Snøskredvarsel for Indre Fjordane onsdag 03.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengfeller og i bratte heng til nysnøen har stabilisert seg. Vær oppmerksom på at det kan finnes svake lag nede i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ferske flakdannelser i leheng vil fortsatt kunne påvirkes av for eksempel en skiløper. Mest utsatt er heng mot SØ-Ø-NØ og skred kan bli opp til middels store. Stabiliseringen i snødekket går sakte i det kalde været. Det skal generelt mer til å påvirke svakt lag av kantkorn, men vær oppmerksom på dette ut mot rygger og konvekser i terrenget. Husk også på at den nye snøen kan skjule stein i terrenget.
Den siste tiden har det kommet snø som ligger ubunden og noen steder bunden i myke flak. Det kan være store variasjoner i nysnømengde lokalt, men generelt har det kommet mest i Nordfjord. I høyden ligger den nye snøen på fokksnø av varierende hardhet. Lavere ligger den nye snøen på skare etter tidligere mildvær.
Det er observert kantkornlag i snødekket. Laget er mange steder tykt og vanskelig å påvirke. Men det kan også være tynt og bryte lett. Vær spesielt oppmerksom ut mot tynt snødekke.
Det har vært observert overflaterim flere steder før det siste snøfallet. Mandag ble det meldt om oppsprekking i snødekket ved Gloppen.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-15 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-18 °C til -9 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

03.02.2021 kl. 13:27

1213 moh

Tore@VLFK (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Tore@VLFK Kommentar:  Skred på veg ned fjellsida midt i bilde

Vær

fra S ↑

Snødekke

Moderat snøfokk

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst N, NØ, NV Flakskred som losna under fjellet Tuva. Vindlasting inn i fjellsida. Gått i hvertfall små skred på veg gjennom Kjøsnesfjorden. Truleg Str. 1, moglegvis opp mot str. 2

ObsID: 253340

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

03.02.2021 kl. 11:52

901 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsO@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Små endringer i situasjonen de siste dagene. Nedføyket løs snø er det mest aktuelle skredproblemet og dette gjenkjennes ved flakdannelse i snøoverflaten. De mest skjermede formasjonene har stort sett løs snø og dermed ikke problemet, mens litt mer vindutsatte formasjoner er mer utsatte. Det fins kantkorn over den gamle skaren, men dette laget virker dødt og er mange steder dekt av et bærende snødekke. Der snødekket er tynt og/eller mykt vil en likevel kunne trigge kantkornet. Observerer begynnende kantkorn i overflaten. Under tregrensa er det også overflaterim. Forventer mer kantkorndannelse i overflaten og muligens også i nedføyket lag av løs snø, men ikke nok til å gjøre noe med fg i nærmeste fremtid. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -9,5 °C 1 m/s fra S ↑ Klart og kaldt. -14,5 ved turstart fra Ryggjastøylen, -18,5 ved turslutt. Et lite drag fra S i lufta, men var bare følbart pga kulden.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Over tregrensa.

Tester

LBT@55cmQ3 Ved stor belastning løser blokka i gammelt kantkorn over skare.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Under tregrensa er snøen for det meste løs og ubunden. Over tregrensa er det tydelig at vind har vært inne i bildet, men i denne østsida har det vært ganske rolige forhold. Myke flak i enkelte utsatte formasjoner, men løst og fint i skjermede formasjoner. Mot toppen har vinden tatt betydelig mer og det er tydelige vindtegn i overflaten.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Laget virker ganske dødt.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 600 moh

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm F DF/FC Begynnende kantkorn i overflaten., 15 cm 4F DF, 5 cm F DF, 20 cm 1F RG, 5 cm F FC 2 mm, 10 cm K MFcr -11 °C @ 0 cm, -9,4 °C @ 5 cm, -9,2 °C @ 10 cm, -8,2 °C @ 15 cm, -6,5 °C @ 20 cm, -4,8 °C @ 30 cm, -3,6 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm, -1,5 °C @ 60 cm

ObsID: 253314

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

03.02.2021 kl. 11:15

891 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ronny@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE

Skredfarevurdering

2 Moderat 30 cm laust om det kjem vind Likt vær lik fg Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -10 °C fra NØ ↙ -18 ved parkering, sola varmer godt no og langt mildare i solvendte sider.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøoverflata vekslar mellom laussnø, lett vindpakka snø og harde og mjuke flak etter vind frå nø. Snø sprekk opp rundt skia der snøen har pakka seg.

Tester

CTH27@70cmQ1 Middels Store krystallar, blokk sklir av ved brudd helling u 30gr.

CTE2@4cmQ2 Middels Lett vindpakka

Snødekke

200 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Vekslande snødekke. Mest tørr eller lettvindpakka laussnø, men og ein del mjuke og harde flak der vinden har tatt. Sola har laga tynn skare enkelte stadar på toppen av laussnøen. Ein del snø i renner og dumpar, men mykje oppstikkande stein på rygg og toppar. Oppstikkande stein/stein under tynt dekke er suboptimalt om ein tryner med litt fart.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 1 - Små S, SV, V over 700 moh Litt vind frå NØ kan ha lagt opp mindre flak mot S-V

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm F DF 2 mm D, 5 cm 4F RG 1 mm D, 10 cm F DF 2 mm D, 65 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm F FC 1 mm D, 50 cm P RG 1 mm D -5,2 °C @ 2 cm, -8 °C @ 10 cm, -6,6 °C @ 20 cm, -5,5 °C @ 30 cm, -4,6 °C @ 50 cm, -3,6 °C @ 80 cm, -2,8 °C @ 100 cm, -2,5 °C @ 120 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Totalt 220 cm i lesida mot V.

ObsID: 253371

Indre Fjordane / Stryn

Snø

02.02.2021 kl. 12:30

1104 moh

skyperk (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  skyperk Kommentar:  Good skiing from hestehytta, higher is not much snow to cover rocks
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  skyperk

Snødekke

ObsID: 253190

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

02.02.2021 kl. 12:02

1118 moh

Marianne@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Marianne@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marianne@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marianne@svv Kommentar:  Overflaterim/kant.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marianne@svv Kommentar:  Ligg mykje snø i leformasjoner, men mykje stein og terreng som fortsatt stikk opp i området.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marianne@svv Kommentar:  To cm med overflatekant/rim

Skredfarevurdering

2 Moderat Overflaterim/kant. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -4,7 °C 1 m/s fra SØ ↖

Tester

ECTX God Ingen brudd.

Snødekke

300 cm totalt 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Djupt akkurat det eg gravde, ellers er det mykje synleg terreng opp i dagen. Har ikkje inntrykk av at den siste snøen kom med vind, tørr laussnø stort sett heile turen. Jamt over 10 cm frå helgas nedbør.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Snøprofil

2 cm F FCsf 3 mm D, 10 cm 4F DFdc 2 mm D, 20 cm 4F RGxf 1 mm D, 30 cm P RGsr 1 mm D, 10 cm F FC 3 mm D, 30 cm K MFcr 4 mm D -15 °C @ 0 cm, -10,4 °C @ 10 cm, -7,5 °C @ 20 cm, -6,6 °C @ 30 cm, -5,8 °C @ 40 cm, -4,4 °C @ 60 cm, -3,3 °C @ 80 cm, -2,9 °C @ 100 cm Tre meter djupt det eg grov, stoppa på ein meter, då eg kom ned i ei ganske hardt lag med skare. Fekk ikkje mykje respons i snøpakka, men eit Q3 ned på kanten over skarelaget med spadetest nesten 90 cm ned i snøpakka. Ingen respons på ECT.

ObsID: 253179

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

01.02.2021 kl. 16:00

613 moh

jan@nordfjordfhs (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan@nordfjordfhs
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan@nordfjordfhs Kommentar:  Skytande sprekker i eit testheng, sklei ikkje ut før understøtta blei kutta

Vær

Ikke nedbør -5 °C 4 m/s fra S ↑ 50% skyer

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet

Tester

LBT@20cmQ2 Gikk i noko som likner på påbegynnende kantkorn. Små, blanke, litt kanta krystaller. Tynt lag, relativt stor tilleggsbelastning.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ over 700 moh

Skredaktivitet

1. feb. 18-24 (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N. Over 900 moh Nokre tørre pitte små laussnøskred, kanskje flak. Såg det i forbifarten på veg ned med lykt.

ObsID: 253058

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

31.01.2021 kl. 14:23

678 moh

LarsO@obskorps (****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har komt noe ny snø siste døgn og i kombinasjon med vind har det lagt seg opp 10-30cm i leområder. Mest aktuelt skredproblem er nedføyket løs snø i overganger mellom lo og le, bak rygger, osv. Problemet gjenkjennes ved oppsprekking rundt skiene og ventes å kunne gi flakskred opp mot str 2. Det fins fremdeles kantkorn dypere i snødekket, men dette laget responderer lite både på tester og mtp faretegn. Det kan likevel ikke avskrives helt enda, men kun få steder er snødekket tynt nok til å kunne utløse kantkornet. Rolige værforhold fremover vil gi små endringer i skredfaren. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -5,6 °C 3 m/s 70% skyer Stort sett oppholdsvær og delvis skyet. Tilskyende utover dagen og en lett trekk rundt tregrensa.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Over tregrensa

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det kom ca 10cm nysnø natt til idag, noe mer i høyden hvor vinden har flyttet på snø. Opp til ca 400moh er det et tynt skarelag under den ferskeste snøen. Videre oppover er det løs og fin snø, og veldig bra skiføre. Over tregrensa har vinden tatt noe mer, men de fleste steder er snøen myk. Forholdsvis mye snø som er tilgjengelig for transport.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Antar skredstr 2 da laget virker dødt og lite potent.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 800 moh

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm F PP, 25 cm F DF, 15 cm 4F DF, 10 cm 1F RG, 15 cm F FCxr 2 mm, 15 cm K MFcr -8,6 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -5,8 °C @ 20 cm, -4,8 °C @ 30 cm, -3,2 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -1,2 °C @ 70 cm, -1 °C @ 80 cm, -0,5 °C @ 90 cm

ObsID: 252857

Indre Fjordane / Stryn

Snø

31.01.2021 kl. 12:59

1064 moh

Laurids (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Laurids Kommentar:  Ikke mere enn løssnø på 10cm. Ingen flak her
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN2@10cmQ3 Dårlig Løssnø

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Snøprofil

10 cm F PP, 10 cm F PP, 35 cm P RG, 35 cm P RG 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 252829

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

31.01.2021 kl. 12:42

716 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot sørvest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Vær

Ikke nedbør -8 °C 70% skyer Skiftande skydekke, oppholdsvær og periodevis noko blå himmel og solgløtt

Snødekke

5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 5 cm nysnø sidan laurdag kveld

ObsID: 252824

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

31.01.2021 kl. 12:00

1213 moh

jan@nordfjordfhs (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -5 °C 3 m/s fra S ↑ 50% skyer Vekslende skydekke og tåke i løpet av dagen.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Snødekke

1 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødybde mellom 1m og 2cm

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 252890

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org