Snøskredvarsel for Indre Fjordane fredag 15.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der vedvarende svakt lag har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind og nedbør i starten av uken har gitt store fokksnøflak som fremdeles er lette å løse ut. Forholdene er krevende med vedvarende svake lag i snødekket. Fjernutløsning er mulig. Unngå utløsningsområder og utløpsområder for skred. Skredproblemet finnes der det ligger fokksnø over nedføyket kantkorn eller nysnø. Vær oppmerksom på svakt lag av løssnø under hardere snø. Varierende vind har gitt flakdannelse i flere himmelretninger men sør- og sørøstvendte heng er mest utsatt.
Det har kommet mye snø siste uken. I skogen ligger det nå mye løssnø med tynn såle. Over tregrensen varierer det mellom myke og harde flak. Det har vært stor snøtransport og i leområder mot sør og sørøst ligger det stedvis mye innblåst snø. Rygger og utsatte formasjoner er delvis avblåst og i høyden er snødekket i hovedsak bærende. Før siste periode med snøfall var snødekket tynt og det er fortsatt tynn såle i lavereliggende og fjordnære områder.
Det har blitt dannet utbredt rim og kantkorn i overflaten i klarværet etter nyttår. Der snødekket var tynt før siste snøfall finnes kantkorn fremst ved bakken og rundt skarelag. Der snødekket var tykkere ble det dannet mye kantkornet snø i overflaten som nå ligger under fokksnø. Rim forventes delvis blåst bort i utsatt terreng mot vest og sør-vest men det er stor usikkerhet rundt utbredelsen. Det er observert drønn og skytende sprekker flere plasser rundt Jølstravannet på onsdag.
Det er observert et stort skred med god forplantningsevne i et sørvestlig heng på rundt 1000 moh i Hornindal.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-15 °C til -6 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-17 °C til -7 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

15.01.2021 kl. 18:40

1060 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå Vassenden mot nordaust, siste sola på toppane
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå Svidalen mot søraust
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Ca 400 moh. Snødjupne på 40 cm, der 30 cm kom med siste snøfallet i løpet av helga og fram til tirsdag
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå 500 moh i opent terreng har vinden tatt godt på utsatte ryggar
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke under skoggrensa, så lite vind som skal til før tuer og lyng stikk fram
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Avblåste ryggar
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Svært tynt med snø, og mykje lyng og stein over vindutsatte ryggar
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Fin snø i beskytta formasjonar
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTV@56cmQ1 Dårlig Brudd ved saging i bakkant av blokka.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr Det kom 30-50 cm nysnø i løpet av helga og fram til tirsdag. Det er tynt grunnlag under denne snøen opp til ca 700 moh. På stader med tynt snødekke har kaldt og klart vêr danna eit svakt lag av kantkorn i bunn. Kaldt og klart vêr på nyåret fram mot dette snøfallet hadde også danna rim og kantkorn i overflata. Enkelte stader i leformasjonar kan dette være bevart under nysnøen, som lørdag og tirsdag var utsatt for kraftig vind som flytta mykje snø. Dette har gitt eit snødekke med vekslande snøoverflate. I skogen og skjerma formasjonar er det laus og fin snø, mens utsatte ryggar er avblåst ned på lyng og stein. Ellers vekslande mellom hard, bærande fokksnø og mjukare fokksnø. Det har på nytt danna seg rim i snøoverflata.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen nye faretegn som drønn eller ferske sprekker på turen i dag

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er mange stader kantkornlag i snødekket, enten under siste fokksnøen, over skarelag i snødekket eller i bunn av snødekket. Typiske faretegn er drønn og skytande sprekker i snødekket. Utifrå dagens obstur og turar i andre delar av Jølster på 8-900 moh dei siste dagane er inntrykket at det er store variasjonar i snøoverflata, som vekslar mellom laussnø, bare ryggar og mindre felt av fokksnø bak ryggar og over kantar i terrenget. Dette gir begrensa str på evt skred i desse områda, men må likevel være obs på terrengfeller. I områder der ein finn større og meir samanhengane fokksnøflak kan det også auke str på skred. Fortsatt låge temperaturar sjølv om dei går opp. Forventa noko nedbør frå søndag og auka vind. Det kan føre til auka belastning på dei svake kantkornlaga. Vi kan også få nye ustabile nysnøflak, og eit nytt nedsnødd lag av rimkrystallar og kantkorn. Varslet faregrad er riktig Varselet gir ein god beskrivelse av forholda og snødekket.

Vær

Ikke nedbør -11 °C 3 m/s fra V → 10% skyer Kaldt og klart vêr, vindstille nesten heilt til topps med berre ein svak trekk ved toppen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh Det kan ligge bevart kantkorn i snødekket under siste fokksnøen, som gjer at stabiliseringa av denne går seint.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh Det finnast kantkorn både over skare og mange stader der snødekket er tynt i bunn av snødekke.

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F SH 2 mm D, 7 cm 4F RG 1 mm D, 10 cm 4F-1F RG 1 mm D, 38 cm 1F RG 1 mm D, 7 cm 4F FC 1 mm/2 mm D, 10 cm K MFcr 2 mm D -11,1 °C @ 0 cm, -10,8 °C @ 10 cm, -7,8 °C @ 20 cm, -5,8 °C @ 30 cm, -3,6 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 50 cm, -0,7 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 249376

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

15.01.2021 kl. 14:55

821 moh

LarsO@obskorps (****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Drønn i snøen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Situasjonen i fjellet er ganske uendret, men færre drønn og sprekker enn tidligere i uka. Det fins fremdeles kantkorn og overflaterim på ca 30-70cm dyp og dette forplanter seg bra når det blir trigget. Overflaten begynner imidlertid å bli såpass fast at det skal mer til for å trigge dette laget nå. Enklest å trigge der snødekket er mykt og tynt.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 2 m/s fra SØ ↖ Klart og kaldt, en liten trekk innimellom.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 249411

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

15.01.2021 kl. 13:01

546 moh

Ruben Ramslien (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ruben Ramslien

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Nokso stort, skytande drønn oppover mot NA retning.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -13 °C 3 m/s fra SØ ↖

ObsID: 249360

Indre Fjordane / Stad

Snø

14.01.2021 kl. 15:36

244 moh

Laurids (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Laurids

Snødekke

Rim på mykt underlag Tørr

ObsID: 249162

Indre Fjordane / Stad

Snø

14.01.2021 kl. 14:13

13 moh

Laurids (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Laurids
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Laurids
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Laurids Kommentar:  Bra med nytt leketøy

Snødekke

Nysnøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr -15 grader i øvre snødekke, dannelse av store rimkrystaller over natta

ObsID: 249170

Indre Fjordane / Stryn

Snø

14.01.2021 kl. 11:37

721 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTPV@84cmQ2 Dårlig

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør -8,2 °C 0 m/s

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh

Snøprofil

55 cm 1F RG 0 mm/1 mm D, 7 cm 4F DF 1 mm, 22 cm 1F RG 1 mm, 5 cm F FC 3 mm, 5 cm P MFcr -13,2 °C @ 0 cm, -13,1 °C @ 10 cm, -12,3 °C @ 20 cm, -10,7 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm, -6,8 °C @ 50 cm, -5,6 °C @ 60 cm, -1 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 249088

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

14.01.2021 kl. 09:48

616 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Fokksnøflak som kollapsa på kantkorn i bunn mot bakken. 10 cm laus kantkorn i bunn, med 60-70 cm innblåst snø med ulik hardheit F-1F/P over.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Kjøsnesfjorden
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn og skytande sprekk. Overliggande fokksnøflak kollapsa på kantkorn i bunn av snødekket

Vær

Ikke nedbør -10 °C 0 m/s Kaldt og klart vêr

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ 2 små flakskred truleg frå onsdag, løsneområde på isete sva for det første, og det andre i bratt overgang til liten bekkedal-formasjon. Løsneområde mellom 7-800 moh

ObsID: 249051

Indre Fjordane / Volda

Snø

13.01.2021 kl. 15:09

1051 moh

Henrik (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Henrik Kommentar:  Fjellsiden sett mot nordøst. Topp 1082, nord for sandfjellet.

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. S, SV. Over 900 moh Flakstad, størrelse 2-3, ikke mektig bruddkant men lang utstrekning. Nordlig-nordøstlig-østlig vind i høyden i går ettermiddag/kveld/natt. Kraftig utsatte steder.

ObsID: 248973

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

13.01.2021 kl. 12:29

574 moh

Jostein (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jostein

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Små sjølutløyste skred i bratte parti

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytande sprekker og drønn i snøen på flate områder

ObsID: 248887

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

13.01.2021 kl. 11:45

1139 moh

Ingrid@vestland_fk (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Lett snøfokk ved 1100 moh, vind fra SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekke ved Jølstravatnet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ser mot Olahansen, ca 1000 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ser mot øst/nordøst fra ca 1100 moh
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Ferske skispor føyket igjen ved 1100 moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profil i en NØ vendt side ved ca 1100 moh. Profil ca 70 cm. Total dybde ca 120 cm.
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Viser brudd i nedføyket løs nysnø, ca 20 cm under overflaten
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Blyanter viser lag med nedføyket løs snø, plate viser lag med kantkorn og noe beger ca 50 cm ned i snødekket
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Gravepunkt ved 1100 moh. Tydelige fokksnøflak. To lag med nedføyket løs snø, i tillegg til et lag med kant/beger ca 50 cm ned i snødekket.

Tester

ECTP8@55cmQ2 I lag med kant/beger mellom smelteomvandlet snødekke og fokksnø fra den siste uka

ECTP5@20cmQ2 Nedføyket lag med nysnø

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Ca 40cm F-4F i skogen, rett på barmark eller tynt lag med smelteformer. Kommet ca 5 cm nysnø siden i går ettermiddag. Lite vindpåvirket i skogen. Vindformasjoner fra ca 600-700 moh. Fokksnø og oppsprekking rundt ski fra ca 700 moh. og løs snø i skjermede områder. Avblåste rygger fra ca 800 moh og mer vindpåvirket snødekke. Områder med bærende vindpakket snødekke mellom ca 900-1150 moh og avblåst til skare eller barmark. Dannet skavler mot NNV på Olahansen. Vekslende vind og kun perioder med snøfokk, lett snøfokk ved 1100 moh.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Perioder med lett snøfokk ved 1100 moh, moderat på toppene

Drønn i snøen Flere drønn over ca. 800 moh i NØ vendt side

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snødekket er vindpåvirket over skoggrensa, og det finnes fokksnøflak med varierende hardhet. Drønn og oppsprekking indikerer ustabilitet. Flere svake lag i profil ved 1100 moh, får lett brudd ved ECT, både i nedføyket lag m løs snø og kantkornlag. Fg 3 Fargegraden vil holde seg på samme nivå de kommende dagene. Fortsatt pålagring og kalde temperaturer

Vær

Ikke nedbør -10 °C 5 m/s fra SØ ↖ Klarvær. Ca -10 ved turstart, 500 moh, -12 ved 1100 moh. Perioder med laber bris fra Ø-SØ

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 800 moh Kantkorn og noe beger mellom smelteomvandlet snødekke og overliggende fokksnø fra den siste uka

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh

Snøprofil

20 cm 1F-P RG 1 mm/0 mm D, 4 cm 4F DFbk 1 mm/0 mm D, 15 cm 1F-P RG 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FCxr 1 mm/0 mm D, 10 cm P RGxf 0 mm/0 mm D, 4 cm F FC/DH 2 mm/2 mm D, 120 cm K MF 0 mm/0 mm -13 °C @ 2 cm, -10,8 °C @ 10 cm, -8,6 °C @ 20 cm, -7,5 °C @ 30 cm, -6,6 °C @ 40 cm, -6,2 °C @ 50 cm, -5,3 °C @ 60 cm, -5 °C @ 70 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Profil i en NØ vendt side ved ca 1100 moh. Profil ca 70 cm. Total dybde ca 120 cm.

ObsID: 248901

Indre Fjordane / Stad

Snø

13.01.2021 kl. 10:03

685 moh

Eivind.G (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eivind.G

Snødekke

30 cm nysnø Kraftig vindtransportet.Drønn i snødekke

Vær

-10 °C fra N ↓

ObsID: 248850

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

13.01.2021 kl. 08:24

68 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snødekke

25 cm nysnø 10+ cm natt til ons. Det virkar til å ha kome meir snø her enn litt lengre aust (jølster)

ObsID: 248830

Indre Fjordane / Stryn

Snø

13.01.2021 kl. 07:53

399 moh

einar@nortindBOF (***)

Snødekke

53 cm totalt Moderat snøfokk 30 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen

Stort snøfall Område: For kommunen

Vær

Ikke nedbør -6,3 °C 3 m/s fra NØ ↙ Har blåst mer i natt

ObsID: 248827

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

12.01.2021 kl. 18:30

479 moh

Anders Bugge (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Anders Bugge Kommentar:  Sprekke
ObsID: 248843

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

12.01.2021 kl. 15:29

199 moh

AsbjørnF (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  AsbjørnF

Snødekke

Svært mye tørr løssnø (>30cm)

Vær

Snø -1 °C Var opp mot flatefjellet over kleivane, der var det moderat snøfokk, skispora våre blåste heilt att i løpet av to timar. På bildet her ser vi at vinden har tatt kraftig på sørsida av gloppefjorden generelt.

ObsID: 248748

Indre Fjordane / D1407(35321) Nordfjord 2019-2023

Snø

12.01.2021 kl. 14:07

74 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Det har vore nedbør i fom av snø siste to døgn, men i indre deler er det komt mindre ca. 20 - 25 cm. Vind fra nordøst som har ført til pålagring men det har vore lite snø i fjellet i forkant På Navelsaker var det sist helg registrert 40 cm. på 600 m. FV5723 Loen - Bødal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Det har vore lite pålagring i ndre deler som følge av lite nedbør. Skredløpa er tomme. Derfor vil eventuelle skred ikkje nå veg. Nedbør skal avta neste 12 timar og temperatur er synkande. Stabilt kalt veir i dagane frammover.

ObsID: 248740

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

12.01.2021 kl. 12:22

585 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@60cmQ2 Bryter lett.

Snødekke

70 cm totalt Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket myk Tørr Antydning til vind i snøen fra 0moh, tydelige vindtegn fra 300moh. Ved obspkt varierer snødybde fra 60cm og flakete, til 120 og helt løst i le. 60-100cm nysnø og innblåst siden lørdag.

Faretegn

Ferske sprekker I områdene hvor snøen har tatt mest.

Fersk vindtransportert snø Over 400moh

Drønn i snøen Fra ca 500moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Høy fg3, nært på fg4 om vind og snøintensitet fortsetter/øker.

Vær

Snø -2,7 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer Vinden varierer, ligger jevnt på 6ms, kast opp i 12ms. Dette er godt under tregrensa.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh

Snøprofil

5 cm 4F DF, 5 cm 1F DF, 40 cm 4F DF, 10 cm F PP, 10 cm K MFcr -3,8 °C @ 0 cm, -4,9 °C @ 10 cm, -4,5 °C @ 20 cm, -3,1 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -1,9 °C @ 50 cm, -1,3 °C @ 60 cm, -0,6 °C @ 70 cm

ObsID: 248721

Indre Fjordane / Volda

Snø

12.01.2021 kl. 12:19

540 moh

Laurids (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Laurids
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Laurids

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vindtransport over skogsgrensen

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere drønn observert i løpet av turen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Virker til å være lett å løse ut skred i områder med rim fra tidligere, og rundt rygger hvis snødekket er tynt og der ligger fersk fokksnø som blir gradvis tykkere. Løste ut et lite test-heng som gikk i flak ca. 10x4 m Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -2 °C 10 m/s fra N ↓ 100% skyer Vind rundt 10m/s med kraftige kast, og rundt 15m/s på mere utsatte plasser

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV

ObsID: 248750

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

12.01.2021 kl. 10:18

716 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE Kommentar:  Mot ø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Viktig: vinden auka kraftig og profilet er ikkje nødcendigcis representativt lenger. På veg ned hadde snøen pakka seg mykje og den sprakk OG var lagdelt
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 8 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Vind med aukande styrke, stor snøtransport til S-Sø leheng.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Vind med aukande styrke, stor snøtransport til S-Sø leheng.
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Vind med aukande styrke, stor snøtransport til S-Sø leheng.
Bilde Av Vær
Bilde 8 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Vind med aukande styrke, stor snøtransport til S-Sø leheng.

Tester

CTE8@75cmQ2 Middels Profil er i leheng, vind auka mykje ila tida eg var på toppen og det danna seg mjuke flak meg skytande sprekkar på veg ned. Profilet er soleisbikkje representativt for skp mot sø

Snødekke

135 cm totalt Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Tørr

Faretegn

Ferske sprekker

Skredfarevurdering

2 Moderat 2 lokalt, men aukar med vinden. Held seg nok på 3 i regionen. Varslet faregrad er riktig Fg2 lokalt førbels, men vil auke til 3.

Vær

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ over 600 moh Skredproblemet aukar i takt med vinden.

Skredaktivitet

12. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårleg sikt

Snøprofil

30 cm F DF 0 mm/0 mm D, 40 cm F DF 1 mm/0 mm D, 30 cm 4F RG 2 mm/0 mm D, 45 cm K MFcr 2 mm/0 mm D -5,8 °C @ 5 cm, -5,7 °C @ 20 cm, -4,7 °C @ 35 cm, -2,7 °C @ 60 cm, -1,1 °C @ 85 cm, -1 °C @ 110 cm 1 test knyttet til snøprofilen Viktig: vinden auka kraftig og profilet er ikkje nødcendigcis representativt lenger. På veg ned hadde snøen pakka seg mykje og den sprakk OG var lagdelt

ObsID: 248685

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

12.01.2021 kl. 10:16

192 moh

LarsO@obskorps (****)

Snødekke

40 cm totalt Kraftig snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Kraftig snøfokk på toppene, lett snøfokk nede i bygda. Vinden er litt av og på. 20-25cm siden søndag kveld.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen

Vær

Snø 0 °C 6 m/s fra NV ↘ 98% skyer

ObsID: 248686

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

12.01.2021 kl. 10:04

666 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett: 

Faretegn

Stort snøfall 10-15 cm siste døgn, men totalt 30-40 cm ubunden snø tilgjengeleg for vindtransport u/tregrensa. Lite vind i denne høgda, nysnø heng framleis på trea.

Vær

ObsID: 248681

Indre Fjordane / Stryn

Snø

12.01.2021 kl. 08:09

397 moh

einar@nortindBOF (***)

Snødekke

Ikke snøfokk 13 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Snø -4 °C 1 m/s fra V → 100% skyer

ObsID: 248711

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org