Snøskredvarsel for Indre Fjordane mandag 10.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Nysnø og vind gir skredfare i høgda. Unngå leområde der det samlar seg fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ny nedbør, kaldare vær og tildels kraftig vind vil fornye skredproblemet med fersk fokksnø i leområder. Eldre fokksnø vil gradvis stabilisere seg, men i høgda er samla mengde fokksnø frå siste dagar stor, så her kan eventuelle skred bli store.
Store snømengder i høgda med påfølgande mildvær og regn opp til 1200 moh har gitt gjennomfukta snødekke opp til omlag denne høgda. Klarvær har gitt delvis gjenfrysing av snødekke. Over mildværsgrensa er det fokksnøflak av ulik hardheit i leområder og forsenkingar. Det er avblåst på ryggar og rabbar. Djupare i snødekket er det eldre fokksnø, skarelag og kantkornlag av ulik hardheit.
I eldre snødekke i høgda er det fleire meir eller mindre utvikla kantkornlag mellom skare- og fokksnølag. Kantkornlaga er omslutta av stabile lag med lite spenning og utgjer ikkje eit skredproblem no.
30 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør.
-7 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.
Opp til liten storm utsatte steder i fjellet på ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
25 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest.
-8 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh natt til mandag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Stryn

Snø

09.02.2020 kl. 13:10

975 moh

Vidar@obskorps (****)

Notater

Snøgrense 6-700 m. 3-4 cm på 1000 m. Lett snøfokk.

ObsID: 212309

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

08.02.2020 kl. 14:30

596 moh

Vidar@obskorps (****)

Notater

Kraftig snøfokk i høyden, siden i formiddag

ObsID: 212187

Indre Fjordane / Volda

Snø

08.02.2020 kl. 12:35

993 moh

Øystein@RKH-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øystein@RKH-skredgruppe

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Sannsynlegvis gått ila dagen på onsdag.

ObsID: 212135

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

07.02.2020 kl. 19:23

1136 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mange små laussnøskred i bratthenget midt i biletet, frå mildvêret på onsdag.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Eit flakskred løsna på underlag av sva, midt i biletet. Truleg frå onsdagens mildvêr og regn, evt torsdag. Løsneområde på ca 900 moh under toppen av Trollet, Nedrebødalen på Ålhus.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Skyfritt og fint vêr på ettermiddag. Frå sørsida av Jølstravatnet og over mot Ålhus. Snøgrensa har auka litt igjen, til 3-400 moh etter mildvêr og regn onsdag. I svært bratt terreng lite snø under skoggrensa.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke frå ca 3-400 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Fagredalen, Nyken og Trollebotnen, med Grovabreen bakom. Snøoverflata av bærande porøs skare
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 1 °C 12 m/s fra SØ ↖ Lettskya fint vêr fredag, oppklarning og meir eller mindre skyfritt i løpet av ettermiddagen. Heilt vindstille i låglandet. Men tidvis kraftig vind frå ca 1000 moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 1100 moh

Tester

LBT@55cmQ3 Svært hard belastning.

CTH23@11cmQ1 God

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen fersk skredaktivitet. Men såg ein del skredaktivitet frå mildvêret som var onsdag i området frå Vassenden og oppover langs Jølstravatnet. Mange våte laussnøskred str 1 og 2 i brattheng, og eit flakskred løsna på underlag av sva, str 2-3

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold så høgt som eg var i dag til 1160 moh. Mildvêret onsdag - torsdag har nådd opp til over denne høgda, og det har fryst på til skare fredag. Fokksnøen frå nedbøren onsdag - torsdag har stabilisert seg. (På denne høgda der eg testa låg denne fokksnøen under eit skarelag.) Fokksnø i høgfjellet vil stabilisere seg ytterlegare, før det er venta noko nedbør i kombinasjon med vind utpå dagen laurdag. Over nysnøgrensa vil ny nedbør og vind gi ustabile nysnøflak i leområder som vil være lett å løyse ut, men det er først søndag det er venta nedbørsmengder som truleg gir auka faregrad Varslet faregrad er for høy Utifrå dagens obstur vurderer eg skredfaren som liten opp til den høgda eg har vore. Mulig det kan ha vore faregrad 2 når ein kjem over mildvêrsgrensa frå onsdag og torsdag.

Snøprofil

1 cm K MFcr 1 mm D, 10 cm P DF 1 mm D, 20 cm 1F DF 1 mm D, 7 cm P DF 1 mm D, 17 cm 1F DF 1 mm D, 50 cm P DF 1 mm D -2,1 °C @ 0 cm, -2,5 °C @ 10 cm, -2 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -2,4 °C @ 50 cm, -2,5 °C @ 60 cm, -2,4 °C @ 80 cm, -1,8 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh Skare Tørr Tynt snødekke frå ca 3-400 moh i indre delar av Sunnfjord, på 700 moh 70-80 cm snødjupne. Frå Førde og vestover lite eller ingen snø under 600 moh. Opp til ca 1000 moh er snødekket generelt smelteomvandla og stabilisert etter fleire rundar med mildvêr og regn høgt til fjells, sist på onsdag ettermiddag til torsdag denne veka. Med oppklarning og fint vêr har det fryst på, så snøoverflata i ettermiddag var av porøs skare, men meir glasert på vindutsatte områder nær toppen. Mildvêret onsdag-torsdag har nådd høgare opp enn turen i dag, der eg var opp til 1160 moh. Men på denne høgda kom det meste av nedbøren onsdag-torsdag som snø før det gjekk over til regn, og det var berre eit tynt men solid skarelag som eit lokk over fokksnøen.

ObsID: 212045

Indre Fjordane / Stryn

Snø

07.02.2020 kl. 10:40

1169 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 1 °C 3 m/s fra Ø ← 30% skyer Overraskende svak nattefrost, gitt klarvær og 1 grad ved fjorden i morges. Svak frostskare på den fuktige snøen fra 700 m.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter N, NØ, Ø, SØ, S over 1300 moh Skredproblem basert på gjetning. Stabil fokksnø under mildværsgrense.

Tester

CTN 1170 NØ

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ 3 mindre flakskred NØ Gulkoppen. Ca 50 m bruddkant på et av de, men ikke særlig djupt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Store fokksnømengder over mildværsgrense. Gi tid for stabilisering. Lengre ned er snøen drenert, med mindre det er oppdemming. Minkende

Snødekke

270 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 1250 moh. Snøgrense på 150 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Skare Fuktig Mildværet har gått temmelig høyt. God oppfukting i øverste 20 cm på 1170 og dype dreneringsrenner til over 1050. Så ikke våte løssnøskred så det må ha drenert bra. Mildværsgrense blir gjetning, men tipper opp mot 1300 m. Over høyde med dreneringsrenner er snøoverflate slett, uten vindskavling. Gravde et par meter i NØ leheng og fant store mengder homogen fokksnø +\- 1F. Smelteskare på 25 cm og et noe løsere lag på 50 cm som eneste svakhet. Tipper observerte NØ flakskred (900-1050 m) gikk i nedføyket løssnø på mindre enn 30 cm.

ObsID: 211935

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org