Snøskredvarsel for Indre Fjordane tirsdag 02.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengfeller og i bratte heng til nysnøen har stabilisert seg. Vær oppmerksom på at det kan finnes svake lag nede i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og vind har gitt ferske flakdannelser i leheng, fortrinnsvis mot østlige retninger. En skiløper vil kunne løse ut middels store skred i noen heng. Stabiliseringen i snødekket går sakte i det kalde været. Det skal generelt mer til å påvirke svakt lag av kantkorn, men vær oppmerksom på dette ut mot rygger og konvekser i terrenget. Husk også på at den nye snøen kan skjule stein i terrenget.
Den siste tiden har det kommet snø som ligger ubunden og noen steder bunden i myke flak. Det kan være store variasjoner i nysnømengde lokalt, men generelt har det kommet mest i Nordfjord. I høyden ligger den nye snøen på fokksnø av varierende hardhet. Lavere ligger den nye snøen på skare etter tidligere mildvær.
Det er observert kantkornlag i snødekket mange steder. Laget er mange steder tykt og vanskelig å påvirke. Men det kan også være tynt og bryte lett. Vær spesielt oppmerksom ut mot tynt snødekke.
Det har vært observert overflaterim flere steder før det siste snøfallet.
Ingen nedbør av betydning.
Bris fra sørøst.
-18 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Ingen nedbør av betydning.
Bris fra nordøst.
-15 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Stryn

Snø

02.02.2021 kl. 12:30

1104 moh

skyperk (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  skyperk Kommentar:  Good skiing from hestehytta, higher is not much snow to cover rocks
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  skyperk

Snødekke

ObsID: 253190

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

02.02.2021 kl. 12:02

1118 moh

Marianne@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Marianne@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marianne@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marianne@svv Kommentar:  Overflaterim/kant.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marianne@svv Kommentar:  Ligg mykje snø i leformasjoner, men mykje stein og terreng som fortsatt stikk opp i området.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marianne@svv Kommentar:  To cm med overflatekant/rim

Snødekke

300 cm totalt 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Djupt akkurat det eg gravde, ellers er det mykje synleg terreng opp i dagen. Har ikkje inntrykk av at den siste snøen kom med vind, tørr laussnø stort sett heile turen. Jamt over 10 cm frå helgas nedbør.

Tester

ECTX God Ingen brudd.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Overflaterim/kant. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -4,7 °C 1 m/s fra SØ ↖

Snøprofil

2 cm F FCsf 3 mm D, 10 cm 4F DFdc 2 mm D, 20 cm 4F RGxf 1 mm D, 30 cm P RGsr 1 mm D, 10 cm F FC 3 mm D, 30 cm K MFcr 4 mm D -15 °C @ 0 cm, -10,4 °C @ 10 cm, -7,5 °C @ 20 cm, -6,6 °C @ 30 cm, -5,8 °C @ 40 cm, -4,4 °C @ 60 cm, -3,3 °C @ 80 cm, -2,9 °C @ 100 cm Tre meter djupt det eg grov, stoppa på ein meter, då eg kom ned i ei ganske hardt lag med skare. Fekk ikkje mykje respons i snøpakka, men eit Q3 ned på kanten over skarelaget med spadetest nesten 90 cm ned i snøpakka. Ingen respons på ECT.

ObsID: 253179

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

01.02.2021 kl. 16:00

613 moh

jan@nordfjordfhs (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan@nordfjordfhs
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan@nordfjordfhs Kommentar:  Skytande sprekker i eit testheng, sklei ikkje ut før understøtta blei kutta

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

LBT@20cmQ2 Gikk i noko som likner på påbegynnende kantkorn. Små, blanke, litt kanta krystaller. Tynt lag, relativt stor tilleggsbelastning.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ over 700 moh

Vær

Ikke nedbør -5 °C 4 m/s fra S ↑ 50% skyer

Skredaktivitet

1. feb. 18-24 Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N. Over 900 moh Nokre tørre pitte små laussnøskred, kanskje flak. Såg det i forbifarten på veg ned med lykt.

ObsID: 253058

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

31.01.2021 kl. 14:23

678 moh

LarsO@obskorps (****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Over tregrensa

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det kom ca 10cm nysnø natt til idag, noe mer i høyden hvor vinden har flyttet på snø. Opp til ca 400moh er det et tynt skarelag under den ferskeste snøen. Videre oppover er det løs og fin snø, og veldig bra skiføre. Over tregrensa har vinden tatt noe mer, men de fleste steder er snøen myk. Forholdsvis mye snø som er tilgjengelig for transport.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Antar skredstr 2 da laget virker dødt og lite potent.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 800 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har komt noe ny snø siste døgn og i kombinasjon med vind har det lagt seg opp 10-30cm i leområder. Mest aktuelt skredproblem er nedføyket løs snø i overganger mellom lo og le, bak rygger, osv. Problemet gjenkjennes ved oppsprekking rundt skiene og ventes å kunne gi flakskred opp mot str 2. Det fins fremdeles kantkorn dypere i snødekket, men dette laget responderer lite både på tester og mtp faretegn. Det kan likevel ikke avskrives helt enda, men kun få steder er snødekket tynt nok til å kunne utløse kantkornet. Rolige værforhold fremover vil gi små endringer i skredfaren. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -5,6 °C 3 m/s 70% skyer Stort sett oppholdsvær og delvis skyet. Tilskyende utover dagen og en lett trekk rundt tregrensa.

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm F PP, 25 cm F DF, 15 cm 4F DF, 10 cm 1F RG, 15 cm F FCxr 2 mm, 15 cm K MFcr -8,6 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -5,8 °C @ 20 cm, -4,8 °C @ 30 cm, -3,2 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -1,2 °C @ 70 cm, -1 °C @ 80 cm, -0,5 °C @ 90 cm

ObsID: 252857

Indre Fjordane / Stryn

Snø

31.01.2021 kl. 12:59

1064 moh

Laurids (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Laurids Kommentar:  Ikke mere enn løssnø på 10cm. Ingen flak her
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

ECTN2@10cmQ3 Dårlig Løssnø

Snøprofil

10 cm F PP, 10 cm F PP, 35 cm P RG, 35 cm P RG 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 252829

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

31.01.2021 kl. 12:42

716 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot sørvest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Snødekke

5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 5 cm nysnø sidan laurdag kveld

Vær

Ikke nedbør -8 °C 70% skyer Skiftande skydekke, oppholdsvær og periodevis noko blå himmel og solgløtt

ObsID: 252824

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

31.01.2021 kl. 12:00

1213 moh

jan@nordfjordfhs (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Snødekke

1 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødybde mellom 1m og 2cm

Vær

Ikke nedbør -5 °C 3 m/s fra S ↑ 50% skyer Vekslende skydekke og tåke i løpet av dagen.

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 252890

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

30.01.2021 kl. 14:30

969 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lågt skydekke og bygevêr, mot nordvest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dårleg sikt over skoggrensa
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Glimt av blå himmel og lettare skydekke utpå ettermiddagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Ca 10 cm nysnø sidan fredag ettermiddag
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Avblåste ryggar har fått eit tynt lag nysnø, men ikkje nok til å dekke all steinen
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lite vind i siste nysnøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lite snø på utsatte ryggar

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Skildring: Periodevis lett snøfokk langs bakken over dei mest utsatte ryggane frå ca 900 moh

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ca 10 cm nysnø sidan fredag ettermiddag/kveld. I skogen ligg det no ca 30 cm laussnø på ein tynn såle av skare. Over skoggrensa varierande mengde laussnø med 10-30 cm. Vindutsatte ryggar som har vore avblåst tidlegare er dekka av eit tynt lag nysnø, og ein del stein ligg skjult under denne nysnøen.

Tester

CTH25@32cmQ1 God

LBT@27cmQ1 Middels motstand

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, NV over 900 moh Periodevis lett snøfokk langs bakken over dei mest utsatte ryggane, kan ha danna ferske flakdannelsar på lesida av ryggen, som kan være lette å løyse ut.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Gamle kantkornlag som ligg under eldre fokksnøflak kan enkelte stader påvirkast, der snøoverflata er mjuk og snødekket over er tynnare

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnøen gjer det vanskelegare å forutsjå kvar skredproblemet med dei gamle kantkornlaga finnast. Det kan fortsatt være muleg å påvirke enkelte stader der det ikkje ligg for djupt. Der det har vore vindtransport i siste nysnøen, kan det også være ustabile nysnøflak bak utsatte ryggar og i inngangen til renneformasjonar Det er mykje laussnø tilgjengeleg for vindtransport ved vindauke Varslet faregrad er riktig Varselet gir eit godt bilde av snødekket og skredfaren i regionen

Vær

Snø -5 °C 6 m/s fra SV ↗ 100% skyer Bygevêr sidan fredag kveld, snøbyger med lågt skydekke og dårleg sikt, periodar med litt lettare skydekke, og glimt av blå himmel no på ettermiddagen. Svak vind frå ca 900 moh. Periodevis lett snøfokk langs bakken over dei mest utsatte ryggane.

Skredaktivitet

30. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm F PP 2 mm D, 15 cm 1F DF 1 mm D, 7 cm P RG 1 mm D, 5 cm 1F/P DF 1 mm D, 20 cm 1F/1F-P FCxr 1 mm D, 20 cm P MF 1 mm D, 70 cm P+/K MFcr 2 mm D, 10 cm 1F MF 2 mm M -5,2 °C @ 0 cm, -5,4 °C @ 10 cm, -5,2 °C @ 20 cm, -4,7 °C @ 30 cm, -3,9 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 60 cm, -1,6 °C @ 80 cm, -0,9 °C @ 100 cm, -0,5 °C @ 120 cm, -0,2 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 252673

Indre Fjordane / Stryn

Snø

30.01.2021 kl. 08:19

399 moh

einar@nortindBOF (***)

Snødekke

0 cm nysnø

Vær

Ikke nedbør -4,6 °C 100% skyer

ObsID: 252556

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org