLFK Kommentar:  600 moh mot SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tore@VLFK Kommentar:  600 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tore@VLFK Kommentar:  Den kanta snøen på 600 moh begynner å bli fuktig
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tore@VLFK Kommentar:  Tynt snødekke i høgda.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Tore@VLFK

Vær

Ikke nedbør 2 °C 10 m/s fra S ↑ 100% skyer Lite vind opp til tregrensa

Snødekke

Lett snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh Vindpakket myk Tørr Sjølv med plussgrader har ikkje snøen blitt fuktig på formiddagen ved parkeringa. Opp til tregrensa er det laus ubunden (kanta) snø. Over tregrensa er snøoverflata generelt vindpakka mjuk, med enkelte områder kor flaka er hardare. Dei områda med hardare flak virker å vere dei stadene det er enklast å losne flak/skred. Observerer kraftig snøfokk på enkelte topper, men her er det lett snøfokk. Er lite snø tilgjengelig for transport her.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregionen. Skildring: Mykje vind, spesielt over tregrensa

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 700 moh Fare for utløysing på stader det har danna seg fokksnøflak som ligg oppå kantkorna snø, då spesielt over tregrensa

Skredaktivitet

18. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. NV. Over 700 moh Kontrollert utløst frå oppsida

Skredfarevurdering

3 Betydelig I leområder der det har vorte danna fokksnøflak er det lett å løyse ut skred og me observerte fleire skytande sprekker i dei områda. Områder med mindre samanhengande flakdanning var det i mindre grad mogleg for svake lag å forplante seg. Opplevd faregrad ligg på 3, men ut frå snøføyk andre stader so virker faregraden å vere høgare enkelte området.

ObsID: 256320

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

17.02.2021 kl. 20:45

639 moh

Ole (Ukjent)

Skredhendelse

17. feb 20:45 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst N-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 30 cm høy og 100 m bred bruddkant Leområder Mål er noko usikre, sidan det er observert på ca 100-200 m avstand.

ObsID: 256206

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org