Snøskredvarsel for Indre Fjordane søndag 07.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finnes også områder med vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblemet er knyttet til vind og kjennes igjen ved flakdannelser i overflaten. Det ventes å være lett å løse ut skred i noen heng. Problemet er størst med de ferskeste flakene som kan ha lagt seg over løs nysnø eller noen steder overflaterim. Stabiliseringen går sakte i det kalde været. Det er mulig å påvirke eldre svakt lag av kantkorn, spesielt der snødekket er tynt, for eksempel ut mot rygger og konvekser.
Det har vært kaldt uten nedbør den siste uka og overflata har store lokale variasjoner. Ubunden snø finnes fortsatt i skjermede formasjoner høyt til fjells, men vinden har mange steder dannet flak av ulik hardhet eller så har gammel hard overflate kommet frem.
Det er observert kantkornlag i snødekket. Laget er mange steder tykt og vanskelig å påvirke. Men det kan også være tynt og bryte lett. Vær spesielt oppmerksom ut mot tynt snødekke.
Observasjoner fredag forteller om vindpåvirka overflate flere steder, men også områder med ubunden snø høyt til fjells. I overflata er det rim og kantkorn.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-17 °C til -8 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-17 °C til -9 °C på 1400 moh.
Klarvær.
Stedvis frisk bris i østlige deler av regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

07.02.2021 kl. 14:29

686 moh

petter@norskluftambulanse (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere naturlig utløste skred av mindre størrelse observert fra luften

Vær

-8 °C

ObsID: 254082

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

07.02.2021 kl. 13:22

977 moh

Løken (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Løken

Skredhendelse

7. feb 13:24 (+01:00)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

ObsID: 254056

Indre Fjordane / Stryn

Snø

07.02.2021 kl. 13:22

745 moh

Laurids (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Laurids

Faretegn

Ferske sprekker

Snødekke

Vindpakket hard

ObsID: 254053

Indre Fjordane / Stryn

Snø

07.02.2021 kl. 12:59

742 moh

Laurids (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

75 cm totalt Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tester

ECTP26@60cmQ3 God Gikk nærme bakken

Snøprofil

2 cm P MFcr, 15 cm F PP D, 7 cm 4F DF D, 2 cm P, 4 cm 4F DF, 2 cm P, 30 cm P RG, 10 cm F FC 1 test knyttet til snøprofilen

Skredfarevurdering

2 Moderat Vanskelig å løse ut kantkorn, mulig der det er tynt. Stor temp grad vil muligvis øke kantkorn over tid. Usikker da jeg ikke rakk temp profilen komplett Varslet faregrad er riktig

ObsID: 254050

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

07.02.2021 kl. 12:40

838 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Litt tegn til vindpåvirka snøoverflate enkelte stader
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tegn til vindpåvirka snøoverflate, men fortsatt laussnø

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -12 °C 4 m/s fra Ø ← Kaldt og klart vêr, periodevis svak vind frå aust. -17 grader på morgonen, - 10 på ettermiddagen.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ingen store endringar siste dagane, tørr laussnø frå siste snøfall for ei veke sidan, som har utvikla seg til overflatekantkorn i det kalde vintervêret. Nokon stader rimkrystallar i snøoverflata, mest i lågareliggande områda. Har vore litt vind som har tatt litt i overflata over ryggar, men fortsatt laussnø

ObsID: 254122

Indre Fjordane / Stad

Snø

06.02.2021 kl. 12:49

869 moh

petter@norskluftambulanse (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  petter@norskluftambulanse
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  petter@norskluftambulanse

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Relativt ferskt skred utløst av skiløper observert fra luften.

Vær

-8 °C 0 m/s

ObsID: 253869

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

05.02.2021 kl. 18:53

809 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Klarvêr. Mot aust, rett etter solnedgang
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot sør/søraust
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Nysnøen frå sist helg ligg fortsatt uberørt. Kantkorndanning og rim i overflata
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -12 °C 5 m/s fra SØ ↖ Kaldt og klart vêr. Svak vind frå 800 moh

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I lågareliggande områder ein tynn såle av gjenfryst smelteomvandla snødekke med 20-30 cm laussnø frå dei siste snøfalla oppå. Har vore lite vind siste veka, så nysnøen frå forrige helg ligg fortsatt uberørt av vind dei fleste stader. Over skoggrensa der det tidlegare i vinter var svært avblåst på ryggar og kular i terrenget, med mykje framstikkande stein, ligg det no mange stader berre eit tynt lag laussnø over steinane. I terrengformasjonar som har samla snø gjennom vinteren er det bra grunnlag, og mindre stein. Fleire kuldeperiodar har danna kantkorn i snødekket.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Gamle kantkornlag kan finnast enkelte stader under fokksnø og laussnø frå dei siste snøfalla. Er generelt vanskeleg å påvirke, lettast der snødekket er tynnare . I denne delen av regionen var det også begrensa storleik og utbredelse på flakdannelsar i denne perioden.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 800 moh Meir eller mindre kantkorn og fasetterte partiklar i heile øverste delen av snødekket, så fersk vindtransportert snø vil legge seg på kantkorn eller rim.

Tester

LBT Ingen brudd. Var ikkje noko hold i nokon av laga

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F SH/FCsf 2 mm D, 10 cm F FCsf 1 mm D, 15 cm 4F FC 1 mm D, 10 cm 1F RGxf 1 mm D, 15 cm 4F FC 2 mm D, 35 cm K MFcr 2 mm -12 °C @ 0 cm, -10,7 °C @ 10 cm, -7,1 °C @ 20 cm, -5,3 °C @ 30 cm, -2,7 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 50 cm, -1,2 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm

Skredfarevurdering

2 Moderat Dei mest utsatte ryggar og toppar kan ha fått noko fersk vindtransport og flakdannelsar bak ryggar og kantar på lesida. Her kan det være lett å løyse ut skred i den ferske fokksnøen. Vil være lett å sjå kor vinden evt har tatt, så ein må være obs på dette. Dei gamle kantkornlaga som kan finnast djupare i snødekket enkelte stader, er vanskelegare å forutsjå kvar dei kan være, men er generelt vanskeleg å påvirke. Kaldt og klart vêr, gir fortsatt kantkorn- og rimdannelse. Mykje laussnø tilgjengeleg for vindtransport ved vindauke Varslet faregrad er riktig

ObsID: 253742

Indre Fjordane / Stryn

Snø

05.02.2021 kl. 13:46

1295 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Lokale vindforhold avgjør

Tester

CTM5@5cmQ1 Middels 1200N nedføyka løssnø

Snøprofil

5 cm 1F RG D, 5 cm 4F DF 2 mm D, 60 cm 1F RG, 10 cm P MFcr, 10 cm 4F FC 1 mm 1200N. Typisk fokksnøovergang under topprygg.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fine skiforhold om man ikke er redd for riper. Skredproblematikk vil stort sett være lett å unngå om man stopper og gjør vurderinger der man måtte finne fokksnø. Kantsnøproblematikk i dypere lag bør vurderes i det øverste høyfjellsterrenget. Obs på helt ferske flak som kan legge seg over rim. Vind kan endre mye. Fg2 vil oppleves høyt der vinden ikke har tatt..

ObsID: 253672

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

05.02.2021 kl. 11:56

924 moh

Ruben Ramslien (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ruben Ramslien
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ruben Ramslien

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindpakka snø, varierande frå mjuke til harde lag oppover. Varierande djupne, frå 2cm-10cm. Nokre parti lar seg lett sprekke opp rundt skia. Ein del vind frå nordaust, fokksnø mest gjeldande i sørvesteleg side.

Vær

Ikke nedbør -15 °C 8 m/s fra NØ ↙

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

ObsID: 253671

Indre Fjordane / Volda

Snø

05.02.2021 kl. 11:41

1305 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Skispor på 1200m fra forrige helg, som enda ikke har blåst igjen!

Vær

-14 °C 1 m/s fra SØ ↖

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Vanskelig å generalisere om hvor det kan ha vært vind siste uke, men det er nok svært lokalt. Rundt Stryn ligger løssnøen stort sett urørt til topps, og det er langt mellom flakdannelsene. Det lille jeg har sett av flak hadde middels stabilitet over nedføyka løssnø. Sola har også bare påvirket minimalt i kulda (syltynn solskare enkelte steder). F/4F løssnø komprimerer bra nederst mot underlag 1F og kantkornproblematikk vil de fleste steder være dypere under bærende lag. Vanskelig å generalisere om kantkornlag, men store felt med svært ugunstig oppbygging er nok sjeldne. Hardere skare/smeltfrys lag i dybden enn strynefjellet hvor det er mer porøst/smuldret opp mot kant. Kantkorn i overflaten hovedsakelig i skjermet ,skyggefullt og skogen, hvor overflaterimet har fått vokse seg stort og løst. Rim overalt på fjellet, men ganske smått øverst.

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Et par små skred i brattheng under karifjell fra siste uke. Neppe flak. Enten solutløst i fjellvegg, eller løssnøskred fra forrige helg.

ObsID: 253659

Indre Fjordane / Stad

Snø

04.02.2021 kl. 15:59

220 moh

Laurids (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Laurids
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Laurids

Snødekke

Rim på mykt underlag Tørr Mye rim i området her nu, mest i bunn av dalen men også litt oppover der, der ikke er vind.

ObsID: 253527

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org