Snøskredvarsel for Indre Fjordane tirsdag 09.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finnes også områder med vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblemet er knyttet til vind og kjennes igjen ved flakdannelser i overflaten. Det ventes å være lett å løse ut skred i noen heng. Problemet er størst i de ferskeste flakene som kan ha lagt seg over løs nysnø, rim eller kantkorn. Stabiliseringen går sakte i det kalde været. Det er mulig å påvirke eldre svakt lag av kantkorn, spesielt der snødekket er tynt, for eksempel ut mot rygger og konvekser.
Det har vært kaldt uten nedbør den siste uka og overflata har store lokale variasjoner. Nysnøen fra sist helg ligger løs i skjermede formasjoner og i skogen, men vinden har mange steder dannet flak av ulik hardhet i fjellet. Det gamle harde snødekket har stedvis kommet frem på vindutsatte kuler og rygger. Det er lite snø for årstiden i fjellet
Det er observert kantkornlag i snødekket. Laget er mange steder tykt og vanskelig å påvirke. Men det kan også være tynt og bryte lett. Vær spesielt oppmerksom ut mot tynt snødekke.
Observasjoner fra Jølster søndag forteller at snøen fortsatt er løs og og lite vindpåvirka mange steder. Overflata er påvirka av kulde med godt utvikla kantkorn og rim.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-19 °C til -10 °C på 1400 moh.
Klarvær.
.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-18 °C til -9 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

09.02.2021 kl. 13:16

889 moh

AHAa (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  AHAa

Vær

Ikke nedbør 0 m/s

Tester

ECTX God

LBT@85cmQ3 Bryter ikke lett og glatt.

ObsID: 254359

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

09.02.2021 kl. 12:04

902 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Nedføyket overflatekant I kritisk lag
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Mange spor på blåfjellet. Generelt myk snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Leheng med ferske flak
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Solen smelter gamle spor
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Skred med 5cm bruddkant og 20m utløp. Omtrent slike skred jeg forventer fra det jeg har sett. Helt ufarlig

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -17 °C 2 m/s fra Ø ← Kaldt, klart og vindstille

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er generelt stabile forhold. Spenningene har helt gått ur det gamle snødekket og det er nok svært vanskelig å løse ut noe på dypere kantkorn nå. Små ferske flak er blitt dannet i leheng mot vest. Jeg har ikke klaret å finne noe av størrelse. Lett å løse ut, få heng, størrelse 1 ut fra det jeg har sett, men der vinden har tatt vil det være et større problem. De ferske flakene ligger alltid i overflaten. De er lette å føle men de kan noen ganger være vanskelig å se fra avstand. Generelt er det stabilt og flotte forhold der det er løs snø i overflaten men man skal passe seg veldig der det er fokksnø i overflaten. Man skal absolutt ikke kjøre over 30 grader der det er fokksnø i overflaten. Jeg mener det ikke er mulig å fjernutløse skred uten å gå på de ferske flakene. Skredproblemet er lett å håndtere. Det kan også være verdt å nevne at der det er vindstille vil soloppvarming av snøen i bratte sør og vestsider vil gi mulighet for skiløperutløste løssnøskred på ettermiddagen. De ferske flakene vil stabilisere seg på sikt men det tar nok litt tid. Varslet faregrad er riktig Det finnes ikke nysnø lenger. All løs snø er kantkorn

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ferske fokksnø flak sprekker fortsatt lett opp

Tester

ECTPV@6cmQ1 Dårlig

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Overflatekantkorn Tørr Det har ikke kommet noe ny snø siste uken og det kalde klare været har omdannet all løs snø til kantkorn. Generelt flott skiføre med 10 cm løs kantkorn. Vind fra øst (på fredag?) har dannet små fokksnøflak i leheng mot vest. Solen har begynt å ta på snøen og det er en lett solsnerk også i flatt terreng. I bratte sørvendte heng er det nok betydelig solpåvirket.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 1 - Små SV, V, NV over 600 moh

Snøprofil

6 cm P RGxf 0 mm D, 15 cm F/4F FC 1 mm/2 mm D Øvre del, 88 cm P RGxf/FC 0 mm/1 mm, 17 cm P FCxr 1 mm D, 28 cm K MF 2 mm D -17,6 °C @ 0 cm, -13,5 °C @ 10 cm, -8,5 °C @ 20 cm, -6,9 °C @ 30 cm, -5,2 °C @ 40 cm, -3,7 °C @ 50 cm, -2,6 °C @ 60 cm, -1,8 °C @ 70 cm, -1,3 °C @ 80 cm, -1 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen Snøprofilen er lagd i et lite leheng for å få med skredproblemet med ferske flak. Den er Ikke typisk for snødekket ellers.

ObsID: 254362

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

08.02.2021 kl. 18:46

1062 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot søraust
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Fin laussnø i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vindpåvirka snøoverflate frå skoggrensa, vekslande mellom mjuk fokksnø og parti med bærande fokksnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Utsatte ryggar avblåst ned på stein
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Hard fokksnø og skare på utsatte ryggar, og framstikkande stein
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lett vindpåvirka snøoverflate i litt beskytta terreng
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -14 °C 5 m/s fra SØ ↖ 5% skyer Kaldt og klart vêr, svak vind frå ca 800 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Der det finnast fersk fokksnø kan denne være lett å løyse ut. Ellers kan det finnast områder med kantkorn under eldre fokksnø, men dette skal det generelt mykje til for å påvirke. I skjerma formasjonar vil det fortsatt utvikle seg kantkorn og rim i overflata. Mange stader laussnø tilgjengeleg for vindtransport ved vindauke. Varslet faregrad er riktig Varselet gir eit godt bilde av snødekket og skredfaren i regionen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Skildring: Over skoggrensa, frå ca 800 moh

Tester

LBT Ingen brudd

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Under skoggrensa ligg nysnøen frå dei siste snøfalla fortsatt uberørt av vind, 20-30 cm laussnø oppå ein tynn såle av gjenfryst smelteomvandla snø. Overflatekantkorn og rim i det øvre laget. Frå skoggrensa varierande snøoverflate av mjuk lett vindpåvirka snø, og enkelte utsatte områder med bærande fokksnø. Utsatte ryggar er avblåste med mykje framstikkande stein. Fann ingen større ferske fokksnøansamlingar.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Kan finnast enkelte stader med kantkorn under eldre fokksnø. Ligg mange stader så djupt at det er vanskeleg å påvirke.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, V, NV over 800 moh Kan finnast enkelte ferske fokksnøansamlingar som kan være lett å løyse ut

Snøprofil

1 cm 1F MFcr 1 mm D, 5 cm F FCsf 1 mm D, 25 cm 1F RG 1 mm D, 30 cm P RG 0 mm D, 30 cm 1F/1F-P FCxr 1 mm/1 mm D, 15 cm K MFcr 2 mm D -14,5 °C @ 0 cm, -13,7 °C @ 10 cm, -10,7 °C @ 20 cm, -7,9 °C @ 30 cm, -6,4 °C @ 40 cm, -4,9 °C @ 50 cm, -3,6 °C @ 60 cm, -1,6 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 100 cm

ObsID: 254280

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

07.02.2021 kl. 14:29

686 moh

petter@norskluftambulanse (Ukjent)

Vær

-8 °C

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere naturlig utløste skred av mindre størrelse observert fra luften

ObsID: 254082

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

07.02.2021 kl. 13:22

977 moh

Løken (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Løken

Skredhendelse

7. feb 13:24

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

ObsID: 254056

Indre Fjordane / Stryn

Snø

07.02.2021 kl. 13:22

745 moh

Laurids (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Laurids

Faretegn

Ferske sprekker

Snødekke

Vindpakket hard

ObsID: 254053

Indre Fjordane / Stryn

Snø

07.02.2021 kl. 12:59

742 moh

Laurids (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP26@60cmQ3 God Gikk nærme bakken

Snødekke

75 cm totalt Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Vanskelig å løse ut kantkorn, mulig der det er tynt. Stor temp grad vil muligvis øke kantkorn over tid. Usikker da jeg ikke rakk temp profilen komplett Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Snøprofil

2 cm P MFcr, 15 cm F PP D, 7 cm 4F DF D, 2 cm P, 4 cm 4F DF, 2 cm P, 30 cm P RG, 10 cm F FC 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254050

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

07.02.2021 kl. 12:40

838 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Litt tegn til vindpåvirka snøoverflate enkelte stader
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tegn til vindpåvirka snøoverflate, men fortsatt laussnø

Vær

Ikke nedbør -12 °C 4 m/s fra Ø ← Kaldt og klart vêr, periodevis svak vind frå aust. -17 grader på morgonen, - 10 på ettermiddagen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ingen store endringar siste dagane, tørr laussnø frå siste snøfall for ei veke sidan, som har utvikla seg til overflatekantkorn i det kalde vintervêret. Nokon stader rimkrystallar i snøoverflata, mest i lågareliggande områda. Har vore litt vind som har tatt litt i overflata over ryggar, men fortsatt laussnø

ObsID: 254122

Indre Fjordane / Stad

Snø

06.02.2021 kl. 12:49

869 moh

petter@norskluftambulanse (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  petter@norskluftambulanse
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  petter@norskluftambulanse

Vær

-8 °C 0 m/s

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Relativt ferskt skred utløst av skiløper observert fra luften.

ObsID: 253869

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org