Snøskredvarsel for Indre Fjordane torsdag 11.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Unngå leområder med fokksnø. Enkelte steder ligger fokksnøen på et vedvarende svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblemet er knyttet til fokksnø, det er svært lett å løse ut skred der fokksnøflakene har lagt seg over rim eller kantkorn, eventuelt løs nysnø. Fare for fjernutløsning. Skredfaren er i stor grad knyttet til vindtransport av snø. I områder som ikke har fått vind av betydning vil dette problemet være mindre eller fraværende og skredfaren lavere. Stabiliseringen går sakte i det kalde været. Det er mulig å påvirke eldre svakt lag av kantkorn, spesielt der snødekket er tynt, for eksempel ut mot rygger og konvekser.
Det har vært kaldt uten nedbør den siste uka og overflata har store lokale variasjoner. Det er mye kantkorn i overflata, løs snø i skjermede formasjoner og skogen, og flak av ulik hardhet i fjellet der vindene har tatt. Det gamle harde snødekket har stedvis kommet frem på vindutsatte kuler og rygger. Det er lite snø for årstiden i fjellet
Det er observert både et kantkornlag under fokksnøen og et kantkornlag dypere i snødekke.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-23 °C til -9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Klarner opp om kvelden

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst., endring til bris fra øst om formiddagen.
-23 °C til -12 °C på 1400 moh.
Klarvær.
Store lokale variasjoner i vindstyrke

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

11.02.2021 kl. 18:15

1016 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Enkelte små tynne flakdannelsar. Her mot sørvest

Vær

Ikke nedbør -15 °C 0 m/s Kaldt og klart vêr. Vindstille til topps her i kveld.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr For det meste 20-30 cm laussnø frå siste snøfalla for ca 2 veker sidan. I lågareliggande områder med store rimkrystallar i snøoverflata, og kantkorndanning i laussnøen. Over skoggrensa lett vindpåvirka snøoverflate, men fortsatt laus og fin snø. Også her har det vore kantkorndanning i laussnøen, men ikkje like store krystallar som nede. Enkelte små flakdannelsar, men lite av det i dette området

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er for høy I dette området lite flakdannelsar, og lite som tilseier auka skredfare i dag. Nærmare faregrad 1 enn 3

ObsID: 254810

Indre Fjordane / Stryn

Snø

11.02.2021 kl. 18:00

691 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Vidar@obskorps

Notater

Gått 3 løssnøskred under Karifjell siden forrige helg. Noe rektangulær i formen, men kan nesten garantere at det ikke er fokksnø i fjellsiden. Observerte rutsjer med lignende form i skjerdingsdalen i Oppstryn, hvor det også bare var ubunden snø. Løs kant i overflaten som binder dårlig til underlag og ikke river ut sideveis i kjegleform? Bør vurderes som skredproblem, siden det nesten bare er ubunden snø i traktene.

ObsID: 254792

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

11.02.2021 kl. 15:47

1020 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Mot øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s fra SØ ↖ Klart, kaldt og vindstille.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Overflatekantkorn Tørr All fokksnø fra siste par uker er nå mer eller mindre omvandlet til kantkorn. Ca 15-25cm kantkorn og df i overflaten. Har sett noe snøføyk på toppen av Snønipa(1827) ellers ingen tegn på snøtransport. Mye snø lett tilgjengelig for transp.

Tester

LBT@15cmQ2 Lett brudd

Skredfarevurdering

2 Moderat Har vært lite vind i disse områdene, selv på de høye toppene rundt Myklebustbreen. Har heller ikke sett mye Transp rundt gloppefjorden. Tenker fg2 er repr for dette området pga liten utbredelse av flak. Ved neste vind ligger det mye løs snø tilgjengelig for transp og den vil legge seg over kantkorn.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 600 moh I områder hvor det har vært snøtransport. Flakene er myke, så tenker maks str 2

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm F PP/FC 2 mm, 10 cm F FC 3 mm, 5 cm 1F RG, 3 cm F FC 3 mm, 20 cm 1F RG, 10 cm F FC 3 mm -23,9 °C @ 0 cm, -19 °C @ 5 cm, -15,9 °C @ 10 cm, -13,2 °C @ 15 cm, -11,9 °C @ 20 cm, -9,8 °C @ 30 cm, -8 °C @ 40 cm, -6,9 °C @ 50 cm

ObsID: 254751

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

11.02.2021 kl. 15:47

1020 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s fra SØ ↖ Klart, kaldt og vindstille.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Overflatekantkorn Tørr All fokksnø fra siste par uker er nå mer eller mindre omvandlet til kantkorn. Ca 15-25cm kantkorn og df i overflaten. Har sett noe snøføyk på toppen av Snønipa(1827) ellers ingen tegn på snøtransport. Mye snø lett tilgjengelig for transp.

Tester

LBT@15cmQ2 Lett brudd

Skredfarevurdering

2 Moderat Har vært lite vind i disse områdene, selv på de høye toppene rundt Myklebustbreen. Har heller ikke sett mye Transp rundt gloppefjorden. Tenker fg2 er repr for dette området pga liten utbredelse av flak. Ved neste vind ligger det mye løs snø tilgjengelig for transp og den vil legge seg over kantkorn.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 600 moh I områder hvor det har vært snøtransport. Flakene er myke, så tenker maks str 2

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm F PP/FC 2 mm, 10 cm F FC 3 mm, 5 cm 1F RG, 3 cm F FC 3 mm, 20 cm 1F RG, 10 cm F FC 3 mm -23,9 °C @ 0 cm, -19 °C @ 5 cm, -15,9 °C @ 10 cm, -13,2 °C @ 15 cm, -11,9 °C @ 20 cm, -9,8 °C @ 30 cm, -8 °C @ 40 cm, -6,9 °C @ 50 cm

ObsID: 254752

Indre Fjordane / Stryn

Snø

11.02.2021 kl. 12:44

1712 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  16-1700 m ubundet snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -14 °C 2 m/s fra SØ ↖

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Uttørket snødekke med mye kant i overflate og forvitring av hardere lag i dybden. Stort sett myke overganger knapt skikt hardere enn P. Ingen respons i gammel kantkorn. Vinden har ikke skapt stort siden forrige snøfall i Stryn. Kantkorn i overflate krever mer vind for fokking. Vindforhold er svært lokale og det lille som kan finnes av flak, må skyldes spessiell daltrekk osv. Fant en gammel skiktovergang med kant mellom 1F på 1730 m men ikke respons innenfor skala. Noen mindre løssnørutsjer i brattheng. Løs kantkorn i overflaten kan enkelte steder ha dårlig binding til underlag.

Tester

LBT Gikk ikke til brudd. Brakk løs Q2 skikt overgang med små kant mellom 1F lag. 1730m S

CTN God 1450m Ø

Skredfarevurdering

1 Liten Skitur til 1700 m ga knapt befatning med oppgitt skredproblem. Fikk ikke respons i dyperekantkornlag. Dersom man finner fokksnø har man et skredproblem. Har ikke sett noe som tilsier mer enn fg 1 i dag. Mye kantkorn i overflaten krever sterkere vind for å danne fokksnø. Varslet faregrad er for høy Gjelder for stryn-strynefjell. Vinden kan ha skapt mer andre steder.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Kunne knapt finne skredproblemet i dag. Noen svært små flak 900-1000 m pga helt lokal vind. Ubundet på 1700 m.

Snøprofil

15 cm F DF/RGxf, 40 cm 1F/P RG/RGxf Skarelag under forvitring nederst., 40 cm 4F FC 1 mm

ObsID: 254736

Indre Fjordane / Stryn

Snø

11.02.2021 kl. 12:41

1728 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve Kommentar:  Ingen teikn til flakdanning

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Klarar ikkje å finne ferske flak i overflate. Skredfaregrad i indre strøk her er meir ned mot ein Fg 1 enn opp mot 3.

ObsID: 254704

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

09.02.2021 kl. 13:16

889 moh

AHAa (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  AHAa

Vær

Ikke nedbør 0 m/s

Tester

ECTX God

LBT@85cmQ3 Bryter ikke lett og glatt.

ObsID: 254359

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

09.02.2021 kl. 12:04

902 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Nedføyket overflatekant I kritisk lag
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Mange spor på blåfjellet. Generelt myk snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Leheng med ferske flak
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Solen smelter gamle spor
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Skred med 5cm bruddkant og 20m utløp. Omtrent slike skred jeg forventer fra det jeg har sett. Helt ufarlig

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ferske fokksnø flak sprekker fortsatt lett opp

Vær

Ikke nedbør -17 °C 2 m/s fra Ø ← Kaldt, klart og vindstille

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Overflatekantkorn Tørr Det har ikke kommet noe ny snø siste uken og det kalde klare været har omdannet all løs snø til kantkorn. Generelt flott skiføre med 10 cm løs kantkorn. Vind fra øst (på fredag?) har dannet små fokksnøflak i leheng mot vest. Solen har begynt å ta på snøen og det er en lett solsnerk også i flatt terreng. I bratte sørvendte heng er det nok betydelig solpåvirket.

Tester

ECTPV@6cmQ1 Dårlig

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er generelt stabile forhold. Spenningene har helt gått ur det gamle snødekket og det er nok svært vanskelig å løse ut noe på dypere kantkorn nå. Små ferske flak er blitt dannet i leheng mot vest. Jeg har ikke klaret å finne noe av størrelse. Lett å løse ut, få heng, størrelse 1 ut fra det jeg har sett, men der vinden har tatt vil det være et større problem. De ferske flakene ligger alltid i overflaten. De er lette å føle men de kan noen ganger være vanskelig å se fra avstand. Generelt er det stabilt og flotte forhold der det er løs snø i overflaten men man skal passe seg veldig der det er fokksnø i overflaten. Man skal absolutt ikke kjøre over 30 grader der det er fokksnø i overflaten. Jeg mener det ikke er mulig å fjernutløse skred uten å gå på de ferske flakene. Skredproblemet er lett å håndtere. Det kan også være verdt å nevne at der det er vindstille vil soloppvarming av snøen i bratte sør og vestsider vil gi mulighet for skiløperutløste løssnøskred på ettermiddagen. De ferske flakene vil stabilisere seg på sikt men det tar nok litt tid. Varslet faregrad er riktig Det finnes ikke nysnø lenger. All løs snø er kantkorn

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 1 - Små SV, V, NV over 600 moh

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

6 cm P RGxf 0 mm D, 15 cm F/4F FC 1 mm/2 mm D Øvre del, 88 cm P RGxf/FC 0 mm/1 mm, 17 cm P FCxr 1 mm D, 28 cm K MF 2 mm D -17,6 °C @ 0 cm, -13,5 °C @ 10 cm, -8,5 °C @ 20 cm, -6,9 °C @ 30 cm, -5,2 °C @ 40 cm, -3,7 °C @ 50 cm, -2,6 °C @ 60 cm, -1,8 °C @ 70 cm, -1,3 °C @ 80 cm, -1 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen Snøprofilen er lagd i et lite leheng for å få med skredproblemet med ferske flak. Den er Ikke typisk for snødekket ellers.

ObsID: 254362

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

08.02.2021 kl. 18:46

1062 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot søraust
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Fin laussnø i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vindpåvirka snøoverflate frå skoggrensa, vekslande mellom mjuk fokksnø og parti med bærande fokksnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Utsatte ryggar avblåst ned på stein
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Hard fokksnø og skare på utsatte ryggar, og framstikkande stein
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lett vindpåvirka snøoverflate i litt beskytta terreng
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Skildring: Over skoggrensa, frå ca 800 moh

Vær

Ikke nedbør -14 °C 5 m/s fra SØ ↖ 5% skyer Kaldt og klart vêr, svak vind frå ca 800 moh

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Under skoggrensa ligg nysnøen frå dei siste snøfalla fortsatt uberørt av vind, 20-30 cm laussnø oppå ein tynn såle av gjenfryst smelteomvandla snø. Overflatekantkorn og rim i det øvre laget. Frå skoggrensa varierande snøoverflate av mjuk lett vindpåvirka snø, og enkelte utsatte områder med bærande fokksnø. Utsatte ryggar er avblåste med mykje framstikkande stein. Fann ingen større ferske fokksnøansamlingar.

Tester

LBT Ingen brudd

Skredfarevurdering

2 Moderat Der det finnast fersk fokksnø kan denne være lett å løyse ut. Ellers kan det finnast områder med kantkorn under eldre fokksnø, men dette skal det generelt mykje til for å påvirke. I skjerma formasjonar vil det fortsatt utvikle seg kantkorn og rim i overflata. Mange stader laussnø tilgjengeleg for vindtransport ved vindauke. Varslet faregrad er riktig Varselet gir eit godt bilde av snødekket og skredfaren i regionen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Kan finnast enkelte stader med kantkorn under eldre fokksnø. Ligg mange stader så djupt at det er vanskeleg å påvirke.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, V, NV over 800 moh Kan finnast enkelte ferske fokksnøansamlingar som kan være lett å løyse ut

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm 1F MFcr 1 mm D, 5 cm F FCsf 1 mm D, 25 cm 1F RG 1 mm D, 30 cm P RG 0 mm D, 30 cm 1F/1F-P FCxr 1 mm/1 mm D, 15 cm K MFcr 2 mm D -14,5 °C @ 0 cm, -13,7 °C @ 10 cm, -10,7 °C @ 20 cm, -7,9 °C @ 30 cm, -6,4 °C @ 40 cm, -4,9 °C @ 50 cm, -3,6 °C @ 60 cm, -1,6 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 100 cm

ObsID: 254280

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org