Snøskredvarsel for Indre Fjordane lørdag 16.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Eit vedvarande svakt lag ligg under fokksnøen. Oppsprekking og drønn er tydelege teikn på ustabilitet. Ein oppmodnar til konservative vegval.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind og nedbør i starten av veka har gitt store fokksnøflak som framleis er lette å løyse ut. Forholda er krevjande med svake bindingar og vedvarande svake lag i snødekket. Fjernutløysing er mogleg. Skiftande vindretning har gitt flakdaningar i fleire himmelretningar, men sør- og sørvestlege heng er mest utsett. Unngå utløysningsområder og utløpsområder for skred.
Det kom mykje snø i starten av veka. I skogen ligg det mykje laussnø med tynn såle. Over tregrensa varierer det mellom mjuke og harde flak. Det har vore stor snøtransport og i leområder mot sør og søraust ligg det stadvis mykje innblesen snø. Ryggar og utsette formasjonar er delvis avblesne og i høgda er snødekket i hovedsak bærande. Det er snø til havnivå, men lite såle i låglandet.
Det utvikla seg mykje rim og kantkorn i overflata i klårvêr etter nyttår. Der snødekket var tynt før siste snøfall finn ein kantkorn ved bakken og kring skarelag. Der snødekket var tjukkare vart det danna mykje kantkorna snø i overflata som no ligg under fokksnøen. Rim er delvis blåst vekk i utsett terreng mot vest og sørvest, men det er stor usikkerheit rundt utbreiinga.
Det er observert eit stort skred med god forplantningsevne i eit sørvestleg heng på rundt 1000 moh i Hornindal.
Det er observert fareteikn som drønn og skytande sprekker fleire plassar rundt Jølstravatnet på onsdag.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-17 °C til -7 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind., endring til frisk bris fra sørøst om formiddagen.
-15 °C til -4 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Tilskyende utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Stryn

Snø

16.01.2021 kl. 14:53

965 moh

Laurids (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Laurids
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Laurids
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Ut fra våres observasjon ville jeg si at vi fant nærmere FG2. Fant ingen kantkorn eller rim under overflaten. Med litt tid vil fokksnøen binde seg mere vil jeg tro, men er selvfølgelig ikke representativt for områder der rim eller kantkorn er present. Varslet faregrad er for høy Tror FG3 er korrekt for regionen, men akkurat dette fjell ville jeg nok vurdere til en 2’er.

Vær

-10 °C 5 m/s fra S ↑ 2% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr

Tester

ECTX God

CTN God

Snøprofil

20 cm 1F, 20 cm P, 75 cm 1F 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 249536

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

16.01.2021 kl. 13:44

1215 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

Litt vindtransport I høgdene over 1000m. 4-7s/m frå aust

ObsID: 249485

Indre Fjordane / Stad

Snø

16.01.2021 kl. 12:20

891 moh

Eivind.G (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -13 °C

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Moderat snøfokk

ObsID: 249499

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

16.01.2021 kl. 12:04

969 moh

Anders Bugge (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Anders Bugge Kommentar:  Trolig noen dager gammelt.

Vær

Sol og blå himmel

ObsID: 249459

Indre Fjordane / Stryn

Snø

16.01.2021 kl. 11:20

464 moh

Laurids (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Laurids

Snødekke

Rim på mykt underlag

ObsID: 249478

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

16.01.2021 kl. 10:30

511 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  På morgonen og formiddag klarvêr med enkelte tynne, høge skyer
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tilskyande frå vest utover ettermiddagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Store rimkrystallar i snøoverflata i låglandet og i skogen

Vær

Ikke nedbør -11 °C 10% skyer Kaldt og klart vêr, noko tilskyande frå vest seinare på ettermiddagen. Litt vind på toppen frå sørleg retning

Snødekke

0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr Store rimkrystallar i snøoverflata i låglandet og i skogen. Mindre utbreiing over skoggrensa.

ObsID: 249554

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

15.01.2021 kl. 18:40

1060 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå Vassenden mot nordaust, siste sola på toppane
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå Svidalen mot søraust
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Ca 400 moh. Snødjupne på 40 cm, der 30 cm kom med siste snøfallet i løpet av helga og fram til tirsdag
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå 500 moh i opent terreng har vinden tatt godt på utsatte ryggar
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke under skoggrensa, så lite vind som skal til før tuer og lyng stikk fram
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Avblåste ryggar
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Svært tynt med snø, og mykje lyng og stein over vindutsatte ryggar
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Fin snø i beskytta formasjonar
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er mange stader kantkornlag i snødekket, enten under siste fokksnøen, over skarelag i snødekket eller i bunn av snødekket. Typiske faretegn er drønn og skytande sprekker i snødekket. Utifrå dagens obstur og turar i andre delar av Jølster på 8-900 moh dei siste dagane er inntrykket at det er store variasjonar i snøoverflata, som vekslar mellom laussnø, bare ryggar og mindre felt av fokksnø bak ryggar og over kantar i terrenget. Dette gir begrensa str på evt skred i desse områda, men må likevel være obs på terrengfeller. I områder der ein finn større og meir samanhengane fokksnøflak kan det også auke str på skred. Fortsatt låge temperaturar sjølv om dei går opp. Forventa noko nedbør frå søndag og auka vind. Det kan føre til auka belastning på dei svake kantkornlaga. Vi kan også få nye ustabile nysnøflak, og eit nytt nedsnødd lag av rimkrystallar og kantkorn. Varslet faregrad er riktig Varselet gir ein god beskrivelse av forholda og snødekket.

Vær

Ikke nedbør -11 °C 3 m/s fra V → 10% skyer Kaldt og klart vêr, vindstille nesten heilt til topps med berre ein svak trekk ved toppen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh Det kan ligge bevart kantkorn i snødekket under siste fokksnøen, som gjer at stabiliseringa av denne går seint.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh Det finnast kantkorn både over skare og mange stader der snødekket er tynt i bunn av snødekke.

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen nye faretegn som drønn eller ferske sprekker på turen i dag

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr Det kom 30-50 cm nysnø i løpet av helga og fram til tirsdag. Det er tynt grunnlag under denne snøen opp til ca 700 moh. På stader med tynt snødekke har kaldt og klart vêr danna eit svakt lag av kantkorn i bunn. Kaldt og klart vêr på nyåret fram mot dette snøfallet hadde også danna rim og kantkorn i overflata. Enkelte stader i leformasjonar kan dette være bevart under nysnøen, som lørdag og tirsdag var utsatt for kraftig vind som flytta mykje snø. Dette har gitt eit snødekke med vekslande snøoverflate. I skogen og skjerma formasjonar er det laus og fin snø, mens utsatte ryggar er avblåst ned på lyng og stein. Ellers vekslande mellom hard, bærande fokksnø og mjukare fokksnø. Det har på nytt danna seg rim i snøoverflata.

Tester

CTV@56cmQ1 Dårlig Brudd ved saging i bakkant av blokka.

Snøprofil

1 cm F SH 2 mm D, 7 cm 4F RG 1 mm D, 10 cm 4F-1F RG 1 mm D, 38 cm 1F RG 1 mm D, 7 cm 4F FC 1 mm/2 mm D, 10 cm K MFcr 2 mm D -11,1 °C @ 0 cm, -10,8 °C @ 10 cm, -7,8 °C @ 20 cm, -5,8 °C @ 30 cm, -3,6 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 50 cm, -0,7 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 249376

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

15.01.2021 kl. 14:55

821 moh

LarsO@obskorps (****)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Situasjonen i fjellet er ganske uendret, men færre drønn og sprekker enn tidligere i uka. Det fins fremdeles kantkorn og overflaterim på ca 30-70cm dyp og dette forplanter seg bra når det blir trigget. Overflaten begynner imidlertid å bli såpass fast at det skal mer til for å trigge dette laget nå. Enklest å trigge der snødekket er mykt og tynt.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 2 m/s fra SØ ↖ Klart og kaldt, en liten trekk innimellom.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Drønn i snøen

ObsID: 249411

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

15.01.2021 kl. 13:01

546 moh

Ruben Ramslien (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ruben Ramslien

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -13 °C 3 m/s fra SØ ↖

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Nokso stort, skytande drønn oppover mot NA retning.

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk

ObsID: 249360

Indre Fjordane / Stad

Snø

14.01.2021 kl. 15:36

244 moh

Laurids (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Laurids

Snødekke

Rim på mykt underlag Tørr

ObsID: 249162

Indre Fjordane / Stad

Snø

14.01.2021 kl. 14:13

13 moh

Laurids (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Laurids
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Laurids
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Laurids Kommentar:  Bra med nytt leketøy

Snødekke

Nysnøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr -15 grader i øvre snødekke, dannelse av store rimkrystaller over natta

ObsID: 249170

Indre Fjordane / Stryn

Snø

14.01.2021 kl. 11:37

721 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -8,2 °C 0 m/s

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr

Tester

ECTPV@84cmQ2 Dårlig

Snøprofil

55 cm 1F RG 0 mm/1 mm D, 7 cm 4F DF 1 mm, 22 cm 1F RG 1 mm, 5 cm F FC 3 mm, 5 cm P MFcr -13,2 °C @ 0 cm, -13,1 °C @ 10 cm, -12,3 °C @ 20 cm, -10,7 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm, -6,8 °C @ 50 cm, -5,6 °C @ 60 cm, -1 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 249088

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

14.01.2021 kl. 09:48

616 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Fokksnøflak som kollapsa på kantkorn i bunn mot bakken. 10 cm laus kantkorn i bunn, med 60-70 cm innblåst snø med ulik hardheit F-1F/P over.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Kjøsnesfjorden
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -10 °C 0 m/s Kaldt og klart vêr

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ 2 små flakskred truleg frå onsdag, løsneområde på isete sva for det første, og det andre i bratt overgang til liten bekkedal-formasjon. Løsneområde mellom 7-800 moh

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn og skytande sprekk. Overliggande fokksnøflak kollapsa på kantkorn i bunn av snødekket

ObsID: 249051

Indre Fjordane / Volda

Snø

13.01.2021 kl. 15:09

1051 moh

Henrik (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Henrik Kommentar:  Fjellsiden sett mot nordøst. Topp 1082, nord for sandfjellet.

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. S, SV. Over 900 moh Flakstad, størrelse 2-3, ikke mektig bruddkant men lang utstrekning. Nordlig-nordøstlig-østlig vind i høyden i går ettermiddag/kveld/natt. Kraftig utsatte steder.

ObsID: 248973

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

13.01.2021 kl. 12:29

574 moh

Jostein (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jostein

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Små sjølutløyste skred i bratte parti

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytande sprekker og drønn i snøen på flate områder

ObsID: 248887

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

13.01.2021 kl. 11:45

1139 moh

Ingrid@vestland_fk (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Lett snøfokk ved 1100 moh, vind fra SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekke ved Jølstravatnet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ser mot Olahansen, ca 1000 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ser mot øst/nordøst fra ca 1100 moh
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Ferske skispor føyket igjen ved 1100 moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profil i en NØ vendt side ved ca 1100 moh. Profil ca 70 cm. Total dybde ca 120 cm.
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Viser brudd i nedføyket løs nysnø, ca 20 cm under overflaten
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Blyanter viser lag med nedføyket løs snø, plate viser lag med kantkorn og noe beger ca 50 cm ned i snødekket
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Gravepunkt ved 1100 moh. Tydelige fokksnøflak. To lag med nedføyket løs snø, i tillegg til et lag med kant/beger ca 50 cm ned i snødekket.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snødekket er vindpåvirket over skoggrensa, og det finnes fokksnøflak med varierende hardhet. Drønn og oppsprekking indikerer ustabilitet. Flere svake lag i profil ved 1100 moh, får lett brudd ved ECT, både i nedføyket lag m løs snø og kantkornlag. Fg 3 Fargegraden vil holde seg på samme nivå de kommende dagene. Fortsatt pålagring og kalde temperaturer

Vær

Ikke nedbør -10 °C 5 m/s fra SØ ↖ Klarvær. Ca -10 ved turstart, 500 moh, -12 ved 1100 moh. Perioder med laber bris fra Ø-SØ

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 800 moh Kantkorn og noe beger mellom smelteomvandlet snødekke og overliggende fokksnø fra den siste uka

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Perioder med lett snøfokk ved 1100 moh, moderat på toppene

Drønn i snøen Flere drønn over ca. 800 moh i NØ vendt side

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Ca 40cm F-4F i skogen, rett på barmark eller tynt lag med smelteformer. Kommet ca 5 cm nysnø siden i går ettermiddag. Lite vindpåvirket i skogen. Vindformasjoner fra ca 600-700 moh. Fokksnø og oppsprekking rundt ski fra ca 700 moh. og løs snø i skjermede områder. Avblåste rygger fra ca 800 moh og mer vindpåvirket snødekke. Områder med bærende vindpakket snødekke mellom ca 900-1150 moh og avblåst til skare eller barmark. Dannet skavler mot NNV på Olahansen. Vekslende vind og kun perioder med snøfokk, lett snøfokk ved 1100 moh.

Tester

ECTP8@55cmQ2 I lag med kant/beger mellom smelteomvandlet snødekke og fokksnø fra den siste uka

ECTP5@20cmQ2 Nedføyket lag med nysnø

Snøprofil

20 cm 1F-P RG 1 mm/0 mm D, 4 cm 4F DFbk 1 mm/0 mm D, 15 cm 1F-P RG 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FCxr 1 mm/0 mm D, 10 cm P RGxf 0 mm/0 mm D, 4 cm F FC/DH 2 mm/2 mm D, 120 cm K MF 0 mm/0 mm -13 °C @ 2 cm, -10,8 °C @ 10 cm, -8,6 °C @ 20 cm, -7,5 °C @ 30 cm, -6,6 °C @ 40 cm, -6,2 °C @ 50 cm, -5,3 °C @ 60 cm, -5 °C @ 70 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Profil i en NØ vendt side ved ca 1100 moh. Profil ca 70 cm. Total dybde ca 120 cm.

ObsID: 248901

Indre Fjordane / Stad

Snø

13.01.2021 kl. 10:03

685 moh

Eivind.G (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eivind.G

Vær

-10 °C fra N ↓

Snødekke

30 cm nysnø Kraftig vindtransportet.Drønn i snødekke

ObsID: 248850

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

13.01.2021 kl. 08:24

68 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snødekke

25 cm nysnø 10+ cm natt til ons. Det virkar til å ha kome meir snø her enn litt lengre aust (jølster)

ObsID: 248830

Indre Fjordane / Stryn

Snø

13.01.2021 kl. 07:53

399 moh

einar@nortindBOF (***)

Vær

Ikke nedbør -6,3 °C 3 m/s fra NØ ↙ Har blåst mer i natt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen

Stort snøfall Område: For kommunen

Snødekke

53 cm totalt Moderat snøfokk 30 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

ObsID: 248827

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org