Snøskredvarsel for Indre Fjordane fredag 22.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Det kan vere lett å løyse ut skred i fersk fokksnø. Enkelte stader kan det vere mogleg å påvirke vedvarande svake lag. Då kan skreda bli store.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind frå søraust fortset å flytte snø inn i nordvestvendte terrengformasjonar. Vedvarande svake lag i snødekket er generelt vanskeleg å påvirke, men skred som løsnar på vedvarande svake lag kan bli store. Tynt snødekke og mykje oppstikkande stein gjer at sjølv mindre skred kan gjere stor fysisk skade.
Snøoverflata er prega av fersk, vindtransportert snø dei siste dagane. Nokre stadar er det hard, berande overflate, medan det er lausare bak ryggar og i andre leformasjonar. I skogen ligg det mykje laussnø med tynn såle. Ryggar og utsette formasjonar er delvis avblesne. Det er snø til havnivå, men lite såle i låglandet.
Det utvikla seg mykje rim og kantkorn i overflata i klårvêret etter nyttår. Der snødekket var tynt før siste snøfall (9.-12. januar) finn ein kantkorn ved bakken og kring skarelag. Der snødekket var tjukkare vart det danna kantkorna snø i overflata.
11 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørøst.
-11 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om formiddagen.
Skyet.
Nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 7 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra sørøst om formiddagen.
-9 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Stryn

Snø

22.01.2021 kl. 11:15

1169 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

15 cm P RG D, 5 cm 4F DF D, 25 cm 1F RG D, 4 cm 4F FC 1 mm D, P MFcr D, 15 cm 4F FC 2 mm D 1150 N

Vær

Ikke nedbør -2 °C 4 m/s fra S ↑ 25% skyer

Tester

CTM14@15cmQ2 Middels 1040 N. Små P flak mot 5 cm 1-4F nedføyket løssnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Tynnt snødekke og små flakstørrelser med homogene egenskaper, vil gi utbredt opplevelse av fg1 i fjellet. Fordi vegvalg vil styre mot leområdene og det finnes lag med nedføyket løssnø og stedvis kantkorn, blir det fg2 med fokus på småskred. Større leheng i høyfjell/breområder kan gi større skredstørelser. Nedføyket løssnø stabiliserer. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Tviler på at dette er noe særlig problem nå, men kan ikke utelukkes helt.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Vindpakket myk Tørr Svært glissent skiføre får årstid. Lavere enn 900 m er det bare renner og forsenkninger som har dybder over halvmeteren. Mye stein og avblåst terreng. Leheng over 1100 m vil ha mer snø, men avblåste topper og rygger. Mildværet kom med lite nedbør, så lite oppfuktning under mildværsgrensen på 7-800 m. Bærende/brytende skare og økende vindskavling fra 6-700 m. Også løsere partier. Fortsatt en del løssnø under skoggrensa. I leheng i høyden er det utbredt et lag nedføyket løssnø på 10-20 cm dybde, under hard og myk flakdannelse. Laget er i ferd med å stabilisere, men gir fortsatt stedvis oppsprekking. Imidlertid vanskelig å finne homogene flak av særlig størrelse. Dypere finnes det stedvis kantkornlag over skare og dype smeltfryslag som går mot kant. Fikk ikke respons i dette nå. Kant mot bakken en del avblåste steder.

ObsID: 251302

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

21.01.2021 kl. 11:34

62 moh

vegardf@frivillig (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  vegardf@frivillig

Snødekke

Ikke snøfokk 7 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det ser ut til at nysnøen i natt ikke er særlig vindpåvirket. Observert på avstand. Fra hjemmekontor..

ObsID: 251133

Indre Fjordane / Stad

Snø

21.01.2021 kl. 11:01

13 moh

Laurids (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Laurids

Vær

Regn 3 °C 1 m/s fra Ø ← 100% skyer Mildt i dalen, regn og mye snøsmelting. Snø fra rundt 200-300moh

ObsID: 251123

Indre Fjordane / Stryn

Snø

21.01.2021 kl. 08:50

399 moh

einar@nortindBOF (***)

Vær

Ikke nedbør 0,2 °C 0 m/s 100% skyer

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Fuktig

ObsID: 251097

Indre Fjordane / Stad

Snø

20.01.2021 kl. 13:17

808 moh

Laurids (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Laurids Kommentar:  Mye fokksnø her. Veldig homogen til 120cm dypte.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

135 cm P D, 30 cm K 2 tester knyttet til snøprofilen

Vær

Ikke nedbør -3 °C 7 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Tester

ECTX God

CTN God

ObsID: 251007

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

19.01.2021 kl. 18:20

898 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Delvis skya oppholdsvær. Mot nordvest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot nordaust
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snøen ligg heilt ned, men ingen såle under i lågareliggande områder.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Avblåst ned stein på vindutsatte ryggar
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Overflate av mjuk fokksnø i litt beskytta terreng, hardare fokksnø over meir utsatte kantar
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm 4F DF 1 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm P RG 1 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 7 cm P RG 1 mm D, 15 cm 1F FCxr 1 mm D, 70 cm P-K MFcr 2 mm D, 20 cm 1F MF 2 mm M -5,7 °C @ 0 cm, -3,9 °C @ 10 cm, -3,1 °C @ 20 cm, -2,4 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1,3 °C @ 50 cm, -1 °C @ 60 cm, -0,5 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 100 cm

Vær

Ikke nedbør -2 °C 8 m/s fra S ↑ 80% skyer Delvis skya oppholdsvær. Periodevis vind og snøfokk langs bakken frå sør og søraust

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Skildring: Snøfokk langs bakken frå ca 600 moh

Tester

LBT@47cmQ1 Middels belastning

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er både svake lag av kantkorn under fokksnøen frå forrige veke, og lagdelingar i fokksnø frå dei siste dagane som kan føre til skred. Fann ikkje tydelege kantkorn i snødekket på dagens observasjon, men det finnast fleire stader i området. Så ein må være obs. Det er venta noko ny nedbør som i kombinasjon med vind vil gi ny pålagring og danne ustabile nysnøflak. Dette kan også medføre større belastning på kantkornlag. Varslet faregrad er riktig Utifrå skredstr, og utbredelse gir dette faregrad 2 i dette området, men er nok riktig med faregrad 3 utifrå at det er forventa at indre og høgastliggande fjellområda er mest utsett.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 600 moh Fokksnøen frå søndag har stabilisert seg noko, og vil trenge større belastning, men den ferske fokksnøen vil kunne løyse ut lett.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh Er begrensa snømengde, og mykje avblåste ryggar og stein, som avgrensar str på samanhengande svakt lag.

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Det ligg snø heilt ned til fjorden, men utan såle under opp til ca 700 moh. Avblåste ryggar og kantar i terrenget. Fortsatt laussnø i skogen og i skjerma formasjonar, men over skoggrensa for det meste fokksnø av vekslande hardheit, mellom dei avblåste ryggane der det stikk fram mykje stein.

ObsID: 250904

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

19.01.2021 kl. 12:17

817 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Lettere skydekke nordover mot Sunnmøre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Mot vest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Ganske fersk fokksnø i leheng mot nord

Snøprofil

5 cm 4F DF 2 mm, 5 cm F DF 3 mm, 35 cm 1F RG 1 mm, 3 cm F FCsf/SHxr 2 mm, 10 cm P MF, 5 cm K MFcr

Vær

Ikke nedbør 5 °C 3 m/s fra S ↑ 75% skyer Rolige værforhold og delvis skyet oppholdsvær.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Tester

LBT@45cmQ2 Bryter ikke lett.

LBT@10cmQ2 Bryter lett i øverste ferske snø.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har komt noe ny snø i høyden og denne er transportert inn i N-NV-V-heng. Et fastere lag i toppen av snødekket løsner lett av en skiløpers påvirkning, men antar at disse vil begrense seg til str2-skred da mengdene er små. Fremdeles er det et lag av delvis nedbrutte kantkorn og overflaterim, men det skal mer til for å påvirke dette laget nå. Unntaket er steder med tynt og mykt snødekke. Det er få faretegn i fjellet nå, men snødekket er fremdeles komplisert og konservative veivalg anbefales. Mer nedbør, stigende temperaturer og vind vil føre til nye fokksnøflak i ulike retninger og dermed temmelig uendret skredfare.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 600 moh

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Utvikfjellet har mindre snø enn områdene rundt Gloppefjorden. Det meste er nå snødekt, men mange steder er det tynt og lite såle. I leheng er det opp imot 200cm. Toppen av snødekket er preget av ganske fersk, vindtransportert snø fra siste par døgn. Noen steder er det hard, bærende overflate, mens det er løsere bak rygger og andre leformasjoner. Dypere i snødekket er det fremdeles et lag av kantkorn og overflaterim som fremdeles må betegnes som aktivt selv om det virker mindre potent nå enn før helga.

ObsID: 250846

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

19.01.2021 kl. 12:02

755 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

2 cm P RG D, 5 cm F DF 1 mm D, 15 cm 4F RG 1 mm D, 12 cm 1F RG 0 mm D, 30 cm P RG, 100 cm 1F RG, 10 cm P MF, 5 cm F FC 2 mm, 10 cm K MFcr -10 °C @ 0 cm, -6,9 °C @ 10 cm, -6,4 °C @ 20 cm, -5,5 °C @ 30 cm, -5,1 °C @ 40 cm, -4,8 °C @ 50 cm, -4,7 °C @ 60 cm, -4,3 °C @ 70 cm, -4 °C @ 80 cm, -3,4 °C @ 90 cm, -2,8 °C @ 100 cm, -2,4 °C @ 110 cm Profilet er tatt i leheng med betydelig mer snø enn ellers.

Vær

Ikke nedbør -4,8 °C 2 m/s fra S ↑ 75% skyer

Tester

LBT@5cmQ2 Brudd i den ferskeste innblåste snøen.

ObsID: 250841

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org