Snøskredvarsel for Indre Fjordane lørdag 28.03.2020

2
Moderat
Publisert:

Vind og nysnø kan gi ustabile forhold i nokre bratte heng. Unngå leområde kor det samlar seg fersk fokksnø, typisk bak ryggar, i søkk og renneformasjonar.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk vind frå nordvest og litt ny nedbør vil gje snøtransport til hovedsakleg søraustlege leområder. Her vil ein få ferske fokksnøflak som stadvis kan ligge på glatt skare og soleis vere lette å løyse ut. Skredproblemet er venta å vere størst i den nordaustlege delen av regionen då dei område får mest nedbør.
Mildvêr tidleg i veka fukta snødekket opp til 1400 moh. Synkande temperatur og litt ny nedbør under rolege vindforhold gjer at ein finn tørr laussnø jamt fordelt i terrenget over 800 moh. I lågareliggjande fjellområder virkar snøpakken å vere gjennomfukta med god drenering og stabil oppbygnad.
Eventuelle svake lag av kantkorn er truleg mest utbredt i nordvendte heng over 1100-1200 moh. Desse vil truleg vere vanskeleg å påverke då dei ligg under fleire lag med bærande fokksnø.
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-7 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til lørdag.
Delvis skyet.
Kaldere utover dagen. Perioder med nordvest liten kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Stryn

Snø

28.03.2020 kl. 18:12

605 moh

Vidar@obskorps (****)

Notater

Lett snøfokk på toppene fra NV

ObsID: 226108

Indre Fjordane / Stryn

Snø

28.03.2020 kl. 18:12

605 moh

Vidar@obskorps (****)

Notater

Lett snøfokk på toppene fra NV

ObsID: 226109

Indre Fjordane / Stryn

Snø

28.03.2020 kl. 18:12

605 moh

Vidar@obskorps (****)

Notater

Lett snøfokk på toppene fra NV

ObsID: 226110

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

28.03.2020 kl. 17:17

963 moh

Börni (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Börni
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Börni
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Börni
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Skavelbrudd

Mye vann i snøen Område: På dette stedet

Tester

LBT@30cmQ2 Brudd på første slag

Snøprofil

30 cm F D, 2 cm I 3 mm, 30 cm V

ObsID: 226085

Indre Fjordane / D1407(35321) Nordfjord 2019-2023

Snø

28.03.2020 kl. 14:48

5 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 2 °C Loen (100moh) kl 14:48 1 cm nysnø akkumulert siste 3 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lavere temperatur . Uforandret skredfare neste døgn: Lave temperaturer.

ObsID: 226059

Indre Fjordane / D1407(35321) Nordfjord 2019-2023

Snø

27.03.2020 kl. 17:49

5 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 226057

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

27.03.2020 kl. 17:16

1150 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Overskya oppholdsvær, nokon hol i skydekket
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Skiftande skydekke og sikt, enkelte byger.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke frå ca 3-400 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå ca 700 moh ei tynn hinne av skare på den våte nysnøen frå i går, ca 10 cm av den våte nysnøen oppå smelteomvandla grovkorna snødekke. Eit tynt dryss nysnø oppå.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Smelteriller i snødekket til over 1000 moh etter mildvêr og regn onsdag og delvis torsdag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøfokk langs bakken frå ca 800 moh. Men små nysnømengder så foreløpig lite flakdannelsar, nokon små tynne flakdannelsar frå ca 1000 moh.

Snødekke

130 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tynt snødekke frå ca 3-400 moh. På 600 moh 130 cm. I fjellet mykje snø. Opp til ca 700 moh vått smelteomvandla snødekke, som fraus på i natt. Litt regn igjen i dag, så snødekket var bærande med våt overflate. Fint slushføre å køyre på. Frå ca 700 moh og vidare oppover har det vore våt nysnø i går som har fryst på i overflata til bristande skare. Eit tynt dryss nysnø oppå. Frå ca 900-1000 moh litt meir hold i skarelaget, og nokon cm nysnø, enkelte tynne flakdannelsar i nysnøen.

Tester

LBT@10cmQ1 Lett klapping

Vær

Ikke nedbør 2 °C 10 m/s fra SV ↗ 70% skyer Overskya og bygevêr. Nokon hol i skydekket og enkelte solgløtt på ettermiddagen. 2 grader ved parkeringsplassen. Periodevis litt yr og snø i lufta. Vind frå sørvest, aukande vind og snøfokk over 1000 moh. Aukande nedbør etter turen på vei heimover til Førde.

Skredfarevurdering

1 Liten Opp til denne høgda har det vore mildvêr onsdag, og den fuktige nysnøen frå i går er stabilisert. Kun enkelte små tynne flakdannelsar i nysnøen frå i dag. Liten skredfare. I dei høgastliggande fjellområda der meir av nedbøren frå siste dagane har komt som snø, vil det truleg være meir flakdannelsar som også kan gi str 2 skred. Ny nedbør i kombinasjon med vind vil danne nye ferske flakdannelsar i leområder. Fortsatt faregrad 2. Varslet faregrad er riktig Opp til 1200 moh som eg var i dag var det liten skredfare. Forventar at varsla faregrad er riktig i dei høgastliggande fjellområda der meir av nedbøren siste dagane har komt som snø, så det har vore meir nysnø tilgjengeleg for vindtransport.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, NV over 1000 moh Opp til 1200 moh kun enkelte små tynne flakdannelsar i nysnøen

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 1000 moh og 600 moh Såg noko skredaktivitet av våte skred, men truleg frå i går og dagen før under mildvêret.

Snøprofil

3 cm 4F DF 1 mm D, 7 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm 4F DF 1 mm D, 10 cm P RG 1 mm M, 2 cm K MFcr 2 mm M, 20 cm 1F MF 2 mm M, 2 cm I IF, 8 cm P MF 2 mm M, 3 cm I IF, 5 cm K MFcr 2 mm M, 5 cm I IF 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 225965

Indre Fjordane / Skarsteinsetra, Olden

Snø

27.03.2020 kl. 16:43

402 moh

GOF (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Stor snøskavl på Skarsteinfonna (10-20 m høg) Skavl ligg ca 1500 moh. 2 km i luftlinje til skavl.

ObsID: 225950

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

26.03.2020 kl. 18:50

521 moh

Øivind@NorskLuftambulanse (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øivind@NorskLuftambulanse Kommentar:  Nordsiden av Fauskevarden
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øivind@NorskLuftambulanse Kommentar:  Terreng sett mot sør. Fauskevarden er det dominerende fjellet i bildet

Faretegn

Ferske skred Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Mye naturlige skred i nordsider i Sunnfjord og Stølsheimen. Flest under nullisoterm.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 3 m/s fra SV ↗ 85% skyer Mye vind siste dager. Også temperaturstigning før temperaturfall. Stor skaveldannelse på nordsider generelt i fylket. Har sett en del naturlig utløste flakskred i nordsider. Noen av skredene virker våte. Nullisoterm på 2600ft.

ObsID: 225788

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

26.03.2020 kl. 15:32

1103 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været av og til ok sikt , av og til ingen sikt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snøen er preget av mildvær og regn , smelteriller i snøen her fra ca 1000moh. De går opp til ca 1100moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Jølstravannet må du nå ca 25-100høydemter før snøen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Glideskred , våt løssnø og jord. Trolig gått i går pga varme / regn. Mulig også noe i dag. Toppen er Egga 971moh.

Faretegn

Mye vann i snøen Snøen er «råtten» under ca 400-500moh

Snødekke

250 cm totalt Ikke snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 200 moh Våt løssnø Fuktig Over ca 500moh har det kommet nysnø, der nede ca 5-10cm men økende med høyde over havet. På 11000moh målte jeg 25cm hvit trolig nysnø- uten særlig vind, oppå smelteformer. Luft temperaturen sank utover dagen i går, så gikk fra regn høyt til fjells over til snø ned til ja ca 500moh. Ellers er det bra med snø i høyfjellet målte 250cm på 770moh i skogen. Store skavler mot øst men også skavler mot vest, men helt klart størst mot øst. Snøen er råtten under ca 500moh , sugende på ski under ca 800moh, fuktig ok glid mellom 800-1100moh. Snudde på 1100moh, må trolig over 1300-1400moh før tørr.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Målt 0 grader på 1100moh så og si ingen vind men en liten trekk fra vest var det. For det meste skyet vær men av og til tror man at solen skal komme igjennom , men det skjedde ikke. Skylaget hang litt nedover dalen, kom også inn en kort 10min regn byge.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur 300-1100moh. Mildvær og regn i går, noe kaldere og oppklarning i dag. Men fortsatt ganske så mildt og skyet gjør at våte skred er hovedproblemet. Høyt til fjells kan du løsne ut fersk fokksnø, trolig har det kommet en gode 25cm over ca 1100moh. Denne er fuktig ved denne høyde og kjennes «dødt/spenningsløst» Noe kaldere vær og noe nysnø meldt i morgen fredag. Dette vil stabilisere våt snø fra i dag men høyt til fjells kan man løse ut fokksnøen. Men trolig er den vanskelig å løse ut i morgen. For Lørdagen enda kaldere og oppklarning, vått snødekke blir trolig mer og mer stabilt utover helgen. Går mot fg 1. Men vind kan legge opp mindre flak av fokksnø, samt solen vil varme i solsider. Uti neste uke øker skredfaren igjen, men nysnø kommer på gunstig temperatur.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 1400 moh Trolig må du høyt til fjells før dette gjelder, tipper bare på høyden.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1200 moh Enkelte glideskred kan også forekomme. Enten våte smelteformer under ca 800moh. Eller mer hvit snø som ikke er festet sikkelig til våte smelteformer over 800-ca12000moh.

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1300 moh Hører og ser en del slike fra bratt terreng. Også enkelte glideskred løsner. Har også gått svært mange i forbindelse med regn og varme i går. Opp mot str 3 har gått. Ser ingen flakskred. Men et str 2-3 glideskred ser jeg , uvisst når har gått.

Snøprofil

25 cm F+/4F- DF/RG 0 mm/0 mm M, 5 cm 4F MFcl 0 mm/0 mm V, 55 cm P/K MFcl/MFcr 0 mm/0 mm M-W, 2 cm I IF 0 mm/0 mm D 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm Tynt snødekke på en ryggformasjon. 1100moh øst , 0 grader i luften.

ObsID: 225757

Indre Fjordane / Stryn

Snø

26.03.2020 kl. 14:50

899 moh

ketchup (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ketchup
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ketchup
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ketchup
ObsID: 225749

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

26.03.2020 kl. 14:01

914 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Fuktig snødekke og sigesprekker ved skavl.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Opphopning av vann i porøst lag over skarelag.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Tilskyende utover dagen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske skred

Mye vann i snøen

Snødekke

250 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh Våt løssnø Fuktig Det er rikelig med snø i høyfjellet, og de øverste 150-200cm er kraftig påvirket av regn fra siste døgn. De siste 20cm er lett fuktig, mens videre nedover i snødekket er det vått. Snøen ligger nå fra ca 500moh, og kun få vindutsatte områder er snøfri.

Tester

LBT@20cmQ2 Stor belastning.

Vær

Sludd 1,8 °C 5 m/s fra S ↑ 100% skyer Litt nedbør i lufta hele dagen, men tilskyende og etterhvert lavt skydekke.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er kraftig påvirket av mildvær og regn, og regner med at de mest utsatte hengene gikk i løpet av gårsdagen når regnværet stod på som verst. Har ikke vært over 1000moh, men ser noe snøtransport over ca 1200moh som tyder på tørrere snø lengre oppe. Antar at det fremdeles vil kunne gå noen våte skred under 1000moh, men det mest aktuelle problemet nå er nok ferske fokksnøflak over 1000-1200moh. Skavlene er store og sigesprekker i overkant av noen av disse tyder på at de er i bevegelse. Kaldere og roligere vær vil gi en gradvis stabilisering av snødekket. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1200 moh og 700 moh

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, NV. Over 700 moh Mange flakskred på kjøreturen, flest i høyden i å 700-1000 og NV-N-NØ.

Snøprofil

20 cm F DF 1 mm/2 mm M-W, 12 cm 1F RG 1 mm/0 mm W, 10 cm 4F MF 2 mm/3 mm W, 25 cm 1F MF 3 mm/0 mm W, 5 cm F MF 2 mm/0 mm V, 2 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm W, 100 cm 1F MF 0 mm/0 mm W -1,8 °C @ 0 cm, -0,8 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 170 cm

ObsID: 225728

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

26.03.2020 kl. 13:32

447 moh

ojs (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ojs

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 200 moh Våt løssnø Våt

Vær

Regn 3 °C 65% skyer

ObsID: 225718

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

26.03.2020 kl. 13:01

1033 moh

Marina@VLFK (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@VLFK Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@VLFK Kommentar:  Mot Skei
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marina@VLFK
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@VLFK
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 8 av 9 Av:  Skredproblem Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 9 av 9 Av:  Skredproblem Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Fuktig til våt snøoverflate under skoggrensa. På veg ned var det skikkelig sugeføre i skogen. Over skoggrensa går snøoverflata frå å være våt til fuktig med høgda.

Tester

LBT Ingen brudd

Vær

Yr 0,7 °C 6 m/s fra V → 90% skyer Skiftande vær, kjem inn fleire snøbyger med noe opphold og sol innimellom. Akkurat nå null sikt og snøbyge. 7 plussgrader på parkeringa. Regnbyger under skoggrensa.

Skredfarevurdering

2 Moderat Utifrå mine observasjonar vil eg si at det er sannsynlig med noen våte flakskred mellom ca 600moh-900moh. Det ligger ca 20cm våt-fuktig nysnø over snødekke som er vått men med hardare potensiellt glideflate rett under nysnøen. Plussgrader opp til 1000moh, 7pluss på ca 450moh og observert mange ferske naturleg utløyste våte laussnøskred og glideskred rundt om i fjellet i alle himmelretninga. Fekk ingen brudd på graveplass på litt over 1000moh, kom ikkje høgare grunna begrensa sikt. 

Notater

Var ikkje høgare enn litt over 1000moh idag. Så har ikkje noko grunnlag for å sei korleis snødekket er høgare og noko ang fokksnø flakskred som skredproblem over 1000moh.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 900 moh og 600 moh Observerte tendens til våte flak på veg ned i noen svinga. Noen stader ca mellom 500-900moh er det eit hardare lag under ca 20cm med våt nysnø som skaper dette problemet. Det vil nok være mulighet for naturleg utløyste våte flakskred i noen bratte heng.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 900 moh Obsevert ferske naturleg utløyste våte laussnøskred idag.

Skredaktivitet

Skavl Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst N Skavlbrudd på Olahansfjellet. Ser ut til å være fleire skavlbrudd som gitt noen strl 2-3 våte flak-/laussnøskred. Er nok gått ijaor eller tidlegare.

Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst

Snøprofil

25 cm F RG/DF 2 mm M, 4 cm 4F MF 2 mm/2 mm M-W, 1 cm K MFcr, 4 cm F MFcl 3 mm M-W, 1 cm K MFcr, 3 cm F MFcl 2 mm/3 mm M, 4 cm K MFcr, 49 cm 1F/K MFcl/FCxr 2 mm/3 mm M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 90 cm

ObsID: 225725

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

26.03.2020 kl. 13:00

767 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm 4F- DF/MF M-W, 20 cm 4F+/1F- MFcl W, 15 cm K MFcl/MFcr W, 20 cm P RG M, 55 cm 1F MFcl W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 110 cm 770moh øst snødybde er 250cm pluss 2 i lufta. Ikke til bakken

ObsID: 225759

Indre Fjordane / Stryn

Snø

26.03.2020 kl. 12:50

612 moh

Henrik@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Henrik@obskorps Kommentar:  Bilde mot nord, våtskred aktivitet i sørvendt
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Henrik@obskorps Kommentar:  Bilde Mot vest
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Henrik@obskorps Kommentar:  Bilde Mot nordvest
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Henrik@obskorps Kommentar:  Mange glideskred har gått. Bilde mot vest

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Snødekket er fuktig opp mot 1300-1400 moh, og det er mye pågående våtskredaktivitet pga soloppvarming.

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh Våt løssnø Våt Mildvær opp mot 1400 moh.

Vær

Ikke nedbør 8 °C 0 m/s 60% skyer

Skredaktivitet

25. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte flakskred Mange (10 eller mer). 3 - Store. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1400 moh Mye våte skred, flakskred og glideskred pga mye regn i går. Nå pågående aktivitet pga soloppvarming

ObsID: 225712

Indre Fjordane / Stryn

Snø

26.03.2020 kl. 10:15

1020 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Våte løssnø skred fra i går.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Våt løssnø Fuktig Den jevnt fordelte løssnøen fra forrige helg,ble mandag flyttet mot nordlige heng, med kraftig snøfokk utsatte steder. Mildværet tirsdag og onsdag gjennomfuktet snødekket (ned 1,8 m på 1050 m). Overgang til snø øverst ga ca 30 cm på 1000 m, som nærmer seg halvtørr snø fra den høyden. Det ser ut til å ha vært lite vindpåvirkning i går, så fordelingen er jevn og har ikke observert fokksnø. Det er i dag plussgrader på 1000 m og lite som tyder på nattefrost under den høyden. Lavere snødekke virker likevel godt drenert, og vil trenge solpåvirkning for å løse ut våte skred. Nedover i snødekket er hardhetsprofilen jevnt økende, og ingen skarpe lagdelinger høyt oppe. Observert glidesprekker på 900 m.

Tester

CTN God 1050 SV

Vær

Ikke nedbør 2 °C 4 m/s fra NV ↘ Skodde og null sikt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ligg unna brattheng i ettermiddagsola. Øverst oppe: obs skavlbrudd og den tunge lastingen i nordheng. Dekket setter seg på høy temperatur. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, NV over 1300 moh Fokksnø fra mandag er trolig stabilisert, men obs skavlbrudd og eventuell fersk fokksnø aller øverst.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels S, SV Høy temperatur, sol og løst fuktig topplag gir forventning om ettermiddagskred.

Snøprofil

20 cm 4F DF M, 20 cm 1F MF M, 110 cm P MF M 1050 V

ObsID: 225708

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

26.03.2020 kl. 09:35

33 moh

LarsO@obskorps (****)

Skredaktivitet

25. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø. Over 700 moh Flere skred i Sørstrandsfjella observert i kikkert, det største str3 (+).

ObsID: 225650

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

26.03.2020 kl. 07:46

62 moh

vegardf@frivillig (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  vegardf@frivillig

Skredhendelse

26. mar 04:00 (+01:00) Tørt flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst NØ-vendt Brattheng Skotfosselva Noen mindre skred også sør for bruddstedet.

ObsID: 225639

Indre Fjordane / D1407(35321) Nordfjord 2019-2023

Snø

25.03.2020 kl. 15:32

5 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 5 °C Nordfjordeid (0moh) kl 15:36

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Avtagende nedbør og vind. Tildels opplett og vindstille ptp. . Minkende skredfare neste døgn: Vi har vurdert i samhandling at det ikkje er naudsynt med stenginger pga avtagende nedbør og tilnærmet vindstille ptp. Temperaturer er óg synkende mot kvelden..

ObsID: 225583

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org