Snøskredvarsel for Indre Fjordane lørdag 06.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finnes også områder med vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblemet er knyttet til vind de siste dagene og kjennes igjen ved flakdannelser i overflaten. Det ventes å være lett å løse ut skred i noen heng. Problemet er størst i heng mot SV-V-NV-N, med de ferskeste flakene som kan ha lagt seg over løs nysnø eller noen steder overflaterim. Stabiliseringen går sakte i det kalde været. Det er mulig å påvirke svakt lag av kantkorn, spesielt der snødekket er tynt, for eksempel ut mot rygger og konvekser. I områder der snøoverflata består av ubunden snø kan en skiløper løse ut små løssnøskred.
Den siste tiden har det kommet snø som ligger ubunden eller i myke og harde flak der vinden har tatt. Det kan være store variasjoner i nysnømengde lokalt, men generelt har det kommet mest i Nordfjord. I høyden ligger den nye snøen på fokksnø av varierende hardhet. Lavere ligger den nye snøen på skare etter tidligere mildvær.
Det er observert kantkornlag i snødekket. Laget er mange steder tykt og vanskelig å påvirke. Men det kan også være tynt og bryte lett. Vær spesielt oppmerksom ut mot tynt snødekke.
Onsdag ble det meldt om noen mindre naturlig utløste skred i bratt terreng ved Kjøsnesfjorden som følge av fersk vindtransportert snø.
Observasjoner fredag forteller om vindpåvirka overflate flere steder, men også områder med ubunden snø.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-18 °C til -10 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-17 °C til -8 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Stad

Snø

06.02.2021 kl. 12:49

869 moh

petter@norskluftambulanse (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  petter@norskluftambulanse
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  petter@norskluftambulanse

Vær

-8 °C 0 m/s

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Relativt ferskt skred utløst av skiløper observert fra luften.

ObsID: 253869

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

05.02.2021 kl. 18:53

809 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Klarvêr. Mot aust, rett etter solnedgang
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot sør/søraust
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Nysnøen frå sist helg ligg fortsatt uberørt. Kantkorndanning og rim i overflata
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Tester

LBT Ingen brudd. Var ikkje noko hold i nokon av laga

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I lågareliggande områder ein tynn såle av gjenfryst smelteomvandla snødekke med 20-30 cm laussnø frå dei siste snøfalla oppå. Har vore lite vind siste veka, så nysnøen frå forrige helg ligg fortsatt uberørt av vind dei fleste stader. Over skoggrensa der det tidlegare i vinter var svært avblåst på ryggar og kular i terrenget, med mykje framstikkande stein, ligg det no mange stader berre eit tynt lag laussnø over steinane. I terrengformasjonar som har samla snø gjennom vinteren er det bra grunnlag, og mindre stein. Fleire kuldeperiodar har danna kantkorn i snødekket.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 5 m/s fra SØ ↖ Kaldt og klart vêr. Svak vind frå 800 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Dei mest utsatte ryggar og toppar kan ha fått noko fersk vindtransport og flakdannelsar bak ryggar og kantar på lesida. Her kan det være lett å løyse ut skred i den ferske fokksnøen. Vil være lett å sjå kor vinden evt har tatt, så ein må være obs på dette. Dei gamle kantkornlaga som kan finnast djupare i snødekket enkelte stader, er vanskelegare å forutsjå kvar dei kan være, men er generelt vanskeleg å påvirke. Kaldt og klart vêr, gir fortsatt kantkorn- og rimdannelse. Mykje laussnø tilgjengeleg for vindtransport ved vindauke Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Gamle kantkornlag kan finnast enkelte stader under fokksnø og laussnø frå dei siste snøfalla. Er generelt vanskeleg å påvirke, lettast der snødekket er tynnare . I denne delen av regionen var det også begrensa storleik og utbredelse på flakdannelsar i denne perioden.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 800 moh Meir eller mindre kantkorn og fasetterte partiklar i heile øverste delen av snødekket, så fersk vindtransportert snø vil legge seg på kantkorn eller rim.

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F SH/FCsf 2 mm D, 10 cm F FCsf 1 mm D, 15 cm 4F FC 1 mm D, 10 cm 1F RGxf 1 mm D, 15 cm 4F FC 2 mm D, 35 cm K MFcr 2 mm -12 °C @ 0 cm, -10,7 °C @ 10 cm, -7,1 °C @ 20 cm, -5,3 °C @ 30 cm, -2,7 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 50 cm, -1,2 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm

ObsID: 253742

Indre Fjordane / Stryn

Snø

05.02.2021 kl. 13:46

1295 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTM5@5cmQ1 Middels 1200N nedføyka løssnø

Skredfarevurdering

2 Moderat Fine skiforhold om man ikke er redd for riper. Skredproblematikk vil stort sett være lett å unngå om man stopper og gjør vurderinger der man måtte finne fokksnø. Kantsnøproblematikk i dypere lag bør vurderes i det øverste høyfjellsterrenget. Obs på helt ferske flak som kan legge seg over rim. Vind kan endre mye. Fg2 vil oppleves høyt der vinden ikke har tatt..

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Lokale vindforhold avgjør

Snøprofil

5 cm 1F RG D, 5 cm 4F DF 2 mm D, 60 cm 1F RG, 10 cm P MFcr, 10 cm 4F FC 1 mm 1200N. Typisk fokksnøovergang under topprygg.

ObsID: 253672

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

05.02.2021 kl. 11:56

924 moh

Ruben Ramslien (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ruben Ramslien
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ruben Ramslien

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -15 °C 8 m/s fra NØ ↙

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindpakka snø, varierande frå mjuke til harde lag oppover. Varierande djupne, frå 2cm-10cm. Nokre parti lar seg lett sprekke opp rundt skia. Ein del vind frå nordaust, fokksnø mest gjeldande i sørvesteleg side.

ObsID: 253671

Indre Fjordane / Volda

Snø

05.02.2021 kl. 11:41

1305 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Skispor på 1200m fra forrige helg, som enda ikke har blåst igjen!

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Vanskelig å generalisere om hvor det kan ha vært vind siste uke, men det er nok svært lokalt. Rundt Stryn ligger løssnøen stort sett urørt til topps, og det er langt mellom flakdannelsene. Det lille jeg har sett av flak hadde middels stabilitet over nedføyka løssnø. Sola har også bare påvirket minimalt i kulda (syltynn solskare enkelte steder). F/4F løssnø komprimerer bra nederst mot underlag 1F og kantkornproblematikk vil de fleste steder være dypere under bærende lag. Vanskelig å generalisere om kantkornlag, men store felt med svært ugunstig oppbygging er nok sjeldne. Hardere skare/smeltfrys lag i dybden enn strynefjellet hvor det er mer porøst/smuldret opp mot kant. Kantkorn i overflaten hovedsakelig i skjermet ,skyggefullt og skogen, hvor overflaterimet har fått vokse seg stort og løst. Rim overalt på fjellet, men ganske smått øverst.

Vær

-14 °C 1 m/s fra SØ ↖

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Et par små skred i brattheng under karifjell fra siste uke. Neppe flak. Enten solutløst i fjellvegg, eller løssnøskred fra forrige helg.

ObsID: 253659

Indre Fjordane / Stad

Snø

04.02.2021 kl. 15:59

220 moh

Laurids (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Laurids
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Laurids

Snødekke

Rim på mykt underlag Tørr Mye rim i området her nu, mest i bunn av dalen men også litt oppover der, der ikke er vind.

ObsID: 253527

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

03.02.2021 kl. 13:27

1213 moh

Tore@VLFK (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Tore@VLFK Kommentar:  Skred på veg ned fjellsida midt i bilde

Vær

fra S ↑

Snødekke

Moderat snøfokk

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst N, NØ, NV Flakskred som losna under fjellet Tuva. Vindlasting inn i fjellsida. Gått i hvertfall små skred på veg gjennom Kjøsnesfjorden. Truleg Str. 1, moglegvis opp mot str. 2

ObsID: 253340

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

03.02.2021 kl. 11:52

901 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsO@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps

Tester

LBT@55cmQ3 Ved stor belastning løser blokka i gammelt kantkorn over skare.

Vær

Ikke nedbør -9,5 °C 1 m/s fra S ↑ Klart og kaldt. -14,5 ved turstart fra Ryggjastøylen, -18,5 ved turslutt. Et lite drag fra S i lufta, men var bare følbart pga kulden.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Under tregrensa er snøen for det meste løs og ubunden. Over tregrensa er det tydelig at vind har vært inne i bildet, men i denne østsida har det vært ganske rolige forhold. Myke flak i enkelte utsatte formasjoner, men løst og fint i skjermede formasjoner. Mot toppen har vinden tatt betydelig mer og det er tydelige vindtegn i overflaten.

Skredfarevurdering

2 Moderat Små endringer i situasjonen de siste dagene. Nedføyket løs snø er det mest aktuelle skredproblemet og dette gjenkjennes ved flakdannelse i snøoverflaten. De mest skjermede formasjonene har stort sett løs snø og dermed ikke problemet, mens litt mer vindutsatte formasjoner er mer utsatte. Det fins kantkorn over den gamle skaren, men dette laget virker dødt og er mange steder dekt av et bærende snødekke. Der snødekket er tynt og/eller mykt vil en likevel kunne trigge kantkornet. Observerer begynnende kantkorn i overflaten. Under tregrensa er det også overflaterim. Forventer mer kantkorndannelse i overflaten og muligens også i nedføyket lag av løs snø, men ikke nok til å gjøre noe med fg i nærmeste fremtid. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Over tregrensa.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Laget virker ganske dødt.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 600 moh

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm F DF/FC Begynnende kantkorn i overflaten., 15 cm 4F DF, 5 cm F DF, 20 cm 1F RG, 5 cm F FC 2 mm, 10 cm K MFcr -11 °C @ 0 cm, -9,4 °C @ 5 cm, -9,2 °C @ 10 cm, -8,2 °C @ 15 cm, -6,5 °C @ 20 cm, -4,8 °C @ 30 cm, -3,6 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm, -1,5 °C @ 60 cm

ObsID: 253314

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

03.02.2021 kl. 11:15

891 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ronny@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE

Tester

CTH27@70cmQ1 Middels Store krystallar, blokk sklir av ved brudd helling u 30gr.

CTE2@4cmQ2 Middels Lett vindpakka

Vær

Ikke nedbør -10 °C fra NØ ↙ -18 ved parkering, sola varmer godt no og langt mildare i solvendte sider.

Snødekke

200 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Vekslande snødekke. Mest tørr eller lettvindpakka laussnø, men og ein del mjuke og harde flak der vinden har tatt. Sola har laga tynn skare enkelte stadar på toppen av laussnøen. Ein del snø i renner og dumpar, men mykje oppstikkande stein på rygg og toppar. Oppstikkande stein/stein under tynt dekke er suboptimalt om ein tryner med litt fart.

Skredfarevurdering

2 Moderat 30 cm laust om det kjem vind Likt vær lik fg Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøoverflata vekslar mellom laussnø, lett vindpakka snø og harde og mjuke flak etter vind frå nø. Snø sprekk opp rundt skia der snøen har pakka seg.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 1 - Små S, SV, V over 700 moh Litt vind frå NØ kan ha lagt opp mindre flak mot S-V

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm F DF 2 mm D, 5 cm 4F RG 1 mm D, 10 cm F DF 2 mm D, 65 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm F FC 1 mm D, 50 cm P RG 1 mm D -5,2 °C @ 2 cm, -8 °C @ 10 cm, -6,6 °C @ 20 cm, -5,5 °C @ 30 cm, -4,6 °C @ 50 cm, -3,6 °C @ 80 cm, -2,8 °C @ 100 cm, -2,5 °C @ 120 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Totalt 220 cm i lesida mot V.

ObsID: 253371

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org