Snøskredvarsel for Indre Fjordane onsdag 10.06.2020

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Høge dagtemperaturar og solinnstråling gir fare for mindre våte skred. Enkelte glideskred kan også forekomme.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblema er knytt til våt snø i overflata eller på bakken. I solsider aukar faren for våte laussnøskred. Desse kan løysast ut naturleg eller av skikøyrarar. Glideskred som losnar på bakken er framleis mogleg og kan løysast ut gjennom heile døgnet. Det er likevel få utsette heng igjen og desse kan ein unngå ved å halde seg unna områder under glidesprekker. Unngå opphald på og under skavlar.
Snødekket er prega av høge temperaturar og snøsmelting dei siste vekene. Det er framleis mykje snø og tjukt snødekke i høgfjellet med lagdeling. Der snødekket er tynnare, er det god drenering i smelteomdanna snø. Snøgrensa er varierande, men framleis skiføre frå tregrensa nokre stader. Det er store toppskavlar og glidesprekker i fjellet.
Etter nokre dagar med minusgrader er det +3 grader på Kvitenova (1400 moh) tirsdag føremiddag.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
0 °C til 11 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
2 °C til 13 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2300 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

09.06.2020 kl. 19:04

1170 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot nordaust
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Kompakt smelteomvandla snødekke med nokon skarelag
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Søstestøylsfjellet, ser ut som eit av skreda er relativt ferskt i denne sida.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Delvis snødekke frå ca 600 moh mot nord og aust.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mykje snø i høgda i formasjonar som har samla snø gjennom vinteren. Store snøfrie områder langs ryggar og enkelte toppar.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Bærande fast snødekke, som er smelta i overflata
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Kvitefjell. Sprekker og skavlar nordvendt

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Fortsatt ein del sigesprekker, men såg ingen nye sidan sist eg gjekk her.

Vær

Ikke nedbør 14 °C 4 m/s fra V → 50% skyer Skiftande skydekke og periodevis sol.

Tester

LBT Ingen brudd

Snødekke

290 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 600 moh Annet Våt Delvis snødekke frå ca 600 moh i ein del dalar mot nord og aust. Ellers lite eller ingen snø under skoggrensa. Mykje snø i høgda i formasjonar som har samla snø gjennom vinteren. På ryggar og toppar der det har vore avblåst gjennom vinteren er det store områder med barmark. Smelteomvandla og kompakt snødekke med nokon skarelag nedover i snødekket. Bærande snødekke som er smelta i overflata. Ein del sigesprekker i bratt terreng, og fortsatt store skavlar mange stader mot nord og aust

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabilt snødekke, og liten skredfare, så lenge ein held avstand til sider med sigesprekker og skavlar. Høgare temperatur og soloppvarming gir større smelting, og kan framskynde utglidning der det er sigesprekker i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Stigande temperatur og soloppvarming kan gi enkelte små skred i bratt terreng

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Over en meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Glideskred i brattheng der snødekket ligg på sva eller glatt underlag. Typisk der ein kan sjå sigesprekker i snødekket

Skredaktivitet

9. jun. I løpet av dagen (+02:00) Glideskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N. Over 900 moh Delar av snøblokker ved sigesprekker, små og mellomstore.

Snøprofil

Problem med registrering av snøprofil i app

ObsID: 238494

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org