Snøskredvarsel for Indre Fjordane tirsdag 26.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Fokksnø kan ligge på svakt lag av kontkorn. Lett nysnø kan skjule framstikkande stein.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Enkelte stader er det eldre fokksnøflak som kan løysast ut av skiløpar. Fokksnøflaka kan ligge på svakare lag av kantkorn som gjer dei lettare å løyse ut. Nysnøen kan enkelte stader ha bunde seg i mindre flak og være lett å løyse ut. Vêr merksam på at nysnøen og det generelt tynne snødekket skjuler mykje framstikkande stein.
I høgda er det et variert snødekke med fokksnø av ulik hardheit. Mange stader er den mjukare etter uttørking siste tida. Snøbyger med lite vind gav laussnø over regionen sist helg. Lågare i fjellet er det tynn skare etter mildværet tidlegare. Det er lite snø for årstida og mykje oppstikkande stein som er delvis skjult av lett nysnø.
Det er kantkornlag i snødekket som kan løysast ut. Det er i hovudsak tjukke lag med lite potensiale, men enkelte stader vil det være tynnare og svakare lag.
Det er laussnø tilgjengeleg for vindtransport.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørvest.
-16 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om formiddagen.
Klarvær.
Nedbør bare lengst i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-16 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om formiddagen.
Skyet.
Mest nedbør lengst i vest

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

26.01.2021 kl. 18:57

1019 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Overskya og lokale snøbyger på ettermiddagen. Seinare oppklarning og fint vêr med synkande temperatur.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Nysnøen frå laurdag
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lite vindpåvirkning i den siste nysnøen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynnare nysnømengde på utsatte ryggar der vinden laurdag tok.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen frå laurdag har fått tid til å stabilisere seg, og det skal større belastning til for å påvirke dette. Kantkornlaget som finnast enkelte stader under den eldre fokksnøen skal også meir til for å påvirke. Lite ny vindtransport siste dagane. Det er laussnø tilgjengeleg for vindtransport ved vindauke. Rimdannelse i snøoverflata Varslet faregrad er riktig Varselet gir eit godt bilde av snødekket og skredfaren

Vær

Ikke nedbør -10 °C 0 m/s 50% skyer Litt snø i løpet av natt til tirsdag. Bygevêr med lokale snøbyger, mest i ytre, er komt meir nysnø i Førde enn her ved Vassenden på Jølster. Oppklarning i løpet av kvelden. Vindstille til topps. Lite vind siste dagane, var også vindstille mandag kveld.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Fokksnø frå vindtransport laurdag, har hatt tid til å stabilisere seg, og skal større belastning til for å påvirke

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Enkelte stader ligg den eldre fokksnøen på kantkornlag, men skal generelt stor belastning for å påvirke dette laget no.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Tynt snødekke heilt til fjorden. Dei mildare temperaturane før snøfallet laurdag, gjorde den gamle laussnøen så fuktig at dette no er gjenfryst og det har blitt ein såle under nysnøen frå laurdag under skoggrensa, der det ikkje var såle tidlegare. Over skoggrensa har det vore veldig avblåst på ryggane og mykje framstikkande stein, som no ligg skjult under den siste nysnøen mange stader. Varierande mengde laussnø på dei mest utsatte ryggane etter vinden som var laurdag. Ellers 20-30 cm laussnø i skjerma formasjonar. Rimdannelse i snøoverflata siste døgnet

Tester

LBT@65cmQ2 Middels belastning

Snøprofil

1 cm F SH 3 mm D, 9 cm F DF 1 mm D, 20 cm 1F+ RG 1 mm D, 10 cm 1F DF 1 mm D, 20 cm P RG 0 mm D, 35 cm 1F MF 1 mm D, 15 cm K MFcr 2 mm D -10 °C @ 0 cm, -7,8 °C @ 10 cm, -6,6 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -3,6 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 60 cm, -13 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 100 cm

ObsID: 252022

Indre Fjordane / Stryn

Snø

26.01.2021 kl. 12:41

900 moh

sondrekv (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  sondrekv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  sondrekv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør -7 °C 1 m/s fra SV ↗ 60% skyer Enkelte snøbyger, men lite tidlig på dagen. Lite vind, men et drag på Gulkoppen

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm løssnø over solid fokksnø opp til 1100 moh. Mye fint skiføre, spesielt i forsenkninger. På toppen har vinden fraktet snøen fra lørdag mot nordøst. Den siste løssnøen skjuler en del fremstikkende steiner.

Snøprofil

1 cm F PP 2 mm D, 15 cm F DF 1 mm D, 12 cm 1F RG 0 mm D, 12 cm P RG 0 mm D, 5 cm F FC 2 mm D, 1 cm I MFcr 0 mm D, 75 cm K MF Sørøstvendt, 910 moh

ObsID: 252004

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

26.01.2021 kl. 12:00

1133 moh

jan@nordfjordfhs (Ukjent)

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Et lite drønn på flata her, ellers ingen faretegn observert. Mange spor i bolla på veg ned. Godt tråkka spor opp ryggen, gikk utafor mange steder uten drønn eller sprekker.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -3 °C 3 m/s fra SØ ↖ 10% skyer Tett tåke fra 600-1000moh. Lite skyer over det, nesten vindstille.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 600 moh Gravde ikkje. Ein kjenner gammel fokksnø og lausere lag under med staven.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Pittelite snødryss i natt, ca 2-3mm. Store fine nysnøkrystaller ligger gjevnt over alt.

ObsID: 251960

Indre Fjordane / Høyanger

Snø

24.01.2021 kl. 13:46

582 moh

MarStofr (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Oppstod når skiløper på fjellski gjekk over denne myra

ObsID: 251660

Indre Fjordane / Stryn

Snø

24.01.2021 kl. 13:07

946 moh

Laurids (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Laurids
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV Lokale vindforhold kan ha skapt svakt lag i andre himmelretninger en ellers i regionen.

Snødekke

165 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Mykt flak er tilstede i himmelretninger som ikke fremgår av varslet. Virker til å løsne lett på ~15cm, men usikker på mulighet for forplanting. Varslet faregrad er riktig

Tester

Liten blokk gikk på lag av nysnø under mykt flak ved svak klapping. Relativt rent brudd ~Q2

Snøprofil

15 cm F DF D, 3 cm F PP D, 45 cm 4F 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 251652

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

24.01.2021 kl. 10:07

1129 moh

jan@nordfjordfhs (Ukjent)

Vær

-2 °C 5 m/s fra SØ ↖ 25% skyer

Notater

Mykje god snø i leheng. Tendenser til flakdannelse bak kul-formasjoner. Den nye snøen er heilt avblåst mot aust- sør-aust. Sprakk litt opp rundt skiene nokre stader. Gravde ikkje. Ubunden snø i skogen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV

ObsID: 251667

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

23.01.2021 kl. 13:27

995 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Litt lysning mellom snøbygene på ettermiddagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  20-25 cm nysnø i løpet av natta og formiddagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Avblåst ned på lyng og stein over vindutsatte ryggar
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dårleg sikt over skoggrensa
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er komt mykje nysnø, og har vore vind og snøfokk over skoggrensa i dag. Dette dannar ustabile nysnøflak i leområder som kan være lette å løyse ut. Foreløpig små og lite samanhengande flakdannelsar, opp til 1100 moh her i dag. Men reknar med at det er fastare og meir samanhengane flakdannelsar i høgfjellet Mindre nedbør dei neste dagane, men mykje laussnø tilgjengeleg for vindtransport, som kan oppretthalde skredproblemet med ustabile nysnøflak Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -2 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer Lågt skydekke og snøvêr, litt lettare utover ettermiddagen. Vind og snøfokk frå ca 900 moh

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Skildring: Frå ca 800 moh, betydeleg kraftigare vind og snøfokk frå ca 900 moh

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh I denne delen av regionen har det vore begrensa str og samanheng på område med kantkornlag, så forventar ikkje meir enn str 2 på evt skred i dette laget. Stor tilleggsbelastning

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, NV over 900 moh Lite samanhengande flakdannelsar. Forventar noko fastare fokksnø og større flakdannelsar i høgfjellet, som kan gi str 2 skred

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det ligg snø heilt ned til fjorden, men må opp på ca 700 moh før det er såle under. 25 cm nysnø i skogen. Over skoggrensa varierande nysnømengde pga vind med ryggar som er avblåst ned på lyng og stein. Begynnande flakdannelsar over kular og bak ryggar, men foreløpig mjuke flak med lite bindingar som heng dårleg i hop. Det kan fortsatt finnast stader med kantkorn under den gamle fokksnøen, men det skal mykje til å påvirke dette laget no.

Tester

LBT@47cmQ1 Liten belastning. Men veldig laust, heng ikkje skikkeleg i hop.

Snøprofil

3 cm 4F DF 1 mm D, 45 cm F PP 2 mm D, 15 cm 1F FCxr 1 mm D, 15 cm P MFcr 1 mm D, 35 cm K MFcr 2 mm D -2,7 °C @ 0 cm, -3,1 °C @ 10 cm, -2,9 °C @ 20 cm, -2,7 °C @ 30 cm, -2,6 °C @ 40 cm, -2,4 °C @ 50 cm, -2,2 °C @ 60 cm, -1,6 °C @ 80 cm, -0,6 °C @ 100 cm

ObsID: 251488

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

23.01.2021 kl. 11:50

520 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lågt skydekke og snøvêr i Dvergsdalsdalen på 450 moh. 25 cm nysnø på 500 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Vær

Snø -1 °C 100% skyer Fredag for det meste oppholdsvær, begynte å snø seint fredag kveld. Nedbør som regn sludd i låglandet i Førde. Lagt seg som nysnø frå ca 300 moh.

Snødekke

50 cm totalt 25 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 20 cm nysnø i Dvergsdalsdalen på 450 moh, aukande til 25 cm på 500 moh av totalt 50 cm.

ObsID: 251423

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org