Snøskredvarsel for Indre Fjordane fredag 29.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Fokksnø kan ligge på svakt lag av kontkorn. Lett nysnø kan skjule framstikkande stein.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er venta rolege forhold med litt påfyll av snø. Enkelte stadar ligg eldre fokksnøflak på eit svakt lag av kantkorn. Desse flaka kan løysast ut av ein skikøyrar på stadar med tynt eller mjukt snødekke. Skoggrensa og lune formasjonar kan vere slike stadar. Laussnø som har komme dei siste dagane gjer det vanskelegare å kjenne att disse flaka. Vêr merksam på at snødekket generelt er tynnt, og at nysnøen kan skjule framstikkande stein.
I høgda er det et variert snødekke med laussnø over fokksnø av ulik hardheit eller avblåste ryggar og toppar. Lågare i terrenget er det skare etter mildvéret i forrige veke. Det er lite snø for årstida og mykje oppstikkande stein som er delvis skjult av lett nysnø.
Det er kantkornlag i snødekket som kan løysast ut. Laget er i hovudsak tjukt med lite potensiale, men enkelte stadar er det tynt og svakt.
Det har vore observert rim i overflata både i Indre Sunnfjord (tysdag) og Midtre Nordfjord (onsdag). Drønn vart observert i Indre Sunnfjord tysdag.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-19 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Snøbyger gir mest nedbør vest i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-15 °C til -7 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

29.01.2021 kl. 12:26

1140 moh

Marina@VLFK (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@VLFK
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@VLFK
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -11 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer Skya. Vind frå SV. Omtrent vindstille frå morgon av og kom inn litt meir vind utover 12 tida. Ca 5-6m/s i kasta.

Tester

ECTN24@44cmQ2

ECTN13@30cmQ3

LBT@32cmQ3 Fekk brudd i kantkornlag 32cm ned i snødekket. Måtte bruke litt kraft før det gjekk i brudd.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 900 moh

Notater

Problemer med appen, lukker seg heile tida. Meir tekst kjem seinare.

Skredaktivitet

29. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,5 cm F SH 3 mm D, 1,5 cm F DF 1 mm/1 mm D, 8 cm 4F DF 1 mm D, 16 cm 1F RG 1 mm D, 0,5 cm K MFcr D, 5 cm F FC 1 mm D, 11 cm P RG 1 mm D, 4 cm F FC 1 mm/2 mm D, 20 cm 1F-P RG/MF 1 mm/1 mm D, 3 cm F-4F FC 1 mm/2 mm D, 37,5 cm K MF D -7,5 °C @ 0 cm, -8,9 °C @ 10 cm, -7,1 °C @ 20 cm, -5,5 °C @ 30 cm, -4,2 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 60 cm, -1,6 °C @ 80 cm, -1,1 °C @ 100 cm, -1,1 °C @ 107 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 252494

Indre Fjordane / Stryn

Snø

29.01.2021 kl. 12:26

1447 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Obs ferske flak og drønn i snøen. Hovedsakelig småskredproblematikk som er lett å unngå i glisne forhold under 1100m. Med større snøflater øverst, vil kantkornlag være et usikkerhetsmoment. En god del lett tilgjengelig snø ved vindøkning. Uten mildvær går snødekket sakte mot kant. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ferske flak som sprekker opp og bryter mot nedføyka løssnø. Lokal dalvind fra nord.

Snødekke

130 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tynnt snødekke under 1000 m og noe økende oppover med underlaget fra førjulsnøen. Dekket er preget av kulde og tørke, siden mildværet i vinter knapt har hatt nedbør. Antagelig også tørt i bakken, utenom myrer og bekkefar. Det finnes derfor knapt hardere lag enn 1F. Gammel smeltfrys eroderer til 1F og løser seg opp mot kant. Kant mot bakken er normalen. Utbredte kantkornlag i dybden, med hovedsakelig små/moderate krystaller og overgangsoner med blanding av finkorna og små kant. Områder med tjukkere lag intakt 1F fokksnø, samsvarer godt med leområdene rundt nyttår, mens kantkornutvikling har fortsatt der den var påbegynt for en måned siden. Klarte ikke å få respons i kantkornlag, og ingen drønn. Vet ikke om det skyldes myke overganger/få skarelag. Bruddflater er typisk Q3. Overflate veksler mellom løssnø, svak gjennomslagskare og lokalt noen helt små ferske, ustabile flak, som følge av lokal vindvariasjon.

Vær

Ikke nedbør -13 °C 5 m/s 100% skyer

Tester

ECTX God 1400Ø. Fokksnølag over kantkornlag på 60 cm, men ingen respons.

CTE1@10cmQ1 Dårlig 950m V. Ferskt flak på nedføyka løssnø pga lokal dalvind.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Kantkorn vil være mest potent der det finnes inntakte hardere lag. Øverst vil skredstørelser kunne øke, men sannsynlighet er liten.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Obs lokale forhold

Snøprofil

15 cm 4F DF D, 40 cm 1F RG D, 25 cm 1F/4F FC/RG 1 mm D, 5 cm 1F/4F MFcr/FC 1 mm D, F FC 1 mm D 1400SØ

ObsID: 252506

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

29.01.2021 kl. 10:32

846 moh

LarsO@obskorps (****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er forholdsvis rolige tilstander i regionen og det vedvarende svake laget som har vært et tema de siste ukene oppleves mindre aktivt nå. Det fins åpenbart, men er stort sett vanskelig å vekke det til live. Likevel vil det nok være mulig å løse ut i områder med tynt og/eller mykt snødekke. Dette vil sannsynligvis skje uten klare faretegn i forkant. Med det varslede snøværet vil vi få et nytt, men ganske håndterbart skredproblem. Avhengig av intensitet, varighet og vind vil fg stige noe, men muligens ikke til fg3. Varslet faregrad er riktig Varselet gir en god beskrivelse av situasjonen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr Det er fremdeles lite snø for årstida i denne delen av regionen, betydelig mindre enn rundt Gloppefjorden. Noe nysnø siste par dager og en del overflaterim i denne. Avblåst på rygger og kuler, opp mot 120cm i leheng.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 3 m/s fra NØ ↙ 75% skyer Delvis skyet om morgenen, lettere utover formiddagen.

Tester

LBT@60cmQ2 Får brudd etter hard belastning.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Det vedvarende svake laget oppleves ganske dødt og lite responsivt. Antar likevel at det noen steder kan være mulig å trigge dette, feks ved tynt/mykt snødekke.

Skredaktivitet

29. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F SH, 3 cm F DF, 15 cm 1F RG, 19 cm 4F RG, 5 cm 1F RG, 5 cm F FCxr, 15 cm 1F RG, 7 cm K MFcr 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 252460

Indre Fjordane / Stryn

Snø

28.01.2021 kl. 13:48

844 moh

Laurids (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTH27@55cmQ2 God Gikk på kantkorna lag

CTH24@15cmQ3 God

Snøprofil

12 cm F PP, 3 cm 4F PP, 38 cm P RG, 12 cm F FC, 20 cm K 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 252344

Indre Fjordane / Stryn

Snø

28.01.2021 kl. 12:31

705 moh

sondrekv (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  sondrekv

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn og skytende sprekk i 45 graders helning. Flaket løsnet ikke pga god understøtte. Begrenset forplantningsevne. Flaket bestod av 20 cm 1F fokksnø under 8 cm F nysnø. Brudd i kantkornlag i fokksnøsjikt. Har inntrykk av at høyere til fjells er flakene hardere og kantkornlag tjukkere.

ObsID: 252362

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

27.01.2021 kl. 17:26

737 moh

jan@nordfjordfhs (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr Rimkrystaller på 2-3mm over alt, også i høgda. Lite vindtransportert snø, søndagens spor fortsatt godt synlege. Berre blåst inn i kul-formasjoner.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 5 m/s fra S ↑ Kald trekk

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels

ObsID: 252155

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

27.01.2021 kl. 15:40

1215 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Vær

Ikke nedbør -17 °C 0 m/s 5% skyer Kaldt og klart vêr. Vindstille til topps.

ObsID: 252167

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

26.01.2021 kl. 18:57

1019 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Overskya og lokale snøbyger på ettermiddagen. Seinare oppklarning og fint vêr med synkande temperatur.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Nysnøen frå laurdag
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lite vindpåvirkning i den siste nysnøen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynnare nysnømengde på utsatte ryggar der vinden laurdag tok.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen frå laurdag har fått tid til å stabilisere seg, og det skal større belastning til for å påvirke dette. Kantkornlaget som finnast enkelte stader under den eldre fokksnøen skal også meir til for å påvirke. Lite ny vindtransport siste dagane. Det er laussnø tilgjengeleg for vindtransport ved vindauke. Rimdannelse i snøoverflata Varslet faregrad er riktig Varselet gir eit godt bilde av snødekket og skredfaren

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Tynt snødekke heilt til fjorden. Dei mildare temperaturane før snøfallet laurdag, gjorde den gamle laussnøen så fuktig at dette no er gjenfryst og det har blitt ein såle under nysnøen frå laurdag under skoggrensa, der det ikkje var såle tidlegare. Over skoggrensa har det vore veldig avblåst på ryggane og mykje framstikkande stein, som no ligg skjult under den siste nysnøen mange stader. Varierande mengde laussnø på dei mest utsatte ryggane etter vinden som var laurdag. Ellers 20-30 cm laussnø i skjerma formasjonar. Rimdannelse i snøoverflata siste døgnet

Vær

Ikke nedbør -10 °C 0 m/s 50% skyer Litt snø i løpet av natt til tirsdag. Bygevêr med lokale snøbyger, mest i ytre, er komt meir nysnø i Førde enn her ved Vassenden på Jølster. Oppklarning i løpet av kvelden. Vindstille til topps. Lite vind siste dagane, var også vindstille mandag kveld.

Tester

LBT@65cmQ2 Middels belastning

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Fokksnø frå vindtransport laurdag, har hatt tid til å stabilisere seg, og skal større belastning til for å påvirke

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Enkelte stader ligg den eldre fokksnøen på kantkornlag, men skal generelt stor belastning for å påvirke dette laget no.

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F SH 3 mm D, 9 cm F DF 1 mm D, 20 cm 1F+ RG 1 mm D, 10 cm 1F DF 1 mm D, 20 cm P RG 0 mm D, 35 cm 1F MF 1 mm D, 15 cm K MFcr 2 mm D -10 °C @ 0 cm, -7,8 °C @ 10 cm, -6,6 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -3,6 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 60 cm, -13 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 100 cm

ObsID: 252022

Indre Fjordane / Stryn

Snø

26.01.2021 kl. 12:41

900 moh

sondrekv (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  sondrekv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  sondrekv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm løssnø over solid fokksnø opp til 1100 moh. Mye fint skiføre, spesielt i forsenkninger. På toppen har vinden fraktet snøen fra lørdag mot nordøst. Den siste løssnøen skjuler en del fremstikkende steiner.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 1 m/s fra SV ↗ 60% skyer Enkelte snøbyger, men lite tidlig på dagen. Lite vind, men et drag på Gulkoppen

Snøprofil

1 cm F PP 2 mm D, 15 cm F DF 1 mm D, 12 cm 1F RG 0 mm D, 12 cm P RG 0 mm D, 5 cm F FC 2 mm D, 1 cm I MFcr 0 mm D, 75 cm K MF Sørøstvendt, 910 moh

ObsID: 252004

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

26.01.2021 kl. 12:00

1133 moh

jan@nordfjordfhs (Ukjent)

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Et lite drønn på flata her, ellers ingen faretegn observert. Mange spor i bolla på veg ned. Godt tråkka spor opp ryggen, gikk utafor mange steder uten drønn eller sprekker.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Pittelite snødryss i natt, ca 2-3mm. Store fine nysnøkrystaller ligger gjevnt over alt.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 3 m/s fra SØ ↖ 10% skyer Tett tåke fra 600-1000moh. Lite skyer over det, nesten vindstille.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 600 moh Gravde ikkje. Ein kjenner gammel fokksnø og lausere lag under med staven.

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 251960

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org