Snøskredvarsel for Indre Fjordane tirsdag 19.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevjande forhold i høgfjellet med vedvarande svake lag og nysnøflak. Ferdsel krev erfaring og gode vegvalg.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ligg store fokksnøflak over vedvarande svake lag av kantkorn mot hovedsakleg sør og aust. Skredproblemet er størst i dei indre og høgstliggjande delane av regionen og faregraden er venta lågare andre stadar. Pågåande vind frå søraust vil legge opp ferske nysnøflak i nordvestlege leheng. Stadvis kan flak ligge på overflaterim og soleis vere lette å løyse ut.
I skogen ligg det mykje laussnø med tynn såle. Over tregrensa varierer det mellom mjuke og harde flak. Det har vore stor snøtransport og i leområder mot sør og søraust ligg det stadvis mykje innblesen snø. Ryggar og utsette formasjonar er delvis avblesne og i høgda er snødekket i hovedsak bærande. Det er snø til havnivå, men lite såle i låglandet.
Det utvikla seg mykje rim og kantkorn i overflata i klårvêr etter nyttår. Der snødekket var tynt før siste snøfall finn ein kantkorn ved bakken og kring skarelag. Der snødekket var tjukkare vart det danna mykje kantkorna snø i overflata som no ligg under fokksnøen.
Det var sundag eit personutløyst skred på Kvamsfjellet i Jølster. Det er også observert fersk vindtransportert snø i nordleg sektor.
3 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sør.
-12 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til mandag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-17 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

19.01.2021 kl. 18:20

898 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Delvis skya oppholdsvær. Mot nordvest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot nordaust
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snøen ligg heilt ned, men ingen såle under i lågareliggande områder.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Avblåst ned stein på vindutsatte ryggar
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Overflate av mjuk fokksnø i litt beskytta terreng, hardare fokksnø over meir utsatte kantar
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Skildring: Snøfokk langs bakken frå ca 600 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er både svake lag av kantkorn under fokksnøen frå forrige veke, og lagdelingar i fokksnø frå dei siste dagane som kan føre til skred. Fann ikkje tydelege kantkorn i snødekket på dagens observasjon, men det finnast fleire stader i området. Så ein må være obs. Det er venta noko ny nedbør som i kombinasjon med vind vil gi ny pålagring og danne ustabile nysnøflak. Dette kan også medføre større belastning på kantkornlag. Varslet faregrad er riktig Utifrå skredstr, og utbredelse gir dette faregrad 2 i dette området, men er nok riktig med faregrad 3 utifrå at det er forventa at indre og høgastliggande fjellområda er mest utsett.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 8 m/s fra S ↑ 80% skyer Delvis skya oppholdsvær. Periodevis vind og snøfokk langs bakken frå sør og søraust

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 600 moh Fokksnøen frå søndag har stabilisert seg noko, og vil trenge større belastning, men den ferske fokksnøen vil kunne løyse ut lett.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh Er begrensa snømengde, og mykje avblåste ryggar og stein, som avgrensar str på samanhengande svakt lag.

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Det ligg snø heilt ned til fjorden, men utan såle under opp til ca 700 moh. Avblåste ryggar og kantar i terrenget. Fortsatt laussnø i skogen og i skjerma formasjonar, men over skoggrensa for det meste fokksnø av vekslande hardheit, mellom dei avblåste ryggane der det stikk fram mykje stein.

Snøprofil

10 cm 4F DF 1 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm P RG 1 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 7 cm P RG 1 mm D, 15 cm 1F FCxr 1 mm D, 70 cm P-K MFcr 2 mm D, 20 cm 1F MF 2 mm M -5,7 °C @ 0 cm, -3,9 °C @ 10 cm, -3,1 °C @ 20 cm, -2,4 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1,3 °C @ 50 cm, -1 °C @ 60 cm, -0,5 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 100 cm

Tester

LBT@47cmQ1 Middels belastning

ObsID: 250904

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

19.01.2021 kl. 12:17

817 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Lettere skydekke nordover mot Sunnmøre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Mot vest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Ganske fersk fokksnø i leheng mot nord

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har komt noe ny snø i høyden og denne er transportert inn i N-NV-V-heng. Et fastere lag i toppen av snødekket løsner lett av en skiløpers påvirkning, men antar at disse vil begrense seg til str2-skred da mengdene er små. Fremdeles er det et lag av delvis nedbrutte kantkorn og overflaterim, men det skal mer til for å påvirke dette laget nå. Unntaket er steder med tynt og mykt snødekke. Det er få faretegn i fjellet nå, men snødekket er fremdeles komplisert og konservative veivalg anbefales. Mer nedbør, stigende temperaturer og vind vil føre til nye fokksnøflak i ulike retninger og dermed temmelig uendret skredfare.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 3 m/s fra S ↑ 75% skyer Rolige værforhold og delvis skyet oppholdsvær.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 600 moh

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Utvikfjellet har mindre snø enn områdene rundt Gloppefjorden. Det meste er nå snødekt, men mange steder er det tynt og lite såle. I leheng er det opp imot 200cm. Toppen av snødekket er preget av ganske fersk, vindtransportert snø fra siste par døgn. Noen steder er det hard, bærende overflate, mens det er løsere bak rygger og andre leformasjoner. Dypere i snødekket er det fremdeles et lag av kantkorn og overflaterim som fremdeles må betegnes som aktivt selv om det virker mindre potent nå enn før helga.

Snøprofil

5 cm 4F DF 2 mm, 5 cm F DF 3 mm, 35 cm 1F RG 1 mm, 3 cm F FCsf/SHxr 2 mm, 10 cm P MF, 5 cm K MFcr

Tester

LBT@45cmQ2 Bryter ikke lett.

LBT@10cmQ2 Bryter lett i øverste ferske snø.

ObsID: 250846

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

19.01.2021 kl. 12:02

755 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -4,8 °C 2 m/s fra S ↑ 75% skyer

Snøprofil

2 cm P RG D, 5 cm F DF 1 mm D, 15 cm 4F RG 1 mm D, 12 cm 1F RG 0 mm D, 30 cm P RG, 100 cm 1F RG, 10 cm P MF, 5 cm F FC 2 mm, 10 cm K MFcr -10 °C @ 0 cm, -6,9 °C @ 10 cm, -6,4 °C @ 20 cm, -5,5 °C @ 30 cm, -5,1 °C @ 40 cm, -4,8 °C @ 50 cm, -4,7 °C @ 60 cm, -4,3 °C @ 70 cm, -4 °C @ 80 cm, -3,4 °C @ 90 cm, -2,8 °C @ 100 cm, -2,4 °C @ 110 cm Profilet er tatt i leheng med betydelig mer snø enn ellers.

Tester

LBT@5cmQ2 Brudd i den ferskeste innblåste snøen.

ObsID: 250841

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

17.01.2021 kl. 15:06

215 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Snøen har sklidd av mange tak

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Det har blitt mye varmere gjennom dagen. 2-3 plussgrader nede ved fjorden nå. Sikkert 10 minusgrader I går. Kuldegrader ved fjorden i morrest

ObsID: 249658

Indre Fjordane / Jølster_Stordalsfjellet

Snø

17.01.2021 kl. 14:00

812 moh

Dagfinn Nordal (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Dagfinn Nordal Kommentar:  Ser bruddkanten oppe i venstre hjørne

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vindpakket snø, jeg løste ut et lite skred på veg ned fra Kvamsfjellet, ved stordalsfjellet. Jeg var alene og kjørte meg greit ut av skredet. Svakt topplag tydeligvis pga. Siste døgns vind.

Ulykke/hendelse

Løste ut topplaget, var alene og kjørte meg ut og kom på sikker avstand. Sendte og melding til Jølster skisenter Snø Påvirket ingenting Ski offpist

Skredhendelse

17. jan 14:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SØ-vendt Svaberg

ObsID: 249656

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

17.01.2021 kl. 13:45

722 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Skya oppholdsvær på formiddagen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Glimt av blå himmel
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snøbyger på ettermiddagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Fin nysnø frå forrige snøfall i starten av veka her på 400 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vindpåvirka snøoverflate og pågåande vindtransport frå ca 5-600 moh over utsatte ryggar og kantar i terrenget
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Avblåste ryggar

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Vindtransportert snø og pågåande snøfokk /vindtransport frå ca 500 moh frå sørvest

Skredfarevurdering

3 Betydelig Pågåande vindtransport og pålagring gir ustabile nysnøflak som er lette å løyse ut i leområder i nye retningar mot nord og nordaust. Det er også stader med svake lag av kantkorn under fokksnøen frå tirsdag i aust og søraust vendt terreng som fortsatt kan være lette å løyse ut Fortsatt nedbør i kombinasjon med vind vil gi ny pålagring og oppretthalde skredproblemet med ustabile nysnøflak. Nysnøen vil også gi større belastning på kantkornlaga, og kan trigge desse. Varslet faregrad er riktig Burde hatt nysnøflak med som skredproblem

Vær

Snø -2 °C 8 m/s fra SV ↗ 80% skyer Varierande skydekke, periodevis glimt av blå himmel. Begynte å snø litt i 12 tida. Periodevis kraftig vind og snøfokk

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 500 moh

Snødekke

70 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr 40 cm laussnø på 400 moh, utan såle under. Aukande til 50 cm på 600 moh, med 10 cm kantkorn i bunn. Frå skoggrensa ein tynn såle av gammal smelteomvandla snø. Fersk vindtransportert legg opp ferske fokksnøansamlingar i nordleg sektor. Det finst svake lag av kantkorn ein del stader under fokksnøen frå tirsdag.

Snøprofil

25 cm 1F RG 1 mm D, 30 cm 4F DF 1 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm D, 20 cm 1F RG/RGxf 1 mm/1 mm D, 10 cm 4F RG/RGxf 1 mm/1 mm D, 15 cm P MFcr 2 mm D -1,3 °C @ 0 cm, -3,2 °C @ 10 cm, -3,7 °C @ 20 cm, -4,1 °C @ 30 cm, -4,1 °C @ 40 cm, -2,9 °C @ 60 cm, -1 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Tester

CTE5@25cmQ1 Dårlig

LBT@90cmQ2 Middels til hard belastning.

LBT@25cmQ1 Lett klapping, liten belastning

ObsID: 249657

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

17.01.2021 kl. 12:53

1100 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE

Snødekke

Generelt tynt snødekke. Mindre snø her enn i sogndalsdalen. Lite såle under 700 moh. Ingen drønn eller faretegn. Lett snøfokk, moderat på toppene. Vind fra SV. Oppholdsvær og solgløtt. Kantkorn er tilstede overalt under fokksnøen men vi får ikke følelsen av at det er voldsomt sensitivt. Men fortsatt lett å løse ut. I lavere deler av skogen var det godt utviklet overflaterim, men ikke lenger oppe. Ingen overflaterim over skoggrensen. Jeg skulle ville si at hvis vi skal ha kombinasjonen av potent nok skredproblem og nok snø for størrelse 3 skred så er vi nede på få heng. Alternativt størrelse 2 og noen.

ObsID: 249649

Indre Fjordane / Stryn

Snø

16.01.2021 kl. 14:53

965 moh

Laurids (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Laurids
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Laurids
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Ut fra våres observasjon ville jeg si at vi fant nærmere FG2. Fant ingen kantkorn eller rim under overflaten. Med litt tid vil fokksnøen binde seg mere vil jeg tro, men er selvfølgelig ikke representativt for områder der rim eller kantkorn er present. Varslet faregrad er for høy Tror FG3 er korrekt for regionen, men akkurat dette fjell ville jeg nok vurdere til en 2’er.

Vær

-10 °C 5 m/s fra S ↑ 2% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr

Snøprofil

20 cm 1F, 20 cm P, 75 cm 1F 1 test knyttet til snøprofilen

Tester

ECTX God

CTN God

ObsID: 249536

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

16.01.2021 kl. 13:44

1215 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

Litt vindtransport I høgdene over 1000m. 4-7s/m frå aust

ObsID: 249485

Indre Fjordane / Stad

Snø

16.01.2021 kl. 12:20

891 moh

Eivind.G (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør -13 °C

Snødekke

Moderat snøfokk

ObsID: 249499

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

16.01.2021 kl. 12:04

969 moh

Anders Bugge (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Anders Bugge Kommentar:  Trolig noen dager gammelt.

Vær

Sol og blå himmel

ObsID: 249459

Indre Fjordane / Stryn

Snø

16.01.2021 kl. 11:20

464 moh

Laurids (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Laurids

Snødekke

Rim på mykt underlag

ObsID: 249478

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

16.01.2021 kl. 10:30

511 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  På morgonen og formiddag klarvêr med enkelte tynne, høge skyer
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tilskyande frå vest utover ettermiddagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Store rimkrystallar i snøoverflata i låglandet og i skogen

Vær

Ikke nedbør -11 °C 10% skyer Kaldt og klart vêr, noko tilskyande frå vest seinare på ettermiddagen. Litt vind på toppen frå sørleg retning

Snødekke

0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr Store rimkrystallar i snøoverflata i låglandet og i skogen. Mindre utbreiing over skoggrensa.

ObsID: 249554

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org