Snøskredvarsel for Indre Fjordane fredag 19.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der vedvarende svakt lag har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ligger ferske fokksnøflak i fortrinnsvis vestvendte leheng som er svært lette å løse ut. Fokksnøen ligger på et svakt lag av kantkorn og fjernutløsning er sannsynlig. Det oppfordres til svært konservative veivalg. Temperaturstigning vil svekke snødekket og kan gi naturlig utløste flakskred i fjellet og våte skred i lavereliggende områder som har nok snø. Særlig hvis solen ligger på.
Kraftig vind fra sørøst har blåst vekk snøen fra rygger, skar og topper og dannet ustabile fokksnøflak i mange himmelretninger. Fokksnøflakene varierer i størrelse og hardhet avhengig av hvordan vinden har tatt.
Kuldeperioden i begynnelsen av februar har ført til flere vedvarende svake lag av kantkornet snø i snødekket. Det er i øyeblikket lettest å løse ut skred der det ligger kantkornet snø rett under fokksnøen. Det finnes også kantkornlag dypere i snødekket som kan påvirkes ved stor tilleggsbelastning.
Snødekket er generelt tynt for årstiden.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til sterk kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-11 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Sørøst stedvis stiv kuling natt til fredag.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

19.02.2021 kl. 18:07

891 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Skya oppholdsvær
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Avblåste ryggar og kular
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Generelt tynt snødekke, avblåst ned på lyng og stein over utsatte ryggar
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTM13@25cmQ3 Middels Midt i laget av 4F. Ikkje glatt brudd.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 8 m/s fra S ↑ 100% skyer Skya oppholdsvær, vind frå sør til søraust

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Såg ingen ferske skred

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Skildring: Lett snøfokk langs bakken, ikkje så mykje laussnø tilgjengeleg for vindtransport her. Ingen drønn eller andre faretegn

Skredfarevurdering

3 Betydelig Der det har lagt seg mjuke fokksnøflak over den kantkorna snøen vil det være lett å løyse ut skred. Typiske faretegn vil være drønn og oppsprekking i snødekket. Stigande temperatur vil gi svekkelse i snødekket. I lag med nedbør som gir auka belastning på det svake snødekket vil skredfaren auke. Dette kan også gi naturleg utløyste skred. Etterkvart som temperatur og nysnøgrense stig vil det også kunne gå våte skred der vi får regn i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Notater

Fann ikkje heilt dei forventa flakdanningane som var lette å løyse ut her i ettermiddag. Snødekket var for det meste bærande fokksnø prega av kraftig vind.

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Generelt tynt snødekke. Opp til ca 600 moh er det kantkorna snødekket no begynt å bli gjennomfukta. Kraftig vind denne veka pregar snødekket, ryggar, kular og toppar er avblåst ned på lyng og stein. Snøen som ligg att i forsenkningar i terrenget og i heng/sider under dei avblåste ryggane var her hardpakka, fint sintra fokksnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 600 moh Fokksnøflak som har lagt seg over kantkorn

Snøprofil

15 cm 1F RG 1 mm D, 20 cm 4F FC 1 mm D, 15 cm P RG 1 mm D, 20 cm 1F/P FCxr 1 mm D, 50 cm P RG 1 mm D, 20 cm K MFcr 2 mm D -1,1 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -2,8 °C @ 20 cm, -3,6 °C @ 30 cm, -3,8 °C @ 40 cm, -3,7 °C @ 50 cm, -3,6 °C @ 60 cm, -3,3 °C @ 70 cm, -3,1 °C @ 80 cm, -2,4 °C @ 100 cm, -1,7 °C @ 120 cm, -1 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 256681

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

19.02.2021 kl. 15:40

806 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Fremdeles noe snøtransport.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Tendenser til solglimt i sør.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Typisk leområde.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Avblåst østside av Fløtravarden.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Første brudd ved strek, forplanter seg nedover.

Tester

ECTP3@20cmQ2 Dårlig

LBT@20cmQ2 Bryter ved saging.

Vær

Ikke nedbør 0,5 °C 6 m/s fra SØ ↖ 90% skyer Skyet og oppholdsvær, noen solglimt innimellom. Laber bris fra S-SØ.

Faretegn

Ferske sprekker

Fersk vindtransportert snø

Drønn i snøen Dype drønn med liten radius.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Fuktig Tydelig vindpreget snødekke, avblåst mange steder mot S-Ø-NØ. Vindpakket hard i de fleste leområder, mens noen steder har mykere flak. Lett snøtransport langs bakken. Fremdeles stor snøtransport på topper med stort henteområde. Det er tydelige oppsprekkinger rundt skiene.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har vært mye snøtransport de siste dagene og det har blitt dannet både myke og hardere fokksnøflak mot SV-V-NV. Østvendte heng er ganske avblåst. Snødekket er responsivt i flere himmelretninger og en opplever både drønn og sprekker under skiene. Særlig i litt skjermede formasjoner med myke flak er det lett å løse ut. Vind og høye temperaturer har bidratt til at flakene har gode bindinger, og skredene vil derfor kunne bli opp mot str 3. Har ikke observert ferske, naturlig utløste skred, så antar at pålagringen har vært for liten til å trigge skred. Avhengig av nedbørsmengde vil det kunne gå en del større skred naturlig. Snødekket tåler dårlig en tilleggsbelastning og antar derfor at en forbigående økning til fg4 er riktig. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, SV, V, NV over 600 moh

Snøprofil

1 cm F DF M, 7 cm 1F RG M, 10 cm 4F DF M, 5 cm F SHxr/FCxr D, 5 cm F DF D, 10 cm F FC D, 20 cm 4F FCxr, 35 cm 4F RG D, 10 cm F FC D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 256627

Indre Fjordane / Stad

Snø

19.02.2021 kl. 14:45

726 moh

Kobbenes (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kobbenes Kommentar:  Gammalt snølag underst (fingerhardt) og fokksnø øverst. Alt er kramt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kobbenes Kommentar:  Skavler i nosdvestvende heng.

Vær

fra SØ ↖ Etter kuldeperioden har det vore ein del vind frå sørøst som har laga vindpakka overflatelag og skavler. Deretter har mildvær og litt regn påverka mykje av snøen (lite snø) så den er kram.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Fuktig Hardnakka snø som har blitt mjuka opp av regn og mildvær. Framleis hardt på vindutsatte stader, men virkar stort sett som kram snø.

ObsID: 256709

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

18.02.2021 kl. 12:42

208 moh

Marina@VLFK (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@VLFK Kommentar:  Sludd

Vær

Sludd 3,5 °C 100% skyer Sludd langs vegen her nå. Været har tatt seg opp i løpet av dagen. Kraftigare vind nå enn idag tidleg.

ObsID: 256330

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

18.02.2021 kl. 10:46

710 moh

Marina@VLFK (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@VLFK
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@VLFK
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@VLFK Kommentar:  Laus snø under tregrensa
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Marina@VLFK Kommentar:  Testheng

Vær

Ikke nedbør 2 °C 10 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Vind frå SØ. Kraftig vind ca 10m/s i høgda, noen sterkare kast.

Snødekke

Lett snøfokk 1 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ca 15 cm laus snø tilgjengelig for transport under tregrensa. Ikkje tegn til vind i snødekket under tregrensa. Muleg komt lite dryss av nysnø (1cm) men ellers ikkje vore nedbør her. Over tregrensa er snødekket vindpakka. Ca 10-20cm fokksnø over tjukkt lag med kantkorn. Avblåst store deler av terrenget i høgda. Lett snøfokk her men ser at det er kraftig snøfokk på eit par toppar.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 700 moh

Skredaktivitet

18. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Få bratte heng. V. Over 700 moh

ObsID: 256321

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

18.02.2021 kl. 10:04

763 moh

Tore@VLFK (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Tore@VLFK Kommentar:  600 moh mot SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tore@VLFK Kommentar:  600 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tore@VLFK Kommentar:  Den kanta snøen på 600 moh begynner å bli fuktig
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tore@VLFK Kommentar:  Tynt snødekke i høgda.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Tore@VLFK

Vær

Ikke nedbør 2 °C 10 m/s fra S ↑ 100% skyer Lite vind opp til tregrensa

Skredaktivitet

18. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. NV. Over 700 moh Kontrollert utløst frå oppsida

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregionen. Skildring: Mykje vind, spesielt over tregrensa

Snødekke

Lett snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh Vindpakket myk Tørr Sjølv med plussgrader har ikkje snøen blitt fuktig på formiddagen ved parkeringa. Opp til tregrensa er det laus ubunden (kanta) snø. Over tregrensa er snøoverflata generelt vindpakka mjuk, med enkelte områder kor flaka er hardare. Dei områda med hardare flak virker å vere dei stadene det er enklast å losne flak/skred. Observerer kraftig snøfokk på enkelte topper, men her er det lett snøfokk. Er lite snø tilgjengelig for transport her.

Skredfarevurdering

3 Betydelig I leområder der det har vorte danna fokksnøflak er det lett å løyse ut skred og me observerte fleire skytande sprekker i dei områda. Områder med mindre samanhengande flakdanning var det i mindre grad mogleg for svake lag å forplante seg. Opplevd faregrad ligg på 3, men ut frå snøføyk andre stader so virker faregraden å vere høgare enkelte området.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 700 moh Fare for utløysing på stader det har danna seg fokksnøflak som ligg oppå kantkorna snø, då spesielt over tregrensa

ObsID: 256320

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

17.02.2021 kl. 20:45

639 moh

Ole (Ukjent)

Skredhendelse

17. feb 20:45 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst N-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 30 cm høy og 100 m bred bruddkant Leområder Mål er noko usikre, sidan det er observert på ca 100-200 m avstand.

ObsID: 256206

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

16.02.2021 kl. 18:48

794 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Skya oppholdsvær det meste av dagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Eit tynt dryss nysnø frå mandag
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Avblåste ryggar og toppar mot Helgheim
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen mot Nyken og Grovabreen. Avblåste ryggar og toppar
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Årdal på andre sida av Jølstravatnet
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke, ca 35 cm på 600 moh
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snøbyger frå ca kl 18, vind og snøfokk
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTM20@34cmQ3 God

LBT@34cmQ3 Bryt ikkje lett og ikkje glatt

Vær

Snø 1 °C 10 m/s fra SØ ↖ 90% skyer For det meste oppholdsvær. Ei snøbyge på ettermiddagen mandag, resten av mandag og dagen i dag oppholdsvær, før det begynte å snø seint i ettermiddag, ca kl 18. Vind og snøfokk frå ca 600 moh

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Skildring: Periodevis kraftig vind og snøfokk

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Under skoggrensa består det meste av snødekket av kantkorn. På 600 moh snødjupne på 35 cm, sålen som har vore i bunn er forvitra, det er no 5 cm begerkrystallar i bunn, og resten kantkorn (F-1F), øverste 10 cm F, overflatekantkorn. Mykje det same på 750 moh, med ca 50 cm snødjupne. Ein del plassar, som i overgangen bak ryggar og kantar i terrenget finn ein gammal bærande fokksnø som ligg over kantkornlag nede i snødekket. Overflatekantkorn som har utvikla seg dei siste vekene er flytta av vinden frå ca 600 moh, men opp til 800 moh der eg snudde i dag, bind det dårleg, og fann lite ferske flakdannelsar. Ryggar og toppar over skoggrensa er mange stader avblåst ned på stein, så tydeleg at det har blåst siste dagane.

Skredfarevurdering

2 Moderat Der det dannar seg ferske fokksnøansamlingar vil dette være lett å løyse ut sidan det legg seg på kantkorn. Stabiliseringa av fokksnøen som legg seg på kantkorn vil gå sakte. Fortsatt vind og snøfokk vil gi auka pålagring. Varslet faregrad er riktig Opp til denne høgda der eg snudde pga vêr med kraftig vind og snøfokk, fann eg lite bindingar og flakdannelse i den ferske fokksnøen. Forventar at varselet gir eit riktig bilde av forholda og at varsla faregrad er riktig høgare opp.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Der den ferske fokksnøen har danna flak vil det være lett å løyse ut.

Snøprofil

1 cm 4F FCsf 1 mm D, 15 cm F FCsf 2 mm D, 18 cm P RG 1 mm D, 2 cm 4F FC 2 mm D, 55 cm 1F+ FCxr 1 mm D, 10 cm K MFcr 2 mm D 1 test knyttet til snøprofilen I leside med eldre lag av bærande fokksnø. Fann ikkje stader med ferske flakdannelsar opp til denne høgda

ObsID: 255954

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

16.02.2021 kl. 14:14

348 moh

Jens@SVV (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jens@SVV

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk i fjellet. Observert frå vegen

ObsID: 255873

Indre Fjordane / Stryn

Snø

16.02.2021 kl. 11:42

1168 moh

Henrik (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Henrik Kommentar:  Mot sør-sørøst
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Henrik
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Henrik Kommentar:  Ectx bruddflate 41 cm
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Henrik
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Henrik Kommentar:  Mot sør, kvitenova
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God NB! Brudd på hardere slag nr 32 etter vanlig test med full propagering, 41 cm. Propagering gjennom hele lag, se bilde.

ECTN2@3cmQ3 Dårlig Brudd i fokksnøoverflate, ingen propagering her, men det var tynt lag.

LBT@41cmQ3 Lite kraft, men ujevnt brudd

Vær

Ikke nedbør -8 °C 5 m/s fra Ø ← 10% skyer

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Overflaten varierer mellom avblåst gammel skare, vindpakket myk opp mot 10 cm og vindpakket hard bærende. Avblåst rundt fremstikkende formasjoner og steiner i terrenget, snøring søkk og forventninger.

Snøprofil

3 cm 1F RG 0 mm D, 10 cm F DF 1 mm D, 28 cm P RG/FC 0 mm D, 10 cm 4F FCso 3 mm/4 mm D, 45 cm K MFcr/IF D, 5 cm 1F DH 2 mm/2 mm D -8,5 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -7,6 °C @ 20 cm, -6,7 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -3 °C @ 60 cm, -2,2 °C @ 70 cm, -2 °C @ 80 cm

ObsID: 255857

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org