Snøskredvarsel for Indre Fjordane mandag 11.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold. Svært ustabil fokksnø kan gjemme seg under løs nysnø. Enkelte steder kan det bli store skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan være svært lett for en skiløper å løse ut skred der fokksnøen ligger på rim eller kantkorn. Fokksnøflak som ligger på rim eller kantkorn stabiliseres svært sakte. Mandag vil nedbør uten vind gi løs nysnø i store deler av regionen. Det kan være vanskelig å vite om det ligger ustabil fokksnø under løssnøen. Det er også vanskelig å oppdage faretegn som drønn og oppsprekking. Utbredelsen av skredproblemet er usikker. Mest utsatt terreng er formasjoner i le for vest og sørvestlig vind.
Snøoverflaten varier fra løssnø i skogen til mer vindpåviket snø i høyden. Det har kommet 20-40 cm de siste dagene. Før siste snøfall var snødekket tynt og snøoverflaten var stedvis dekt med rim og kantkorn.
Nysnø og vind fra sør-vest og vest har trolig dannet ferske flak over vedvarende svake lag med kantkorn og rim, som lå i overflaten. Det er stor usikkerhet rundt utbredelsen. Rim forventes stort sett blåst bort i vest og sør-vest.
Det snør uten vind søndag formiddag.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørvest om formiddagen.
-13 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 - 12 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-14 °C til -6 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Stad

Snø

11.01.2021 kl. 11:40

639 moh

Eivind.G (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 248623

Indre Fjordane / Stryn

Snø

11.01.2021 kl. 08:28

399 moh

einar@nortindBOF (***)

Snødekke

28 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -4 °C 100% skyer

ObsID: 248536

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

10.01.2021 kl. 15:25

732 moh

per@nordfjordfhs (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  per@nordfjordfhs
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  per@nordfjordfhs

Skredhendelse

10. jan 15:25 (+01:00) Tørt flakskred Personutløst I renne eller forsenkning

Faretegn

ObsID: 248477

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

10.01.2021 kl. 12:17

990 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Bygevêr, enkelte snøbyger
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  15 cm nysnø i Dvergsdalsdalen på 450 moh. Aukande til 20 cm på 600 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lite grunnlag og ein del tuer og lyng opp til 6-700 moh, før det er såle av det gamle smelteomvandla snødekket frå før jul.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Avblåste ryggar over skoggrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Over skoggrensa, frå ca 700 moh

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 700 moh Mest utsatt bak ryggar og over kantar i overgangen mot brattare terreng, der vindtransport av nysnøen har danna flak.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 15-20 cm tørr nysnø. Over skoggrensa varierande nysnømengde pga kraftig vind. Flakdannelsar bak ryggar og over kantar i overgangen mot brattare terreng. Fann lite spor av rim og kantkorn, men kan være beskytta formasjonar der rimkrystallar er bevart under nysnøen.

Vær

Snø -3 °C 6 m/s fra V → 90% skyer Vekslande skydekke, for det meste oppholdsvær. Periodevis snøbyger. Litt vind over 1000 moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnø og fersk vindtransport har danna ustabile nysnøflak i leområder bak ryggar og kantar i terrenget. Det kan også finnast leformasjonar der rimlaget er bevart under nysnøen og dannar eit svakt lag. Fortsatt noko nedbør som snø det neste døgnet. Ved vindauke vil det gi ny pålagring og oppretthalde skredproblemet med ustabile nysnøflak. Kjøligare vêr gjer at stabiliseringa kan ta litt lenger tid Varslet faregrad er riktig Vurderer faregrad til 2 i området eg observerte, fann få stader med store nok flakdannelsar, men lett å løyse ut. Men tenker faregrad 3 for regionen er sikkert rett.

Tester

LBT@57cmQ1 Løsnar ved middels klapping /belastning

LBT@27cmQ1 Løsnar ved lett klapping

Snøprofil

2 cm F PP 2 mm D, 20 cm 4F DF 2 mm D, 5 cm 1F DF 1 mm D, 10 cm 4F DF 2 mm D, 20 cm 1F/P RG 1 mm D, 5 cm 4F RG/RGxf 1 mm/1 mm D, 40 cm P RG 1 mm D -6,7 °C @ 0 cm, -6,4 °C @ 10 cm, -6,2 °C @ 20 cm, -5,8 °C @ 30 cm, -5,4 °C @ 40 cm, -5,9 °C @ 60 cm, -5,8 °C @ 80 cm, -4,6 °C @ 100 cm

ObsID: 248460

Indre Fjordane / Stryn

Snø

10.01.2021 kl. 10:35

396 moh

einar@nortindBOF (***)

Snødekke

24 cm totalt 24 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Snø -2,5 °C 100% skyer

ObsID: 248370

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

08.01.2021 kl. 16:15

980 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Fine fargetonar rett etter solnedgang
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke med framstikkande stein langs ryggar

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Liten endring i dette området sidan obstur mandag

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr Tynt snødekke. Må opp på ca 700 moh før det er grunnlag av gammal snø. Har utvikla seg rim i snøoverflata i ulik grad i løpet av siste veka. Mange stader store rimkrystallar.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 0 m/s 10% skyer Vindstille, klart og fint vêr

Skredfarevurdering

I denne delen av regionen fortsatt faregrad 1 fredag. Rimkrystallar kan bli eit svakt lag dersom det snør ned før det blir ødelagt av vind. Forventa nedbør og vind vil gi raskt aukande skredfare i løpet av laurdagen, med fersk vindtransportert nysnø.

ObsID: 248161

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org