Snøskredvarsel for Indre Fjordane søndag 29.03.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i hovedsakleg søraustlege leområder med ferske nysnøflak.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Pågåande sterk vind frå nordvest og ny nedbør vil gje pålagring i søraustlege leområder. Her vil ein finne fokksnøflak som stadvis kan ligge på glatt skare og vere lette å løyse ut. Skredproblemet er størst i den nordaustlege delen av regionen då dette området truleg får mest nedbør.
Litt nysnø siste døgnet og vind frå nordvest har lagt snø inn i søraustvendte heng. Snødekket er i stor grad varmepåvirka under 1000 moh og har vore fuktig. Over 1000 moh har snøen vore tørrare og snødekkert er generelt vindpakka. I lågareliggjande fjellområder virkar snøpakken å vere gjennomfukta med god drenering og stabil oppbygnad.
Eventuelle svake lag av kantkorn er truleg mest utbredt i nordvendte heng over 1100-1200 moh. Desse vil truleg vere vanskeleg å påverke då dei ligg under fleire lag med bærande fokksnø.
Det er store skalvar i aust og nordaustlege fjellsider ein lyt vere merksam på.
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til lørdag.
Delvis skyet.
Kaldere utover dagen. Perioder med nordvest liten kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

29.03.2020 kl. 16:24

1070 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Ved Svidalen. Lågt skydekke og dårleg sikt
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lågt skydekke og dårleg sikt. Ikkje mykje å ta bilete av i dag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Det gamle snødekket er generelt stabilisert, etter mildvêr som gjekk høgt tidlegare i veka, og gjenfrysing til overflate av skare. Det er i den siste innblåste nysnøen det kan være lett å løyse ut små til mellomstore flakskred, spesielt i overgangen til brattare terreng, bak ryggar og kantar i terrenget, og inngangen til renner og leformasjonar. Rolegare vêr og mindre nedbør det neste døgnet, vil gi gradvis stabilisering av den ferske fokksnøen. Fortsatt laussnø tilgjengeleg for vindtransport mange stader, kan oppretthalde skredproblemet med ustabile nysnøflak. Stigande temperatur og ny nedbør tirsdag og dei neste dagane gir noko auka skredfare igjen. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Over skoggrensa. Vindtransport frå nordvest.

Vær

Snø -1 °C 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer Det har snødd jevnt i heile dag. Lettare vêr etter at eg kom heim att. Aukande vind og snøfokk langs bakken frå ca 6-700 moh og oppover. Lågt skydekke og dårleg sikt.

Snødekke

140 cm totalt Lett snøfokk 12 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Litt nysnø heilt til fjorden på morgonen og formiddagen, våtare i løpet av dagen. Underlag av gammal snø frå ca 3-400 moh. På 400 moh 12 cm tørr nysnø på gjenfryst snødekke. Over skoggrensa varierande nysnømengde pga vind frå nordvest. Flakdannelsar som enkelte stader sprekk opp rundt skia. For ein stor del mjuke flak. Dei mest vindutsatte ryggane er avblåst ned på gammal skare.

Tester

LBT@20cmQ2 Bryter lett, men ikkje glatt ved svært liten belastning. Brudd i nyaste innblåste snøen, men mjukt flak som heng dårleg i hop. Fann ikkje så mange plassar med ferske fokksnøansamlingar av betydning. Dei fleste plassar små tynne flakdannelsar.

Skredaktivitet

29. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårleg sikt, så var ikkje muleg å sjå evt fersk skredaktivitet i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 700 moh Utifrå mine observasjonar små tynne flakdannelsar, gir muligheiter for små skred. Stader med store henteområder vil kunne ha lagt opp større flakdannelsar, og auke skredstr til 2.

Snøprofil

10 cm 4F DF 2 mm D, 10 cm F PP 2 mm D, 2 cm 4F DF 2 mm D, 2 cm K MFcr 2 mm D, 20 cm P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr 2 mm D, 15 cm P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr 2 mm D, 30 cm P RG 1 mm D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 226256

Indre Fjordane / D1407(35321) Nordfjord 2019-2023

Snø

29.03.2020 kl. 15:18

74 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv5723 Loen - Bødal, Ingen skred

ObsID: 226217

Indre Fjordane / D1407(35321) Nordfjord 2019-2023

Snø

29.03.2020 kl. 15:18

40 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall. FV5724 Olden - Briksdalen er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meir snø .

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø 2 °C Loen (100moh) kl 15:20 15 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

ObsID: 226218

Indre Fjordane / Stryn

Snø

28.03.2020 kl. 18:12

605 moh

Vidar@obskorps (****)

Notater

Lett snøfokk på toppene fra NV

ObsID: 226108

Indre Fjordane / Stryn

Snø

28.03.2020 kl. 18:12

605 moh

Vidar@obskorps (****)

Notater

Lett snøfokk på toppene fra NV

ObsID: 226109

Indre Fjordane / Stryn

Snø

28.03.2020 kl. 18:12

605 moh

Vidar@obskorps (****)

Notater

Lett snøfokk på toppene fra NV

ObsID: 226110

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

28.03.2020 kl. 17:17

963 moh

Börni (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Börni
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Börni
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Börni
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Skavelbrudd

Mye vann i snøen Område: På dette stedet

Tester

LBT@30cmQ2 Brudd på første slag

Snøprofil

30 cm F D, 2 cm I 3 mm, 30 cm V

ObsID: 226085

Indre Fjordane / D1407(35321) Nordfjord 2019-2023

Snø

28.03.2020 kl. 14:48

5 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lavere temperatur . Uforandret skredfare neste døgn: Lave temperaturer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 2 °C Loen (100moh) kl 14:48 1 cm nysnø akkumulert siste 3 timer. Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 226059

Indre Fjordane / D1407(35321) Nordfjord 2019-2023

Snø

27.03.2020 kl. 17:49

5 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 226057

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

27.03.2020 kl. 17:16

1150 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Overskya oppholdsvær, nokon hol i skydekket
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Skiftande skydekke og sikt, enkelte byger.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke frå ca 3-400 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå ca 700 moh ei tynn hinne av skare på den våte nysnøen frå i går, ca 10 cm av den våte nysnøen oppå smelteomvandla grovkorna snødekke. Eit tynt dryss nysnø oppå.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Smelteriller i snødekket til over 1000 moh etter mildvêr og regn onsdag og delvis torsdag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Opp til denne høgda har det vore mildvêr onsdag, og den fuktige nysnøen frå i går er stabilisert. Kun enkelte små tynne flakdannelsar i nysnøen frå i dag. Liten skredfare. I dei høgastliggande fjellområda der meir av nedbøren frå siste dagane har komt som snø, vil det truleg være meir flakdannelsar som også kan gi str 2 skred. Ny nedbør i kombinasjon med vind vil danne nye ferske flakdannelsar i leområder. Fortsatt faregrad 2. Varslet faregrad er riktig Opp til 1200 moh som eg var i dag var det liten skredfare. Forventar at varsla faregrad er riktig i dei høgastliggande fjellområda der meir av nedbøren siste dagane har komt som snø, så det har vore meir nysnø tilgjengeleg for vindtransport.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøfokk langs bakken frå ca 800 moh. Men små nysnømengder så foreløpig lite flakdannelsar, nokon små tynne flakdannelsar frå ca 1000 moh.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 10 m/s fra SV ↗ 70% skyer Overskya og bygevêr. Nokon hol i skydekket og enkelte solgløtt på ettermiddagen. 2 grader ved parkeringsplassen. Periodevis litt yr og snø i lufta. Vind frå sørvest, aukande vind og snøfokk over 1000 moh. Aukande nedbør etter turen på vei heimover til Førde.

Snødekke

130 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tynt snødekke frå ca 3-400 moh. På 600 moh 130 cm. I fjellet mykje snø. Opp til ca 700 moh vått smelteomvandla snødekke, som fraus på i natt. Litt regn igjen i dag, så snødekket var bærande med våt overflate. Fint slushføre å køyre på. Frå ca 700 moh og vidare oppover har det vore våt nysnø i går som har fryst på i overflata til bristande skare. Eit tynt dryss nysnø oppå. Frå ca 900-1000 moh litt meir hold i skarelaget, og nokon cm nysnø, enkelte tynne flakdannelsar i nysnøen.

Tester

LBT@10cmQ1 Lett klapping

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 1000 moh og 600 moh Såg noko skredaktivitet av våte skred, men truleg frå i går og dagen før under mildvêret.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, NV over 1000 moh Opp til 1200 moh kun enkelte små tynne flakdannelsar i nysnøen

Snøprofil

3 cm 4F DF 1 mm D, 7 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm 4F DF 1 mm D, 10 cm P RG 1 mm M, 2 cm K MFcr 2 mm M, 20 cm 1F MF 2 mm M, 2 cm I IF, 8 cm P MF 2 mm M, 3 cm I IF, 5 cm K MFcr 2 mm M, 5 cm I IF 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 225965

Indre Fjordane / Skarsteinsetra, Olden

Snø

27.03.2020 kl. 16:43

402 moh

GOF (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Stor snøskavl på Skarsteinfonna (10-20 m høg) Skavl ligg ca 1500 moh. 2 km i luftlinje til skavl.

ObsID: 225950

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org